Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kajian jawi

kajian jawi

Ratings:
(0)
|Views: 1,933|Likes:
Published by hj_amli
Contoh untuk menjalankan kajian kolokium di sekolah untuk palajar stpm
Contoh untuk menjalankan kajian kolokium di sekolah untuk palajar stpm

More info:

Published by: hj_amli on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2015

pdf

text

original

 
Salam Rakan Bloggers…Lama saya tidak berbicara di laman maya ini. Kesibukan tugas sayamembuatkan saya agak sukar untuk meng’update’ blog saya. Namun begitu, saya tidak pernah luparakan-rakan sekalian. Tidak ada yang baru kali ini, Cuma pada kali ini saya ‘upload’kan kajiantindakan saya semasa di SKDN dulu, bagi memudahkan penyelidik berkongsi idea dengan saya.Semoga bahan yang diuploadkan ini dapat dimanfaatkan oleh kalian. Kalian adalah barisan hadapanpejuang dijalan ALLAH, jangan sesekali biarkan anak-anak didik kita kekurangan ilmu terutamanyadalam bidang Pendidikan Islam dan Jawi.Kertas Cadangan
Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Jawi di Kalangan Pelajar Tahun 4: Kajian Kesdi Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding
Bab 1: Pernyataan Masalah1.1 PengenalanTulisan Jawi adalah salah satu daripada warisan bangsa Melayu yang perlu dipertahan dan dipelihara.Pada satu ketika dulu, tulisan jawi menjadi antara medium bagi penyampaian ilmu di kalangan umatIslam di nusantara. Selain sebagai medium penyampaian ilmu, tulisan jawi juga digunakan bagimenyelesaikan urusan harian seperti jual beli, undang-undang, politik dan perhubunganantarabangsa.Antara bukti tulisan jawi digunakan secara meluas di nusantara ialah penemuan surat-surat perjanjian jual beli yang ditulis dalam tulisan jawi, penemuan batu-batu bersurat yang dijumpai di Kedah danTerengganu, Kanun Undang-Undang Negeri seperti Hukum 44 di Kedah, Majallah Ahkam di Johor danHukum Kanun Melaka yang dipraktikkan di Melaka semuanya ditulis dan dibukukan dalam tulisan jawilama.Dalam penyebaran ilmu, tidak dinafikan tulisan jawi memainkan peranan yang sangat penting. Padazaman dahulu kita dapat lihat, ulama’-ulama’ tersohor di rantau alam Melayu menulis kitab semuanyamenggunakan bahasa Melayu dan tulisan jawi sebagai medium penyampaiannya. Antara penulisantersebut ialah Matla’ al-Badrain karangan Sheikh Ahmad al-Fathani, Furu’ Masail dan Munyatul Musallikarangan Syeikh Daud al-Fathani, Durr al-Thamin karangan Syeikh Abdullah al-Fathani, FaridatulFara’id karangan Syeikh Abdussamad al- Palembangi dan Bahrul al-Mazhi karangan Syeikh Idris al-Marbawi.Kebelakangan ini, kita dapati penguasaan dan minat masyarakat terhadap tulisan jawi agakberkurangan. Sebagai bukti, Akhbar Utusan Melayu yang telah diterbitkan sejak sebelum merdeka lagitelah diberhentikan pengeluarannya akibat daripada tidak mendapat sambutan yang menggalakkandaripada masyarakat Melayu sendiri. Namun begitu, tindakan pantas Kementerian Kebudayaan danKesenian menanggung sebahagian besar kos pencetakan akhbar ini menjadikan akhbar ini terusditerbitkan namun bukan lagi sebuah akhbar tetapi hanya dalam bentuk sisipan yang diterbitkanbersama Utusan Malaysia setiap hari Isnin.Tulisan jawi juga terpinggir selepas kerajaan memutuskan bahawa tulisan rumi digunakan sebagaimedium bagi penyampaian bahasa Melayu dan pada satu ketika Pendidikan Islam juga menggunakantulisan rumi sebagai tulisan rasmi menyebabkan tulisan jawi semakin hilang daripada masyarakatMelayu di Malaysia.
 
