Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHIP 2010 01

CHIP 2010 01

Ratings:
(0)
|Views: 927|Likes:
Published by informatikaanyag

More info:

Published by: informatikaanyag on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2011

pdf

text

original

 
ú  j  á 
asasdasd
1 szervizcsomag 3 Windowshoz
2010 technikai trendjei
Minden újböngésző tesztje
R
38
Cak    bi: a CHIP-b a DVD-
 A DVD-n: 6 CHIP mst ajándéka
+++
 
Last-Minute akció
+++
Eredeti a Microsofttól
+++
 e
  s
  z
   k
   ö
   z
 
MÉG TÖBB TELJES VERZIÓTOP VÍRUSIRTÓK
     Í  g    y     k   é  s    z   ü    l    a   C   P   U    !
 
   R  a   f   i  n  á   l   t    t  r   ü   k   k   ö   k
 
   R
 
   1   1   2
 
Plusz:
Tippekegy tökéletesWi7-hez
 
r
 94
go digital!
1995 Ft, előfizetéssel 1395 Ft
XXII. évoyam, 1. szám, 2010. január
Kiadja a Motor-Presse Budapest lapkiadó Kt.
DVD
Frss 9 GB
A legújAbb driverek, hAsznos progrAmok,A hónAp játékAi, exkluzív csomAgok…
2010/01 _
chiponline.hu
Bemutatjuk a következő év összes újonsgt
R
 
8
 C s a k  a  C H I P  o l v a s ó I n a k :
 mo s t ajá n d é k ba !
Lavalys: Everest
Ultimate
A nR1. REndSZERELEMZőIZETőS VáLTOZATA
most a CHIP DvD-jén
 
Mennyi ideje vanmég a HDD-jének?
1.Ellenőrzés:
A jbb mző- é javíóprramk
2.Tuning:
zközikk yrabb z a HDD-j, mi vaaha
R
 
32
 
 Az 50 legjobb magyarprogram a DVD-n
R
 
86
Mid iy, mid a fribb + CHIP-ippk a hazaukhz
01
     A    z     5     0      l     e     g      j     o      b      b     m     a     g    y     a     r     p     r     o     g     r     a     m     >    >     E    z      j      ö     n     2     0     1     0   -      b     e     n     !    >    >     1     0      k     a     t     a     s    z     t     r     o      f      á      l      i     s     s    z     o      f     t    v     e     r      b    u     g    >    >     M     e     r     e    v      l     e     m     e    z   -     t      i     s    z     t      í     t      á     s    >    >     C     H     I     P   -     t      ö     r     t      é     n     e      l     e     m    :     A     t      i     t      k     o     s      í     t      á     s    >    >     A      b      ö     n     g      é     s    z      ő    v      á      l     a     s    z     t      á     s      b     o     n    y     o      d     a      l     m     a      i    >    >     A      l     e     g      j     o      b      b     n     e     t      b     o     o      k     O     S    >    >     A     t      i     t     o      k    z     a     t     o     s     s    z    u     p     e     r     e     r      ő    >    >     A     t      ö      k      é      l     e     t     e     s     a      d     a     t     t      á     r     o      l      ó
2010
      D      V      D
 
go digital!
Minden újböngésző tesztje
R
 
38
 
 A  WLAN
R
 
48
 
tk -l rrkz
Ezek jönnek 2010-en!
A CHIP most elrulja a következő év technikai trenjeit
 
R
 
8
 
       T       e       s       z       T
4 
netooop. rendser
15
 term
7
WLAN-Roter
6 
HD amera
 
6 
deramentl
Ú! 
Moil Core i7
 F i z e t ő s  v e r z i ó
 
Mennyi ideje vanmég a HDD-jének?
1.Ellenőrzés:
A jbb mző- é javíózközök
 Az 50 legjobb magyarprogram a CD-n
R
 
86
Mid iy, mid a fribb + CHIP-ippk a hazaukhz
2010-esvltoat
Apr, de egyreokosa CD/DVD-r
Automataacup
Örökre itonsganlesnek fontos adatai
Cak  bi  : a CHIP b a DVD-
Na MctWn7  ta-h
 
