Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Contributos para (re)pensar a integração curricular das TIC como área de formação transdisciplinar no ensino básico

Contributos para (re)pensar a integração curricular das TIC como área de formação transdisciplinar no ensino básico

Ratings:
(0)
|Views: 237|Likes:
Published by Elisabete Cruz
Partindo da análise e reflexão de algumas leituras acerca da transdisciplinaridade, enquanto movimento promissor para desenvolver uma nova visão do conhecimento humano, este trabalho pretende fornecer elementos mais claros que nos permitam (re)pensar e fundamentar a integração das TIC no ensino básico, em Portugal.
Partindo da análise e reflexão de algumas leituras acerca da transdisciplinaridade, enquanto movimento promissor para desenvolver uma nova visão do conhecimento humano, este trabalho pretende fornecer elementos mais claros que nos permitam (re)pensar e fundamentar a integração das TIC no ensino básico, em Portugal.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Elisabete Cruz on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

 
]KK Gocmfyácgkh Kczfychgkochl jf ZKG ch Fjvghîço898
GOCZYKIVZOW PHYH $YF+PFCWHY H KCZFNYHÎÇO GVYYKGVLHY JHWZKG GOBO ÈYFH JF MOYBHÎÇO ZYHCWJKWGKPLKCHY CO FCWKCOIÈWKGO
Flkwhifzf GyvqKcwzkzvzo jf Fjvghîço jh Vck}fywkjhjf jf Lkwiohfgyvq@kf#vl#pz
Yfwvbo1
Phyzkcjo jh hcèlkwf f yfmlftço jf hlnvbhw lfkzvyhw hgfygh jh zyhcwjkwgkplkchykjhjf,fcxvhczo bo}kbfczo pyobkwwoy phyh jfwfc}ol}fy vbh co}h }kwço jo gocdfgkbfczo dvbhco,fwzf zyhihldo pyfzfcjf moycfgfy flfbfczow bhkw glhyow xvf cow pfybkzhb $yf+pfcwhy fmvcjhbfczhy h kczfnyhîço jhw ZKG co fcwkco ièwkgo, fb Poyzvnhl# Gob fwzh kczfcîço, o mogo jfhcèlkwf wfyè jkyfggkochjo phyh ow jfwhmkow xvf fwzh hioyjhnfb gologh xvhcjo zyhcwpowzh phyhhw jkcébkghw jf zyhihldo xvf ogoyyfb fb goczftzo fwgolhy# Phyh mhqfy fwzh hcèlkwf,boiklkqhyfbow, mvcjhbfczhlbfczf, hlnvcw pyfwwvpowzow zf÷ykgow jh BfzojolonkhZyhcwjkwgkplkchy, pyopowzh poy Ihwhyhi Ckgolfwgv, f hlnvcw flfbfczow jf yfmlftço gyâzkghgocwhnyhjow phyzkgvlhybfczf cow fwgykzow jf Pyfjyhn Gkgo}hgek f jf Wvf L#Z# BgNyfnoy# Cojfwfc}ol}kbfczo jo zyhihldo, kjfczkmkghb"wf f ghyhgzfykqhb"wf ow xvhzyo htkobhw xvfwvpoyzhb zfoykghbfczf h zyhcwjkwgkplkchykjhjf# Wvilkcdhcjo h cfgfwwkjhjf jf fcmyfczhy vbhzyhcwmoybhîço ch gocgfpîço hgfygh jo gocdfgkbfczo, o zyhihldo mkchlkqh hpflhcjo phyh ojfwfc}ol}kbfczo jf fwzyvzvyhw gvyykgvlhyfw bhkw hifyzhw à pfybvzh jf jkèlonow#
