Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORGANIZAREA ACTUALĂ A BISERICII ORTODOXE ROMÂNEcurs 2

ORGANIZAREA ACTUALĂ A BISERICII ORTODOXE ROMÂNEcurs 2

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,447 |Likes:
Published by danianl

More info:

Published by: danianl on Sep 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Universitatea din BucureştiFacultatea de Teologie Ortodoxă
 Patriarhul Justinian
Anul II, specializarea
Teologie Pastorală Istoria Bisericii Ortodoxe Române
(seminar)
ORGANIZAREA ACTUALĂ A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
În perioada anilor 1948-1953 a fost finalizat un adevărat
Codex Justinianum
eccleziastic,
 
formatdintr-un
Statut de Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române
, căruia au fost adăugate alte12 Regulamente bisericeşti. Acest fapt a asigurat Ortodoxiei româneşti nu doar supravieţuirea şicontinuarea activităţii sale, ci şi viabilitatea într-o perioada de ateism atroce. La baza acestui codlegislativ au stat principiile: autonomiei şi autocefaliei bisericeşti, al sinodalităţii (în ceea ce priveşteconducerea), al reprezentării (în organele administrative centrale şi locale) şi al democraţiei (în ceea ce priveşte exprimarea voinţei clerului şi credincioşilor care formează Biserica).În perioada ce a urmat, dictatura comunistă a prejudiciat, în mod abuziv, prin impunereaanumitor legi şi prevederi, manifestarea autonomiei bisericeşti, limitând activitatea de asistenţă socială,învăţământul religios în şcoală şi asistenţa religioasă pentru diaspora românească. În acest fel, BisericiiOrtodoxe Române i se reducea forţa materială de existenţă şi dezvoltare, dar mai ales era considerabilrestrânsă sfera de influenţă spirituală în societatea românească. Din acest motiv, în noile condiţiisociale, politice şi religioase, ce au urmat evenimentelor din decembrie 1989, organele centrale bisericeşti au avut ca prioritate eliminarea din legile eccleziastice a tuturor prevederilor carecontraveneau principiilor de libertate, democraţie şi autonomie bisericească. Astfel, prin succesivehotărâri au fost înlăturate, modificate şi reformulate peste 100 articole din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române
, parte din articolele
 Regulamentului
 
Organelor Centraledin Patriarhia Română 
, ale
 Regulamentului de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată bisericească 
şi din alte Regulamente bisericeşti.Prin aceste hotărâri s-a realizat:- afirmarea deplinei libertăţi şi autonomii a Bisericii Ortodoxe Române în relaţiile ei cu Statul şiinstituţiile de stat, în societatea actuală, privind desfăşurarea activităţii ei;- precizarea raporturilor dintre Biserică şi Stat;- eliminarea prevederilor statuare şi regulamentare, cu caracter restrictiv, a activităţii Bisericii OrtodoxeRomâne, precum şi a acelora care implicau prezenţa şi controlul unor organe de Stat asupra vieţii şiactivităţii Bisericii;- înfiinţarea şi organizarea de noi eparhii;- prevederi privind asistenţa religioasă pentru românii ortodocşi din afara graniţelor ţării şi organizareade eparhii pentru diaspora românească şi românii din jurul hotarelor ţării;- asigurarea asistenţei religioase de către Biserică în armată, penitenciare, spitale, orfelinate, azile de bătrâni, etc.;- introducerea învăţământului religios în şcoală;- înfiinţarea de Asociaţii Ortodoxe în sprijinul activităţii pastoral-misionare şi sociale.În noua atmosferă de renaştere spirituală si naţională a României, după evenimentele dindecembrie 1989, Biserica şi-a restabilit statutul de instituţie fundamentală şi prestigiul ei în societateaactuală. Astfel, s-au realizat proiecte precum rezidirea bisericilor demolate, zidirea de biserici noi,respectarea pe plan naţional a Duminicii şi a sărbătorilor religioase, înfiinţarea unei Comisii pentruocrotirea monumentelor istorice, redobândirea averilor mobile şi imobile, reînfiinţarea mănăstirilor,ocuparea posturilor vacante de preoţi şi ierarhi, salarizarea personalului bisericesc clerical şi neclerical
 
