Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

l KAS YRA FILOSOFIJA?
1.1 Įvadinės pastabos
1.2 Žodžio "filosofija" kilmė
13 Pradžios problema
13.1 Patyrimas
132 Nuostaba
1.3.4 Beprielaidiškumas
1.4 Atribojimai
1.4.1.1 Specialiųjų mokslų klasifikacija
1.4.1.2 Realieji mokslai
1.4.1 Filosofija ir specialieji mokslai
1.4.13 Filosofija ir realieji mokslai
1.4.1.4 Filosofija ir formalieji mokslai
1.42 Filosofija ir religija
1.43 Filosofija ir menas
1.4.4 Filosofija ir ideologija
1.4.4.1 Marksistinė ideologijos samprata
1.4.42 Pozityvistinė ideologijos samprata
1.4.43 Neutrali ideologijos sąvoka
1.5 Bandymas apibrėžti filosofiją
1.5.1 Mokslas
1.5.2 Fundamentinis mokslas
1.53 Universalusis mokslas
1,5,4 Protu besiremiantis mokslas
1.5.5 Kritinis mokslas
1,6 Pavyzdžiai iš filosofijos istorijos
1.7 Filosofijos vienybė - sistemų įvairovė
1.8 Pagrindiniai filosofijos klausimai - Platono trikampis
1.8,1 Olos alegorija
1.8.2 Patyrimo kritika
1.83 Platono trikampis
1.9 Filosofijos suskirstymas
2 DABARTIES FILOSOFIJA
2.1 Fenomenologiškai orientuotos pozicijos
2.1.1 Fenomenologinis metodas (E. HUSSERL)
2.1.2 Egzistencializmas
22 Analitinė filosofija
2.4 Marksizmas
2.4 2 Marksizmas-leninizmas
2.5.1 Dialoginė rekonstrukcija (Erlangeno mokykla)
2.5.2 Universali pragmatika (J. HABERMAS)
2.53 Transcendentalinė hermeneutika (K. O. APEL)
2.5.4 Universali kalbos kritika (E. HEINTEL)
3 TIKROVĖ
3.1 Tikroji ir netikroji būtybė
3.1.1 Ikisokratinis klausimo kėlimas
3.1 JI Descartes'o mechanicizmas
3.13 Kontinumo labirintas (Leibniz)
3.1.4 Atomizmas
3.1.6 Netikroji būtybė
3.2 Aktas ir potencija
3.2.1 Akto-potencijos perskyros kilmė ir reikšmė
3.2.1.1 Dialektika
3.2.2 Substancija Ir akcidencija
323 Materija ir forma (hilemorfizmas)
3,2.3.1 Ontologinė materijos sąvoka
3.2.4 Esmė ir būtis
3.2.6.1 Aristotelio priežasčių teorija
3.2.6.2 Priežastingumas ir akto-potencijos teorija
3,3.1 Vienis
3.4 Gamta
3.4.1 Gamtos mokslas ir gamtos filosofija
3.4.4 Gyva būtybė
3.4.4.1 Kūnas kaip organizmas
4.1 Savimonės filosofija: transcendentalinė refleksija
4.1.2 Atspindžio teorija
4.13 Kanto kopernikiškasis posūkis
4.1.4 Transcendentalinė perskyra
4.1.5 Ribinė sąvoka: daiktas pats savaime
4.1.6 Ginčas dėl pasaulio egzistavimo
4.2 Juslinis ir dvasinis pažinimas
42.1 Išorinis ir vidinis juslumas
422 Juslumas ir dvasia
4.23 Empirizmas ir racionalizmas
4.23.4 KANTAS: empirizmo ir racionalizmo |veika
43 Pažinimo sąranga
43.1 Pažinimo sąranga pagal TOMĄ AKVlNIETĮ
43.1.1 Pirmoji perskyra
43.12 Antroji perskyra
432 Pažinimo sąranga pagal Kantą
43.2.1 Transcendentalinė estetika
4322.1 Transcendentalinė analitika
43222 Transcendentalinė dialektika
4.4 Pažinimas ir kalba
4.4.1 Analitinė ir neanalitinė kalbos filosofija
4.4.1.1 Analitinė kalbos filosofija
4.4.1.2 Neanalitinė kalbos filosofija
4.42 Antženklinis kalbos pobūdis
4.4.4 Kalbinis pasaulėvaizdis
4.4.5 Kalbos dialektika
4.4.5.1 Universalioji gramatika (N. CHOMSKY)
4.5 Logika
4.5.1 Kas yra logika?
45.1,1 Formalioji ir transcendentalinė logika
4.5.12 Formaliosios logikos istorija
4.5,1.3 Filosofija ir formalioji logika
4.5.1.4 Logistika ir metalogika
4.5.2 Žodis ir reikšmė
432.1 Tikriniai vardai ir predikatai
4JS22 Vienareikšmiškumas ir daugiareikšmiškumas
