Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4ΑΘΔΩΚΖ-4-signed

4ΑΘΔΩΚΖ-4-signed

Ratings: (0)|Views: 219|Likes:
Published by astakosnews

More info:

Published by: astakosnews on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

pdf

text

original

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6675/23-5-2011ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠ Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η ΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΑ Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 7 / 2011Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την δεκάτη (10η) του μήναΜαϊου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ήλθε σε συνεδρίαση η Οικο- νομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 5401/6-5-2011 έγγραφη Πρό-σκληση του ορισθέντος με την αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου μας, Προέδρουαυτής κ. Φωτίου Π. Λιβάνη, που επιδόθηκε σε καθένα από τα παρακάτω εκλεγέντα,με την 2/2011 απόφαση του Δ.Σ., Μέλη, σύμφωνα με το Νόμο.Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο7 μελών, ευρέθησαν παρόντα 6, ήτοι:Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς1. Φώτιος Π. Λιβάνης (Πρόεδρος Δ.Ε.-Αντιδήμ.) 1. Κων/νος Μπαμπούρης2. Παναγιώτης Ε. Γαζέτας που δεν προσήλθε ανκαι νόμιμα κλήθηκε.3. Σπυρίδων Θ. Λύτρας4. Ανδρέας Α. Μαγγίνας5. Ζώης Μητσάνης6. Ερωτόκριτος ΓαλούνηςΣτη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Πα- ντελής Δημητρίου, για την τήρηση των Πρακτικών.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου κ. Φώτιος Π.Λιβάνης, κατά την 1/3-1-2011 απόφαση Δημάρχου μας, κήρυξε την έναρξη τηςσυνεδρίασης
ΑΔΑ:4ΑΘΔΩΚΖ-4    
 
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 43/2011
 
ΘΕΜΑ 1
ο
: «ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το
1
ο
 
θέμα της ημερησίας διάταξης
,
εξέθεσε ότι:Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η ΟικονομικήΕπιτροπή αποφασίζει για την έγκριση και διάθεση πιστώσεων του προϋπ/σμού , εκτός εκεί- νων που αποφασίζουν άλλα όργανα.Παρίσταται λοιπόν ανάγκη, η Επιτροπή να προβεί στην ψήφιση των παρακάτω πιστώ-σεων σε βάρος των αντιστοίχων και πιο κάτω επίσης Κ.Α. εξόδων του Προϋπ/σμού τουΔήμου μας έτους 2.001, που σ αυτή τη φάση αφορούν οφειλές περασμένων ετών, συνεχιζό-μενα έργα – συμβάσεις και πιστώσεις που αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή τουέτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό της.Ακολούθως, ο Πρόεδρος, αφού έθεσε υπόψη των Μελών τόσο τις υπό διάθεση πιστώ-σεις όσο και α) τις διατάξεις του 113/15-11-10 Π.Δ., β) το 2/91118/0026/29-12-10 έγγραφοτου Γ.Λ.Κ. και γ) την 19664/ Εγκ. 30/20-4-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την εφαρμογήτου 113/2010 Π.Δ., κάλεσε αυτά (τα Μέλη) να αποφασίσουν σχετικά.Η Επιτροπή μετά διαλογική, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Ψηφίζει – διαθέτει όλες τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των πιο κάτω αντιστοίχωνΚ.Α. εξόδων του Προϋπ/σμού του Δήμου μας οικ. έτους 2011.1). Ποσό
30.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
00-6122,
για αποζημίωση συμμετοχής αιρε-τών στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπές.2). Ποσό
70.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
00-6123,
για έξοδα κίνησης των Προέδρωντων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας3). Ποσό
150.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
00-6526.001,
για τοκοχρεωλυτικές δόσειςΔανείων Δήμου4). Ποσό
70.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
00-6526.002,
για απόδοση υπερ Τ.Π. & Δ.Κανονικού χρέους (δανείων) εκ των τακτικών κατανομών (ΚΑΠ) έτους 20115). Ποσό
90.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
00-6711.001,
για απόδοση σε Ν.Π.Δ.Δ.«Σχολική Επιτροπή Α΄/ βάθμιας Εκπ/σης»6). Ποσό
60.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
00-6711.002,
για απόδοση σε Ν.Π.Δ.Δ.«Σχολική Επιτροπή Β΄/ βάθμιας Εκπ/σης»
ΑΔΑ:4ΑΘΔΩΚΖ-4    
 
7). Ποσό
500.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
00-6711.003,
για απόδοση σε Ν.Π.Δ.Δ.«Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια Ξηρομέρου»8). Ποσό
17.575,95 €,
σε βάρος του Κ.Α.
00-6715.001,
για «Εισφορά υπέρ ανα-γκαστικού συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 2
ης
διαχειριστικής ενότηταςΔήμου Στράτου Ν. Αιτ/νίας» έτους 20119). Ποσό
7.576,80 €,
σε βάρος του Κ.Α.
10-6142.002,
για αμοιβή Ορκωτού Λογι-στή για έλεγχο έναρξης απογραφής.10). Ποσό
10.824 €,
σε βάρος του Κ.Α.
10-6142.001,
για αμοιβές ελεγκτικών εται-ρειών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων – ισολογισμού έτους 201011). Ποσό
3.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
10-6321
, για τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων12). Ποσό
657.731,46,
από Θησέα και από ΟΠΑΠ, σε βάρος του
Κ.Α. 15-7331.001,
για το συνεχιζόμενο έργο «Ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού»13). Ποσό
7.638,79 €,
σε βάρος του Κ.Α.
15-7332.003,
για το συνεχιζόμενο έργο«Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς»14). Ποσό
160.695,23 €,
σε βάρος του Κ.Α.
20-6211.001
για την καταβολή τουαντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινοχρή-στων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας15). Ποσό
3.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
20-6323,
για την καταβολή λοιπών τελώνΚυκλοφορίας16). Ποσό
7416 €,
σε βάρος του Κ.Α.
25-6141.001,
για την καταβολή εισφοράς υπέρ του Συνδέσμου ΄Υδρευσης Αγρινίου17). Ποσό
200.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
25-6211.001,
για την καταβολή αντιτίμουκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό και κίνηση αντλιοστασίων.18). Ποσό
3.000 €,
σε βάρος του Κ.Α.
25-6323.001,
για την καταβολή τελώνκυκλοφορίας οχημάτων19). Ποσό
1.500 €,
σε βάρος Κ.Α.
25-6323.002,
για την καταβολή τελών κυκλοφο-ρίας βυτιοφόρου αποχ/σης20). Ποσό
500 €,
σε βάρος του Κ.Α.
25-6323.003,
για την καταβολή λοιπών τελώνκυκλοφορίας21). Ποσό
29.071,34 €,
σε βάρος του Κ.Α.
25-7312.001,
για το συνεχιζόμενο έργο«Υδρευση Δ.Δ. Βλυζιανών»22). Ποσό
56.244,63 €,
σε βάρος του Κ.Α.
25-7326.002,
για το συνεχιζόμενο έργο«Αποχετευτικό δίκτυο Δήμου Αστακού (1
η
Συμπλ. Σύμβ. για δίκτυο ύδρευσης Αστακού)23). Ποσό
11.212,59 €,
σε βάρος του Κ.Α.
25-7326.003,
για το συνεχιζόμενο έργο
ΑΔΑ:4ΑΘΔΩΚΖ-4    

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->