Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHIP 2010 06

CHIP 2010 06

Ratings:
(0)
|Views: 963|Likes:
Published by informatikaanyag

More info:

Published by: informatikaanyag on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Tökéletes ftók
 
R
 
72
 
Zajk, trzítás és színhiba – egy gmbnymással javítva
Í f midt tai a PC-
Film- és zeneknvertálás: bármilyen frmátumba egyetlen kattintással
 
R
 
40
Új capdk a
lie bakll
Scial attacks, man in the middle, EC-hack: hgyan védje pénzét a támadásktól 
R
 
34
11 top teljes változat a DVD-n
 Ajdék!
go digital!
DVD
Frss 9 GB
A legújAbb driverek, hAsznos progrAmok,A hónAp játékAi, exkluzív csomAgok…
 
a
 
Widwak
Így működik minden PC-n – próbálja ki ön is!
R
 
26
 A DVD-n: prémium eszközök XP-hez és Win7-hez
 
1995 Ft, előfizetéssel 1395 Ft
XXII. évfolyam, 6. szám, 2010. június
Kiadja a Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft.
EXKLuzív:
 
TeszTgyzTesa DVD-!
6 hóapiiye – cak aCHIP lvaóiak
Windows 7
Prémium
A legjobb programok:
biztonság,kényelem, sebesség, multimédia
06
     A      j      á     n      d      é      k     3     D     a     W      i     n      d     o    w     s     n     a      k    >    >     K      i      f     e      l      é    w     e      b    v      á     r     o     s      b      ó      l    >    >     3     D     t      é    v      é     t     e     s    z     t    >    >     A     W      i     n      d     o    w     s     T     o     p     1     1   -     e    >    >     B     a     n      k     s    z      á     m      l      á     n      k    v      é      d     e      l     m     e    >    >     S    z      í     n     e     s      d      i     g      i     t      á      l      i     s      k      ö     n    y    v     e      k    >    >     F      i      l     m     e      k      é     s    z     e     n      é      k      k     o     n    v     e     r     t      á      l      á     s     a    >    >     A      l     e     g      ú      j     a      b      b     H     D     a      j      á     n      l     a     t     o      k    >    >     D      i     r     e     c     t     X     1     1    :     A     t      i    v     s  .     N    v      i      d      i     a    >    >     N     a     g    y     t      é    v      é  ,      k      i     c     s      i      á     r
2010
      D      V      D
2010/06 _
chiponline.hu
Melyik mt alejbb VgA?
R
64
Tesztünkben azösszes új Radenés GeFrce kártya
Privát aatai biztnságban
 
R
 
91
A DVD-n: vadnatúj NoD32 tűzfallal & spamszűrővel
 
Melyik mst alegjbb VGA?
 
R
 
64
Nagy CHIP teszt: az összes új Raden és GeFrce kártyaKiderül, hgy miért csak félsiker az új GeFrce széria
Kémekkiirtva!
Csak a CHIPolvasóinak:6 hónapig mostingyen
Itt az újNod32!
A CD-n: a 4.2-esváltozat tűzfallal ésspamszűrűvel
 
super kalau a
WInDoWsáHoz
tk és rükkök + rrmk, mykk rá
 
 mxmás sbssé és  ökés szórkzás
 
R
 
26
Í f midt tai a PC-
Film- és zeneknvertálás:
bml fomumba
egyetlen kattintással
 
R
 
40
       T       e        s       z       T
12
Blu-ray lejátszó
Csúcsminős 30 eer F-ól
10 új
 
lcd tévé
A leobb 42”-os modellek
go digital!
1495 Ft
XXII. évfolyam, 6. szám, 2010. június
Kiadja a Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft.
2010/06 _
www.
chiponline.hu
CD
méktt
exkluzív csomagok, frissprogramok, vírusvédelem...
     A      j      á     n      d      é      k     3     D     a     W      i     n      d     o    w     s     n     a      k    >    >     K      i      f     e      l      é    w     e      b    v      á     r     o     s      b      ó      l    >    >     3     D     t      é    v      é     t     e     s    z     t    >    >     A     W      i     n      d     o    w     s     T     o     p     1     1   -     e    >    >     B     a     n      k     s    z      á     m      l      á     n      k    v      é      d     e      l     m     e    >    >     S    z      í     n     e     s      d      i     g      i     t      á      l      i     s      k      ö     n    y    v     e      k    >    >     F      i      l     m     e      k      é     s    z     e     n      é      k      k     o     n    v     e     r     t      á      l      á     s     a    >    >     A      l     e     g      ú      j     a      b      b     H     D     a      j      á     n      l     a     t     o      k    >    >     D      i     r     e     c     t     X     1     1    :     A     t      i    v     s  .     N    v      i      d      i     a    >    >     N     a     g    y     t      é    v      é  ,      k      i     c     s      i      á     r
      C      D
06
2010
 