Phlh}yhw"gdh}f1
oczolonkh
 
zyhcwjkwgkplkchy5 l÷nkgh zyhcwjkwgkplkchy5 fpkwzfbolonkhzyhcwjkwgkplkchy5 htkolonkh zyhcwjkwgkplkchy#
Hiwzyhgz1
Ihwfj oc zdf hchl{wkw hcj yfmlfgzkoc om wobf yfhjkcnw hiovz zyhcwjkwgkplkchykz{, hw hpyobkwkcn bo}fbfcz zdhz pyobozfw h cf~ }kwkoc om dvbhc eco~lfjnf, zdkw phpfy hkbw zopyo}kjf glfhy kcmoybhzkoc zo fchilf vw zo $yf+zdkcekcn hcj avwzkm{ zdf kczfnyhzkoc om KGZ kczo zdfPoyzvnvfwf ihwkg fjvghzkoc# ^kzd zdkw kc bkcj, ~f ~kll mogvw ovy hzzfczkoc oc zdf gdhllfcnfwpowfw ~dfc ~f zyhcwpowfj zdhz hppyohgd kczo j{chbkgw oggvyykcn kc wgdoolw# Kc ovy hchl{zkghppyohgd, ~f boiklkqf mvcjhbfczhll{ wobf zdfoyfzkghl pykcgkplfw om zdf Zyhcwjkwgkplkchy{Bfzdojolon{, pyopowfj i{ Ihwhyhi Ckgolfwgv, hcj wobf flfbfczw om gykzkghl yfmlfgzkocpyfwfczfj phyzkgvlhyl{ kc zdf ~ykzkcnw om Pyfjyhn Gkgo}hgek hcj Wvf L#Z# BgNyfnoy# Jvykcn zdfjf}flopbfcz ~oye, ~f kjfczkmkfj hcj gdhyhgzfykqfj zdf movy htkobw zdhz zdfoyfzkghl wvppoyz zdfzyhcwjkwgkplkchykz{ hppyohgd# Vcjfylkcf zdf cffj zo gocmyocz h zyhcwmoybhzkoc kc zdf gocgfpzkocom eco~lfjnf, ~f fcj vp ghllkcn moy h jf}flopbfcz gvyykgvlvb myhbf~oyew boyf opfc zojkhlonvf pfybvzhzkocw#
Ef{~oyjw
1 zyhcwjkwgkplkchy{ oczolon{5 lonkg zyhcwjkwgkplkchy{5 fpkwzfbolon{ zyhcwjkwgkplkchy{5htkolon{ zyhcwjkwgkplkchy{#
Kczyojvîço
Ow fwzvjow jfwfc}ol}kjow fb zoyco jh pyoilfbèzkgh jh kczfnyhîço gvyykgvlhy jhw ZKG záb }kcjoh zfy, ho locno jhw jvhw ñlzkbhw jëghjhw, vbh f}olvîço bvkzo wknckmkghzk}h, xvf wf bhckmfwzhcço hpfchw pflo kczfyfwwf fb hchlkwhy o lvnhy f o phpfl jh ZKG chw yfmoybhw jow wkwzfbhwfjvghzk}ow f yfwpfgzk}ow gvyyâgvlow fwgolhyfw $Wkl}h, 90005 Gyvq, 900;5 Lkc, 9004+, bhw zhbiëbpflo cñbfyo gyfwgfczf jf kckgkhzk}hw f fwzvjow xvf wf pyopöfb h}hlkhy o wfv kbphgzo chwhpyfcjkqhnfcw jow hlvcow $IFGZH, 900;, 9080h, 9080i+# Phyhlflhbfczf, f hpfwhy jf zojofwzf kczfyfwwf, gobo hwwkchlhb H}kyhb - Zhlbk $900:+, oiwfy}h"wf xvf cço zfb dh}kjo vb
 
]KK Gocmfyácgkh Kczfychgkochl jf ZKG ch Fjvghîço899
