Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PHP İp Uçları (Kitapçık)

PHP İp Uçları (Kitapçık)

Ratings: (0)|Views: 72 |Likes:
Published by Çağdaş Demirci

More info:

Published by: Çağdaş Demirci on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2012

pdf

text

original

 
PHP-1 1
Form Đşlemleri
PHP’yi dinamik sayfa hazırlama i
ş
lemlerinin bütünü olarak dü
ş
ünürsek, formlar için de bubütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeri
ğ
e sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcıkatılımını sa
ğ
lamaktır. Bu bir üyelik formu olabilir, sipari
ş
formu olabilir, veya bir ziyaretçidefterine kayıt formu olabilir. Her durumda, PHP ile bu bilgileri alıp, i
ş
leyip, istedi
ğ
imiz halegetirebilmek için, önce bu bilgileri formlar aracılı
ğ
ı ile kullanıcıdan almamız, sonra da bubilgileri PHP’ye göndermemiz gerekir.Kullanıcımızdan adını ve soyadını ö
ğ
renip, ona özel bir “merhaba” mesajı yazdıraca
ğ
ımız birörnekle ba
ş
layalım:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><html><head><title>Form Alı
ş
tırması</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"></head><body><? if ($islem == 1): ?>Merhaba <b><? echo ucfirst($ad) . " " . ucfirst($soyad) ?></b>,<br>Sizinle tanı
ş
ğ
ıma çok memnun oldum.</body></html><? exit; ?><? endif; ?><form action="form.php" method="post"><input type="hidden" name="islem" value="1">Siteme ho
ş
geldiniz, sizi tanıyabilir miyim?<table><tr><td>Adınız:</td><td><input type="text" name="ad"></td></tr><tr><td>Soyadınız:</td><td><input type="text" name="soyad"></td></tr><tr><td>&nbsp;</td>
 
PHP-1 2
<td><input type="submit" value="Tanı
ş
alım"></td></tr></table></form></body></html>
Bu dosyayı “form.php” adıyla kaydedin.“If” komutunun kullanım
ş
ekline dikkat edin. PHP’nin, özellikle Perl’den ayrıldı
ğ
ı en önemlinokta bu, PHP kodlarıyla HTML kodlarını kolayca birbirlerinden ayırabilirsiniz. Bu kullanımbiçimi en çok grup çalı
ş
malarında faydalı olacaktır, siz sadece PHP kodu ile ilgilenirken,arkada
ş
ınız da sadece HTML kodunu hazırlayabilir, böylece çok daha hızlı çalı
ş
abilirsiniz.
Đ
kinci komut “ucfirst();”, $ad ve $soyad de
ğ
i
ş
kenlerinin ekrana yazılırken ilk harflerinin büyükyazılmasını sa
ğ
lıyor.Programın çalı
ş
ma
ş
eklini özetleyelim. Önce hazırladı
ğ
ınız programı tarayıcınızdahttp://localhost/form.phpadresini yazarak çalı
ş
tırın. PHP kodu atlanacak ve kar
ş
ınızakullanıcının adını ve soyadını soran form gelecektir. PHP kodunun atlanmasının nedeni, henüzform çalı
ş
tırılmadı
ğ
ı için, $islem de
ğ
i
ş
keninin var olmamasıdır. $islem de
ğ
i
ş
kenininyaratılmasını, forma ekledi
ğ
imiz bir “hidden” yani gizli alan aracılı
ğ
ıyla sa
ğ
lıyoruz. Böylecekullanıcı form bilgilerini gönderirken, farkında olmadan bize $islem de
ğ
i
ş
kenini degönderecektir. Kullanıcı “Tanı
ş
alım” butonuna bastı
ğ
ında, form bilgileri, $islem de
ğ
i
ş
keni ilebirlikte kullanıcının tarayıcısından bizim sunucumuza gönderilecek ve PHP tarafındanotomatik olarak de
ğ
i
ş
ken haline getirilecektir. Biz de bu bilgileri kullanarak kullanıcınınekranına merhaba mesajını yazdırıyoruz. Dikkat etmeniz gereken ba
ş
ka bir nokta, “exit()”komutunu kullanmanız gerekti
ğ
idir, e
ğ
er bu komutu eklemezsek, kullanıcıya merhaba mesajıgönderildikten sonra, ilk ekrandaki form bu mesajın altında tekrar gösterilir.
Formda Dizi-Değişken (Array) Kullanımı
Kimi zaman kullanıcının aynı alanda birden fazla seçim yapmasını sa
ğ
lamak isteyebiliriz.Örne
ğ
in, bir form aracılı
ğ
ı ile kullanıcımızın hangi meyveleri sevdi
ğ
ini ö
ğ
renmek istiyoruz.Ziyaretçimiz tek bir meyve seçecek olsaydı, yukarıdaki örne
ğ
imiz bu i
ş
için yeterli olurdu, amaonu daha yakından tanıyabilmemiz için kesinlikle yeterli olmazdı! Bir örnek verereksorunumuzu daha iyi tanımlayalım:
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><html><head><title>Form Alı
ş
tırması - 2</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"></head><body><p>Sevdi
ğ
iniz meyveler:<?
 
PHP-1 3
if (isset($islem)){/* $islem de
ğ
i
ş
keni varsa form bilgileri i
ş
lenirde
ğ
i
ş
ken yoksa sadece form gösterilir *//* Dizi-de
ğ
i
ş
kendeki eleman sayısını bulalım */$eleman_sayisi = count($meyve);/* Elemanları listeleyecek döngüyü kuralım */for ($idx = 0; $idx < $eleman_sayisi; ++$idx){echo "<b> $meyve[$idx] </b>\n";}/* Formun geri kalanının gösterilmemesi için exit komutunu kullaniyoruz */exit;}?><p>Lütfen a
ş
a
ğ
ıdaki listeden sevdi
ğ
iniz meyveleri seçin.<br>Bir'den fazla seçim yapmak için seçiminizi kontrol tu
ş
una basılı tutarakyapın.</p><form action="form2.php" method="post"><input type="hidden" name="islem" value="1"><table><tr><td valign="top">Meyveler:&nbsp;</td><td><select name="meyve[]" size="5" multiple><option value="Elma" SELECTED>Elma</option><option value="Çilek">Çilek</option><option value="Muz">Muz</option><option value="Portakal">Portakal</option><option value="Erik">Erik</option></select></td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td><input type="submit" value="Seçtim Bile"></td></tr></table>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->