 A       á  j 
Új capdk a
lie bakll
R
 
34
 
Íg vdheti meg a pnzt minden tmadstl
5
3d-s hardver
PC-s háimoi-kellkek
Tt
Fotók
zaok, orás, snhibák – eyelenombnyomással aa
R
 
72
 
3
chiponline.hu
2010/06
hn@t.h
40
2010/06
CHIPONLINE.HU
 Videokonvertálók
41
CHIPONLINE.HU
2010/06
i n rt l
és a mobiltelefonok is éppen ezeket szoktákismerni. Ha ennél is többre vágyunk, ésszükségünk lenne a tökéletes minőségetadó FLAC-ra, a WavPack és a Monkey’s Audiosegítségével ebbe a formátumba is tömörít-hetünk. A FLAC veszteségmentes tömörí-téssel a WAV helyigényének felével beéri,miközben ugyanazt a hangminőséget pro-dukálja. A legtöbb formátumot az ingyenesprogramok kínálják, a MediaCoder és aSUPER a Dolby Digital AC3-at is ismeri, va-lamint kezelik a leghatékonyabb tömörítéstnyújtó HE-AAC eljárást is.Videófrontonnehezebbahelyzet,ugyanisnemcsakkodekbőlvantöbbféle,hanemakodekeksajátbeállításaiisesetenkéntnagyonkülönbözőeklehetnek.Egyvideofájltöbbelembőltevődikössze,előszörisittakonté-ner,amelyetlegegyszerűbbenakiterjesztésalapjánazonosíthatunk.Akonténertartal-mazzaaképsávot,ahangsávot,esetenkéntafeliratotis,valamintajelenetinformációkat.TesztünkbenazingyenesalkalmazásokatakáraBlu-raylemeztartalmávalisboldogul-nak,ésképesekM2TS,MPG,AVI,MP4,MKV(Matroska)vagyakárFlashállománytislétre-hozni.AfizetősprogramokugyanakkornemtámogatjákazMKV-t,mertezttöbbnyireamobil-ésszórakoztató-elektronikaieszközöksemkezelik.
Profilok:
mindeneszközhözamegfelelőt
Afizetős programokaz olyanszéles körbenelterjedtszabványokra építenek,mintami-lyenpéldáulaz AVI,amely többekközöttaDivXkódolásúvideóknakadhatotthont.ADivX-etma márszámtalaneszköz támo-gatja,a DivXHomeTheaterprofillaltömörí-tettvideókatpéldáulszintemindenDVD-ésBlu-ray lejátszókezeli.Széles körbenhaszná-latos az MP4 is,elsősorbannagy felbontásúfilmekesetén,és főlegakkor,ha azokatPlayStation3-onakarjuklejátszani,illetveakkor,ha normálfelbontásútartalmataka-runkmobileszközretömöríteni.Legalábbezekhez az eszközökhöz a tesztünkbensze-replőszintevalamennyi alkalmazás nyújttömörítési lehetőséget.Azértvannakkivéte-lek;tesztgyőztesünk,a MediaCodernemtudPS3-ra dolgozni,míga QuickConvertbőlemelletta PSP profilis teljesenhiányzik.Az iPhone viszont nemcsak a felhaszná-lók között népszerű, túlzás nélkül állíthat-juk, hogy nincs olyan videofeldolgozó prog-ram, amely ne tudna néhány kattintással azApple telefonjára optimalizált videót készí-teni. Aki másik mobilra akar tömöríteni,annak már nehezebb lesz a dolga, lévénhogy egyedül a Movavi rendelkezik szélesmobiltámogatással (a Samsungtól a Noki-áig), Androidra pedig csak az XMediaRecode segítségével lehet könnyen videó-kat készíteni.Aprogramokbeállításilehetőségeiszin-ténszélesszórástmutatnak.Vanolyanalkal-mazás,amelynélcsakalegtriviálisabbpara-métereketváltoztathatjukmeg.IlyenpéldáulaFormatWandler3,amelyráadásulafelbon-tásesetébennemistúlbőkezűalehetősége-ketilletően.iPhoneesetébenpéldáullegfel-jebb480×320,PSPesetébenpedig320×240pixeltválaszthatunkki,nohaezutóbbi480×272pixeltistámogatna.ATunebitesemkövetkezetes,ezzelaprogrammaliPhone-racsaknormálMPEG-4tömörítésűvideókatké-szíthetünk,nohamagaaprogramismeriaH.264-etis.ATunebitetovábbiérdekessége,hogynincsbenneMPEG-2enkóder.Aszoftverekközöttakadolyanis,amelyiknemtudja a kodekekmindenrejtetttartalé-kátkihasználni.AB-frame-ekhasználatávalpéldáula képminőségmegtartása mellettje-lentős helymegtakarítás érhetőel,mégsemtalálni errevonatkozóopciótmindenprog-ramban.ADVD-lejátszókszámára értelmezhetőDivXprofilokra alapozva az ingyenes alkal-mazásokaz XviD kodekethasználják,amelyszámos függetlentesztbenbizonyította,