)jkwgvywo yhgkochl‒ fczyf ow jkmfyfczfw poczow jf }kwzh woiyf h
kczfnyhîço jhw ZKG fb goczftzofjvghzk}o# Covzyow zfybow, zhl wknckmkgh xvf povgo hkcjh wf jkwgvzf woiyf gobo hpyo}fkzhy okbfcwo pozfcgkhl
jhw ZKG “
phyh ky jh kcmoybhîço ho gocdfgkbfczo, jfwzf à whifjoykh f jfwzh à
}kwço‒
$Bfllo, 9009, p# 48+#Ftfbplo jkwwo, f hchlkwhjhw hw hgzvhkw zfcjácgkhw f hw jkmfyfcgkhjhw moybhw jf pfywpfgzk}hy hkczfnyhîço gvyykgvlhy jhw ZKG, ë h gocwzhzhîço jf xvf h hioyjhnfb zyhcwjkwgkplkchy, fcxvhczobo}kbfczo pyobkwwoy phyh jfwfc}ol}fy vbh co}h }kwço jo gocdfgkbfczo dvbhco gobkbpoyzhczfw yfmlftow chw moybhw jf fcwkchy f jf oynhckqhy h hpyfcjkqhnfb, zfb wkjo yflfnhjhh vb plhco jf bfcoy kczfyfwwf zf÷ykgo f pyèzkgo# Cozf"wf, co fczhczo, xvf cvbh }kwço hbplhjo xvf wço hw hgzvhkw zfcjácgkhw jf yffwzyvzvyhîço gvyykgvlhy ho câ}fl jh fwgolhykjhjfoiyknhz÷ykh, }fykmkgh"wf vbh gfyzh oykfczhîço jow gvyyâgvlow chgkochkw phyh }hloykqhyftplkgkzhbfczf o jfwfc}ol}kbfczo jf gobpfzácgkhw fb ZKG jf moybh hyzkgvlhjh gob ojfwfc}ol}kbfczo jf hpyfcjkqhnfcw fwpfgâmkghw jf ovzyhw èyfhw gvyykgvlhyfw#Poy ftfbplo, hpfwhy jh jk}fywkjhjf jf cobfcglhzvyhw hjopzhjhw, hw ZKG hwwvbfb vbfwzhzvzo jf
gobpfzácgkh nfyhl jf chzvyfqh zyhcw}fywhl 
cow gvyyâgvlow jh Hvwzyèlkh, jo Ghchjè$f#n# Hlifyzh+ f jh Coyvfnh, bhw zhbiëb co fwphîo fvyopfv gobo hgoczfgf, fczyf ovzyowphâwfw, fb Fwphcdh, Mkclécjkh f Yfkco Vckjo# Fb Poyzvnhl, pojf jkqfy"wf xvf h kcmlvácgkh jhhioyjhnfb zyhcwjkwgkplkchy co gvyyâgvlo moybhl fbfynkv fb 9008, co goczftzo jh yfoynhckqhîçojo fcwkco ièwkgo $Jfgyfzo"Lfk c#± =/9008, jf 84 jf Ahcfkyo+ f, bhkw yfgfczfbfczf, co ébikzo
jo pyoafgzo “Bfzhw jf Hpyfcjkqhnfb‒ jo Bkckwzëyko jh Fjvghîço, ocjf zk}fbow h opoyzvckjhjf
jf jfwfc}ol}fy vb zyhihldo xvf }kykh h goczfbplhy h jfmkckîço jhw hpyfcjkqhnfcw fb ZKG, pflhpykbfkyh }fq co cowwo Phâw, jf moybh kczfnyhjh phyh ow jkmfyfczfw câ}fkw xvf gobpöfb ofcwkco ièwkgo, hiyhcnfcjo h fjvghîço pyë"fwgolhy $Gowzh 90805 Gyvq, 9080+#Goczvjo, f hpfwhy jo kcgfczk}o xvf cow ñlzkbow hcow ow wkwzfbhw fjvghzk}ow záb }kcjo h mhqfyco wfczkjo jf kczfnyhy hw ZKG co gvyyâgvlo fwgolhy, oiwfy}h"wf xvf cço záb wkjo boiklkqhjowfwmoyîow how bhkw jk}fywow câ}fkw co wfczkjo jf xvfwzkochy, pfygfify f gobpyffcjfy hwkbplkghîöfw jfgoyyfczfw jh hjopîço jf vbh pfywpfgzk}h zyhcwjkwgkplkchy co jfwfc}ol}kbfczogvyykgvlhy# Gocwfxvfczfbfczf, zhl gobo Boyhfw $900>+ yfgocdfgf, hgyfjkzhbow xvf phyh hnyhcjf bhkoykh jow fjvghjoyfw cço fwzè glhyo xvhkw wço hw yfhkw kbplkghîöfw gvyykgvlhyfwjfgoyyfczfw jh hjopîço jf vbh pfywpfgzk}h bhkw gfczyhjh chw kczfyjfpfcjácgkhw fczyf
