Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

- Nem tehetem. Még meg kell rajzolnom a Future Rock egyik díszletének a
- Hány film díszletét rajzoltad meg az utóbbi hat hónapban? - A nő választ
- A hírnevemről van szó! És mellesleg csak így tarthatok fenn egy ilyen szép
Az asszisztensnő figyelmen kívül hagyta a közbeszólást
- Hát maga kicsoda? - kérdezte mogorván. - Zárva vagyunk
- De az ajtót nyitva hagyták - vágott vissza a látogató
- Hogyhogy az ő megbízásából? Mit jelentsen ez?
- De hát még csak tízéves! Mi a csudának kell neki ügyvéd?
- Én csak a megbízóm érdekeire lehetek tekintettel - jelentette ki hidegvérrel
- Én igen. Ezzel az üggyel maga sosem jut el a bíróságig!
- Ezt is elmesélte magának? - nézett fel döbbenten a férfi
Daveynek is ezt a lehetőséget? - Kate nagy levegőt vett. - És miért nem adta
2. FEJEZET
Coast Highwayre. Töprengését az autótelefon csengése szakította félbe
- Hát... azt hiszem - hangzott a félénk válasz
- Nagyszerűen. Találkoztam azzal a hölggyel... Már biztosan tudsz róla
- Mert dolgozom. Végtére is biztosítanom kell a megélhetésünket! - Dávid
Zelda hétfő délután. Kate éppen egy hosszú és idegtépő megbeszélésről esett be
Kate nem volt vevő titkárnője humoros hangvételére. Letette a napi postát az
- Nem is tudom. Egy csomó mindent olvastam a fickóról. Rendesnek tűnik
Zelda megütközve nézett főnökére
- Ott voltál nála? És láttad a terveit?
- És? Milyenek? - A titkárnő egyre izgatottabb lett
A titkárnő elégedettnek látszott
Főnöke szigorúan összevonta a szemöldökét
- De hát még csak fél öt van!
- Miféle ügyfelet? A naptárban nem látok egy megbeszélést sem
- Mert nem hivatalos megbeszélés. Davey Winthrophoz megyek
ZeWa az állát dörzsölgette
- Nem inkább egy kellemes vacsoráról van szó apával és fiával? - tudakolta
Az ügyvédnő letelepedett mellé
- Tűrhetően - válaszolta lógó orral Davey
- Zöld ágra vergődtél a papáddal?
- Most együnk valamit! Vagy mást terveztél?
- Mert magadtól elfeledkeznél róla. Futás a fürdőszobába!
- Ugyan! Daveynek jót tesz a társaság. Sokat van egyedül
- Ezekről a dolgokról nem beszélek -jelentette ki elutasítóan a házvezetőnő
A házvezetőnő bólintott
Davey reménykedve nézett fel új barátjára
A nőben furcsa érzés vert gyökeret
- Kér egy italt? - kérdezte tőle a férfi
- Együtt vacsorázott Daveyvel? - hitetlenkedett a férfi
- Mivel én voltam az egyedüli társasága - jegyezte meg Kate szárazon
Dávid türelmetlenül sóhajtott
- És senki sem vár otthon magára? - döbbent meg a férfi
- Csak az anyám macskái. Édesanyám ugyanis nászútra ment. De nem rólam
Dávid kikísérte a lépcsőig
3. FEJEZET
Kate jól kiismerte magát a felbomlóban lévő házasságok területén. Ezeket a
Ez a keserű tapasztalat megingatta Kate hitét a házasság intézményében. Úgy
Egyszer csak egy régebbi számban rábukkant a férfi fényképére. Dávid egy
Kate ujjával végigsimított a férfi nevető száján. Lesz-e valaha Dávid Winthrop
- Bosszúsnak látszol. Mi a probléma?
- A problémát Kate Newtonnak hívják - vágta rá a férfi gondolkodás nélkül
- Ki az a Kate Newton? - támadt fel Dorothyban a kíváncsiság. - Csak nem
- Az ráér. Most pedig vágj bele végre!