K
orábban a multimédia világasokkal egyszerűbb volt, a kü-lönféle formátumokkal szinteegyáltalán nem kellett bajlód-nunk. Volt az MP3, ebben tárol-tuk a zenéket, és volt a DVD a filmek számá-ra. Ma viszont gyökeresen megváltozott ahelyzet, nagyrészt annak is köszönhetően,hogy egy csomó új hardver vált képessémédiafájlok lejátszására. A PMP-k mellettitt vannak például az okostelefonok, nomeg persze az iPhone, illetve manapság
Ajófilmtömörítőalkalmazássegítésévelbármilyen formátumbólbármilyen formátumbaegyetlen kattintással kódolhatunk.Tesztünkben alegnépszerűbb alkalmazásokatvizsgáltukmeg alaposan.
ÖSSZEGZÉS
Kompromisszumot kell kötnünk: vagy azoptimális képminőségre hajtunk, vagyarra, hogy a tömörítő alkalmazást egy-szerű legyen kezelni. Az ingyenes szoft-verek, mint amilyen például a Media-Coder is, számtalan lehetőséget kínál-nak, de cserébe nem egyszerű kezelniőket. A fizetős alternatívák többnyireegygombos tömörítést kínálnak, a minő-ség terén viszont lemaradásban vannak.
ismeretének birtokában érhetjük el. De kitud minderre figyelni? Szerencsére van se-gítség, a tesztünkben szereplő programokközött találunk olyat, amelyik kiválóanparaméterezhető, de olyat is, amelyet agyors munkára, egygombos kezelhetőségrekészítettek fel.
Formátumok:
tömörítés határok nélkül
Összesen kilenc programot teszteltünk,amelyek segítségével szinte bármilyen mul-timédiás fájl elkészíthető, kezdve az MP3-tól akár a Blu-ray filmekig. A szoftverek – aTunebite kivételével – nem törik fel a máso-lásvédelmi eljárásokat, azaz nem képesek amásolásvédett DVD-k, illetve Blu-ray leme-zek közvetlen feldolgozására. A Tunebiteegy (elméletileg) legális, de nagyon bonyo-lult procedúra segítségével megoldja ezt afeladatot is, a program bármit képes rögzí-teni, ami a videokártyán és a hangkártyánkeresztülmegy. Ami a hangot illeti, az alkal-mazások az AVS Video Converter kivételé-vel legalább az MP3, AAC és WMA hármastismerik, egyedül az előbb említett AVS tu-dása korlátozódik csupán az AAC fájlok ke-zelésére. E három formátum többnyire eléglehet, az iPod, az iPhone, az MP2-lejátszókmár a tévék is, amelyek olykor önállóan ké-pesek filmet lejátszani. Ha azt szeretnénk,hogy egy eszköz lejátssza az adott filmet(zenét stb.), akkor olyan formátumba kellalakítanunk, amit az adott hardver értel-mezni tud. Figyelni kell továbbá a maximá-lis felbontásra, a maximális bitrátára stb.Választani persze csak úgy könnyű, ha tud-juk is, hogy az egyes alternatívák mit jelen-tenek. Ehhez nem árt tisztában lennünk azMPEG profilokkal sem, mert az optimálisképminőséget csak minden apró paraméter
Filmek és zenékkonvertálása
MP4H.264
 |
AAC
Használhatóprofil:
MainProfilelevel3
Tipikus felbontás:
640×480
Képsebesség:
30fps
Optimális bitráta:
1 Mbps
MP4H.264
 |
AAC
Használhatóprofil:
HighProfilelevel4.2
Tipikus felbontás:
1920×1080
Képsebesség:
24 fps
Optimális bitráta:
12Mbps
M2TSH.264
 |
LPCM
Használható profil:
HighProfile 4.1
Tipikus felbontás:
1920×1080
Képsebesség:
24 fps
Optimális bitráta:
24 Mbps
VOB (DVD)MPEG-2
 | 
AC3
Használhatóprofil:
MainProfilemainlevel
Tipikus felbontás:
720×576
Képsebesség:
25 fps
Optimális bitráta:
8Mbps
 
