Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10_Dezechilibre acido-bazice

10_Dezechilibre acido-bazice

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:
Published by Nedelcu Carmen

More info:

Published by: Nedelcu Carmen on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
1
Curs ATI1
DeDezechilibre acidozechilibre acido--bazicebazice
Curs ATI2
Produc
ţ
ia de acizi:Produc
ţ
ia de acizi:
Acid carbonic -volatil
Acizi necarbonici –nevolatili, fic
ş
i
pH-ul lichidelor din organism: alcalin7,4Majoritatea protonilor sunt produ
ş
i finali aimetabolismului.
C
ă
ile de control ale EAB:
Rinichii
Pl
ă
mânii
Tractul GI
Curs ATI3
Fiziologia EABFiziologia EAB
Sursele de H
+
: CO
2
, produs terminalal oxid
ă
rii aerobe a glucozei
ş
i TG.CO
2
cel mai importantacid slabalorganismului, fiind generator deprotoni.
Curs ATI4
Men
ţ
inerea HMen
ţ
inerea H
++
 în limite fiziologice în limite fiziologice
Combinarea protonilor cu un tampon
sânge HCO
3-
, HbIntracelular-fosfat organic sau anorganic
H
2
CO
3
prin eliminarea respiratorie aCO
2
Reducerea acizilor necarbonici prineliminarea renal
ă
a H
+
Curs ATI5
Sistemele tampon ale organismuluiSistemele tampon ale organismului
Sistem tampon:sol din acid slab + baza sa conjugat
ă
Tipurile de tampon din organism:
SanguineTisulareOsoase
Curs ATI6
Sistemele tampon ale organismuluiSistemele tampon ale organismului
Extracelulare
 – 
major: HCO
3-
/CO
2
imediat
 – 
Minore:
ac
ţ
ioneaz
ă
dup
ă
cele majore
dureaz
ă
cîteva ore
Hb, proteine, fosfat dibazic, carbonatul din oase
IntracelulareRaportul tampon intracelular/extracelular: 1:1 Întrutambelesistemecontribuielatamponare
osarcin
ă
acid
ă
exogen
ă
sauundeficitareunvolumdedistribu
ţ
ie
apatotal
ă
aorganismului(
50-60%dingreutateaideal
ă
).
 
2
Curs ATI7
Sistemele tampon ale organismuluiSistemele tampon ale organismuluisanguinesanguine
Tipul tamponuluiCapacitatea detamponare a sângeluiintegral (mEq/l)Bicarbonat
Plasmatic
Eritrocitar
TotalSisteme tampon non-bicarbonat
Hb
ş
i HbO2
Proteinele plasmatice
Fosfatul organic
Fosfatul anorganic
Total3518533573247
Curs ATI8
Sistemele tampon ale organismuluiSistemele tampon ale organismuluisanguinesanguine
Cei 5l de sânge ai unui adult normaltamponeaz
ă
aprox150mMprotoni înainte ca aciditatea lichidelororganismului s
ă
devin
ă
periclitant
ă
!
Curs ATI9
Sistemele tampon ale organismuluiSistemele tampon ale organismuluitisularetisulare
Capacitatea major
ă
de tamponare aorganismului se datoreaz
ă
acceptorilor deprotoni extrasanguini: mu
ş
chii, oaselecare tamponeaz
ă
de 5xcantitatea de acidtamponat
ă
de sistemele sanguine.Oasele furnizeaz
ă
cantitatea principal
ă
debaz
ă
pentru neutralizarea aciduluinoncarbonic din compartimentulextracelular.
 
Curs ATI10
Reglarea respiratorie a EABReglarea respiratorie a EAB
Gazele sunt transportate ca
ş
i deriva
ţ
i chimici.1l de sânge con
ţ
ine o cantitate de CO
2
>>>>>>>>
decâtO
2.
Pulmonar:HCO
3-
+ H
+
poten
ţ
iali (HHbO2)
HbO
2-
+ H
2
CO
3
protonii liberi nu apar sub form
ă
 m
ă
surabil
ă
, se reg
ă
sesc ca
ş
i HHb sau H
2
CO
3
 Întregul ciclu respirator = schimbarea 1 molecule deHCO
3-
cu o molecul
ă
de HbO
2-
undeHCO3
-
etransportat de la
ţ
esuturi la pl
ă
mâni
ş
i invers.
Curs ATI11
Reglarea respiratorie a EABReglarea respiratorie a EAB
CO
2
este transportat sub 3 forme:
H
2
CO
3
care trebuie transformat în final în CO
2
pentru eliminare respiratorieHCO
3-
90% din CO
2
plasmatic totalCompu
ş
i carbaminici : carbama
ţ
i de proteine
ş
i Hb = combina
ţ
ia dintre CO
2
ş
i gr libere NH
2
ale proteinelor sanguineR-NH
2
+ CO
2
R-NHCOO
-
+ H
+
Curs ATI12
Reglarea respiratorie a COReglarea respiratorie a CO
22
PaCO
2
e men
ţ
inut între 37-45mmHg princhemoreceptori.Hipercapnia:
Boli pulmonare
Anomalii toracice
Boli neurologice
TraumeInterfereaz
ă
cu eliminarea CO
2
.
 
