Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
artikel kebudayaan melayu

artikel kebudayaan melayu

Ratings:
(0)
|Views: 754|Likes:
Published by zeknasir

More info:

Published by: zeknasir on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

 
PERANAN GENERASI MUDA DALAM PEMBINAANKEBUDAYAAN MELAYU
MUKADDIMAHTerlebih dahulu sebelum berbicara panjang adalah lebih baik untuk memahami definisi perkataan “ kebudayaan ”. Definisi bagi sesuatu perkataan itu mungkin berbeza mengikuttaraf pendidikan, sosial dan faktor persekitaran yang lain bagi seseorang yangmentafsirkannya. Seorang doktor akan mentafsirkan sesuatu perkataan mengikut ilmu dan pengalamannya yang mengarah lebih kepada bidang kedoktoran. Begitu juga dengan peguamyang mengarah kepada bidang perundangan. A.L.Kroeber dan C. Kluckhohn dalam bukunyaCulture, a critical review of concept and definition telah mempertemukan 160 definisikebudayaan.Bagi memudahkan perbincangan, saya merujuk kepada Kamus Dewan yang memberikandefinisi kepada perkataan “kebudayaan” sebagai cara hidup sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan (akal budi) iaitu merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusia dalamapa jua bidang yang melibatkan akal budi dan daya usaha mereka.HUBUNGKAIT AGAMA DAN KEBUDAYAANSebagai satu gerakan pelajar Islam, tentunya pengertian itu disandarkan kepada apa yangdigariskan oleh Islam. Maka, perlu juga kita perlihatkan apa yang dimaksudkan dengankebudayaan dalam bahasa Arab.Kebudayaan disebut antaranya dengan menggunakan kalimat ath-tahaqafah; dan ath-thaqafahal-Islamiyah itu bermaksud keseluruhan cara hidup dan berfikir serta nilai-nilai dan sikap,termasuk institusi-institusi serta artifak-artifak yang membantu manusia dalam hidup, yangsemuanya itu timbul dan berkembang serta disuburkan dalam acuan syariat Islamiah dansunnah Nabi s.a.w. (Uthman el-Muhammady).Bapak M. Natsir pernah menterjemahkan definisi yang diambil daripada H.A.R. Gibb bahawaIslam sebenarnya bukan sekadar sistem teologi tetapi ia adalah suatu peradaban yangsempurna. Peradaban yang dimaksudkan itu adalah kebudayaan yang didominasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual (Mohammad Hatta, 1954).Ini menunjukkan bahawa kebudayaan adalah suatu cara hidup sesuatu masyarakat yangmembentuk suatu peradaban berpandukan nilai-nilai moral dan spiritual berdasarkan syariatIslamiah dan sunnah Nabi s.a.w. Mohammad Hatta pernah berpidato dalam KongresKebudayaan Indonesia pada 1948 yang mengatakan :Apakah anasir-anasir yang menjadi sendi dan isi daripada kebudayaan kita? Adalah banyak akan tetapi yang terpenting ialah agama, bahasa, adat, seni, muzik, teknik, senibina, ilmu,organisasi masyarakat dan negara. Oleh kerana itu kita harus menyusun negara sedemikianrupa, supaya Republik Indonesia tidak saja menjadi negara hukum tetapi menjadi negarakultur [budaya] Sendi dan isi yang dinyatakan Mohamad Hatta jelas menunjukkan bahawakebudayaan itu berteraskan nilai-nilai moral dan spiritual. Nilai-nilai moral itu diterapkandalam bahasa, adat, seni, muzik, teknik, senibina, dan lain-lain. Manakala unsur spiritual pula berteraskan agama yang bersumber daripada al-Quran dan as-Sunnah.
 
Daripada kebudayaan inilah terciptanya suatu peradaban seperti penciptaan alat-alat pertukangan, cara-cara pengucapan dan komunikasi, sistem ekonomi, politik, benda-bendamaterial dan teknik pembuatan (Mac Iver, 1950).Menyentuh unsur spiritual tadi, kita harus tahu bahawa agama mempunyai dua unsur asasiaitu credo dan ritus atau creed dan rites yang bermaksud aqidah dan ibadah (SaifuddinAnshari, 1979).Asas paling utama adalah aqidah atau kepercayaan kerana ibadah atau amalan adalah pelaksanaan daripada beraqidah. Hanya orang yang mempercayai sesuatu dan meyakininyaakan melakukan seruan daripada apa yang dipercayainya. Menteri Kesihatan, Pendidikan danKeamanan Amerika Syarikat, John W. Gardner sewaktu pemerintahan John F. Kennedymengatakan :Tiada satu bangsa yang dapat berjaya melainkan mereka mempunyai keyakinan kepadasesuatu yang mempunyai dimensi moral untuk mengekalkan sesebuah peradaban. Celakalah bangsa yang tidak memiliki nilai-nilai yang tinggi atau memilikinya tetapi tidak mahu berjuang terus-menerus mempertahankan nilai-nilai yang dimilikinya.Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna telah berjaya membuktikan penyataan tersebutdengan kejayaan bangsa Arab mengekalkan peradaban mereka. Bangsa Arab yangmempunyai aqidah yang tinggi kepada Allah pada waktu itu telah membentuk amalan yang baik sehingga wujudnya satu peradaban yang hebat.Penciptaan masjid yang indah megah tidak akan terbina di Istanbul dan Cordova sekiranyatidak ada syariat Islam mengenai solat yang dibawa Muslim Arab ke sana walaupun bahan- bahan pembuatannya sudah tersedia.Bermula daripada aqidah kepada Tuhan yang Agung mendorong mereka melakukan ibadahyang sempurna seterusnya membentuk budaya hidup tersendiri yang akhirnya mencipta satu peradaban yang tinggi. Bahan-bahan pembuatan masjid seperti pasir, air, plaster dansebagainya sudah wujud, namun tidak dimanfaatkan sekiranya tiada ibadah solat yangdilaksanakan atas teras aqidah.Jadi, umat Islam perlu mempertahankan nilai-nilai yang tinggi ini bagi membina kebudayaanmereka dengan :1- Memelihara nilai-nilai kebudayan yang positif.2- Menolak nilai-nilai kebudayaan yang negatif.3- Menerapkan elemen nilai-nilai positif dalam kebudayaan yang belum dimilikinya.4- Bersikap selektif terhadap kebudayaan secara umum.5- Menyucikan kebudayaan sedia ada agar sesuai, selari dan tidak bertentangan dengan Islam.BUKTI-BUKTI SEJARAH ISLAM DAN KEBUDAYAANSeni khat merupakan bukti kebudayaan yang terbit daripada agama Islam itu sendiri.Penegasan al-Quran atas suruhan membaca seperti yang didapati dalam al Quran (surah al-Alaq : 1) telah menyumbang ke arah budaya ilmu.Bagi menarik perhatian pembaca, tulisan sesuatu buku termasuk al-Quran diperelokkan dandiperkemaskan. Maka, timbullah seni khat yang turut membawa ke arah lukisan berbentuk seperti burung dan sebagainya. Lukisan tersebut walaubagaimanapun tetap membawa mesej
 
