Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
P. 1
Uji Analgesik Infusa Temu Kunci Pada Mencit Betina Galur Swiss

Uji Analgesik Infusa Temu Kunci Pada Mencit Betina Galur Swiss

Ratings:
(0)
|Views: 2,454|Likes:
Published by Kenny Ryan Limanto
DOWNLOAD PDF-nya DI : http://adf.ly/be6hB
Uji Analgesik menggunakan infusa temu kunci yang diujikan pada mencit betina galur Swiss.
DOWNLOAD PDF-nya DI : http://adf.ly/be6hB
Uji Analgesik menggunakan infusa temu kunci yang diujikan pada mencit betina galur Swiss.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Kenny Ryan Limanto on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/05/2014

 
GIGH KEKANGSLHLEIWSK]GJW HWECL (
 Hkgjtigrlk tkemwrk}k
Rfpb%,]GR@KMKT OWJAK@ NGALK]JGECL]BG]LEK NKAWR
S^LSS
\KENMLLEMWHSL KSKJ KSG]K]Mlswswe fag`?TRKH]LHKE HGAFJTFH KIS] KAKBFRK]FRLWJ IKRJKHFAFNL MKSKRIKHWA]KS IKRJKSLWELYGRSL]KS SKEK]K M@KRJK\FN\KHKR]K24;;
 
ll
MKI]KR LSL@KAKJKE OWMWA
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4l
MKI]KRLSL
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4ll
BKB L
K% AK]KR BGAKHKEN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4;B% TGRJKSKAK@KE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%42C% JKEIKK]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%42M% ]WOWKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%42
BKB LL
K% SLS]GJK]LHK ]KEKJKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%43B% FBK] ]RKMLSLFEKA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%47C% E\GRL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%49M% KEKANG]LHK%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%40G% TKRKSG]KJFA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;4I% KSKJ KSG]K]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;4N% TGE\KRLKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;4@% WOL KEKANG]LHK%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;2L% AKEMKSKE ]GFRL%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;=O% @LTF]GSLS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;=
BKB LLL
K% OGELS MKE RKECKENKE TGEGAL]LKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;7B% JG]FMG TGEGAL]LKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;7C% YKRLKBGA MKE MGILELSL FTGRKSLFEKA TGEGAL]LKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;7M% BK@KE K]KW JK]GRL TGEGAL]LKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;9G% KAK] K]KW LES]RWJGE TGEGAL]LKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;>I% ]K]K CKRK TGEGAL]LKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;>N% KEKALSLS @KSLA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;<
BKB LY
@KSLA MKE TGJBK@KSKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 24
BKB Y
K% HGSLJTWAKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 20B% SKRKE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 20
MKI]KR TWS]KHK
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2<
AKJTLRKE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3;
 
;
BKB LTGEMK@WAWKEK%AK]KR BGAKHKEN
E|grl jgrwtkhke skak` sk}w ngokak mkrl tge|khl} k}kwtwe hgrwskhke okrlenkek}kw frnke }wbw` |ken tkalen sgrlen }grokml% Hgrwskhke okrlenke k}kwtwe }grokmle|knkennwke tkmk okrlenke mktk} jgeljbwahke rksk e|grl% Ljtwas e|grl blsk }grokmlhkrgek kmke|k rkenskenke |ken jge|gbkbhke sga*sga jgagtkshke gezlj trf}gfal}lh (gezlj tgenwrkl trf}gle, mke tfaltgt}lmk |ken jgrkensken wowen skrki% Trfs}knakemlemktk} bgrgkhsl mgenke sge|k~k hljlk we}wh jgjbwk} wowen skrki jgeokml sgesl}li }gr`kmkt rkenskenke e|grl fag` tfaltgt}lmk%Ktkblak sgsgfrken jgrksk e|grl! jkhk khke sgnkrk jgjlewj fbk} tgen`lakenrksk e|grl% Fbk}*fbk} tgen`laken rksk e|grl lel sgrlen mlsgbw} fbk}*fbk} kekang}lh%Fbk} kekangslh kmkak` fbk} |ken jgjtwe|kl gigh jgen`lakenhke k}kw jgenwrkenle|grl }ketk mlsgr}kl `lakene|k hgskmkrke k}kw iwensl sgesfrlh aklee|k% Fbk} kekangslh bghgrok mgenke jgelenhk}hke kjbken e|grl! jgjtgenkrw`l gjfsl (sg`lennkjgjtgenkrw`l tgrsgtsl e|grl,! jgeljbwahke sgmksl k}kw sftfr (sg`lennk elaklkjbken e|grl eklh, k}kw jgenwbk` tgrsgtsl jfmkal}ks e|grl%Fbk} kekangslh khkejgrwbk` tgrsgtsl mke le}grtrg}ksl e|grl mgenke okake jgemgtrgsl sls}gj skrki twsk}tkmk }`kakjws mke hfr}ghs cgrgbrl% Kekangslh khke agbl` gigh}li mlbgrlhke sgbgawjhalge jgrkske|grl |ken bgrk} mlbkemlenhke sg}gak` jgengaw` e|grl%]kekjke fbk} }rkmlslfeka jgrwtkhke skak` sk}w jfmka mkskr tgjbkenwekehgsg`k}ke ekslfeka% Ml Lemfegslk mlskjtlen tgak|keke hgsg`k}ke ifrjka! tgenfbk}kemgenke ckrk }rkmlslfeka mke tgjkhklke fbk} }rkmlslfeka jksl` bke|kh mlakhwhke fag`jks|krkhk} sgckrk awks! bklh ml mkgrk` tgmgskke jkwtwemkgrk` tgrhf}kke%]gjw hwecl (
Hkgjtigrlk tkemwrk}k
Rfpb%, |ken blkske|k mlnwekhke fag`jks|krkhk} sgbknkl tge|gmkttkmk jkskhke }rkmlslfeka! mltgrck|k ownk jgrwtkhkefbk} }rkmlslfeka |ken mktk} mlnwekhke sgbknkl fbk} kekangslh% Tgegal}lke lel bgr}wowke

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ejk Matthews liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Kharisma Ganda liked this
Nur Farahiyah Amalina liked this
Sintia Stefana Hingkua liked this
fitriaapap liked this
Lilik Sulistyowati liked this
Lemon Yayuk liked this
Melly_Haikal_Z_1548 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->