AVIMPEG-4
 | 
MP3
Haszn.profil:
AdvancedSimpleProfilelevel5
Tipikus felbontás:
640×272
Képsebesség:
24 fps
Optimális bitráta:
900Mbps
 
MKVH.264
 | 
AAC
Használhatóprofil:
HighProfilelevel4.1
Tipikus felbontás:
1280×720
Képsebesség:
24 fps
Optimális bitráta:
8Mbps
k
MINDIGAMEGFELELŐFORMÁTUMOT
Mindeneszközmáshogyanképesafilmeklejátszására.Aprofilt,aképméretet,aképsebességetésabitrátátéppen ezértkörültekintően kellkiválasztani,különben a filmnemindulmajdel.
Konténer:
a film fájlformátuma
Video:
a videosávformátuma
Audio:
a hangsávformátuma
MP4H.264
 |
AAC
Használhatóprofil:
BaselineProfilelevel3
Tipikus felbontás:
480×272
Képsebesség:
30fps
Optimális bitráta:
600kbps
S a ba a ssa
Cikkünk rengetegfelesleges idegeskedstl kímlheti meg
14
2010/06
CHIPONLINE.HU
 Aktuális
15
CHIPONLINE.HU
2010/06
t li
 
N
éhány évvel ezelőtt a zene- ésfilmbarátok életét keserítettemeg, ma pedig a PC-játékoso-kon a sor: a kiadók roppantszigorú DRM (Digital RightsManagement) digitális másolásvédelem-mel próbálják védeni szellemi tulajdonu-kat. Annyira azonban soha nem tudnakbombabiztosat készíteni, hogy megakadá-lyozzák a crackereket, és ezáltal több milliókalózpéldány letöltését. A legutóbbi példaerre a Ubisoft Assassin’s Creed II akciójáté-ka: a szoftvert egy olyan, speciális DRMvédi, ami a játék ideje alatt folyamatosinternetkapcsolatot igényel a Ubisoft szer-vereivel. A játékot könnyedén lemásolhat-juk, a konkrét másolást nem védi semmi,ám játszani már nem tudunk a másolt já-tékkal: az indulásnál a szoftver azonnalkapcsolódik a szerverekhez, és ellenőrzi, le-gálisan birtokoljuk-e az Assassin’s Creedet.Ez azonban kizárólag egy dologra volt jó: aUbisoft kemény, negatív kritikát kapott amásolásvédelmi rendszerért, mellesleg pe-dig a játék szabadon játszható változata amegjelenés napján elérhető volt az összesfájlmegosztó hálózaton. A mostoha DRMvédelem miatt, ami minden felhasználótpotenciális szoftvertolvajként kezel, azonline boltokban ötből csupán egy csillagotkapott a játék, holott a kritikusok az egekbemagasztalták. Az már csak hab a tortán,hogy megjelenése után nem sokkal a DRM-ellenőrző szerverek műszaki hiba miatthosszabb időre leálltak, így aki legálisan vá-sárolta a játékot, nem játszhatott vele, míg
DRM:
 
