Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
9Activity
×
P. 1
ARKIN - NIFT Creative Part Question Papers for Last Ten Years creative ability test questions

ARKIN - NIFT Creative Part Question Papers for Last Ten Years creative ability test questions

Ratings: (0)|Views: 4,892|Likes:
ARKIN - NIFT Creative Part Question Papers for Last Ten Years with question paper patterns of NIFT CAT questions and nift creative ability test questions
ARKIN - NIFT Creative Part Question Papers for Last Ten Years with question paper patterns of NIFT CAT questions and nift creative ability test questions

More info:

Published by: Arkin Institute for NID, CEED, NATA, NIFT on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

02/07/2014

pdf

 
Fpmli Li{zlzqza
EHP ILJ. ILEZ. IFZF. KAWZ. KAAJ FIJ ELIA FPZ[ AIZPFIKA ATFO WPAWFPFZLHI
rrr)Fpmli)kh)li
EHP EQNN\ [HNUAJ EHNNHRLIB VQA[ZLHI[ RLZD KPAFZLUA [HNQZLHI[ WNFKA\HQP HPJAP HI HQP RA@ [LZA HP [AIJ OFLN ZH
ILEZ AIZPFIKA ATFO WFWAP[
ILEZ AIZPFIKA ATFO WFWAP 6
rrr)Fpmli)kh)li
V)6 [mazkd f Wafkhkm li jfiklib ehpo li f ehpa{z fpaf) $\hqp kpafzlua atwpa{{lhi fij jleeapaizzpafzoaiz zh zda {q`cakz rlnn `a cqjbaj, rrr)Fpmli)kh)liV)0) Q{lib ear zpfjlzlhifn Lijlfi ohzle{. ja{lbi f {kfpe) $[lsa rlnn `a {waklelaj ehp ja{lbi nlma 07T07ko hp 61T01 ko,
rrr)Fpmli)kh)li
V);) Jpfr fi qijaprfzap khpfn paae rlzd el{d fij ofplia nlea) rrr)Fpmli)kh)liEHP EQNN\ [HNUAJ EHNNHRLIB VQA[ZLHI[ RLZD KPAFZLUA [HNQZLHI[ WNFKA\HQP HPJAP HI HQP RA@ [LZA HP [AIJ OFLN ZH
ILEZ AIZPFIKA ATFO WFWAP 0
rrr)Fpmli)kh)li
V)6) Jawlkz zdphqbd jpfrlib fi| hia nlulib zdlib epho $f, Filofn $`, @lpj $k, Wnfiz(Epqlz $j, Enhrap $a, Li{akz. rplza rd| |hq fjolpa lz li hia rhpj nlma [dfwa. F`lnlz|. @afqz|. Khnhqp. @afqz| azk)rrr)Fpmli)kh)liV)0) Zfmlib li{wlpfzlhi epho f`hua {anakzaj nlulib zdlib. ja{lbi {hoazdlib rdlkd l{ khoohi li jf| zhjf| nlea
rrr)Fpmli)kh)li
V);) Jpfr f {kfpe q{lib ehnnhrlib ohzle hi lz3/Anawdfiz. Wafkhkm. Enhrap. Nafe. El{d. [qi) rrr)Fpmli)kh)li
EHP EQNN\ [HNUAJ EHNNHRLIB VQA[ZLHI[ RLZD KPAFZLUA [HNQZLHI[ WNFKA\HQP HPJAP HI HQP RA@ [LZA HP [AIJ OFLN ZH
 
ILEZ AIZPFIKA ATFO WFWAP ;
rrr)Fpmli)kh)li
V)6 [mazkd {lt iakm zla ehp Atakqzlua. Jfijl|f Jfika. Mlj{ wfpz|. Jl{kh wfpz|. ehp f Bpfwdlk Ja{lbiap.fij ehp f [whpz{ofi)
rrr)Fpmli)kh)li
V)0) [mazkd nlea {z|na he $f, F @q{lia{{ Atakqzlua $`, Efpoap 
rrr)Fpmli)kh)li
V);)\hq fpa bhlib zh filofn eflp zh {ann |hqp `qnnhkm) Ja{lbi zda Bfpoaiz{ fij Fkka{{hpla{ ehp @qnnhkm zh baz `a{z wplka) rrr)Fpmli)kh)li
ILEZ AIZPFIKA ATFO WFWAP :
rrr)Fpmli)kh)li
V)6) [mazkd f blez fpzlkna nlma enhrap uf{a. zfmlib li{wlpfzlhi epho fi| nlulib zdlib) [mazkd fwwphwplfzablez rpfwwap) rrr)Fpmli)kh)liV)0) [mazkd f ular he zda wfpz| phho fij jliiap zf`na. |hq dfua ja{lbiaj fij {az ehp |hqp efuhplza{dhhzlib {zfp)
rrr)Fpmli)kh)li
V);) Jpfr f {mazkd ehp zda rhpm wnfka ehp f Bpfwdlk Ja{lbiap. F @fp`ap fij F Whzzap) rrr)Fpmli)kh)liEHP EQNN\ [HNUAJ EHNNHRLIB VQA[ZLHI[ RLZD KPAFZLUA [HNQZLHI[ WNFKA\HQP HPJAP HI HQP RA@ [LZA HP [AIJ OFLN ZH
ILEZ AIZPFIKA ATFO WFWAP 1
rrr)Fpmli)kh)li
V)6 Jpfr $fi| hia, f {dhw ephiz(rlijhr jl{wnf| ehp f {dhw he3/ $f, Kdlnjpai Bfpoaiz $`, Anakzphilkbfjbaz{ {dhr phho $k, Mlzkdai fwwnlfika {dhr phho $j, Cqim [dhw rrr)Fpmli)kh)liV)0) Ja{lbi f wh{zfba {zfow $fi| zdpaa, epho zda ehnnhrlib {q`cakz{3 $f, Eflp $`, Rhoai“{ jf| $k,Wh{zfn nazzap `ht $j, Kdlnj Nf`hp $a, Bfijdl $e, Kfikap Frfpaia{{ ehp rhoai)rrr)Fpmli)kh)li
rrr)Fpmli)kh)li
V);) [mazkd f ular he Zpfeelk whnlka fij uadlkna{) \hq of| {dhr of{m hi zda ohqzd he whnlka)
ILEZ AIZPFIKA ATFO WFWAP 5
rrr)Fpmli)kh)li
V)6) Q{lib ehpo epho Knhzd Knlw. [af [dann fij Wai kfw. ja{lbi khoohi h`cakz{ he |hqp kdhlka) \hqkfi ainfpba. pajqka. fij fjj fi| h`cakz) rrr)Fpmli)kh)liV)0) Epho |hqp oaohp| fij h`{apufzlhi jpfr zda {kaia he f {zpaaz {lja kh``nap) rrr)Fpmli)kh)liV);) Ja{lbi f bfoa ehp ehnnhrlib fba bphqw
rrr)Fpmli)kh)li
$f, ; \afp kdlnjpai $`, 64 |afp hnj `h|{ $k, 51 |afp hnj wap{hi) Rplza {dhpz jazfln{ f`hqz bfoa)EHP EQNN\ [HNUAJ EHNNHRLIB VQA[ZLHI[ RLZD KPAFZLUA [HNQZLHI[ WNFKA\HQP HPJAP HI HQP RA@ [LZA HP [AIJ OFLN ZH

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Arjun Pandoh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Akila Kesavan liked this
Cooll Div liked this
Ameya Chikramane liked this
jsincro liked this
vizagsatya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->