 prin contribuţii de la bugetul de Stat, dreptul de exclusivitate al Bisericii pentru producerea şivalorificarea obiectelor de cult, etc.
Organizarea canonică şi administrativă actuală a Bisericii Ortodoxe Române.
În conformitate cu învăţătura de credinţă, canoanele Sinoadelor Ecumenice şi locale şi Statulsău, Biserica Ortodoxă Română este autocefală şi unitară în organizarea sa, are conducere sinodalăierarhică şi se administrează în mod autonom prin propriile sale organe reprezentative, alese dinrândurile clerului şi ale credincioşilor mireni.Ea are în fruntea sa un patriarh ales pe viaţă de către un Colegiu Electoral Bisericesc, alcătuitdin membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, membrii Adunării Eparhiale ai Arhiepiscopiei Bucureştilor,iar ca membrii de drept, câte un decan şi un director, clerici de la instituţiile de învăţământ teologic dinfiecare mitropolie, desemnaţi de mitropolit, în consultare cu ierarhii sufragani, dintre care să nulipsească decanul şi directorul reprezentând eparhia vacantă.Biserica Ortodoxă Română este organizată ca Patriarhie cu titulatura
 Patriarhia Română 
,cuprinzând 27 de eparhii, dintre care 10 cu rang de arhiepiscopie, iar 17 cu rang de episcopie.Actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române este Prea Fericitul Părinte Teoctist Arăpaşu,ales la data de 9 noiembrie 1986. Titulatura sa este
 Prea Fericitul Părinte Teoctist, Arhiepiscop al  Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Cezareei Capadociei şi Patriarh al  Bisericii Ortodoxe Române
. Patriarhia Română are trei episcopi vicari, unul dintre aceştia, având şifuncţia de Secretar al Sfântului Sinod. În interorul ţării, Patriarhia Română este împărţită în cincimitropolii, fiecare mitropolie cuprinzând atât arhiepiscopii cât şi episcopii:I.
 Mitropolia Munteniei şi Dobrogei 
, cu eparhiile:1.Arhiepiscopia Bucureştilor, cu reşedinţa în Bucureşti;2.Arhiepiscopia Tomisului, cu reşedinţa în Constanţa;3.Arhiepiscopia Târgoviştei, cu reşedinţa în Târgovişte;4.Episcopia Argeşului şi Muscelului, cu reşedinţa în Curtea de Argeş;5.Episcopia Buzăului şi Vrancei, cu reşedinţa în Buzău;6.Episcopia Dunării de Jos, cu reşedinţa în Galaţi;7.Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, cu reşedinţa în Slobozia;8.Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, cu reşedinţa în Alexandria;9.Episcopia Giurgiului, cu reşedinţa în Giurgiu;10.Episcopia Tulcii, cu reşedinţa în Tulcea;II.
 Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 
, cu eparhiile:11.Arhiepiscopia Iaşilor, cu reşedinţa în Iaşi;12.Arhiepiscopia Sucevei şi a Rădăuţilor, cu reşedinţa în Suceava;13.Episcopia Romanului, cu reşedinţa în Roman;14.Episcopia Huşilor, cu reşedinţa în Huşi;III.
 Mitropolia Ardealului 
, cu eparhiile:15.Arhiepiscopia Sibiului, cu reşedinţa în Sibiu;16.Episcopia Covasnei şi Harghitei, cu reşedinţa în Miercurea-Ciuc;IV.
 Mitropolia Olteniei 
, cu eparhiile:17.Arhiepiscopia Craiovei, cu reşedinţa în Craiova;18.Episcopia Râmnicului, cu reşedinţa în Râmnicu Vâlcea;19.Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu reşedinţa în Drobeta-Turnu Severin;20.Episcopia Slatinei, cu reşedinţa în Slatina;2
 