láncravert szórakozás
Azene- ésfilmiparmártudjajól, hogyadigitálismásolásvédelemegyáltalán nemsegítakalózko-dásvisszaszorításában. Mostajátékiparismeg-tanuljaaleckét.
alkalmazóadathordozókat,onlineboltokatkerültékel.AfelhasználókjogosankritizáljákaDRM-et,hiszenmegakadályozza,hogyamegvásárolttartalmatmobileszközeikremá-solják,esetlegtöbbkészülékükönislejátsz-szák.Komolygondtovábbáalegálisanmeg-vásároltésletöltött,DRM-védetttartalmakkésőbbilejátszása,ugyanissemmilyengaran-cianincsenarra,hogymondjukévekkelké-sőbbmégelérhetőlesz-eazaDRM-szerver,szolgáltatásvagyakárkliensprogram,amivellelehetmajdjátszaniajogosanbirtokolttar-talmat.Ebbenatekintetbenjópárnegatívta-pasztalatkapcsolódikaSonynevéhez,ahogyalegelvetemültebbDRMtechnológiaishozzákapcsolódik.Jópárévvelezelőtt,amikoraDRMméggyerekcipőbenjárt,aSonytöbbmint50zenealbumátrootkit-alapúDRM-melvédtemeg.EzaPC-ketlefagyasztotta,ésadatvesztéstisokozott.Természetesena„tit-kosDRM”hamarkitudódott,éshatalmasbot-rány,valamintelvesztettperlettavége.Mára ez a szakma tanulthibáiból,és a leg-többonlinezeneboltfelhagyotta DRMvéde-lemmel.Alegsikeresebbaz iTunes,ahol2007-benjelentmegelőszöraz EMIDRMnélküli zeneszámokkal.Ezthamarosankö-vettea többi nagy kiadó,a Sony BMG,aUniversalMusicés a WarnerMusicis,ígymostanra az Appleonlinezeneboltja DRM-mentes lett,áma másolásvédelemelhagyá-sa nemhozottmagávalforgalomcsökkenést,épp ellenkezőleg:az iTunes jelenlegtöbbmilliárddolláros éves forgalommala legsi-keresebbzenebolta világon.Hasonlógondokmerültekfela filmipar-banis a DRMkörül.Alegális filmletöltésekmesszeelmaradnaka várttóla ScreenDigestjelentéseszerint,mégpediga DRMmiatt,ami jelentősenmegnehezíti a legálisanmeg-vásároltfilmeklejátszását.
„Spore”:
a DRM, ami kalózkodásraösztönöz
A játékipar már régen megtanulhatta volna,hogy a DRM rossz. 2008-ban az ElectronicArts extrém szigorú DRM védelemmel láttael Spore nevű játékát: maximálisan három-szor lehetett telepíteni a játékot, és ezt a ki-adó ellenőrizte is. Az eredmény? Rengetegjátékos – mintegy tiltakozásképp – illegáli-san töltötte le a játékot (megközelítőleg1,7 milliárd letöltés!) Év végére a fájlmegosz-tók top 10-es listájába került a játék. Az EAebből