1 vicma 3 Widwh+ippk  k Wi7-h
eámláda
1495 Ft, előfizetéssel 1045 Ft
XXII. évoyam, 1. szám, 2010. január
Kiadja a Motor-Presse Budapest lapkiadó Kt.
2010/01 _
www.
chiponline.hu
CD
méktt
exkluzív csomagok, frissprogramok, vírusvédelem...
     A    z     5     0      l     e     g      j     o      b      b     m     a     g    y     a     r     p     r     o     g     r     a     m     >    >     E    z      j      ö     n     2     0     1     0   -      b     e     n     !    >    >     1     0      k     a     t     a     s    z     t     r     o      f      á      l      i     s     s    z     o      f     t    v     e     r      b    u     g    >    >     M     e     r     e    v      l     e     m     e    z   -     t      i     s    z     t      í     t      á     s    >    >     C     H     I     P   -     t      ö     r     t      é     n     e      l     e     m    :     A     t      i     t      k     o     s      í     t      á     s    >    >     A      b      ö     n     g      é     s    z      ő    v      á      l     a     s    z     t      á     s      b     o     n    y     o      d     a      l     m     a      i    >    >     A      l     e     g      j     o      b      b     n     e     t      b     o     o      k     O     S    >    >     A     t      i     t     o      k    z     a     t     o     s     s    z    u     p     e     r     e     r      ő    >    >     A     t      ö      k      é      l     e     t     e     s     a      d     a     t     t      á     r     o      l      ó
      C      D
01
2010
2.Tuning:
zközikk yrabb z a HDD-j, mi vaaha
R
 
32
 
 
VEzéRCIkk
3
chiponline.hu
2010/01
hn@t.h
CÍMLAPON
 
HONOSÍTÓ MŰHELY 3.0
86
2010/01
CHIPONLINE.HU
L
 
HÍT ŰHELY 3.
87
CHIPONLINE.HU
2010/01
vagymindössze2-3kattintássalkiválaszthat-jukamagyarnyelvet.Mindössze6programdolgoztatmegminketkicsitjobban(érdekesmódonköztükalegendásWinAmpis):ezekesetébenamagyarításttartalmazófájltbekellmásolniatelepítéskönyvtárába,ésezekutánkellkiválasztaniamagyarnyelvet.Ter-mészetesenminda6magyarítástmegtaláljaDVD-nken,ésaztazinformációtis,hogyate-lepítésüketkövetőenpontosanmelyikablak-bankell„aktiválni”őket.Atovábbiakban10programotrészletesenisbemutatunk,ezekaCHIPszerkesztőinekakedvencei–biztosakvagyunkbenne,hogyönöknélisjólteljesítenekmajd.Ezekhezaprogramokhoznéhányextratippetéstrük-kökiskészítettünk,csupaolyanapróságot,amelyekrejóeséllyeleddignemgondolt,mégisnagybanmegkönnyíthetikahétközna-pokat.Mindenkinekjótelepítéstkívánunk!
 VIRTUAL BOX:
Új gép nulla Ft-ból
 VERZIÓ:
3.0.12.54655
MAGYARÍTÁS:
a telepítője angol nyelvű, eztkövetően egyből magyar nyelven indul
 
 
Rengetegszerfoglalkoztunkmáraprog-rammal,detalánmégnemgyőztünkmegmindenkit:aVirtualBoxszalegyszerűenhoz-hatunklétrevirtuálisszámítógépetaPC-nken,amireaztántetszőlegesoperációsrend-szerttelepíthetünk.HamostegyXP-tvagyVistáthasznál,ésszívesenkipróbálnáaWin-dows7-et,akkorezegytökéletesmegoldás.Ugyancsakajánlottakkoris,haafőrendszerét(legyenazXP,VistavagyWin7)nemszívesenkoszolnáössze,deszeretnesokprogramotte-lepíteni,kipróbálni.Természetesenkompati-bilitásinehézségekeseténisgyorssegítség:példáulMacintoshratelepíthetveleteljesér-tékűWindowsXP-t.Amegoldáshátránya,hogyavirtuálisgép,vagyisamásodikrend-szerteljesítményekorlátozottlesz.
CHIP-TIPP:
Hogyavirtuálisgépünketújfunk-ciókkalszereljükfel,az
 Eszközök
menüpont-banklikkeljünkaGuestAdditiontelepítésére.Ezakiegészítőkellahhoz,hogyegyolyanmegosztottkönyvtárathozzunklétre,ame-lyeketkésőbbmindakétszámítógéprőllátnifogunk–agazdagépennormálmappa-
 B
áraszámítástechnikanyelveazan-gol,miértkelleneazttökéletesenbe-szélniemindenfelhasználónak?Sze-rencsérenemiskell,éstovábbijóhí-rekkelisszolgálhatunk:azutóbbiidőbenegyretöbbfejlesztőkészítettteljeslo-kalizációtprogramjaihoz,ígynövekedettazoknakaszoftvereknekaszáma,melyeketmagyarnyelventelepíthetünk,ésegybőlma-gyarnyelvenishasználhatunk.Aválogatás-nálazonbannemateljeslokalizációttekin-tettükfőszempontnak:az50leghasznosabbprogramotkerestük,legyenszóigazinagy-ágyúkról,aprógyöngyszemekrőlvagyéppazingyenesprogramokfavoritjairól,melyekhezszintehavontaérkezikújfrissítés.Aztaz50programotkerestük,melyekkelegyfris-sentelepítettWindowsesetébenazonnalmindengondjáramegoldásttalál.Vagyéppegyleharcoltrendszertazonnalújraéletké-pessétudtenni.Avégeredménytpedigkiegé-szítettüknéhányszórakoztatóextrával:ígykerültlistánkbaértelmezőszótár(JGLSzótár),teljesvilágtérkép(GoogleEarth)ésahazaiműsorokraésprogramokrakoncentrálóelektronikusajánló.Hogyalehetőségekkelmáratelepítéselőtttisztábanlegyen,mindenegyesprogra-motalaposanleteszteltünk.ÍgykerültfelaDVD-reazösszesprogramestébenazazin-formáció,hogymikéntcsalogathatjukelőamagyarváltozatot.25programesetébeneh-hezsemmilyentrükkrenemleszszükség,ezeketmagyarnyelventudjuktelepíteni,ésrögtönazelsőindításkormagyarnyelvenhasználhatjukőket.18továbbiszoftverünkennélcsakkicsitkevésbékomfortos:tipiku-sanangolnyelventelepíthetők,deeztköve-tőenvagyegybőlmagyarnyelvenindulnak,
 
