Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
6Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studiu Electoral de Marca - Cercetarea Propriu-zisa

Studiu Electoral de Marca - Cercetarea Propriu-zisa

Ratings: (0)|Views: 871|Likes:
Published by analyticvision
This research has been conducted on a lot from Iasi with the purpose of measuring the vision of the questionned people considering the political marketing surprise that mr. Traian Băsescu has launched in that week and that the people have got time to consider the new political fight for the position of president of Romania, having to choose between the leader of the PSD from that period, mr. Adrian Năstase and the political figure having the function of general mair of Bucharest, co-leader of the opposition. The research has anticipated the results of the becoming elections and founded the ground for comments upon the future of professional political marketing in Romania.
This research has been conducted on a lot from Iasi with the purpose of measuring the vision of the questionned people considering the political marketing surprise that mr. Traian Băsescu has launched in that week and that the people have got time to consider the new political fight for the position of president of Romania, having to choose between the leader of the PSD from that period, mr. Adrian Năstase and the political figure having the function of general mair of Bucharest, co-leader of the opposition. The research has anticipated the results of the becoming elections and founded the ground for comments upon the future of professional political marketing in Romania.

More info:

Published by: analyticvision on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Studiu electoral de marcăBăsescu+Alianţa DA/Năstase+Uniunea PSD+PUR 
Cercetare psihologică de marketing electoral – prima din România în care s-a folositprogramarea neuro-lingvistică (octombrie 2004)Locul I la Concursul studenţesc EconomMix 2005, Iaşi,secţiunea „management-marketing”Contribuţia participanţilor:
(sunt specificate poziţiile corespunzătoare anului universitar 2004-2005)
Ştefan Alexandrescu (coordonator) Comunicare Socială şi Relaţii Publice, an I – idee, documentare, analiza SWOT dinaintea elaborării chestionarului, elaborarea şi pretestarea chestionarului, alcătuirea eşantionului pentru lot, aplicarea chestionarelor, prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor, redactarea proiectului final.
Copyright (C) Ştefan Alexandrescu 2004-2005. Toate drepturile rezervate.
Irina Minciună (colaborator), Facultatea de Electrotehnică, Universitatea Tehnică“Gheorghe Asachi”, an V – analiza SWOT dinaintea elaborării chestionarului, alcătuireaeşantionului pentru lot, aplicarea chestionarelor, prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor.Oana Pascu Facultatea de Psihologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, an IV – altuirea antionului pentru lot, aplicarea chestionarelor, prelucrarea, analiza şiinterpretarea datelor.
Introduction
This research has been conducted on a lot from Iasi with the purpose of measuringthe vision of the questionned people considering the political marketing surprise that mr.Traian Băsescu has launched in that week and that the people have got time to consider the new political fight for the position of president of Romania, having to choose betweenthe leader of the PSD from that period, mr. Adrian Năstase and the political figure havingthe function of general mair of Bucharest, co-leader of the opposition. The research hasanticipated the results of the becoming elections and founded the ground for commentsupon the future of professional political marketing in Romania.
Încadrarea
Marketingul politic reprezintă un domeniu practic ce s-a dezvoltat în V Europei maiales în a doua jumătate a secolului, lăsând civilizaţiile şi mediile politice care intrau în sferavalorică de acţiune a viitoarelor ţări membre ale UE să se adapteze la modelele promovate,atfel încât odată cu asumarea noii Constituţii şi cu pregătirea statutului de candidat la UE,cursa electorală pentru preşedenţie a fost pentru România un exerciţiu de democraţie şi demarketing politic ce a lansat itemi juste în contextul iminenţei integrării. Fără a avea pretenţiade reprezentativitate, acest proiect înseumează eforturile unei echipe de studenţi interesaţi săintre în profunzimile gândirii reprezentantului de rând al electoratului.
 
Chestionarul
Bună ziua, îmi cer scuze pentru deranj; fac un sondaj electoral. Vreţi vă rog să-mirăspundeţi la câteva itemi?1.V-aţi hotărât să votaţi ?Dacă răspunsul este pozitiv, se urează o zi bună.2.Ce vârsavi ?3.Dacă un candidat la preşedenţie ar vrea şi ar putea să vă ajute la şcoală/la servici/în grădină,la cine aţi apela?
a)Băsescu b) Năstase c) Alt candidat d) Nici unu
4.Dacă ar fi să alegeţi între un contract pe termen lung şi unul cu câştig rapid, pe care l-aţialege?
 A)termen lung B)câştig rapid 
5.Completaţi următoarea afirmaţie: “Dacă eu aş fi preşedinte, aş___________ şi, orice-ar fi, pentru ţară, n-aş ezita să (puteţi alege mai multe variante):
a)îl rog pe un secretar -mi facă o cafeabună b)dau afară un incompetent cu pilec)susţin opoziţia, dacă are un proiect viabil d)demit Guvernul e)schimb Constitia f)renula familie şi prieten g)declar război ineficienţei pe toate căile
6.Care dintre aceştia se apropie de ceea ce aţi face dvs. ca preşedinte?
a)Băsescu b) Năstase c) Alt candidat d) Nici unu
7.Numiţi în ordine, din acestea, 3 atribute majore pe care ar trebui un preşedinte ar trebui să leaibe:
a)aspect fizicb)prestanţă c)prestigiud)charismă e)pragmatism f)strategie g)psihologieh)contro8.
Dacă Băsescu şi Năstase ar fi mărci, cărui produs i-aţi asocia, pe rând?
a)ochelari – te ajută să vezi mai bineb)boxe – te ajută să auzi mai binec)bicicletă te ajusă te deplasezi maieficient d)un parfum – te ajută să te valorifici maibinee)un ciocan ştie să bată unde trebuie f)Nici unu
8.Dacă ar fi să împărţiţi puncte între următoarele, precum doriţi, astfel încât suma punctelor săfie 10 pentru fiecare formaţiune politică, cum aţi face-o? Mai întâi pentru Alianţa DA apoi pentru Uniunea PSD+PUR.
 Pozitivism Putere Practică FalsitateSchimbare Investiţie X+Y+Z+T+V=10
9.Dacă mâine s-ar organiza alegeri generale, cum aţi vota?
a)sescu şi Alianţa DAb)stase şi Uniunea PSD+PURc)Alt partid, alt candidat d)Nici unu
10.
Cu ce item aţi mai c
ompleta chestionarul?
Obiectivele cercetării
Care este percepţia electoratului asupra funcţiei preşedintelui şi ale caracteristicilor acestora
Care sunt problemele sociologice care preocupă electoratul, adică ce necesităţi ar trebuisă atace produsul electoral Băsescu+Alianţa DA, respectiv Năstase+Uniunea PSD+PUR 
2
 
