Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Géczy Gábor - Égigérő fa

Géczy Gábor - Égigérő fa

Ratings: (0)|Views: 135|Likes:
Published by Szilvia Csepregi

More info:

Published by: Szilvia Csepregi on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
 Az égig érő fa
(1.rész) A teremtés alaptörvénye, hogy minden teremtmény vissza akar térni a forrásához,teremtőjéhez. Ez tartja össze a Világegyetemet (gravitáció), ezért tér vissza hozzánk minden gondolatunk és cselekedetünk (karma), ezért keresi mindenki ösztönösen az Istent…Teljesség 
Az esőcseppek a tengerből emelkednek fel, és útjuk végén oda térnek vissza. A földre hullóesőcseppnek önmagában nincs esélye arra, hogy a sok ezer kilométeres utat megtegye, ezértösszefolyik a bbi cseppel. Az esőcseppek erekké szerveződnek, az erek patakokkáduzzadnak, a patakok folyóvá terebélyesednek, így
együtt 
végül elérik a tengert.Minden, ami élő, ezt az önszerveződési formát, a fa mintázatot használja. Így működnek azereink, a tüdőnk, a fák, a folyók, minden, ami él. Az egymásba ágyazódó alakzatok mindenszinten önhasonlók, felépítésüket, működésüket ugyanaz a minta irányítja.
 A teremtés alaptörvénye: vissza a forráshoz, a tenger minden cseppje visszavágyik valódiotthonába. Az Amazonas: erek, patakok, folyók, folyam...
A szerves közösségek is e minta alapján fognak össze önszerveződő, önvezérelt közösségek hierarchikus rendszerévé. A közös cél (vissza a Forráshoz), és a közös ritmus (a közösségetéltető rítusok) szervezi össze és tartja egyben őket. Addig él egy közösség, amíg közös az ég,amíg a célok és rítusok 
ugyanazt 
jelentik a közösség minden tagja számára.
 Kiesés
Önökben is felmerül a kérdés: miért estek mára szét az évezredekig jól működő közösségek?Hová lettek a vármegyék, a járások, a faluközösségek, a családok? A szétesésnek látszólagkülső okai vannak: egy szűk csoport a közösségek minden szintjéről magához vonta azirányíst. Az égig érő fa, különböző szintjeiről az egyéntől, a családoktól (falvaktól, járásoktól, megyéktől, országoktól) ellopott önrendelkezési jogból hatalmas, átláthatatlan,kusza piramis épült: a globális világhatalom.
 
 Fogyasztói társadalmunk jelképe, a
magány.
 A teljességből kiesett, beton embertárolókbanélő agymosott rabszolgák életéből épül a piramis…
A konfliktus, amit régen egy atyai pofon helyi szinten megoldott, az most Brüsszelig fut egylélektelen gépezetben. Eltüntették a járásokat, a helyi önkormányzatokat segélykifizefiókokká aljasították, a „választópolgár” lassan már csak a kocsija színét választhatja megszabadon. A globalizáció mérge rövidesen szétmarja az utolsó védvonalat, az országhatárokat,és létrejön a totális terror: a fogyasztói társadalom.A folyamat gyanúsan emlékeztet a betegségre. A közösségek sérülése nyomon követhető az őtéltető táj sérülésein. A rákos gócként működő városok vas és beton csápjai, a vasútvonalak ésaz autópályák egyre mélyebbre hatolnak a még egészséges tájba. Mindent elszívnak, ami élő,ami táplál, legyen az élelmiszer, energia, ember, és csak a mérget juttatják vissza. A szemetet,a manipulált élelmiszert, a Heti Hetest…
 A betegség gócai Európában. A nagyvárosok úgy működnek, mint a rák: elszívják az életet, éscsak a mérgeket juttatják vissza a tájba…
Minden belül van, a betegséget sem külső okok hívják létre. Az egész-ség belül bomlik meg,a szellem és a lélek görcsei miatt elvékonyodó életerő következtében. A régi közösségek szétesését sem szabad külokokra fogni. A valódi ok az volt, hogy közösségeinkbe beférkőzött
a hazugság és a közöny.
 Valahogy úgy történt, mint a „Császár új ruhája” mesében, ahol az idegenből jött hazugtakácsok ellopták az összes aranyfonalat. És mi asszisztáltunk hozzá! Mindenki dicsérte acsászár új ruháját, magasztalta a mindenkori EU szakértők nem temunkájátKiérdekből hazudott, ki közönyből hallgatott, de mindenki részese volt a Nagy Csalásnak.
 Hazatalálás
Csak az ártatlan gyermek, aki még képtelen hazudni, merte kimondani: meztelen a császár!Csak a szabad akarattal rendelkező emberek képesek újraépíteni világunkat, akiknek az agyátmég nem mosta szét a kötelező „életfogytig tartó oktatás”. Akiknek a fekete még fekete, afehér fehér, akik még józan paraszti ésszel gondolkodnak, nemüket a Teremtőtől kapják, nemmaguk választják… Csak a szabad és nemes emberekre lehet számítani akik NEMet mernek mondani a hazugságra, a közönyre, a mai beteg világra!Az esőcseppeket egyetlen s l mozgatja: vissza akarnak rni a forráshoz,a többi körülményt az esőcsepp szabad akarattal maga dönti el. A jövő közösségeiben is újrafel kell, lobbanjon az őszinte, közös vágy: vissza a Forráshoz. Fontos, hogy a közösségek minél teljesebb önállóságra és önellátásra törekedjenek, hogy a gondviselés rendje helyett nemesterségesen kialakított politikai, gazdasági, és társadalmi kényszerek befolyásolják létüketés működésüket!
 