Davidnek libabőrös lett a háta. Ha egyszer idős barátnője valamit a fejébe
- így talán nem fogod a végkimerülésig hajszolni magad - szögezte le
- Szerintem éppen ellenkezőleg - jegyezte meg Dorothy azon a higgadt és
- Meg kellene beszélnünk a javaslatokat! - törte meg végül a hallgatást
Kate felhúzta a szemöldökét
- Olvassa tovább! Még jó néhány pont hátra van
- Ráér ezen a hétvégén?
Kate fürkészve nézett rá. Valami felkeltette a figyelmét a férfi hangjában
- Davey okos és megértő gyerek. A világon mindenről el lehet vele társalogni
- Megvártam magát - mondta udvariasan Dávid. - Melyik a kedvenc fagyija?
- A citrom - vágta rá Kate. - És a magáé? Szeretném én megvenni
- Hát téged mi lelt? érdeklődött Kate
- Éppen most értem haza. - Bár ne vette volna fel a kagylót!
Kate számára azonban megváltozott a helyzet. Az új családban betolakodónak
- Nem megy. Ezen a héten nem érek rá
- Akkor a hétvégén. - Ellen nem hagyta magát lerázni
4. FEJEZET
- A Winthrop-ügyről. Haladt előre?
- Az apa... - ismételte fejcsóválva a titkárnő. - Talán nincs rendes neve?
- Megbeszélted már velük a következő találkozót?
- Na jó. Egy null a javadra. És most kifelé!
- Zelda! Csak ebben az irodaházban legalább egy tucat titkárnő kezét-lábát
- Inkább várok - válaszolta Kate
- Magát kivéve - feltételezte Kate
- Szerintem félreértett valamit. A mi kapcsolatunk tisztán szakmai
Behívta Zeldát a szobájába
- Lennél szíves lemondani az összes holnapi megbeszélést?
A titkárnő elhűlve bámult rá
- Még körül sem néztél!
Kate felhúzta a szemöldökét. Azok ketten kajánul mosolyogtak rá
A nő valami furcsa izgalmat érzett a gyomra tájékán. Amilyen visszafogott
A vendég egy gyors pillantással felmérte Kate sportkocsiját
- Kitűnő az ízlése - nyugtázta. - Ez az autó nagyon szép
- Nem lehetne később? - kérdezte Davey. - Előbb szeretném látni a tengert
Dávid a fejét csóválta
- Akkor ez a hétvége mind a kettőnknek egyfajta lecke lesz - mondta a férfi
- Egyiket sem. A legszívesebben a fantázia világában élek. Mindig is így
- Ki vele! - nevetett Dávid. - Magát úgysem állíthatja meg senki és semmi!
Az ügyvédnő vállat vont. Erre mit mondhatna?
- Erről még nem sokat mondhatok - tért ki a válasz elől a vendég
- Hát hogyne - szegte föl a fejét Kate. - Részleteket követelek!
Dávid egy darabig hallgatott. Kate olyan sebezhetőnek és kislányosnak tűnt
5. FEJEZET
Ez azonban nem magyarázta a saját viselkedését. A kihívó kérdéseivel szinte
- Rátettem a kezemet? - ismételte rosszallóan Davey. - Egytől egyig mindet
- Akkor Daveynek csak be kell pakolnia a gépbe az edényeket - nyugtázta
A nő csapdába került. Az őszinteséget és a becsületességet mindennél többre
- Csakis úgy - felelte kissé csodálkozva a férfi
- Bocsánat! - emelte fel Dávid mentegetőzve a kezét
Kate fejében megszólalt a vészcsengő
- Nem találtam senkit. Ő az egyik ügyfelem. Pontosabban az ügyfelem apja
- Jól vagytok? - kérdezte az édesanyját
- Csodálatos napokat töltünk itt együtt - áradozott Elisabeth. - El sem tudod
- Ebben jössz vacsorázni? - nézett reménykedve Kate öltözékére
- Erre a nagyvonalú ajánlatra még visszatérünk - jegyezte meg szárazon
- Mi ütött beléd? Olyan idegesnek látszol. Mire gondolsz? - faggatta Dávid
Dávid megütközve nézett rá. Nem értette a dolgot
Dávid kíváncsian vizsgálgatta a nő roppant elégedettnek látszott. Nagyon
Az ügyvédnő kerülte a pillantását
- Ez szinte elkerülhetetlen - felelte Kate. - Már csak Davey miatt is
- Miért? - A nő válasza felbosszantotta Dávidét
- És a közös séták? A hosszú beszélgetések? Azok sem jelentenek semmit?
