Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alcoolism

Alcoolism

Ratings:
(0)
|Views: 610|Likes:
Published by isaev_adriana8971

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: isaev_adriana8971 on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
 PROIECT  Protocol clinic na
 ţ 
ional „Tulbur 
ă 
rile mentale
 ş
i de comportament legate de alcool”, Chi
 ş
in
ă 
u, Iunie 2008
1
MINISTERULS
Ă
N
Ă
T
ĂŢ
IIAL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 
РЕСПУБЛИКИ
 
МОЛДОВА
 
TULBUR 
Ă
RILE MENTALE
Ş
I DE COMPORTAMENTLEGATE DE ALCOOL
Protocol clinic na
ţ
ional
Chi
 ş
in
ă 
u Iunie 2008
 
 PROIECT  Protocol clinic na
 ţ 
ional „Tulbur 
ă 
rile mentale
 ş
i de comportament legate de alcool”, Chi
 ş
in
ă 
u, Iunie 2008
2
CUPRINSAbrevierile folosite în document 3
 
PREFA
ŢĂ
3
 
A. PARTEA INTRODUCTIV
Ă
3
 
A.1 Diagnoza:Alcoolism cronic 3
 
A.2 Codul bolii (CIM 10) 3
 
A.3 Utilizatorii: 3
 
A.4. Scopurile protocolului: 4
 
A.5. Data elabor 
ă
rii protocolului: 4
 
A.6. Data revizuirii urm
ă
toare: 4
 
A.7. Lista
ş
i informa
ţ
iile de contact ale autorilor 
ş
i ale persoanelor ce au participat la elaborarea protocolului: 4
 
A.8 Defini
ţ
iile folosite în document 5
 
A.9. Informa
ţ
ia epidemiologic
ă
6
 
B. PARTEA GENERAL
Ă
7
 
B.1. Nivelul institu
ţ
iilor de asisten
ţă
medical
ă
primar 
ă
7
 
B.2. Nivelul consultativ specializat (medic psihiatru-narcolog) 8
 
B.3. Nivelul de sta
ţ
ionar 10
 
C.1 ALGORITMII DE CONDUIT
Ă
12
 
C. 1.1 Algoritmul general de conduit
ă
a pacientului cu dependen
ţă
. 12
 
C. 1.2.Algoritmul de interven
ţ
ii în func
ţ
ie de gradul dependen
ţ
ei. 13
 
C. 1.3 Algoritmul terapiei medicamentoase în alcoolism cronic 14
 
C. 2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR 
Ş
I PROCEDURILOR 15
 
C.2.1. Clasificarea alcoolismului (dup
ă
Ivane
ţ
) 15
 
C.2.2. Screening-ul dependen
ţ
ei alcoolice 16
 
C.2.3. Conduita pacientului 16
 
C.2.3.1. Anamneza
17
 
C.2.3.2. Examenul clinic
17
 
C.2.3.3. Investiga
 ţ 
ii paraclinice
19
 
C.2.3.4. Diagnosticul diferen
 ţ 
ial 
19
 
C.2.3.5. Criteriile de spitalizare
20
 
C.2.3.6. Tratamentul alcoolismului
21
 
C.2.3.6.1 Modific
ă 
ri ale stilului de via
 ţă 
21
 
C.2.3.6.2. Tratamentul sta
 ţ 
ionar în dependen
 ţ 
a de manifestarea sindromului
22
 
acut de sevraj
22
 
C.2.3.6.3. Remediile specific administrate în tratamentul complex al dependen
 ţ 
ei
24
 
C.2.3.6.3. Tratamentul psihoterapeutic
 ş
i reabilitarea psiho-social 
ă 
25
 
C.2.3.7. Supravegherea pacien
 ţ 
ilor cu alcoolism cronic
26
 
C.2.4. Complica
ţ
iile (subiectul protocoalelor separate) 26
 
C.2.5. St
ă
rile de urgen
ţă
. 27
 
D. RESURSE UMANE
Ş
I MATERIALE NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 27
 
D.1 Institu
ţ
iile de AMP 27
 
D.2 Institu
ţ
iile consultativ- diagnostice 27
 
D.3 Sec
ţ
iile de narcologie ale spitalelor raionale. Spitalele narcologice republicane. 28
 