tanult, és a Need For Speed: Shift, va-lamint a Dragon Age: Origins játékait márDRM-től mentesen adta ki. Ugyanakkoregyvalami (érthetően) továbbra sem vál-tozott: az aktiváláshoz CD kulcs kell, ésaz online játéknál ennek egyediségét isellenőrzik.aki ingyen letöltötte a fájlcserélő hálózatok-ról, bármikor gond nélkül elővehette.Nemis csoda,hogy a felhasználóknemkülönösebbenrajonganaka DRMrendszere-kért.Sokana rövidítést„DigitalRestrictionManagement”-ként,vagyis egyfajta szabad-ság-korlátozáskéntértelmezik,ami nemisállannyira távola valóságtól.EztvalljaRichardStallmanis,a FreeSoftwareFoundationfrontembere:„Afelhaszná-lókjogai sérülneka DRMáltal”.JimKillokaz OpenRights Grouptólennélis továbbmegy:„ADRMafelhasználószámára a szoftverfe-letti kontrollja teljes elvesztésétje-lenti és megadásta kiadó/fejlesztőfelé”.AUbisoftpedigmindkö-züla legrosszabbatfogta ki:nemelég,hogy mostoha kö-rülményeketteremtettaDRM-je,deműködés közbenmegis bukott.Ajátékfejlesztőknektanulni-ukkellettvolna a múlthibáiból.Arégebbennagy ellenszenvetkiváltóStarForcevédelemmelel-látottjátékokrendrerosszultel-jesítettekaz eladásoktekinteté-ben,nemis beszélveafelhasználókmarókritikájáról.Aze-neiparbanalkal-mazottDRM-etisvagy hatástalaní-tottáka zenehall-gatók,vagy a DRM-et
 A LEGKERESETTEBB PC-SJÁTÉKOK 2009-BEN
A TorrentFreak listája azokról a PC-s játé-kokról, amelyeket a legtöbben töltöttek leP2P hálózatokon.
1. Call of Duty: Modern Warfare 2 4,1 M2. Sims 3 3,2 M3. Prototype 2,35 M4. Need for Speed: Shift 2,1 M5. Street Fighter IV 1,85 M
 A LEGGYAKRABBAN MÁSOLT ZENEI ALBUMOK
A Pirate Bay látogatói ezeknek az albumok-nak a kalózmásolatait töltötték le legszíve-sebben.
1. Lady Gaga – The Fame Monster 74972. Gorillaz Plastic Beach 64543. Alicia Keys – The Element of Freedom 42924. Black Eyed Peas – The E.N.D. 36805. Lil Wayne Rebirth 3526
KEDVENC FILMEK A FEKETEPIACON
A fájlmegosztó hálózatokon2009-ben az alábbi filmeket ke-resték a legtöbben (a Torrent-Freak weboldal adatai szerint).
1. Star Trek 11,0 M2. Transformers II 10,6 M3. Rock N Rolla 9,4 M4. Hangover 9,18 M5. Twilight: New Moon 8,7 M
B ssd
Nem szp öröm a kr-öröm, de hibs ötleteknek nincs helük a piacn
Sekesői aála
74
 
