Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Formulare, declaratii fiscale 2011

Formulare, declaratii fiscale 2011

Ratings: (0)|Views: 401|Likes:
Published by Accounting Company
Formulare si declaratii fiscale sursa ANAF
Formulare si declaratii fiscale sursa ANAF

More info:

Published by: Accounting Company on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
Venibo Contab SRL
CUI 25103419J03/211/2009
Expertvenibo@gmail.comwww.evidentacontabila.webs.com
Evidenta contabila Raportare financiaraAnaliza economica Conform OMFP 3055 siContactati-ne: I.F.R.S.expertvenibo@gmail.comTel 0752/2898141
 
Formulare/ declaratii fiscale2011
 
Venibo Contab SRL
CUI 25103419J03/211/2009
expertvenibo@gmail.comwww.evidentacontabila.webs.com
Evidenta contabila Raportare financiaraAnaliza economica Conform OMFP 3055 siContactati-ne: I.F.R.S.expertvenibo@gmail.comTel 0752/2898142FORMULARE FISCALE ORDONATE DUPĂ NUMĂR 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice,asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMFP 34/2011)Formular
Secompletează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni secompletează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului deidentificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizareainformaţiilor. Se completează în două exemplare.
020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fiziceromâne (OMFP 262/2007)Formular
Se completează de persoanele fizice, altele decât celecare desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Seutilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrarefiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Declaraţia se depune direct sau prinîmputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prinscrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care seînregistrează direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi aredomiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscalîn a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prinreprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile careare calitatea de reprezentant fiscal.
030 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizicestrăine (OMFP 262/2007)Formular
Se completează de persoanele fizice străine, alteledecât cele care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate, sau exercită profesii libere. Se completează în două exemplare.
040 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice(OMFP 262/2007)Formular
Se completează de instituţii publice, în două exemplare. Seutilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrarefiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP262/2007)Formular
Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit dedomiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliulfiscaldeclarat anterior. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliufiscal şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale aspaţiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completează într-un singur exemplar.
 
Venibo Contab SRL
CUI 25103419J03/211/2009
expertvenibo@gmail.comwww.evidentacontabila.webs.com
Evidenta contabila Raportare financiaraAnaliza economica Conform OMFP 3055 siContactati-ne: I.F.R.S.expertvenibo@gmail.comTel 0752/2898143060 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare(OMFP 2296/2007)Formular.
Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care auobligaţii de plată. Se întocmeşte în două exemplare.
070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizicecare desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere(OMFP 262/2007)Formular.
Se completează de contribuabilii persoane fizice caredesfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţicontribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Declaraţia se depunedirect sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, saula poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii carese înregistrează direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi aredomiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscalîn a cărui rază teritorială se aflăsursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prinreprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile careare calitatea de reprezentant fiscal.
080 Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP1346/2006)Formular.
Secompletează de asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Începând cu data de 1ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde sedesfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii menţionaţi, înregistraţi la 1 septembrie2006, au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberăriicertificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acesteideclaraţii trebuie să fie însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emisanterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în această declaraţie. Se întocmeşteîn două exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
090 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru contribuabiliinerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (OPANAF7/2010)Formular.
Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul dea se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune acest formular la Serviciul deadministrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice aMunicipiului Bucureşti. Formularul se depune direct la registratură sau la poştă, prin scrisoarerecomandată, şi va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat deautoritatea fiscală din ţara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului deînregistrare va fi însoţită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi.Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat unreprezentant fiscal şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mircearadu_1970 liked this
mariusyka liked this
bamse liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->