E. INDICATORI DE MONITORIZARE A IMPLEMENT
Ă
RII PROTOCOLULUI 28
 
Anexa 1. Test AUDIT 31
 
Anexa 2. Acordul informat al pacientului 33
 
Anexa 3. Ghidul pacientului cu dependen
ţă
34
 
BIBLIOGRAFIA 37
 
 
 PROIECT  Protocol clinic na
 ţ 
ional „Tulbur 
ă 
rile mentale
 ş
i de comportament legate de alcool”, Chi
 ş
in
ă 
u, Iunie 2008
3
A
BREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT
ALAT alaninaminotransferazaAMP Asisten
ţă
medical
ă
primar 
ă
 ASAT asparataminotransferazaCIM 10 Clasificarea Interna
ţ
ional
ă
a Maladiilor 10IMSP Institu
ţ
ia medico-sanitar 
ă
public
ă
 MRG microradiografiaMRS reac
ţ
ia de micropicipita
ţ
ie la sifilisUSMF „NicolaeTestemi
ţ
eanu”.Universitatea de Stat de Medicin
ă
 
ş
i Farmacie „Nicolae Testemi
ţ
eanu”.
PREFA
ŢĂ
 
Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului S
ă
n
ă
t
ăţ
ii din Republica Moldo-va (MS RM), constituit din reprezentan
ţ
ii IMSP Dispensarul Republican de Narcologie,catedraPsihiatrie
ş
i Narcologie USMF „Nicolae Testemi
ţ
eanu”.În colaborare cu Programul Preliminar de
Ţ
ar 
ă
,,Fondul Provoc
ă
rilor Mileniului,, pentru BunaGuvernare, finan
ţ
at de Guvernul SUA prin Corpora
ţ
ia ,, Millennium Challenge Corporation,,
ş
iadministrat de Agen
ţ
ia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltarea Interna
ţ
ional
ă
.Protocolul na
ţ
ional este elaborat în conformitate cu ghidurile interna
ţ
ionale actuale privind alco-olismul cronic la persoanele adulte
ş
i poate servi drept baz
ă
pentru elaborarea protocoalelor in-stitu
ţ
ionale, reie
ş
ind din posibilit
ăţ
ile reale ale fiec
ă
rei institu
ţ
ii în anul curent. La recomandareaMS pentru monitorizarea protocoalelor institu
ţ
ionale pot fi folosite formulare suplimentare, carenu sunt incluse în protocolul clinic na
ţ
ional.
A.
 
PARTEA
 
INTRODUCTIV
Ă
 A.1 Diagnoza
Alcoolism cronic
 Exemple de diagnostic clinic:
1.
 
Alcoolism cronic gradul I, evolu
ţ
ie latent
ă
, consum sistematic. Sindrom de sevraj acut cuderegl
ă
ri somato-vegetative. .2.
 
Alcoolism cronic gradul II, evolu
ţ
ie medie, consum sistematic. Sindrom de sevraj acut cuderegl
ă
ri somato-vegetative
ş
i neurologice. Component convulsiv.3.
 
Alcoolism cronic gradul III, evolu
ţ
ie avansat
ă
: Dipsomanie. Sindrom de sevraj acut cuderegl
ă
ri psihoorganice. Delirium.
A.2 Codul bolii (CIM 10)
 
F10.91-F 10.99
 
A.3 Utilizatorii:
 
cabinetele medicilor de familie (medici de familie);
 
centrele de s
ă
n
ă
tate (medici de familie);
 
centrele medicilor de familie (medici de familie);
 
sec
ţ
iile consultative raionale
ş
i municipale (medici psihiatri-narcologi);
 
asocia
ţ
iile medicale teritoriale (medici de familie);
 
IMSP, Dispensarul Republican de Narcologie (medici psihiatri-narcologi);
 
sec
ţ
iile de narcologie raionale (medici psihiatri-narcologi);

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vikusik Chiperi liked this
pufu liked this
Alice Smith liked this
Alice Smith liked this
diroana liked this
RememberMe07 liked this
Vasilica Costan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->