2010/06
CHIPONLINE.HU
Fotószerkesztés
75
CHIPONLINE.HU
2010/06
F t r t
hatja ezekkörüla tengelyekkörül.Egy em-beri kartpéldáulkülönbözőirányokba lehethajlítani.Az,hogy ezeknéla hajlításoknálatörésekmennyireszögletesekvagy éppenfi-nomanhajlítottaklesznek,precízenbeállít-ható– az eredmény pedigrendkívültermé-szetesentudhatni.Kismértékbenméga
CameraRaw
moduljátis újraprogramozták,és az eddiginélvalamiveljobberedménye-ketadmáralapbeállításokonis,ezenkívülja-vítottakaz zajszűrés hatásfokánis.Mintazeddigiverziók,aprogrammostisrendelkezésreállaStandardmellettExtendedkiadásbanis–ezaz500euróvaltöbbekerülőváltozatazonbannemkínálfontoskiegészítőfunkciókat,averzióelsődlegesentudósokra,video-és3D-készítőkreösszpontosít.
Összefoglalva:
A képzajokat a RAW fájlok-ban és a lencsetorzításokat minden EXIF-adatokkal rendelkező felvételen a CS5 sok-kal jobban korrigálja, mint elődei. A zajcsök-kentés a régebbi, zajos RAW fájlokat valóbanismét élvezhetővé tudja varázsolni. Az új re-tusáló és kijelölő képességek is nagy hatásttettek ránk. Ha mindezek a tulajdonságokfontosak számunkra, egy előző verzió tulaj-donosaként fontolóra vehetjük a 90 ezer fo-rint körüli update-et. Mindenesetre az újzajcsökkentést az Adobe Lightroom 3-mal(már béta fázisban) sokkal kedvezőbb áronmegkapjuk.Az újHDR technika mégnemteljesenmeggyőző,a karhajlítgatásos technikátpe-diga gyakorlatbannemfogjuktúlgyakranhasználni.ABridge-nél,az általános kezelésés kontrasztkorrekcióterénösszességébenkevés változás történt.Tehátaki elsősorbanJPEGfáljokatkorrigál,annakneméri megaCS5-rekölteni.
APhotoshop CS5 jelentősen javítottkijelölésitechnikával rendelkezik. Afo-tómontázs-készítőknek nemkell továbbnélkülözniük a CS4-ben hirtelen eltűnt„Kivonás”kijelölésibeállítást: már a nehézesetnek számító göndör fürtöket isköny-nyen „körbekeríthetjük”.Azújképességet a Refine edge menü-pontban találjuk. Akijelölővonal körül egyszabályozható Smart Radiusterületen aPhotoshop önállóan megkeresia bonyolultátmeneteket. Akevésbé szerencsésensikerült körvonalakat a Refine RadiusTool„finomító ecsettel”lehet átfesteni–ésleg-későbbilyenkor gyakran egészen kiválókijelölést kapunk. Ha még mindig nemkí-vánatosháttérszín ragadt a széleken, köz-vetlenül azablakból lefedhetjük azokat akijelölésbelsejéből vett színértékekkel.Tippünk: Húzzuk a fotót a főmotívummalújrétegként a tervezett háttér elé, éscsakutána jelöljük ki. AzújRefine edge opci-óval utána már a végeredménytökéleteselőképét kapjuk, éskijelöléshelyett, haazt választjuk, a Photoshop egyréteg-maszkot ad.
7
Kényelmesebb kijelölés
Méretezéssegédvonalakkal
Aszabadkézikijelöléseszközkérésresegédvo-nalakatmutat.Ezmegkönnyítiatájékozódástferdehorizontokon,mertakijelölőeszközzelislehetafotókatforgatni.Aszűkrácsvonalakhozkiegészítésképpenvanegyharmadolásiszabályszerintifelosztásis–akülönösenharmonikuskompozícióért.
Tízúj, okosecsethegyKerülőút nélkülazegyenes horizontig
AkezdőknekvalóprogramokésaRAWablakmárévekótatudják,ésmostvégreaPhotoshopfőprogramispótolja:elforgathatunkegyferdehorizontotanélkül,hogyzavarófehérsarkokma-radnánakutána.Vonalathúzunkaferdehorizont-vonalmentén,utánapedigmárcsakegykattintásazújStraightenToolra–ésmárisvízszinteslettatengerszéle.Művészekfigye-lem:tízújecset-fejazecset-palettánmégpontosabbanbeállítható,minteddig.Amére-ten,távolságonésfedőképes-ségenkívülvál-toztathatjukazegyessörtéketis–aszámukat,hosszukat,avas-tagságot,ake-ménységetésaszögetis,éstermészetesenmindeztpalettánállíthatjukbe.Ateljesenújkeverőecset,aMixerBrushadigitá-lisfestéslehetőségétcsempésziaprogramba.
4
56
Anemkívántképelemeltünte-tésemégsosemvoltilyenegy-szerű:lasszóvalkörbekerítjükazavaróhelyet,azújretusálásmenübőlakitöltéstválasztjuk–ésahibáknyomtalanuleltűn-nekafelvételről.PéldánkbanaCS5azembereketszedikiavízbőlúgy,hogynyomuksemmarad.Ezeddigmáshogyvolt:bármárrégótavannakokosretusálófunkciókafényerő-különb-ségekkiegyenlítéséreakívülesőterülettel,aképszélenvagymáskontúrokközelébengyakranelbukikaretusálás,ésszellemárnyékokcsúfítjákelazeredményt.EzaproblémaaPhotoshopCS5-telmegszűnik.Azújtechnikaráadásulnemcsakakitöltőablakbólalkalmazha-tó,hanemaContent-AwareFillecsettelis.Ezakorrek-ciótválaszhatóanegyújüressíkraszámítjaát.Ígyazeredménytmaszkokkal,fedettségszabályzóvaléskitöl-tésimóddalfinomíthatjuk–haegyáltalánszükséges.
Ég veled! – gátlástalankiretusálás
 
