Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mjere Sigurnosti Pri Prevozu Opasnih Tvari Cestovnim Vozilima

Mjere Sigurnosti Pri Prevozu Opasnih Tvari Cestovnim Vozilima

Ratings: (0)|Views: 1,696|Likes:
Published by Asmir
Seminarski rad iz predmeta Tehnologija cestovnog transporta, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, maj 2011.
Seminarski rad iz predmeta Tehnologija cestovnog transporta, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, maj 2011.

More info:

Published by: Asmir on May 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
 
SADRŽAJ
 
 
 M  M  M  j j jeeeeeesssiiiggguuunnnooosssiiip p piiip p peeevvvooo z z zuuuooo p p paaasssnnniiihhhmmmaaaeeeiii j j jaaaccceeesssooovvvnnniiimmmvvvooo z z ziiillliiimmmaaa eehhnnoollooggii j jaacceessoovvnnooggaannss p pooaa 
1
 
1. UVOD
Opasni ili restriktivni materijali u prometu jesu oni tereti koji zbog svojihsvojstava predstav
ljaju opasnost za život i zdravlje ljudi i životinja, opasnost za okolinu
i opasnost za materijalna dobra
. Opasnost od restriktivnih materijala u prometu moţe
biti direktnog ili indirektnog djelovanja na okolinu i osoblje koje njima rukuje.
 Najĉešće
se koriste materijali koji posjeduju opasna svojstva eksplozivnosti,
 
otrovnosti,zapaljivosti, korozivnosti, oksidativnosti
i sliĉno
.
Unatoĉ ĉinjenici da su mnoge tvari opasne
 
i za ĉovjeka i za njegovu okolinu,ipak se ne moţemo odreći korištenja takvih tvari jer su one vrlo ĉesto osnova mnogihtehnoloških proce
sa, mnoge od njih su energetski izvori, neke su nezamjenjive u
 poljoprivredi, šumarstvu i drugim dijelovima gospodars
tva. Iako su sve osobe koje
sudjeluju u proizvodnji opasnih tvari i koje njima na razne naĉine rukuju izloţene
opasnom djelovanju tih tvari, ipak se smatra da njihov prijevoz, glede opasnosti,
zasluţuje posebnu paţnju.
 Stoga je donesen pravilnik o prevozu opasnih materija na evropskom nivou -
Evropski sporazum o meĊunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija
poznat po
skraćenom nazivu
ADR (francuski:
 A
ccord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par route
). Pokrenut je
u Ţenevi 30. septembra 1957. ireguliše prijevoz opasnih materija.
Prema ovom sporazumu, opasne materije u
transportu su razvrstane u 9 razliĉitih kategorija.
 Krajem 2007. godine u manjem entitetu je donesen Zakon o prevozu opasnihmaterija, a u Federaciji
BiH se koristi prijeratni zakon SFRJ koji je neophodno u štoskorije vrijeme mijenjati i uskladiti sa propisima Evropske unije. Na drţavnom nivou,Bosna i Hercegovina još uvijek nema Z
akon o prevozu opasnih materija, ali se trenutno
radi na njegovom donošenju, pa već postoji Nacrt tog zakona. Ovim Zakonom će biti
doneseno
više podzakonskih propisa kojima se podrobnije ureĊuju uvjeti prijevoza,opremanje i ispitivanje vozila, osposobljivanje vozaĉa
, itd.
U ovom seminarskom radu će biti objašnjene osnovne mj
ere sigurnosti prirukovanju i prevozu opasnih materija cestovnim vidom transporta na osnovu entitetskihzakona, kao i evropskog sporazuma o prevozu opasnih materija ADR.

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aida Brkić liked this
Stefan Jovanovic liked this
hercegovac00 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->