 Az ember az Eget a Földdel összekötő kozmikus lény – csak néha elfelejtjük, miért is jöttünk…
Melyek a legfontosabb erkölcsi elvek, melyek a jövő közösségeit működtetik?1.
 A kör közepe a Jóistené 
A tételes vallások, az ezoterikus tanok, a politika a mestereket, vezetőket állítjaközpontba, akik azonnal körbe veszik magukat bólogató hívekkel. Ha a közösségközéppontjában a mester áll, nem jut hely az Istennek. Az új kor közösségeinek 
maguknak kell az Istent megidézniük,
nincs közvetítő. Ha nincs közvetítő, nemtorzulhat a mindig és mindenkire sugárzó forrás jele. A pap, a táltos, a mester, aközösség vezetője – ha jól végzi dolgát - csak segítő, aki a kiesetteket vezeti vissza akozmikus rendbe, az Egész-ségbe. Példáját, tanítását hiteles életével kell szentesítenie.
2.Mindenki a másikért é
Ma mindenki a másikból él, annak rovására gazdagszik, ezt nevezzük „fejlődésnek”.Ezt a torz versenyszellemet már gyermekeinkbe belekódoljuk.
 A természetben nincsverseny,
együttműködő rendszerek vannak. A rókák és a nyulak együtt állítják be azegyensúlyt, ha bármelyik „győz”, a másik is elpusztul. A szkíta kultúrákban alegfontosabb minta a Hunor-Magyar, az egymást segítő, támogató, egymás hátát védőtestvérpár. Egy ilyen alapon működő közösség, vagy nemzet legyőzhetetlen!3.
 A közösség nem börtön, közös-ég 
Egy közösséget a közös céloknak és a közös ritmusnak kell egyben tartania. Ha aközösség mesterségesen bezárkózik, elpusztul. A termodinamika főtétele: a zártrendszer entrópiája növekszik, azaz a zárt rendszerek a káosz felé törekednek.
 Nem szabad a zösséget bezárni,
belterjessé tenni, mert elkorcsosul (ld. állat- ésnövénytenyésztés). Állandó kölcsönhatást kell fenntartani a külvilággal, ez biztosítja afolyamatos tapasztalást, a változást, amely maga az élet.
4.Erkölcs alaföldhasználat 
Ma kizsigereljük a természetet, agyonmérgezzük Földanyánkat megfoghatatlan„gazdasági okok”-ra hivatkozva. Az ártéri gazdálkodás során a halakat a fokokonlehalászva több hal maradt a folyóban, mintha nem halásztak volna. A hagyományosjhasználat nyege, hogy az ember úgy avatkozik a Teremtésbe, hogy
általa gazdagodik a táj,
nő az élet sokszínűsége. Az ember csak azt a
 
többletet 
veheti el atermészettől, ami az ő munkája által keletkezett. Ezért káros a fogyasztói társadalom!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->