Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
grila Vechiul Testament

grila Vechiul Testament

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 466|Likes:
Published by danianl

More info:

Published by: danianl on Sep 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
1
 
UNIVERSITATEA
 
DIN
 
BUCURE
Ş
TI
 
FACULTATEA
 
DE
 
TEOLOGIE
 
ORTODOX
Ă
PATRIARHUL
 
 JUSTINIAN
 
Str.
 
Sf.
 
Ecaterina,
 
nr.
 
2,
 
Sector 
 
IV,
 
Bucure
ş
ti,
 
Cod
 
040.155
 
Tel:
 
021.335.61.17;
 
Fax:
 
021.335.41.83;
 
ftoub@yahoo.com
 
Grila
Vechiul Testament 
 
1.
 
Ce sunt s
ă
rb
ă
torile pelerinajului din Vechiul Testament?a.
 
s
ă
rb
ă
tori anuale b.
 
s
ă
rb
ă
tori sabaticec.
 
s
ă
rb
ă
tori particulared.
 
s
ă
rb
ă
tori ale lunilor noi2.
 
Când avea loc s
ă
rb
ă
toarea pascal
ă
?a.
 
14-21 nisan b.
 
15-21 nisanc.
 
14 nisand.
 
15
ş
i 21 nisan3.
 
Ce semnific
ă
în denumirea de
 pesach
folosit
ă
pentru Pa
ş
ti?a.
 
trecere (a israeli
ţ
ilor prin Marea Ro
ş
ie) b.
 
eliberare (din robie)c.
 
 jertfire (a mielului pascal)d.
 
ucidere (a întâi-n
ă
scu
ţ
ilor egipteni)4.
 
Când puteau s
ă
rb
ă
tori Pa
ş
tile cei pleca
ţ
i în c
ă
l
ă
torie?a.
 
nu puteau s
ă
rb
ă
tori Pa
ş
tile decât dac
ă
se aflau în
ţ
ar 
ă
  b.
 
 puteau s
ă
rb
ă
tori în ziua urm
ă
toare, pe 15 nisanc.
 
 puteau s
ă
rb
ă
tori pe 14 în luna urm
ă
toared.
 
 puteau s
ă
rb
ă
tori cu o zi înainte5.
 
Ce comemora S
ă
rb
ă
toarea Pa
ş
tilor în Vechiul Testament?a.
 
Învierea Mântuitorului b.
 
ie
ş
irea din robia egiptean
ă
 c.
 
darea Legii pe muntele Sinaid.
 
hr 
ă
nirea timp de 40 de ani cu man
ă
 6.
 
Care este diferen
ţ
a între
 Ie
 ş
ire
12-13
ş
i
 Deuteronom
16 cu privire la animalele de jertf 
ă
pentru S
ă
rb
ă
toarea Pa
ş
tilor?a.
 
în
 Dt 
16 sunt acceptate
ş
i vite mari pe lâng
ă
miel/ied b.
 
ă
mâne tot mielul/iedul pascal, doar c
ă
jertfele adiacente se înmul
ţ
esc,incluzând vitele maric.
 
în
 Dt 
16 mielul/iedul pascal este înlocuit cu vite marid.
 
în
 Dt 
16 cei necura
ţ
i pot jertfi vite mari în schimbul mielului pascal7.
 
Când se consumau azime în contextul s
ă
rb
ă
torii pascale în Vechiul Testament?a.
 
la osp
ăţ
ul pascal, apoi timp de
ş
apte zile, deci în total 8 zile b.
 
numai la osp
ăţ
ul pascal din 14 nisanc.
 
doar în ziua întâi
ş
i a
ş
aptea din s
ă
 pt
ă
mâna s
ă
rb
ă
torii azimelor 
 
2
 
d.
 
doar între 15-21 nisan8.
 
Ce zi/zile din s
ă
rb
ă
toarea pascal
ă
era/erau zile sabatice de odihn
ă
?a.
 
toate cele
ş
apte zile b.
 
 prima
ş
i a
ş
apteac.
 
 prima
ş
i a treiad.
 
 prima zi9.
 
De ce erau consumate azime la s
ă
rb
ă
toarea Pa
ş
tilor?a.
 
în amintirea grabei cu care israeli
ţ
ii au ie
ş
it din Egipt b.
 
 pentru c
ă
în Egipt se consumau doar azimec.
 
 pentru c
ă
azimele reprezentau noua recolt
ă
cerealier 
ă
 d.
 
 pentru c
ă
aluatul reprezenta p
ă
catul10.
 
Când era adus un snop de orz din seceri
ş
în cultul Vechiului Testament?a.
 
la s
ă
rb
ă
toarea culesului b.
 
a doua zi a s
ă
rb
ă
torii Azimilor c.
 
la s
ă
rb
ă
toarea Azimilor pe 15 nisand.
 
la Cincizecime11.
 
Când se s
ă
rb
ă
toarea încheierea seceratului orzului în Vechiul Testament?a.
 
la aducerea snopului de orz pe 16 nisan b.
 
la Cincizecimec.
 
la s
ă
rb
ă
toarea culesuluid.
 
la s
ă
rb
ă
toarea Azimilor 12.
 