Credibilitatea politicienilor în faţa celor intervievaţi
Importanţa acordată platformelor electorale
Stabilirea înclinaţiei imaginilor publice ale candidaţilor pricipali la preşedenţie spre oanumită bază senzorială pe care se poate construi o campanie electorală
Explicarea chestionarului
Proba utilizată a fost anchetă pe bază de interviu stradal. Aceasta conţine mai mulţiitemi, fiind un interviu structurat. După cercetarea bibliografiei de marketing politic, ne-amhotărât să investigăm acel segment al publicurilor care nu este interesat de vot, adică exactcei care sunt greu de convins şi încă mai au capacitatea de a fi influenţaţi de campaniaelectorală. De aceea, prima item este de filtru. A doua este de eşantionare. itemii 3, 6 şi 10sunt corelate. Deşi inial au fost concepute drept itemi de control, s-a constatat diversitatea răspunsurilor la acestea a condus la informaţii semnificative. itemul 4 determinăîncrederea pe care electoratul intervievat e dispus s-o acorde reprezentanţilor puterii. itemul 5este menită de-a-l pune pe respondent “să încalţe papucii” preşedintelui şi să-şi clarificeastfel înclinaţia spre identificare ce urmează a fi declinată în cadrul itemii 6 şi-l pregăteşte pentru testul de ordonare care e conţinut la itemul 7. itemul 8 este centrul chestionarului şiurmăreşte gradul de asociere cu un anumit tip de produs, pe baze senzoriale: vizual, auditiv,kinetic, olfactiv, kinestezic .itemul 9 are rolul de a nota cantitativ imaginea care e baza pecare electoratul îşi construieşte identificarea partidului şi a preşedintelui cu necesităţile pecare le are. itemul 11 este destinată verificării completitudinii chestionarului şi verificăriivalidităţii pretestării, precum şi îmbunătăţirii chestionarului, în cazul unei eventualeulterioare aplicări.
Aplicarea chestionarului
După studierea minuţioasă a bibliografiei de la sfârşitul proiectului, s-au stabilit şiclarificat pe baza unei analize SWOT obiectivele cercetării. Chestionarul a fost elaboratrespectând indicaţiile din aceasta şi a fost pretestat pe un mini-lot de 5 oameni. Ulterior a fostmodificat şi adus la forma la care se află în prezentul proiect, care e şi forma sub care a fostaplicat. Mini-sondajul a fost realizat pe 10 octombirie 2004 octombrie, orele 15-19, la scurttimp după anunţarea candidaturii la preşedenţie a dlui. Traian Băsescu, pe zonele Centru-Ştefan Cel Mare-Podu Roş-Tătăraşi, prin interviu stradal. Mini-sondajul s-a realizat pe un lotde 88 de persoane, iar din acestea, 83 s-au luat in considerare din cele valide pentru caacestea aveau raspunsurile complete. Justificarea este că acesta e momentul şi acestea suntzonele în care publicurile-ţintă ies din casă pentru a se destinde, după ce unii din ei au fostdimineaţa la Biserică, s-au întors acasă unde au mâncat şi si-au făcut siesta, iar acum oameniisunt abordabili. Zonele şi lotul s-au împărţit astfel pentru 3 operatori de teren care au aplicatchestionarul. Analiza datelor s-a făcut apoi manual, pe hârtie.La faţa locului, s-a constatat dificultatea abordării publicului-ţintă, întrucât multe persoane îşi manifestau dezgustul şi dezamăgirea faţă de acest subiect şi fie refuzau să maistea la discuţii, fie se lansau într-o serie de reacţii puternice, verbale, care au degenerat uneoriîn conversaţii de factură să întrerupă misiunea proiectului de cercetare.. Nu prea s-au primititemi de completare cu ajutorul ultimei itemi, ceea ce e o dovadă care să susţină validitateachestionarului. Multe pesoane au întrebat pentru ce partid se realizează sondajul, iar răspunsul a fost că acesta e un sondaj obiectiv. Impresia creată acestora a fost de sondaj profesionist realizat, condus după regulile stuidate în cărţile de specialitate.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->