4.5.2.3 Apibrėžimas
4.5J! .4 Universalijų problema
4,53.1 Teiginių junginiai
4.53.1.1 Konjunkcija
4.53.1.2 Disjunkcija
4.53.1.4 Griežtoji alternatyva
4.53.1.5 Ekvivalentiškumas
4.5.3.2 Logikos dėsniai
4.5.4 Predikatų logika
4.5.4.1 Vienviečiai ir daugiaviečiai predikatai
4,5.4 J Elementarus teiginys ir teiginio forma
4.5.43 Kvantoriai
4.5.4.4 Formalizavimas
4.5.4.5 Logikos dėsniai
4.5.4.6 Tradicinis teiginių suskirstymas
4,5.5 Klasių logika
4.5.5.1 Klasių junginiai
4.5.5.2 Teiginiai apie klases
4.5.6 Loginis kvadratas
4.5.7 Silogistika
4.5.7.1 Taisyklingų silogizmų kombinacijos
4.5.7J Išvedimo figūros
4.5.8 Nuorodos
4.6 Mokslo teorija
4.6.1 Sistema - teorija - mokslas
4.62 Dedukcija ir aksiominė sistema
4.63.1 Stebėjimas - aprašymas - klasifikavimas
4.63.2 Hipotezė
4.6.4 Aiškinimas
4.6.5 Kai kurios kitos sąvokos
4.6.6 Empirinių teorijų reikšmė
5 ŽMOGUS
5.1 .Žmogus kaip mokslo tema
5.2 Gyvūniškumas ir dvasia
5.4,1 Pasaulis kaip visuma
5.5 Istoriškumas
5.5.1 Buvimas mirties link
S J«2 Istoriškumas ir istorija
5.5,3 Gamta ir istorija
5.5.4 Istorijos filosofija
5.5.4.1 Augustinas
5.5.4.2 Hegel
5.6 Visuomeniškumas
5.6.1 Konfliktai
5.6.4 Bendruomenė
5.7 Kūnas ir siela
5.7.1 Siela ir dvasia
5.72 Mėginimai išspręsti tapatumo-netapatumo problemą
5.7 J Dvasia kaip siela
6 ETIKA
.1 Valios laisvė
5.1.1 Teorija ir praktika
6.1.2 Išorinė ir vidinė laisvė
6.1.4 Gėris ir blogis
6.1.5 Laisvė ir determinizmas
62.1 Dorovinis apriori
622 Taikymas
623 Sąžinės autonomija
6.2.4 Sąžinė iki ir po poelgio
63 Normų problema
63.1 Teorinio įprasminimo problema
632 Empiristinė etika
633 Tikslai, kurie kartu yra ir pareigos
63.4 Savirealizacija
63.5 Žmogaus praktikos įprasminimo būdai
63.5.1 Gamtos motyvuojama laisvė
6.3.5.2 Žmogiškumo motyvuojama laisvė
63.5.4 Teorija ir pojetika
6.4.1 Pagrindinės socialinės etikos pozicijos
6.4 Socialinė etika
6.4.1.1 Liberalizmas
6.4.13 Krikščioniškoji socialinė teorija
6.5 Teisės filosofija
6.5.1 Teisė ir etika
6.5.2 Teisės pagrindimas
6.6 Apžvalga
7.1 Religijos kritika
7.1.1 Feuerbach
7 DIEVAS
7.1.2 Mara
7.1.5 Carnap
7.1.4 Freud
7.1.6 Sartre
7.1.7 Solle
7.1.8 Santrauka
12 Filosofinis mokymas apie Dievą
12.1 Dievo klausimas būties filosofijoje
12.1.1 Kosmologinis ir teleologinis argumentai
7.2.1.1.1 Kosmologinis argumentas
7.2.1.1.2 Teleologinis argumentas
12.12 Analoginė kalba apie Dievą
7 J,13 Dievo sąvoka būties filosofijoje
122 Dievo klausimas savimonės filosofijoje
122.1 Kantas: būties filosofijos Dievo įrodymo kritika
1222. Dievas kaip reguliatyvinė idėja
1223 Dievas kaip praktinis postulatas
73,3 Dievo klausimas dvasios filosofijoje
7.23.1 Ontologinis argumentas
1232 Ontologinio argumento kritika
7.4.2 Žodžio klausytojas
7.43 Totalinis eksperimentas
SVARBIAUSIEJI VAKARŲ FILOSOFIJOS VEIKALAI
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arno

Arno

Ratings: (0)|Views: 95|Likes:
Published by Agata Borovska

More info:

Published by: Agata Borovska on May 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 69 to 124 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 131 to 205 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 212 to 319 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 326 to 339 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->