Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
68Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RESURSELE UMANE ÎN AGENŢIA DE TURISM

RESURSELE UMANE ÎN AGENŢIA DE TURISM

Ratings: (0)|Views: 4,775 |Likes:
Published by Don Reptila

More info:

Published by: Don Reptila on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
TEMA:
RESURSELE UMANE ÎN AGENŢIA DETURISM
 
1
 
CUPRINS PaginaConţinutArgument..............................................................................................................................................3Capitolul 1.Particularităţile muncii în agenţia de turism................................................................4Capitolul 2.Organizarea agenţiei de turism.......................................................................................62.1 Modul de organizare a unei agenţii de turism.............................................................................62.2 Postul...............................................................................................................................................62.3 Funcţia.Categorii de funcţii..........................................................................................................72.4 Tipuri de compartimente..............................................................................................................82.5 Relaţiile organizatorice.................................................................................................................92.6 Nivelurile şi ponderea ierarhică..................................................................................................10Capitolul 3.Personalul agenţiei de turism........................................................................................113.1 Birouri ale agenţiei de turism......................................................................................................113.2 Relaţiile dintre compartimentele unei agenţii de turism..........................................................123.3 Cerie ale principalelor funcţii de conducere şi de execie din agenţia deturism..............14Studiu de caz.......................................................................................................................................17Bibliografie..........................................................................................................................................28
2
 
ARGUMENT
Un produs turistic poate fi conceput cu ajutorul unor componente cum ar fi:potenţialul turisticnaţional, infrastructură, mijloace de transport, unităţi de cazare, unităţi de alimentaţie, unităţi dedivertisment şi agrement,
resurse
 
umane
, resurse instituţionale,resurse informaţionale.
Resursele umane
reprezintă totalitatea angajaţilor unei întreprinderi, care, în schimbul unuisalariu, sunt utilizaţi în producerea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor sociale.
Agenţia de turism
reprezintă o societate comercială cu rol de intermediar între agenţiaeconomică, prestatorii direcţi de servicii turistice şi turişti. Activitatea sa constă în organizarea,oferirea şi comercializarea unor pachete de servicii sau componente ale acestora.Lucrarea de faţă tratează importanţa resurselor umane în agenţia de turism şi în activitateaturistică şi modul în care acestea participă la desfăşurarea activităţii turistice. Fiecare domeniu deactivitate are nevoie de resurse umane, la fel şi agenţiile de turism.Forţa de muncă este foarteimportantă în turism, de aceea personalul trebuie să aibă studii superioare, să fie bine pregătit din punct de vedere profesional, să aibă aptitudini de comunicare şi alte însuşiri caracteriale care săfaciliteze comunicarea cu turiştii .Cu cât o agenţie de turism este mai mare, cu atât nevoile sale de personal sunt mai mari şi mai specializate.De exemplu, o agenţie de turism detailistă are un număr mai redus de angajaţi decât o agenţie de turism touroperatoare.Rolul resurselor umane în agenţia de turism este acela de a produce servicii utilizând în acestscop celelalte componente ale produsului turistic. De aceea succesul de viaţă al unei agenţii turisticedepinde de modul în care aceasta reuşeşte să conceapă produse turistice care să asigure satisfacereaîntr-o măsură cât mai mare a nevoilor diferitelor segmente de clientelă, să se diferenţieze de produseleconcurenţei. Pentru aceasta este necesară o colaborare a mebrilor echipei de resurse umane din cadrulagenţiei de turism.Pe parcursul prezentării am introdus tabele, scheme şi imagini pentru o mai bună înţelegere atemei abordate.3

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandra Dirmon liked this
Petroi Andreea liked this
Alex Gindu liked this
Stefan Adrian liked this
Aesm Ir liked this
Alina Zamfir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->