De când erau num
ă
rate cele 50 de zile pentru S
ă
rb
ă
toarea Cincizecimii în VechiulTestament?a.
 
din 14 nisan, ziua osp
ăţ
ului pascal b.
 
din 15 nisan, începutul s
ă
rb
ă
torii Azimilor c.
 
din 16 nisan, a doua zi din s
ă
rb
ă
toarea Azimilor d.
 
din 21 nisan, ultima zi a Azimelor 13.
 
Când se aduceau la sanctuar dou
ă
pâini dospite în cultul Vechiului Testament?a.
 
la s
ă
rb
ă
toarea Pa
ş
tilor  b.
 
la s
ă
rb
ă
toarea Azimilor c.
 
la s
ă
rb
ă
toarea Cincizecimiid.
 
la s
ă
rb
ă
toarea Corturilor 14.
 
Ce s
ă
rb
ă
toare omite profetul Iezechiel în 45,18-25?a.
 
s
ă
rb
ă
toarea Azimilor  b.
 
s
ă
rb
ă
toarea Pa
ş
tilor c.
 
s
ă
rb
ă
toarea Cincizecimiid.
 
s
ă
rb
ă
toarea Corturilor 15.
 
Ce s
ă
rb
ă
toare comemora darea Legii pe muntele Sinai?a.
 
Pa
ş
tile b.
 
s
ă
rb
ă
toarea Azimilor c.
 
Cincizecimead.
 
s
ă
rb
ă
toarea Corturilor 16.
 
Ce s
ă
rb
ă
toarea iudaic
ă
preînchipuie întemeierea Bisericii?a.
 
s
ă
rb
ă
toarea Azimilor  b.
 
Pa
ş
tilec.
 
s
ă
rb
ă
toarea culesuluid.
 
s
ă
rb
ă
toarea seceri
ş
ului17.
 
Care s
ă
rb
ă
toare din Vechiul Testament era numit
ă
 
ş
i „s
ă
rb
ă
toarea culesului”?a.
 
Pa
ş
tile
 
3
 
 b.
 
S
ă
rb
ă
toarea Azimilor c.
 
Cincizecimead.
 
S
ă
rb
ă
toarea Corturilor 18.
 
La care s
ă
rb
ă
toare din Vechiul Testament se aduceau în prima zi 14 miei ca jertf 
ă
,num
ă
rul sc
ă
zându-se treptat pân
ă
la 7 miei în ultima zi?a.
 
Pa
ş
ti b.
 
S
ă
rb
ă
toarea Azimilor c.
 
Cincizecimed.
 
S
ă
rb
ă
toarea Corturilor 19.
 
Cu ce s
ă
rb
ă
toare este identificat
ă
s
ă
rb
ă
toarea anual
ă
a lui Iahve din
Ş
ilo?a.
 
Pa
ş
tile b.
 
Azimilec.
 
Cincizecimead.
 
Corturile20.
 
În ce s
ă
rb
ă
toare iudaic
ă
erau folosite ramuri de finic?a.
 
s
ă
rb
ă
toarea Pa
ş
tilor  b.
 
s
ă
rb
ă
toarea Corturilor c.
 
s
ă
rb
ă
toarea Cincizecimiid.
 
s
ă
rb
ă
toarea Seceri
ş
ului21.
 
Ce s
ă
rb
ă
toarea avea
ş
i un profund caracter social, desfiin
ţ
ând grani
ţ
ele dintre boga
ţ
i
ş
i s
ă
raci?a.
 
Pa
ş
tile b.
 
s
ă
rb
ă
toarea Azimilor c.
 
s
ă
rb
ă
toarea seceri
ş
uluid.
 
s
ă
rb
ă
toarea culesului22.
 
Când se contureaz
ă
gruparea saducheilor 
ş
i a fariseilor?a.
 
în timpul lui Ioan Hircan (sec. 2 îdHr.) b.
 
în vremea lui Irod (sec. 1 îdHr.)c.
 
la revenirea din exil (sec. 6 îdHr.)d.
 
în vremea Mântuitorului (sec. 1 dHr.)23.
 
Ce înseamn
ă
la origine fariseu?a.
 
cel separat, care interpreteaz
ă
altfel Legea b.
 
om cu comportament ipocritc.
 
 persoan
ă
cu via
ţă
riguroas
ă
 d.
 
ascet evlavios24.
 
Ce înseamn
ă
Halaka?a.
 
interpretarea tradi
ţ
iei orale b.
 
 parafrazarea arameic
ă
a Vechiului Testamentc.
 
comentarea preceptelor Legiid.
 
interpretarea mistic
ă
a Legii25.
 
Ce înseamn
ă
Hagada?a.
 
interpretarea tradi
ţ
iei orale b.
 
 parafrazarea arameic
ă
a Vechiului Testamentc.
 
comentarea preceptelor Legiid.
 
interpretarea mistic
ă
a Legii26.
 
Care grupare iudaic
ă
era cel mai activ
ă
în câ
ş
tigarea de prozeli
ţ
i?a.
 
fariseii b.
 
saducheiic.
 
zelo
ţ
ii

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vdanutz liked this
moisii_m6286 liked this
nephess liked this
ctinstere liked this
robert26 liked this
Dumitru Simion liked this
velient liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->