Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ev Ira Luo Mun Nousu

Ev Ira Luo Mun Nousu

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Kerttu Vali
Luomun nousu
Luomun nousu

More info:

Published by: Kerttu Vali on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
Luomun nousu
Kun pidin valtakunnallisilla luomupäivillä puheen luomusta ja suomalaisesta ruokakulttuuristamaaliskuussa 2009, otsikoin tavoitteeksi "kehitysmaasta edelläkävijäksi". Vuosien ajan meluomutuotantoon ja sen tulevaisuuteen uskovat olemme rummuttaneet asiasta. Myös erilaisiaselvityksiä ja strategiapapereita on Suomessa tehty enemmän kuin tarpeeksi. Kuitenkin vasta nyttuntuu siltä, että "tästä voi todella tulla jotakin".Edellisen eduskunnan käsittelemä ruokapoliittinen selonteko korosti tarvetta luomutuotannonmäärän kasvulle. Varsinainen valtakunnantason noste tuli kuitenkin Maabrändivaltuuskunnanloppuraportissa: tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vähintään puolet tuotannosta onluomua. Kun suuri kauppaketju muutama päivä sitten mainosti luomutuotteita Suomen suurimmansanomalehden kannessa, kyse täytyy olla myös taloudellisessa mielessä muusta kuin tulevaisuudenmarginaalituotteesta.
Tahtoa ja asennetta
L
uomun hitaan nousun taustalla on varmasti monia tekijöitä ja kyllästymiseen asti olemme kuulleet pohdintaa siitä, onko syynä kysynnän vähäisyys vai tarjonnan puute. Omasta mielestäni suurin syyon ollut asenteissa. Pahimpana esimerkkinä niistä on ollut väite, että meillä Suomessa tuotanto onmuutenkin lähes luomua. Se ei todellakaan pidä paikkaansa ja on johtanut luomutuotantoatuntemattomia harhaan.Vasta usko luomutuotantoon ja tuotteiden markkinoinnin kannattavuuteen saaelintarviketuotantoketjun toimijat tekemään työtä yhdessä, mikä koituu kaikkien eduksi. Erityisestietu on meille kuluttajille, joille tarjonta kasvaa ja laatu paranee, mutta myös tuottajille, jotka pohtivat tuotannon kannattavuutta tulevaisuudessa.Kaksi vuotta sitten kuulutin tarvetta saada kansallinen luomuketju kuntoon kunnianhimoisellarealismilla. Nyt sen toteutuminen näyttää olevan lähempänä kuin koskaan. Vaikka itse avoimestikannatan luomutuotantoa, en aseta sitä ns. tavanomaisen tuotannon vastapariksi.
Ammattitaitoa ja sitoutuneisuutta
Vähemmälle huomiolle luomukeskustelussa on jäänyt varsinainen työnteko, jolla meille kuluttajinataataan se, että elintarvikkeet on tuotettu vaatimusten mukaisesti. Toisin kuin paljon keskusteluaherättänyt lähiruoka, luomutuotanto on erittäin tarkasti lainsäädännöllä säädettyä koko EU:ssa.Vaikka olen jo aika pitkään tehnyt työtä kansallisen ja EY-lainsäädännön valmistelussa ja viimevuodet sen toteuttamisen ohjauksen parissa, on luomulainsäädäntö yksi haastavimmistakokonaisuuksista. Tiedän sen taustalla olleen maatalouspoliittiset syyt, joilla on haluttu varmistaa,että luomu todella erottuu tavanomaisesta tuotannosta vaatimuksineen. Pohjana peruslainsäädännölle ei siis ole ollut kuluttajanäkökulma tai eläinten terveys ja hyvinvointiasiat,vaikka säädösten tavoitteena onkin myös niiden edistäminen. Kaiken lähtökohtana on ympäristöäsäästävä tuotanto.
L
uomutuotanto on ammattitaitoa vaativaa, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta edellyttävää työtä, josta tulisi kertoa nykyistä enemmän myös kuluttajille. Sekä kasvi- että eläintuotannon vaatimukset
 