Namun begitu, tulisan jawi kembali diberi nafas baru apabila kerajaan mewajibkan pendidikan Islammenggunakan tulisan jawi dan menyediakan buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan Jawi. Selaindaripada itu, usaha bekas Perdana Mewnteri yang Kelima Tun Abdullah Haji Ahmad Badawimemperkenalkan program j-QAF di sekolah-sekolah rendah bermula pada tahun 2005 seolahmemberikan tulisan Jawi nafas baru bagi membugarkan semula kegemilangan tulisan Jawi pada satuketika dulu.Selain daripada itu, kehadiran Kaedah Ejaan Dewan yang di susun secara teratur oleh pakar-pakarbahasa menjadikan kaedah tulisan jawi semakin tersusun. Wujudnya Kamus Dewan bagi Ejaan Jawiterbitan Dewan Bahasa dan Pustaka memantapkan lagi usaha jitu kerajaan bagi memartabatkantulisan jawi. Diharapkan dengan usaha jitu daripada semua pihak dapat mengembalikan semulatulisan jawi sebagai salah satu medium penyampaian ilmu pengetahuan.Justeru itu, bagi memastikan warisan tulisan jawi ini terkubur, suatu usaha yang bersepadu danbersungguh secara berterusan perlu dilakukan bagi memastikan tulisan jawi kekal sebagai mediumkepada penyampaian ilmu di serata nusantara. Melihat kepada pengalaman semasa sebagai guru,perlu ada kajian yang mendalam berkaitan masalah yang dihadapi oleh murid sehinggakanmenghilangkan minat untuk belajar tulisan jawi.1.2 Latar belakang KajianKajian ini dilakukan sebagai kajian tindakan bagi memastikan bahawa semua murid SKDN menguasaitulisan jawi menjelang 2015 bertepatan dengan misi sekolah, SKDN Cemerlang Menjelang 2015.Kajian ini juga mengambil kira aspek-aspek kelemahan P&P, kesediaan pelajar, motivasi rendah untuksetiap pelajar dan sukatan pelajaran sedia ada.Kajian ini juga sebagai perintis kepada kajian-kajian yang lebih terperinci dalam bidang pengajarandan pembelajaran jawi bagi memastikan tulisan jawi terus berkembang subur dalam masyarakatMalaysia yang berbilang kaum dan agama.Diharapkan kajian ini dapat menyelesaikan persoalan penguasaan jawi di kalangan pelajar SekolahKebangsaan Dusun Nanding dan akan menjadikan SKDN sebagai sekolah sifar buta jawi menjelang2015.Selepas selesai kajian tindakan ini, kajian ini akan dipanjangkan ke Sektor Pendidikan Islam diJabatan Pelajaran Selangor dan Bahagian PendidIkan Islam di Kementerian Pelajaran Malaysia untukrujukan dan kajian kes bagi masalah pembelajaran jawi di salah sebuah sekolah di Malaysia.Semoga kajian ini menjadi titik awal bagi memartabatkan tulisan jawi di peringkat sekolah rendah danditeruskan diperingkat yang lebih tinggi demi memastikan tulisan jawi terus menjadi pilihan danperhatian masyarakat Islam dan bukan Islam di Malaysia.1.3 Latarbelakang Permasalahan KajianKajian ini akan memberikan penumpuan kepada penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi dikalangan pelajar tahun empat. Antara sebab tahun 4 dipilih dan dijadikan penanda aras dalampenilaian ini adalah berasaskan beberapa faktor; pertama, adalah kerana tahun 4 empat adalah fasaperalihan daripada tahap satu kepada tahap dua. Sewajarnya murid telah menguasai kedua-dua asasini sebagai persediaan kepada kemahiran yang seterusnya pada tahap dua.
 