3
Curs ATI13
Reglarea respiratorie a COReglarea respiratorie a CO
22
Hipercapnia acut
ă
:
Brusc
ă
a PaCO
2
→↓→↓→↓→↓
pH în câteva minuteControlul ini
ţ
ial:
 – 
Tamponare f
ă
r
ă
HCO
3
-a H+, dar HCO
3
-
prin efectul
ac 
ţ 
iunii de mas 
ă
Pentru fiecare
 – 
de 1mmHg a PaCO
2
→↓→↓→↓→↓
0,25mEq/l HCO
3
-
 – 
de 1mmHg a PaCO
2
→↑→↑→↑→↑
0,1mEq/l a HCO
3
-
 – 
 În final rinichii
→↑→↑→↑→↑
reabsorb
ţ
iei HCO
3
-din tubii proximali
Curs ATI14
Reglarea respiratorie a COReglarea respiratorie a CO
22
Hipercapnia cronic
ă
:
↑[↑[↑[↑[
HCO3-
]]]]
pl cu
0,5mEq/l pt fiecare
de 1 mmHgPaCO
2
Stimularea produc
ţ
iei de NH
4+
,
excre
ţ
ia urinar
ă
 de NH
3
pHul poate deveni u
ş
or alcalin: produc
ţ
ieexcesiv
ă
renal
ă
 
ş
i reten
ţ
ie de HCO
3
-
Curs ATI15
Reglarea respiratorie a PaCOReglarea respiratorie a PaCO
22
Hipocapnia:
adecvat secre
ţ
ia de HCO
3-
urinar
Kaliurez
ă
,
Kseric
tranzitor secre
ţ
ia net
ă
acid
ă
urinar
ă
 În steady-state,
↓ [[[[
HCO
3-
]]]]
pl cu ~0,5mEq/l pentrufiecare
de 1mmHg a PaCO
2
Curs ATI16
Reglarea renal
ă
a DABReglarea renal
ă
a DAB
Acizii non carbonici produ
ş
i de organism elimina
ţ
i pecale renal
ă
: ac sulfuric, ac fosforic, HCl, ac uric, ac
ββββ
-OH butiric, ac acetoacetic.Cel mai abundent produs de metabolism ca acid slab:fosfatul acid H
2
PO
4-
.½ din acizii produ
ş
i de metabolism sunt neutraliza
ţ
i debazele alimentare.½ neutralizare prin sistemele tampon anionice.97-98% din ac noncarbonici tampona
ţ
i în lichidulextracelular se neutralizeaz
ă
prin reac
ţ
ie cu HCO
3.
Curs ATI17
Reglarea renal
ă
a DABReglarea renal
ă
a DAB
Control strâns în cond normale
pHul arterial: limite de confiden
ţă
de 95%:7,35 -7,43
paCO
2
37-45mmHg
[[[[
HCO
3-
]]]]
:22 -26mEq/l
Dac
ă
sângelui i se adaug
ă
protoni, reac
ţ
iase deplaseaz
ă
la dreapta, cu producere deCO
2
(expirat)
ş
i H
2
O.
Curs ATI18
Reglarea renal
ă
a DABReglarea renal
ă
a DAB
Determinantul major al EAB care trebuiereglat zilnic prin rinichi este tipul dealimenta
ţ
ie.
Regimurile bogate în proteine: S în cantitmare ca sulfhidril oxidat la sulfat
acidoz
ă
metabolic
ă
Regimurile vegetariene: aport mare delacta
ţ
i
ş
i aceta
ţ
i ai c
ă
ror metaboli
ţ
i
alcaloz
ă
metabolic
ă

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->