8
Képnézegetőa Photoshopban
10
APhotoshopképkezelésekevésséváltozott,egykivétellel:mostmárköz-vetlenülaprogrambanisvansajátképböngésző,egyMiniBridgenevűkezelőfelület.Pontosanúgy,mintazönállóBridgeesetében,ittislehetmappákat,kedvenceket,gyűjteményeketésutoljáramegnyitottképeketkiválasztani.Aképeketszínkóddaléskülönbözőszámúcsillaggallehetértékelni.AMiniBridge-bőlindulagyorsdiavetítésis,valamintakötegeltszerkesztésHDR-ekhezéspanorámához–sokkalpraktikusabb,mintegykülsőprogrammal.
Figyelem:
Ametaadatokkeresésekörülményes,ésújértékeléseketvagyIPTC-szövegeketegyáltalánnemfogadaMiniBridge.
MiazújdonságaBridge-nél?
Mintmindig,azönállóképkezelőprogramkéntműködőAdobeBridgemostisaPhotoshop-csomagrésze.NagyobbváltozásokrólaBridge-nélnemtudunkbeszámolni,dehasznosújdonságamegújultexportálás:ittafelhasználóátalakításokattervezhetJPEGfájlformá-tumra,beleértveametaadatokésaméretekváltoztatását.Későbbaképeketmárcsakakívántbeállításokrakellhúzni,ígyazadottfájlokategytetszésszerintindíthatókötegeltfeldolgozásrakészítjükelő.Amá-sikújdonságaszűrőpalettánjelentkezik:ittkiválaszthatjuka35mm-esrendszerreátszámoltfókusztávolságotis,ígyösszehasonlíthatjukakülönbözőszenzorméretűfényképezőgépekhasonlóképszöggelkészültfelvételeit.
9
ÍGYJUTHATUNKKEDVEZŐÁRON AZÚJPHOTOSHOPHOZ
AkiCS2-,CS3-vagyCS4-tulaj-donos,azkedvező,65000forintkörüliáronfrissíthetiprogramjátateljes250000forinthelyett.AkiPhotoshopElements-etakarupgrade-elni,az200000forintkörülfizet.AprofidesignerekazonbanvalamelyikCS-csomagotfogjákválasztani,mertaPhotoshopmellettazAdobeatöbbiCS-programjaitisfrissítette.
   F   o   t   ó  :   L   u   c   a   s   K   l   a   m   e   r   t
Zss az ú Phshp
a szerkesztsgbenminden jtkt felülmúlt a sikere
Haragó Cgr
őserkestő
A CHIP most egy 3D-s különszámot nyújt át önnek,
melybőla lehető legteljesebb inormációkat szerezheti be 2010 egyik sláge-réről, a térbeli megjelenítésről. A kilencvenes évek vicces szemüve-gei visszatértek, hogy újult erővel hódítsák meg a piacokat és a vá-sárlók szívét. De vajon ejlődött-e annyit a technológia, hogy ezút-tal komolyan elgondolkodjunk egy 3D-re alkalmas konigurációkiépítésén vagy egy 3D-s tévé megvásárlásán?Az első és talán meglepő lehetőség, hogy már illérekből, otthoniPC-jére is varázsolhat háromdimenziós látványt – csak lapozzon amagazin
r
29.
oldalára.
ÉrDemes AzonbAn mÉlyebbre ásnI
az új technológiák kapcsána papír szemüvegnél és az ingyenes meghajtóknál. A
r
76.
oldalonkezdődő írásunk igazi 3D-kalauz: kiderül, hogy milyen videokár-tyára, monitorra és speciális szotverekre van szüksége, ha a moziután otthon is élvezni szeretné ezt az új típusú szórakozást.Végezetül pedig támpontot adunk a szórakoztató-elektronikai bol-tok polcain a napokban eltűnt 3D-s tévékkel kapcsoltban is. A CHIPtesztlabor kipróbálta az első modelleket, és választ ad arra a kérdésre,hogy pontosan mit várhatunk ezektől a készülékektől, és hogy van-ekülönbség a plazma és az LCD tévé 3D-s megjelenítése között.
ebben A HónAPbAn DVD-nk kIemelt ProgrAmjA
kétségtele-nül az Adobe CS5 szotvercsomagja, melynek részeként az újPhotoshopot is telepítheti PC-jére. A programot bártan ajánljukminden olvasónknak: 30 napig teljes unkcionalitással ingyene-sen használható, és egész egyszerűen zseniális trükkökre képes o-tóinkkal. A 10 legizgalmasabb új unkcióról most egy külön cikketis olvashat a magazinban (
r
72.
oldal).Végezetül hadd készüljünk kicsit a oci-vb-re: a CHIP most össze-oglalta önnek, hogy milyen lehetőségei vannak, ha HD minőségbenszeretné nézni a közelgő mérkőzéseket, mindez mennyibe kerül, éskiderül az is, hogy milyen szolgáltatás esetében élhet majd a legmo-dernebb technológiákkal, vagyis tekerheti vissza a gólokat, rögzíthetia teljes 90 percet, ha a döntő pillanatokban épp nincs otthon.Kérem, hogy továbbra is ossza meg velem véleményét a magazinnalkapcsolatban:
A CHIP nag 3D-s knsáma
 Vzrcikk

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
illangocska liked this
Lídia Krakovszky liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->