jk}fywhw èyfhw f ghbpow jo whify phyh jfwfc}ol}fy vb “gocdfgkbfczo pfyzkcfczf‒ $Boykc,
9009+ f xvf wf pyopöf yfmvzhy vbh hioyjhnfb jf zyhihldo lkcfhy, dfyjfkyh jo pfcwhbfczoyfjvgkockwzh f bfghckgkwzh f xvf cço powwkiklkzh o jfwfc}ol}kbfczo jf pyogfwwow gonckzk}owwvpfykoyfw $Ch}hw 9080+#Wkzvhcjo fwzh pyoilfbèzkgh f hw xvfwzöfw jflh jfgoyyfczfw cvb goczftzo bhkw hbplo jf vbpyoafgzo jf kc}fwzknhîço xvf fwzè fb gvywo co ébikzo jo Jovzoyhbfczo fb Zfoykh f
Jfwfc}ol}kbfczo Gvyykgvlhy, wvioyjkchjo ho zfbh “Hw ZKG gobo moybhîço zyhcwjkwgkplkchy‒,
opyfwfczf zyhihldo yfpyfwfczh vbh pykbfkyh hpyotkbhîço how mvcjhbfczow zf÷ykgow jhzyhcwjkwgkplkchykjhjf# H cowwh kczfcîço, gobo wf gobpyffcjfyè, cço phwwhyè poy jkwgvzky ov
 
]KK Gocmfyácgkh Kczfychgkochl jf ZKG ch Fjvghîço897ghyhgzfykqhy h jk}fywkjhjf jf powkîöfw h yfwpfkzo jh yflhîço fczyf o vwo jhw ZKG f h bfldoykhjhw hpyfcjkqhnfcw jow hlvcow, zhbpovgo jkwgvzky o bojo gobo hw jk}fywhw èyfhw gvyykgvlhyfwgocwkjfyhb o pozfcgkhl jhw ZKG phyh o jfwfc}ol}kbfczo jhw gobpfzácgkhw
fwwfcgkhkw 
f
zyhcw}fywhkw 
h hjxvkyky ho locno jo fcwkco ièwkgo# Vbh ioh phyzf jfwwh jkwgvwwço aè mok, hlkèw,poy c÷w jfwfc}ol}kjh covzyo goczftzo $Gyvq, 900;+# Pyogvyhcjo, pokw, kc}fwzky fb pyogfwwownfyhjoyfw jf vb bhkoy hpyomvcjhbfczo yflhzk}hbfczf à pyoilfbèzkgh fb hpyfîo, hpyfogvphîço xvf cow bo}f ë, pokw, h cfgfwwkjhjf jf pyogvyhy flfbfczow bhkw glhyow xvf cowpfybkzhb $yf+pfcwhy f mvcjhbfczhy h kczfnyhîço jhw ZKG co fcwkco ièwkgo, fb Poyzvnhl, goboèyfh jf moybhîço zyhcwjkwgkplkchy#Gob fwzf pyop÷wkzo, o zftzo xvf wf jfwfc}ol}fv hiyf gob vbh pocjfyhîço kckgkhl woiyf hhioyjhnfb zyhcwjkwgkplkchy, mhqfcjo vb yfnkwzo wvbèyko jh wvh f}olvîço dkwz÷ykgh#Wfnvkjhbfczf, h cowwh hzfcîço jfwlogh"wf phyh ow wfvw mvcjhbfczow zf÷ykgow, ghyhgzfykqhcjof jkwgvzkcjo ow xvhzyo htkobhw xvf wvpoyzhb zfoykghbfczf fwzh hioyjhnfb# Mkchlbfczf,fbioyh gocwgkfczfw jf xvf fwzf fcwhko cço mhq bhkw jo xvf hpoczhy phyh vb ghbpo jfyfmlftço hkcjh fb gocwzyvîço, fcgfyyhbow o cowwo zftzo, fb afkzo jf pocjfyhîço mkchl,pyogvyhcjo ftzyhky f oynhckqhy hlnvbhw kjfkhw xvf cço w÷ cow phyfgfb pfyzkcfczfw, gobozhbiëb ghyfgfb jf bhkoy hpyomvcjhbfczo fb jfwfc}ol}kbfczo mvzvyow#
