Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jpt Kpli Pj Asas_ind

Jpt Kpli Pj Asas_ind

Ratings: (0)|Views: 158 |Likes:
Published by roslinawati_ismail

More info:

Published by: roslinawati_ismail on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
INSTITUT PENDIDIKAN GURUKAMPUS SULTAN ABDUL HALIMJABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SAINS SUKANKERJA KURSUS PENDEKTUGASAN 1Hasil Pembelajaran Kursus:
1. Melakukan aktiviti pergerakan asas dan permainan kanak-kanak serta dapatmengaplikasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah2. Menginterpretasikan bahan kurikulum yang relevan bagi aktiviti pergerakan asasuntuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan3. Berupaya membezakan model dan kategori permainan kanak-kanak4. Penghayatan dan amalan nilai murni semasa menjalankan aktiviti permainansesama ahli dalam kumpulan5. Bekerjasama sesama rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruanKerja kursus ini akan menilai Hasil Pembelajaran 1, 2, dan 5
Objektif Kerja Kursus Pendek
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut;1.
Merancang
satu rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor denganmenggunakan alatan.2.
Mendemonstrasikan
satu rangkaian pergerakan lokomotor dan bukanlokomotor dengan menggunakan alatan.
PROGRAM : KDC KPLI NAMA PELAJAR :Tarikh mula tugasan: Tarikh hantar tugasan:KURSUS: PENGAJIAN ASAS SEMESTER: Semester 1
 
Tugasan 1 : Rangkaian Pergerakan Asas (50%)
 Demonstrasi seseorang guru pendidikan jasmani dapat membantu murid-muridnyamenggambarkan lakuan sesuatu pergerakan asas dengan jelas. Oleh itu, kebolehanmembuat suatu demonstrasi yang bermutu tinggi adalah penting dalam prosespengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. Anda dikehendaki menyediakan satu perancangan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan, kemudian mendemonstrasikanrangkaian tersebut. Rangkaian tersebut hendaklah terdiri daripada aktiviti-aktivitiberikut:
 
y
 
10 jenis pergerakan lokomotor (Lampiran A).
y
 
10 jenis pergerakan bukan lokomotor (Lampiram A).
y
Pergerakan-pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor di atas hendaklahdilakukan sambil
memanipulasikan
salah satu jenis alatan tangan (Lampiran A)mengikut pelan laluan dan alatan besar (Lampiran B).Semua pergerakan anda hendaklah melibatkan faktor-faktor berikut:
y
 
Penggunaan tubuh badan :
Kedudukan badan : tegak, condong, dan bulat
Bahagian tubuh badan : atas, tengah, bawah, hadapan dan belakang
y
 
V
ariasi pergerakan :
Kombinasi aktiviti yang menarik
Susunan aktiviti yang licin alirannya
Aras pergerakan yang pelbagai; rendah / sederhana / tinggi.Perancangan dan demonstrasi ini hendaklah dibuat secara individu mengikut ketetapanberikut:
 
Maklumat kulit luar Maklumat dalam tugasan
a. Nama institut / jabatanb. Nama pelajar c. No. kad pengenaland. Programe. Ambilan / Semester / Kumpulan:Cth: Ambilan 2010 / Semester 1 / P1Af. Mata pelajaran: Pergerakan Asasg. Kod mata pelajaran: PJM 3102h. Tajuk tugasan (1):PerancanganRangkaian Pergerakan Asas.i. Nama pensyarah pembimbing j. Tarikh hantar:
Format menaip:
Font Arial bersaiz 12 dan langkau 1setengah baris.
Penjilidan:
Tape-binding hitam1. Tajuk tugasan 12. Jadual isi kandungan3. Pengenalan pergerakan asas4. Matlamat pergerakan asas5. Objektif pergerakan asas6. Panduan dan prosedur pelaksanaandemonstrasi:6.1 Pelan aliran pergerakan(Lampiran B)6.2 Senarai semak jenis dan bilanganpergerakan asas yang telah dipilih(Lampiran C). Sertakangambarajah manipulasi alatanuntuk lokomotor dan bukanlokomotor berkenaan6.3 Senarai alatan berat6.4 Senarai alatan ringan7. Rumusan8. Senarai rujukan (format A.P.A)9. LampiranDisediakan oleh: Disahkan oleh:«««««««««««« ««««««««««««
( )

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Md Ridzwan liked this
Sharil Zain liked this
Haron Badrul liked this
Sharil Zain liked this
zairedin liked this
Jack Yip liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->