edellyttävät tarkkaa yksityiskohtaisen lainsäädännön tuntemista ja noudattamista.
L
uomutuotantoonsiirtyminen ei ole hetken herätteestä syntyvä juttu, vaan edellyttää huolellista harkintaa ja vuosienetukäteissuunnittelua koskien mm. maan hoitoa, viljelykiertoa, peltojen hankintaa, eläintenruokintaa ja ostoa sekä ulkoiluvaatimusten noudattamista.
Tavoitteena kuluttajien luottamus
Virastona Eviran tehtävä kohdistuu luomuvalvontaan, ts. keskeisimpänä tavoitteena on säilyttääkuluttajien luottamus luomutuotteisiin. Samaa mieltä tuntuvat olevan myös kuluttajat juurivalmistuneen luomuvalvontaa koskevan nettikyselymme tulosten perusteella. Olen todella iloinensiitä, että alkuviikosta julkaistun uusimman
L
uonnonmukaisen tuotannon valvontaraportin tuloksetvahvistavat tätä luottamusta: Suomessa tuotettu luomu on todella luomua.
L
uomuvalvontaan nivoutuvat myös tutkimukset, joilla pistokokein osoitetaan, etteivät tuotteetsisällä sinne kuulumattomia lisäaineita tai jäämiä tai ettei niiden tuotannossa ole käytettygeenimuunneltuja organismeja (GMO). Varsinaista "luomutestiä" ei kuitenkaan ole, jollaosoitettaisiin elintarvikkeen olevan luonnonmukaisesti tuotettua.
L
uomusertifioinnin ja siten pakkauksessa olevan luomumerkin käytön oikeellisuus perustuutuotteen ja sen raaka-aineiden jäljitettävyyteen. Perustana on koko ketjun kattava läpinäkyvä järjestelmä. Kirjanpidolla on todennettavissa miten ja missä elintarvike on tuotettu.Dokumentaatiolla onkin erityisen suuri merkitys juuri luomutuotannossa. Ymmärrettävästi paperityö voidaan kokea byrokraattisena tuottajien taholta, mutta se on käytännössä keskeisintyökalu, jolla taataan valvonnan kautta kuluttajien luottamus ja toisaalta toimijoiden tasavertainenkilpailu kaikissa EU-jäsenmaissa.Olemme sitoutuneet kehittämään valvontatoimia ja keskustelemme niistä yrittäjien kanssa myöstänä keväänä. Kun kasvi- ja eläintuotannon sekä elintarvikkeiden luomuvalvontaa kehitetään, ontavoitteena taata kaikille yhtenäiset toimintaedellytykset koko maassa sovellettaessa lainsäädäntöäkäytännössä. Viranomaisten lainsäädäntöön pohjaavien vaatimusten lisäksi luomukaupassa voi eri portaissa olla ostajien ja myyjien välillä muita dokumenttivaatimuksia aivan samaan tapaan kuinmuussakin elintarvike-, rehu- ja maataloustuotekaupassa.
Yhteistyöllä eteenpäin
Vuoden 2010 lopussa Suomessa oli 4 367 luomutoimijaa, joista alkutuotannossa (maatilat,kasvihuoneet ja mehiläistoimijat) oli 3 876.
L
isäystä edelliseen vuoteen ei lukumääräisesti ollut,mutta muun maatalouden rakennekehityksen tavoin luomuviljely lisääntyi sekä pinta-alana ettäeläinmäärinä mitattuna. Toivon ja uskon, että luomuun siirtyy lisää tuottajia ja yrityksiä, jotkasitoutuvat tähän vaativaan työhön tuleviksi vuosikymmeniksi.
L
uomumarkkinat maamme ulkopuolella ovat valtaisat, ja uskon kysynnän kasvavan kotimaassakin.Ilolla olen huomioinut omilla kauppareissuillani luomutuotteiden vallanneen lisää hyllyalaa jamyyntipaikkojen sijainnin parantuneen muuallakin kuin myllytuotteissa, joissa se on jo pidempäänollut hyvällä mallilla.Tehdään kaikki osuutemme, jotta brändiryhmän tavoite toteutuisi mahdollisimman hyvin.Kuluttajina vaadimme laajaa valikoimaa ja myös ostamme mitä vaadimme. Tuottajina takaammetuotannon täyttävän vaatimukset. Jalostajina hyödynnämme raaka-aineet kuluttajien tarpeita

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->