P. 1
Cornelius Van Til: A Tízparancsolat

Cornelius Van Til: A Tízparancsolat

Ratings: (0)|Views: 232|Likes:
Published by Szabó Miklós
Van Til a Tízparancsolatról egy ki nem adott kéziratban.
Van Til a Tízparancsolatról egy ki nem adott kéziratban.

More info:

Published by: Szabó Miklós on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

 
1
Cornelius Van Til
A Tízparancsolat
(Ki nem adott kézirat)
1933
 
2
Tartalomjegyzék
Bevezetés...............................................................................................................................3Az első parancsolat a vallás.................................................................................................91. Megjegyzések.................................................................................................................92. Mi van megparancsolva................................................................................................10A. A vallás Ádám számára............................................................................................10B. A vallás a bűn belépése után.....................................................................................11C. A vallás a megváltói alapelv belépése után...............................................................133. Mi van megtiltva...........................................................................................................15A második parancsolat az istentisztelet..............................................................................191. Megjegyzések...............................................................................................................192. Mi van megparancsolva................................................................................................193. Mi van megtiltva...........................................................................................................20A harmadik parancsolat – a kijelentés...................................................................................251. Megjegyzések...............................................................................................................252. Mi van megparancsolva................................................................................................26A. Az Ő népének ismernie kell azt a nevet, vagy kijelentést..........................................26B. Meg kell vallanunk Jehova nevét..............................................................................273. Mi van megtiltva...........................................................................................................29A negyedik parancsolat a szombat.....................................................................................351. Megjegyzések...............................................................................................................352. Mi van megparancsolva................................................................................................35A teremtési szombat......................................................................................................35A megváltó szombat.....................................................................................................36A zsidó szombat............................................................................................................36Jézus és a szombat........................................................................................................37A keresztyén úrnapja....................................................................................................38Az ötödik parancsolat a tekintély.......................................................................................401. Bevezetés......................................................................................................................402. Mi van megparancsolva................................................................................................40A. A család...................................................................................................................41B. A társadalmi tekintély..............................................................................................42A hatodik parancsolat – az emberi élet..................................................................................45A. Mi van megparancsolva az egyénnek...........................................................................45B. Mi van megparancsolva az egyén felebarátjáról............................................................48A hetedik parancsolat – a tisztaság........................................................................................53A nyolcadik parancsolat a tulajdon....................................................................................57A kilencedik parancsolat – az igazság...................................................................................61A tizedik parancsolat – a kívánság........................................................................................67
 
3
Bevezetés
1. Az erkölcsi törvény fő előfeltételezése a keresztyén teizmus. Az egyetlen hatalmaskérdés, ami azonnal megfogalmazódik, mikor a törvény szóba kerül, hogy vajon a törvényönálló, vagy abszolút személyiségen alapszik. Az ezen a módon feltett kérdés azt követelitőlünk, hogy vagy biblikusak, vagy pragmatikusak legyünk. A nem az abszolút személyiségenalapuló törvénynek egy önálló világegyetem tér-idő folytonosságából kellett erednie, s ezenokból önállónak kell lennie. A keresztyén teizmus és a többi gondolkodás között a vita tárgyátnem a személyiség képezi, mivel az nem jelenthetne többet, mint hogy a törvény emberiszemélyiségen, vagy legalábbis véges személyiségen alapulna. A Szentírás úgy tekinti atörvényt, mint ami Istentől, mint abszolút személyiségtől származik.Ennek az előfeltevésnek az egyenes következményeként adódik, hogy a tér-idővilágegyetem egészét Isten teremtette. Azok a törvények, melyek ebben a tér-idővilágegyetemben vannak, Isten tervének megnyilvánulásai. A természet szabályszerűsége,melyről a tudomány annyit beszél, nem Istentől függetlenül létezik, hanem a rend Istenének egyik kifejeződéseként. Isten benne van az Ő teremtésében. Ha valaki megszegi a természetegyik törvényét, azzal Isten törvényét szegi meg. A nemtörődömség bármely törvény iránt,legyen az fizikai, vagy közönséges, Isten megsértése. Egy törvény szembeállítása Istennelugyanaz, mint a gyermek szembeállítása az apjával. Ez volt a deizmus bűne. Másrészrőlviszont az abszolút Isten nem azonosítható valamely törvénnyel a mulandó világegyetemben.John Fiske próbálja meg Athanáziusz teológiáját értelmezni ezen a módon annak érdekében,hogy kimutassa: „a „kozmikus teizmus” valójában biblikus teizmus.
1
Ha Fiske magyarázataigaz lenne, az abszolút személyiséget a teizmusnak tagadnia kellene, jóllehet ez nemlehetséges. Azonosítani a törvényt Istennel nem más, mint a gyermeket az apjával azonosítani.Ez volt a panteizmus bűne.Az abszolút Isten teista előfeltételezéséből az is következik, hogy a törvény atörténelemben Isten célját fejezi ki. A történelem deista nézete ismét magában rejti Isten és atörténelemben a törvények önkényes elkülönítését, ami mindkettő megsemmisítéséhez vezet.A panteista nézet viszont Isten és a történelemben a törvények önkényes egyesítését rejtimagában, ami szintén mindkettő megsemmisítéséhez vezet. Mind a deizmus, mind a panteizmus megpróbálják felmagasztalni a törvényt, de a felmagasztalására irányulóerőfeszítéseikkel megsemmisítik. A teizmus Isten felmagasztalásával a törvényt isfelmagasztalta. Sem a deizmus, sem a panteizmus nem mondhatja, hogy a törvénymegszegése Isten megsértését jelenti, mert mindkettő azonosította a törvényt Istennel. Ezértazt kell mondaniuk, hogy a törvény megszegése Isten megszegését jelenti, ez viszont Istenlétezésének a tagadása. Mikor ezt teszik, a törvény tekintélye elszállt, és a tisztes törvény nemképes sokáig fennmaradni.Az abszolút tekintély tehát jellegzetessége a törvény fogalmának a szó teistaértelmének és benne is foglaltatik abban. „A mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz” – eznem önkényes parancs. Bármely teremtmény, mely a törvény ellen vétkezett, az abszolút Istenellen vétkezett ezzel, s az Istentől való abszolút elválasztás lett ennek a természeteskövetkezménye.Így tehát az ember létezésének és célja megértésének is feltétele az Isten törvényének teljes körű betartása az ember részéről. A deizmus és a panteizmus azt mondhatja, hogy azember számára tanácsos a törvény betartása, mert ezt cselekedvén gyorsabban fejlődik majd,mint egyébként, de csak a teizmus mondhatja, hogy az ember önmagát semmisíti meg, haengedetlen a törvénnyel szemben. A törvényt ily módon babrálgatva a deizmus és a panteizmus a tűzzel játszik. Sőt mi több, a törvényről alkotott relativisztikus nézeteik 
1
 
The Idea of God 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->