Dávid a másik kezével fogva tartotta a nő jobbját
- Ez volt életem legklasszabb hétvégéje! - lelkendezett Davey
- Persze. És akkor Davey meg én részesei leszünk Hollywood legféltettebb
- Természetesen. Holnap Kate-tel megbeszéljük az időpontot
6. FEJEZET
Ellennek sikerült a közelben parkolóhelyet találnia. Kate vonakodva szállt be
Kate kerülte a nővére pillantását
- Tudom. De egészen eddig mindig szakítottál időt a családra. Ha nem tudtad
- Ez nem igaz... Apa mindig egyformán bánt velünk
Kate lesújtó pillantással mérte végig Zeldát
- Semmi közöd a magánéletemhez
Titkárnője elképedten bámult rá. Ilyen éles hangra nem számított. Nem szólt
- Ajaj... - hallotta Dávid hangját. - Rosszkor hívtalak?
- Hű! - kiáltott fel a gyerek. - Ez csúcs!
- Tényleg az - csatlakozott az elismeréshez Kate. - Lenyűgöző! Nézd csak
- Nekem is - vágta rá rögtön Kate. - De ugyanakkor ijesztő is egy kicsit
- Pedig én egy kiadós vacsorára gondoltam valami jobb étteremben
- Megbeszéltük. Most pedig irány a Beverly Boulevard!
- Akkor Mrs. Larsenhez kellene fordulnom - vigyorgott Dávid
- Végszükségben számíthatunk rá
- Vagyis most csak végszükségben jössz velem? - kacagott Kate
Vacsora közben is tovább ugratták egymást. Kate-nek egészen az édességig
A fiatal teremtés arcán könnyek csurogtak végig
- Már régóta szerettem volna ezt hallani tőled
- Akkor most mesélj a nászutatokról! Mikor folytatjátok?
- Inkább egy hosszú nyaralásra a Riviérán - tért ki a téma elől Kate
- Talán hallottál róla valamit? - kérdezte az ügyvédnő gyanakvóan
- Na igen... Kaptunk Rómában néhány faxot Zeldától
- Nos... hogy láttak téged Dávid Winthroppal és a fiával Alice éttermében
- Brandon utánaérdeklődött egy kicsit - kuncogott az anyja. - Nagy hatással
Kate a kezébe temette az arcát. Legszörnyűbb rémálma kezdett valóra válni
- Semmiféle szülői közbenjárásra nincs szükségem! - tiltakozott Kate. - Nem
7. FEJEZET
Zelda egy lépéssel közelebb merészkedett
- Tovább! És csukd be magad után az ajtót!
- Sajnálom - kezdte a bocsánatkérést Kate. - Anya esküvője óta egy kicsit
A titkárnő a fejét rázta
- Van itt még valami - folytatta Zelda. - Nem kellene meghívnod ebédelni a
- Tökéletes megoldás - állapította meg elismerően Zelda. - Akkor végre ő is
- Nem hiszem - somolygott a titkárnő. - Most beküldőm Mrs. Masont
- Persze hogy nem! A kedvenc ügyfelem bármikor bejöhet hozzám. - A nő
- Mit tehetnék érted? - tűnődött hangosan. Daveynek most leginkább arra van
- Talán folytathatnánk az eljárást
- Szóval mégiscsak a válás
- Még ma - ígérte az ügyvédnő. - És utána azonnal felhívlak
Davey arcán most először derengett valami mosolyféle
- Nem baj. Mindenképpen megvárom. És ne hagyd magad lerázni!
- Fél hét körül jön. Megfelel?
- A bíróságon? - ismételte hitetlenkedve Dávid. - Neked elment az eszed?