V.
 Mitropolia Banatului 
, cu eparhiile:21.Arhiepiscopia Timişoarei, cu reşedinţa în Timişoara;22.Episcopia Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, cu reşedinţa în Arad;23.Episcopia Caransebeşului, cu reşedinţa în Caransebeş;VI.
 Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului 
, cu eparhiile:24.Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, cu reşedinţa în Cluj-Napoca;25.Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu reşedinţa în Alba Iulia;26.Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, cu reşedinţa în Baia Mare;27.Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului, cu reşedinţa în Oradea.VII.
 Eparhiile
 
ortodoxe române din jurul hotarelor ţării 
:1.Mitropolia Autonomă a Basarabiei, cu reşedinţa în Chişinău – MOLDOVA. Această mitropolie,reactivată de către Sf. Sinod prin hotărârea nr. 8090/19 nov. 1992, este independentă şiautonomă din punct de vedere administrativ, însă canonic şi jurisdicţional se află în comuniunecu Biserica Ortodoxă Română; în prezent numără 70 de parohii.2.Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu reşedinţa la Gyula. Episcopia cuprinde 40 decomunităţi bisericeşti (21 de parohii, 16 filiale şi trei aşezăminte monahale: Gyula, Sacăl şiBichiş), organizate în trei protopopiate.3.Episcopia Ortodoxă Româa Vârşeţului, cu reşedia în VârşSERBIA &MUNTENEGRU, având în componenţa sa 40 de parohii, în care slujesc 22 de preoţi.VIII.
 Eparhiile
 
diasporei ortodoxe române
:Pentru românii ortodocţi stabiliţi în afara teritoriului României,
 Patriarhia Română 
a înfiinţateparhii ortodoxe, conform principiilor canonice ortodoxe şi în acord cu legislaţiile ţărilor respective,asigurând prin acestea asistenţă religioasă, prin preoţi şi ierarhi români. Acestea sunt:1.Arhiepiscopia ortodoxă în America şi Canada, cu reşedinţa la Chicago S.U.A.,cuprinzând în prezent 48 de parohii şi misiuni (24 de parohii şi 2 mănăstiri în S.U.A. şi 21de parohii în Canada, precum şi o parohie în Venezuela). De asemenea, sunt în curs deformare o parohie în Argentina şi alta în Mexic.2. Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, cu reşedia la Paris – FRANŢA, organizată în 3 vicariate (care cuprind 75 de parohii şi filii, 13 fiind în cursde construire, precum şi 7 mănăstiri). Aceste parohii funcţionează în Franţa, Elveţia,Italia, Spania, Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Olanda şi Belgia. Această Mitropolie beneficiază şi de o tipografie proprie, editând un buletin informativ
 Foaia Sf. Casian
.3.Mitropolia OrtodoRopentru Germania, Europa Centrală şi de Nord, cu reşediala Nurnberg – GERMANIA, înfiinţată la începutul anului 1993. Aceasta are în jurisdicţiasa 46 de parohii şi filii în Germania, Luxemburg, Suedia, Norvegia, Finlanda şiDanemarca, precum şi o mănăstire în Germania. Eparhia editează periodicul
Scrisoareduhovnicească 
.IX.
Comunităţi ortodoxe române
, în diaspora, dependente direct de PatriarhiaRomână:1.În
 Australia
, parohiile ortodoxe române din Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane.2.În
 Noua Zeelandă 
, parohia din Wellington.3.În
 Bulgaria
, parohia ortodoxă română din Sofia.4.În
 Israel 
: Aşezămintele româneşti ale bisericilor din Ierusalim şi din Ierihon, precum şi Schitulromânesc de la Iordan.3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ioana Odoroagă liked this
Iulian Rusu liked this
Aurica liked this
Anemarie Gasser liked this
Milea Mihai liked this
maria ionita liked this
Marina Anghel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->