Kedua, adalah disebabkan tahun 4 adalah tahun pertama di Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding yangmenerima program j-QAF di mana program ini membekalkan guru terlatih bersama dengan modul-modul khas terutamanya Modul Pemulihan Jawi. Selain daripada itu, guru-guru ini adalah guru yangdilatih khusus bagi tujuan pemulihan jawi. Justeru, inilah masa yang sesuai menilai keberkesananprogram ini dan jika terdapat kelemahan, kelemahan tersebut perlu ditampung mengikut kesesuaianbagi menjamin program ini terlaksana dengan jayanya.Ketiga, tahap perkembangan fisiologi murid juga berada dalam fasa yang berlainan daripada muridtahun 1 hingga 3. Justeru, kajian ini diperlukan bagi mengkaji bagaimana perubahan fisiologi dankematangan murid mempengaruhi kemahiran sedia ada.Kajian ini akan melibatkan semua murid tahun empat SKDN yang berjumlah 115 orang sebagaisampel kajian (soal selidik dan pengumpulan data) dan 7 orang Guru Pendidikan Islam terlatihsebagai responden untuk temubual dan 20 orang murid lemah jawi yang telah dikenalpasti melaluiujian yang dilaksanakan oleh GPI sebagai sampel kepada aktiviti pemulihan jawi.Kajian ini akan mengumpulkan semua data pelajar tahun empat untuk dianalisis tahap pencapaiansebenar pelajar dalam tulisan jawi. Sumber kepada data-data ini ialah peperiksaan akhir tahun ketikamereka berada di tahun 3, peperiksaan pertengahan tahun bagi tahun semasa dan penilaian jawi 6bulan yang termasuk dalam instrument j-QAF. Setelah data ini dikenal pasti murid akan dikelaskanmengikut tahap penguasaan jawi mereka seperti Amat baik, Sederhana dan Lemah. Murid yang lemahakan dijadikan sampel bagi aktiviti pemulihan jawi. Manakala murid yang sederhana akan diberi latihtubi di dalam kelas harian. Guru GPI yang mengajar kelas tersebut akan dimaklumkan tahap murid.Pada akhir tahun akan diadakan penilaian sekali lagi sebagai persediaan kepada kajian tindakanselanjutnya.1.4.1 Tujuan KajianTujuan kajian yang utama adalah untuk mengenalpasti dan mengumpul data berkaitan penguasaankemahiran membaca dan menulis jawi yang bertujuan untuk memudahkan tindakan susulandijalankan bagi memastikan SKDN sifar buta jawi menjelang tahun 2015. Antara objektif mikro bagikajian ini ialah:1. Mengenalpasti dan mengumpul maklumat berkaitan latar belakang murid. Latar belakang murid juga memainkan peranan penting dalam menentukan tahap pencapaian murid. Ini akan memudahkanguru menggunakan pendekatan yang sesuai.2. Mengenalpasti jumlah murid bagi pengkelasan yang ditetapkan iaitu baik, sederhana dan lemah.Perincian data mengenai tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran adalah perlu bagimemudahkan guru melakukan aktiviti tambah nilai, pengayaan dan pemulihan di dalam dan luarkelas.3. Mengenalpasti bagaimana kecenderungan pelajar terhadap tulisan jawi. Ini amat penting supayaaktiviti jawi boleh disemarakkan dengan memahami secara jelas dan terang berkaitan minat muridterhadap tulisan jawi.4. Sebagai instrumen bagi menilai murid keupayaan asas jawi. Murid yang lemah akan diwajibkanmenyertai Kem Celik Jawi yang akan diadakan pada akhir bulan 12. Kem ini bertujuan melahirkanpelajar yang mampu menguasai kemahiran asas bagi bacaan dan tulisan jawi.5. Mengenalpasti tahap bantuan yang diberi oleh ibu bapa dan penjaga terhadap kemahiran menulis

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
Abdul Karim Awang Saad liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Miftahul Jamilah liked this
manrimau liked this
yenying liked this
Asmaliza Ahmad Sanusi liked this
Azura Yaacob liked this
Ain Hawani Ain added this note
cantekkkk...
Juragan Muda Chemat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->