Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Logistica Organizatiei

Logistica Organizatiei

Ratings: (0)|Views: 2,133|Likes:
Published by tamasradu

More info:

Published by: tamasradu on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
Ş
tefan NEDELEA
Suport de curs master 2008
 
Ş
tefan NEDELEA – Logistica organiza
ţ
iei
Cuprins:Capitolul 1: LOGISTICA ORGANIZA
Ţ
IEI. DEFINIRECapitolul 2: PRINCIPIILE LOGISTICII ORGANIZA
Ţ
IEICapitolul 3: GESTIUNEA STOCURILOR Capitolul 4: APROVIZIONAREACapitolul 5: DEPOZITAREACapitolul 6: SERVIREA CLIEN
Ţ
ILOR Capitolul 7: TRANSPORTUL
 
Bibliografiedr.
Ş
tefan NEDELEA
 profesor universitar ASE – Bucure
ş
ti2
 
Ş
tefan NEDELEA – Logistica organiza
ţ
iei
Capitolul 1LOGISTICA ORGANIZA
Ţ
IEI. DEFINIRE
1. Evolu
ţ
ia conceptului de logistic
ă
 
Conceptul de logistic
ă
a fost utilizat pentru prima dat
ă
în domeniul militar.La începutul secolului XX, prin logistic
ă
se în
ţ
elegeau ac
ţ
iunile de mi
ş
care
ş
iaprovizionare ale armatelor, fiind considerat
ă
o component
ă
a artei r 
ă
zboiului.În timpul celui de-al II-lea r 
ă
zboi mondial, armatele participante au elaborat
ş
i folositdiverse modele logistice pentru asigurarea trupelor cu materialele necesare (hran
ă
,echipamente, îmbr 
ă
c
ă
minte, muni
ţ
ie).Ulterior a început construc
ţ
ia unor sisteme logistice pentru a desemna totalitateastructurilor, mijloacelor 
ş
i activit
ăţ
ilor implicate în desf 
ăş
urarea ac
ţ
iunilor militare.Treptat conceptul de logistic
ă
s-a extins
ş
i în alte domenii de activitate, iar principiilelogisticii pot fi utilizate nu numai în ac
ţ
iuni militare, dar 
ş
i economice, sociale,guvernamentale sau nonguvernamentale.Evolu
ţ
ia conceptual
ă
 
ş
i opera
ţ
ional
ă
a logisticii reprezint
ă
rezultatul acumul
ă
riiexperien
ţ
ei organiza
ţ
iilor în domeniul de activitate în care func
ţ
ioneaz
ă
 
ş
i a cuprins, începânddin a doua jum
ă
tate a secolului XX, o serie de
niveluri
ale evolu
ţ
iei:
 
coordonarea activit
ăţ
ilor ce asigur 
ă
desf 
ăş
urarea ac
ţ
iunilor procesului logistic(transport, depozitare, stocare
ş
i prelucrare a comenzilor);
 
regruparea personalului în structuri bine definite pentru asigurarea desf 
ăş
ur 
ă
rii procesului logistic;
 
integrarea activit
ăţ
ilor de logistic
ă
pentru asigurarea utilit
ăţ
ilor de timp, loc
ş
i procurare a comenzilor la un cost minim;
 
abordarea strategic
ă
a activit
ăţ
ilor de logistic
ă
pentru asigurarea competen
ţ
eiorganiza
ţ
iei
ş
i ob
ţ
inerii alian
ţ
elor interorganiza
ţ
ionale (furnizori, beneficiari)
ş
iasigurarea avantajului competitiv.
2. Factori de influen
ţă
asupra evolu
ţ
iei logisticii
 Ac
ţ
iunea unor factori endogeni sau exogeni organiza
ţ
iei a influen
ţ
at dezvoltarealogisticii. Dintre ace
ş
ti factori de influen
ţă
se pot men
ţ
iona:a) - schimb
ă
ri ale cheltuielilor de transport; b) - asigurarea calit
ăţ
ii;c) - diversificarea produc
ţ
iei;d) - controlul stocurilor;e) - nivelul volumului de date
ş
i informa
ţ
ii;f) - varietatea mijloacelor tehnice de culegere, prelucrare, transmitere
ş
i stocare a datelor 
ş
i informa
ţ
iilor;g) - necesitatea protec
ţ
iei mediului ambiant;h) - extinderea ac
ţ
iunilor de promovare.
a) Schimb
ă
ri ale cheltuielilor de transport
Caracterizare:
 
modific
ă
ri ale pre
ţ
ului combustibililor;
 
diversificarea mijloacelor de transport;3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Victoria Tomag liked this
Ion Bragaru liked this
Andreea Parfenie liked this
grupa2903 liked this
Radutoiu liked this
Irina Bursuc liked this
Svetlana Stetco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->