Az 50 legjobb magyar program
DVD-nkremostösszegyűjtöttükavalahavoltleghasznosabb
MAGYAR PROGRAMVÁLOGATÁST
 ésbemutatjukaCHIP kedven-ceitis.10programhozextratip-pekkeléstrükkökkelszolgálunk.
k
CHIP p10
Vrjuk olvasóik toplistit is:melyik 10 szotvert haszlja a legagyobbmegelégeéssel a hétközapokba?
HDD  wb
Közös problémkra kerestka vlaszt, az olie szikroizlók tesztjével.Elégeettek lehetk az ereméyekkel
ski aa
 ai á g áu
USB 3.0, végre egyhaszlható e-köyv olvasó, olcsó és agySSd-k, műköképes hagvezérlés…
Harangoz Csongor
serkest
karácsonyra remek, elgondolkodtató cikkekkel,
exkluzívajándékokkal és sok-sok kipróbálni való szotverrel készültünk – re-méljük, hogy ön is egyike azon olvasóinknak, akik ezenelül még azelőizetői akciónkat is igénybe vették, és már most is vagy hamarosanegy 160 GB-os mobil merevlemez tulajdonosai.
cikkeink közül igazi cHiP exkluzív munka
a processzorok gyár-tását bemutató írásunk, amely azért is született, mert számos olva-sónk jelezte: szívesen venné, ha időnként a szokásosnál mélyebbreásnánk a számítástechnika világában. Hatoldalas cikkünkben min-den eddigi írásunknál részletesebben mutatjuk be a CPU-gyártástúlzás nélkül zseniálisnak nevezhető olyamatát.
a google remek szolgáltatásait Használva
egyre több el-használó gondolkodik el azon, hogy a keresőóriás szerverei szinteminden privát inormációt tudnak róla. Pontosan milyen adatokatgyűjt rólunk a Google, hogyan lehet ez ellen védekezni, elképzelhe-tő-e, hogy visszaélnek ezzel a koncentrált inormációhatalommal?Az 52. oldalon kezdődő írásunkban ezekre a kérdésekre kerestük aválaszt, és igyekeztünk megnyugtató megoldásokat nyújtani.
dvd-mellékletünkön végre átnyÚjtHatjuk önöknek
az Eve-rest Ultimate rendszerelemző szotver izetős változatát (4.60) –természetesen ezúttal ingyenesen. Korábban számos alkalommalkellett kényszerűségből az Everest helyett egy gyengébb képességűhelyettesítőt ajánlanunk, így most rendkívüli öröm számunkra,hogy végre eltehetjük az i-re a pontot, és bátran ajánlhatjuk aMagyarországon ejlesztett Everest Ultimate programot.Fogadja még szeretettel az 50 legjobb magyar program válogatá-sunkat: bátran állíthatom, hogy jelenleg ez az elérhető legrissebbés leghasznosabb magyar nyelvű kollekció, amely ráadásul mindenegyes program esetében a magyarítás menetét is bemutatja.
meglePetésként 2009-es számainkat is átadjuk önöknekPdF Formátumban:
az első hat számot a mostani magazin DVD-mellékletén, a következő hatot pedig a januárban megjelenő CHIP-ben találja majd.Tartsanak velünk jövőre is, addigi is a CHIP magazin nevébenminden kedves olvasónknak kellemes karácsonyt és boldog új évetkívánunk!Kérem, hogy továbbra is ossza meg velem a véleményt a magazinnalkapcsolatban:
költöön ön is a elhe 2010-en!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->