Vbh hpyotkbhîço à hioyjhnfb zyhcwjkwgkplkchy1 pocjfyhîço kckgkhl
Cow ñlzkbow hcow, h hioyjhnfb zyhcwjkwgkplkchy zfb }kcjo h wfy myfxvfczfbfczf hwwogkhjh hpyèzkghw jf kc}fwzknhîço xvf lkjhb gob pyoilfbhw gobplftow, moyzfbfczf wfcwâ}fkw àwcfgfwwkjhjfw f hwpkyhîöfw wogkhkw, bhw xvf cço fwzço gkygvcwgykzow h vb ghbpo jkwgkplkchyfwpfgâmkgo, jfwzhghcjo"wf ow fwzvjow woiyf hw bvjhcîhw hbikfczhkw, hw bknyhîöfw f h whñjfpñilkgh, fb xvf ow pyoilfbhw wço kjfczkmkghjow f yfwol}kjow jf moybh goopfyhzk}h poy hgzoyfwjh gobvckjhjf gkfczâmkgh f jh wogkfjhjf gk}kl $^hllcfy, Wgdüpihgd - ^kfwbhcc, 9080+# Fwzhlknhîço à kc}fwzknhîço zfb }kcjo h nhcdhy zfyyfco woiyfzvjo jfpokw jh pvilkghîço jh oiyh
––Zdf cf~ pyojvgzkoc om eco~lfjnf‒
, jh hvzoykh jf Nkiiocw
fz hl#
$8;;:+, ch xvhl ow hvzoyfwmoybvlhb h zfwf jf xvf phyh hlëb jh pyojvîço zyhjkgkochl jf gocdfgkbfczo jkwgkplkchy, xvfjfwknchb gobo
bojo 8
, ftkwzf vbh ovzyh moybh gkfczâmkgh jf pyojvqky gocdfgkbfczo, o
bojo 9,
xvf yfpyfwfczh h hioyjhnfb zyhcwjkwgkplkchy $Ihlwknfy, 900:+#Co fczhczo, gocmoybf gobpklhjo poy Wobbfybhc $9007+, }èykow kc}fwzknhjoyfw kcjkghb xvf ozfybo wvynkv pflh pykbfkyh }fq co ébikzo jo
K Wfbkcèyko Kczfychgkochl woiyf hPlvykjkwgkplkchykjhjf f h Kczfyjkwgkplkchykjhjf
, yfhlkqhjo ch Vck}fywkjhjf jf Ckgf $Myhcîh+, jf >h 89 jf Wfzfbiyo jf 8;>0, oynhckqhjo pflo Gfczyo phyh h Pfwxvkwh f h Kco}hîço jo Fcwkco$GFYK+# Fbioyh h jfmkckîço nfcëykgh jf zyhcwjkwgkplkchykjhjf hjopzhjh cfwwf goczftzo zfcdhwkjo ..vb wkwzfbh gobvb jf htkobhw phyh vb gocavczo jf jkwgkplkchw.. $Elfkc, 900:, p# 686+,Ihwhyhi Ckgolfwgv $w/j5 900=+ hmkybh xvf mok Afhc Pkhnfz $84;="8;40+ xvfb kczyojvqkv fwzhjfwknchîço, gocgfifcjo"h gobo vb nyhv wvpfykoy jf kczfyhgîço fczyf jkwgkplkchw, xvf wvgfjf

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
origem1859 liked this
jarodrigues liked this
Alsone Guambe liked this
Agostinho Franklin liked this
Alsone Guambe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->