Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Darul Sacru al vietii, a pr John Breck

Darul Sacru al vietii, a pr John Breck

Ratings: (0)|Views: 561 |Likes:
Published by danianl

More info:

Published by: danianl on Sep 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2011

pdf

text

original

 
 Traducere de PS Irineu Pop BistriţeanulCarte apărută la Editura Patmos – Cluj-Napoca, 2001
(
cartea este prezentată aici doar parţial,prin bunăvoinţa editorului, d-l Vasile Manea
)CUPRINS
Prefaţă
Introducere
Sacralitatea şi sfinţenia vieţii umane
Înfruntarea dilemelor moraleEtica b
iomedicală ca disciplină teologică
1. Fundamentele te
ologice ale eticii creştine ortodoxe
Viaţa morală:
„libertatea în duh”Dumnezeu ca Treime
Persoana umană: de la chip la asemănareLucrarea răscumpărării: „Dumnezeu era în Hristos…”
„Theosis” sau îndumnezeireaLuarea deciziilor morale
2. Sexualitate, căsătorie şi responsabilitate
„Revoluţia sexuală”
 
Legământul conjugalSex şi sexualitateNotă extinsăResponsabilitatea legământului conjugal şi comportamentul sexual
Egalitatea sexelor 
Virtutea castităţii
S
exualitatea premaritală
AdulterulPornografiaMansturbareaScurgerile nocturneHomosexualitatea
Notă despre homosexualitate şi SIDA
3. Procrearea şi începutul vieţii
Despre sensul concepţieiShannon, Wolter şi McCormick despre „pre
-embrion”
 Jerome Lejeune şi „cutia de concentrare”O evaluare ortodoxă
Apendice 1:
Ortodoxia şi avortul
2
 
Prefaţă
D
isciplina „bioeticii” a apărut ca răspuns la realizările fără precedent făcute în ultimele trei decenii în domeniul tehnologiei biomedicale. Multe din acesteasunt puse în slujba binelui, de la tehnicile reproductive pentru combatereainfertilităţii, la terapia genetică pentru combaterea bolilor. Cu toate acestea, omare parte a noii tehnologii ne aruncă, ca niciodată, pe un teren minat, de laavorturile embrion
are la sinuciderile asistate, de la sarcinile-
surogat la clonarea embrionilorumani. Cum priveşte Ortodoxia toate aceste „realizări”? Care sunt criteriile dupăcare s
-ar putea
rezolva problemele morale cu care se confruntă preoţi, pastori,medici şi laici, atunci când încearcă să distingă voinţa lui Dumnezeu şi să aperevalorile umane fundamentale în faţa presiunilor crescânde ale imperativului „fă
-
opentru că poate fi făcută”?Aceascarte are în vedere astfel de probleme, dintr
-
o perspectivăscripturistică şi patristică. Începând cu o discuţie asupra dilemelor bioetice de azi,urmează în capitolul întâi o privire generală asupra principalelor teme teologicecare susţin orice răspuns ortodox la probleme privind crearea şi finalitatea vieţiiomenti. Capitolele urtoare pun probleme referitoare la semnificiasexualităţii şi moralitatea diferitelor forme de comportament sexual; întrebareand începe viaţa omului?”; o apreciere morală, din perspectiortodoxă,privind unele proceduri ca avortul, fecun
darea „
in
 
vitro
” şi ingineria genetică (inclusivclonarea umană); apoi probleme ce ţin de sfârşitul vieţii, incluzând sensurilesuferinţei, moralitatea euthanasiei şi a sinuciderii asistate, ca şi îngrijireaadecvaa muribunzilor. Concluzia se prezinca o expunere sumaceurmăreşte să adune şi să evalueze concluziile majore ale capitolelor precedente. Trei apendice oferă o expunere a punctului de vedere ortodox privind avortul,meditaţii asupra problemei sinuciderii, bazate în mare măsură pe descoperi
rirecente în domeniul
neuropsihiatriei
, precum şi considerii pastorale cu privire la înmormântare şi incinerare.O parte a materialului a fost publicat anterior şi apare a
ici într-
o formărevizuită. Seiuni din cap. 1
-
4 au apărut în articole publicate
în
St. Vladimir’sTheological Quarterly
în 1988 şi 1989 şi în volumele
Salvation in Christ,
ed. J. Meyendorff şi R. Tobias; Minneapolis: Augsburg Press, 1992 şi
 Ethical Dilemmas: Crises in Faith and Modern Medicine,
ed. J. Chirban; New York; University Press of America, 1994; oversiune iniţială a unei părţi din cap. 5 a fost publicată în revista
Christian Bioethics
1/3, 1995; iar porţiuni din „Sinteza” concluzivă au fost extr
ase pentru
Sourozh: A Journal of Orthodox Life and Thought,
ed. Bishop Basil of S
ergievo 71, Febr. 1998, şi pe
ntru
St.Vladimir’s Theological Quarterly
(2/1998).De-
a lungul acestor capitole am dorit să accentuez, înainte de toate, unelement fundamental al teologiei ortodoxe, care este tot mai mult neglijat saurespins în mod făţiş de societatea secularizată şi pluralistă în care trăim. Estevorba de mărturia Script
urii despre
viaţa umană ca dar divin
, care trebuie primită,preţuită şi dăruită înapoi lui
Dumnezeu, printr-
o bună chiverniseală. Antropologiaortodoaccentuează, în primul rând, valoarea transcendenşi infiniapersoanei umane. Aceasconcepţie tradiţională creştia persoanei, creatădupă chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi destinată participării eterne la viaţadivină, e ceea ce dă un ultim sens vieţii şi morţii noastre. Ea este lentila prin caretrebuie să examinăm toate problemele bioetice, pentru a putea soluţiona dilemeleprovocate de tehnogia biomedicală modernă.
3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
lumy_lumy73 liked this
lumy_lumy73 liked this
Dan liked this
Dan liked this
durumarinica liked this
Cristiana liked this
alexfresh liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->