- De milyen ügyet? - A férfi kezdte elveszíteni a türelmét
- A fiadét. Emlékszel még rá egyáltalán?
Dávid tűnődve nézett rá
- Nem vacsoráznál velem? Fehér asztal mellett megbeszélnénk a részleteket
- Hogy én legyek az ütköző?
- Miért nem a nappaliban? Ott nézhetnéd közben a videót
- Van kedved kosárlabdázni? - kérdezte Dávid hirtelen
- Most? - nézett a fiú a tányérján lévő sárgarépára és brokkolira. - Még nem
- Egye meg a fene a zöldséget! Menjünk!
- Lehet - nevetett a férfi. - Akkor most megúsztam egy óriási vereséget
- Nem vagy szomjas? - kérdezte a fiú. - Hozok neked is ásványvizet
- Szerintem Mrs. Larsent nagyon nyomasztja valami. Csak nem haragszol rá?
- Nem. Csak szeretnék beszélgetni vele a házirendről
- Akkor jó - mondta megkönnyebbülten Davey. - Mert különben nagyon
Dávid büszkén nézett a fiára
- Miért? Jobb játékaik vannak?
Dávid a fia vállára tette a kezét
- Nagyon elégedett vagyok a munkájával - szögezte le rögtön a férfi. - Nem
Mrs. Larsen megkönnyebbülten kérdezte:
Mrs. Larsen a meggyőződése ellenére bólintott
A házvezetőnő láthatóan megnyugodott
- Hosszú idő óta ez volt a legszebb esténk
- Ennek igazán örülök. És mit csináltatok?
- Ennél többet nem is kívánhat tőled senki
Dávid még szívesen elbeszélgetett volna Kate-tel egy csomó dologról. Már a
- A viszontlátásra! - ismételte meg Kate
Lenne kedved velünk tartani? Jól kezdődne a nap
Az ügyvédnő nevetett az átlátszó próbálkozáson
A nő máris szerencsésnek érezte magát
8. FEJEZET
Az út végtelenül hosszúnak tűnt. A bejárati ajtónál Mrs. Larsen fogadta
Kate megpróbálta más irányba terelni a beszélgetést
- A felesleges kalóriáktól megszabadulhatsz az úszómedencében - nyugtatta
- De én nem is hoztam fürdőruhát... - pillantott a látogató a medence felé
- Ennek semmi köze a magányhoz - válaszolta a férfi higgadtan
Nem. Kate nem volt hajlandó belemenni semmiféle kísérletbe. Az emberek
- Még egy falatot sem ettél a reggeliből - korholta Dávid. - Talán úsznunk
- Szerintem pont megfelelő hőmérsékletű egy ilyen forró napon - nevetett a
- És mi okozta ezt az óriási változást?
Ezt a napot ki fogja törölni az emlékezetéből. A környezetében mindenki olyan
Kate bizalmatlanul nézte a zuhanyrózsából permetező vizet
A férfi nevetve csukta be maga mögött az ajtót
- Gyönyörű nő volt - mondta csendesen
Dávid eltökélten nézett rá
Kate-nek nagyon kellett uralkodnia magán. Dávid néha olyan konok!
- Szerintem ezzel még nem ért véget a történet. Mi következett utána?
- Nem szeretnék most Aliciáról beszélgetni. Elmegyek úszni
9. FEJEZET
- Davey nem jön még? - kérdezte szenvtelenül
- Az ebéd egy óra körül lesz kész. Megfelel?
- Miért? Mi lesz ma este? - kíváncsiskodott Kate
- És Davey? Ő mit fog szólni hozzá?
- Hány ilyen zsúron vettél már részt?
- Elmegyek bevásárolni. Szükség van még valamire?
- Egy csomó fogkefére. A gyerekek általában otthon felejtik a fogkeféjüket
A nappaliból kihallatszó fülsiketítő lármától visszhangzott az egész ház. Kate
- Mi? - kiabált vissza Dávid. A hangját elnyomta az üvöltő zenebona
- Felesleges a közelükben lennünk - csóválta Kate a fejét. - Ezek a gyerekek
- Az nem ugyanaz. - Körülnézett. - Maradt még pizza?
- Dehogy! - nevetett jóízűen Kate. - Mit mondtál az előbb? Hogy a többiek
- Tizenegy körül lehet - állapította meg Davey
- A sütimorzsákról nem is beszélve - tette hozzá Kate
- Mi ez az éktelen lárma? - kérdezte álmosan
- Másnap? Mi után? Talán légitámadás volt az éjjel? És mi ez a tébolyító zaj?
- Az bizony. A receptet azonban semmi pénzért nem árulom el!
A fiú sokatmondó pillantást vetett Kate-re
- Nézze meg az ember! Gyere csak vissza! Ezek itt mind a hármunkéi!
Kate figyelmeztetően Davidre pillantott. Mindenképpen ki akarta csikarni a
Dávid megköszörülte a torkát
Pénteken késő délután Kate elkeseredetten pillantott az íróasztalán heverő
Alicia emléke végül újra háttérbe szorítja
- Ő csak a hivatalos naptáramat vezeti. A magánügyeimet én intézem
- Tévedsz - vágta rá Kate
A titkárnő jóízűt kacagott
A nő megkönnyebbülten sóhajtott fel
- Jól. Szeretnélek meghívni egy focimeccsre
- Ugye eljössz? Már olyan rég láttalak!
- Nehogy elkéss! - kötötte még a lelkére Davey
- Szóval egy veréb... Nem inkább valami jól megtermett héja?
- De ötkor még van egy megbeszélésem
- Ez volt az utolsó segítség. Mostantól csak magadra számíthatsz
10. FEJEZET
Dávid csodálkozva nézett rá
- Minden szabadidőmet a könyvtárban töltöttem
- A környéken két profi csapat is játszik
- Miért nem kiabálsz be neki a pályára jó tanai
- Nem akarom megzavarni. Hadd élvezze a játékul
- Szerintem ezt mindenképpen meg kell ünnepelnünk! - vetette föl az ötletet
Dávid értetlenül bámult rá
Ma este sikerült beszélned az érzéseidről. Ez már nagy haladás
- Én mindig a barátod maradok. Számíthatsz rám
- Most mennem kell. De majd még beszélünk
Hetes erősségű földrengés rázta meg Los Angeles belvárosát. A Szeizmológiai
Lélekszakadva ért le a mélygarázsba
Még mindig utórengések rázták meg a talajt
Kate eltökélten nézett rá
- De ott van Dávid és a gyerek! Meg kell találnom őket!
A tűzoltó próbálta megnyugtatni
Feltétlenül fel kell hívnia őket az autótelefonról!
- Ezt nem tehetem - nézett a gyerek tanácstalanul az apjára. - Vagy igen?
Végszóra megérkezett a fogadásukra Brandon is
- Nem lesz ez egy kicsit kalóriadús Brandonnak? - incselkedett vele Kate
- Egy héten egyszer kényeztetni szoktam - válaszolta az anyja. - És ma éppen
A kápolna üvegablakai ezernyi szikrává szórták szét az óceánról visszaverődő
- Brandon! - súgta Kate az oltár felé menet
- Hogyan szeretnél szólítani? - kérdezte óvatosan
- Köszönöm. Mikor lehet sutit enni?
Dávid átölelte a feleségét
- Mrs. Larsen tökéletesen gondoskodik majd róla. Imádja Daveyt
- így igaz. És most induljunk máris! Hosszú és gyönyörű nászút vár ránk
- Hová megyünk? - kérdezte izgatottan Kate
- Hiányozni fognak a megbeszélések és a telefonok?
- És neked a jövő századbeli díszletek?
Dávid csak elhúzta a száját
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sherryl Tobb Mint Ugyfel

Sherryl Tobb Mint Ugyfel

Ratings: (0)|Views: 325 |Likes:
Published by gwendoline_78

More info:

Published by: gwendoline_78 on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 102 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 106 to 110 are not shown in this preview.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Focșa Gabriela liked this
Focșa Gabriela liked this
Focșa Gabriela liked this
Tempy04 liked this
erichi81 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->