al-Quran kerana jika diperhatikan ia adalah ayat suci al-Quran yang dibentukkan menyerupai burung.Begitu juga dengan lambang. Raja-raja muslim sering memasang lambang pada benda-bendamilik mereka sejak abd ke-14. Lambang kebesaran itu berbentuk bulat, bujur telur atau bulatan terpecah. Di dalam bentuk itu pula diletakkan gambar-gambar seperti burung, binatang buasa, pedang dan sebagainya bagi melambangkan peribadi raja tersebut. Lambang-lambang tersebut diwarnakan dengan warna yang semarak atau cerah.Kini penggunaan lambang telah meluas. Didapati kebanyakan lambang atau logo itu masihmengekalkan ciri-ciri perlambangan yang serupa.Industri tekstil dan karpet merupakan contoh seni budaya yang telah ditonjolkan muslim. Padaabad ke-13, orang Itali telah meniru Islam yang telah lama mendirikan Dar al-Tiraz (rumah penyulaman terbesar di negara Arab) dengan membangunkan psta industri sutera.Seni menjilid buku pula berasal dari Kordova. Industri kulit buku cukup terkenal pada waktuitu sehingga nama Kordova melekat pada jenama produk buku yang tertulis Cordovan atauCordwain. Bahagian-bahagian cekung di kulit buku dicat dengan cat emas. Seni ini kemudianditiru oleh golongan Barat pada abad ke-15.Jika kita melihat motif-motif dekorasi seni lukis Eropah, nyata kelihatan dalam pakaianmereka ini dilukis pola geometris, dedaunan, kaligrafi dan binatang-binatang eksotik. Motif-motif ini adalah seni lukisan yang dipelopori oleh seniman-seniman muslim Arab suatu ketikadahulu.Seni muzik juga terbukti dipelopori golongan arab muslim. Sekitar 3000 tahun sebelumMasihi, telah dijumpai alat-alat gendang, alat tiup dan alat muzik bertali. Pada zaman dinastike-18 raja Mesir sudah wujud ensemble muzk di istana. Seni ini kemudiannya dibawa olehkerajaan Mesir hingga ke peradaban Yunani.Rombongan dari Sepanyol, Jerman dan Perancis mula datang ke Mesir pad 213 Hijriah untuk mempelajari ialmu muzik. Sekolah muzik pun kemudiannya ditubuhkan pada zamanAbdurrahman al-Awsat.Peradaban Arab ini akhirnya telah mempesona hati pemuda dan intelektual Eropah. Initerbukti apabila timbul rungutan daripada seorang pendeta di Kordova pada abad ke-9 kerana pemuda Kristian tertarik dengan bahasa Aarab daripada bahasa Latin (yag dipertuturkan diEropah) dan menyanyikannya dalam perkumpulan dan pertemuan sosial.Puisi masyhur muwasysyah yang memperkenalkan pola berirama dalam akhiran ayat turutditiru dalam lagu ballad (balada). Pola ini serupa dengan pantun Melayu hari ini yangmenyamakan bunyi akhiran ayat pertama dengan ayat ketiga dan bunyi akhiran ayat keduadengan ayat keempat.Pada abad ke-12 pula, pemuzik Eropah mula belajr sistem tablature atau sistem penanda fret(tempata menempatkan jari) pada instrumen seprti gitar daripada orang-orang Arab. Seni initelah tertulis dalam kitab Al-Farabi yang bertajuk Ala Musiqi al-Kabir.Seni ini kemudiannya dikembangkan pada 1216 hingga 1294 oleh Muhammad Safi’uddinAbdul Mu’min yang menggunakan sistem notasi huruf dan angka. Notasi tablature tadi kini berdasarkan dengan sistem ini. Sistem ini hanya dikenali oleh pemuzik-pemuzik Eropah pada permulaan abad ke-15.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Arafah Ara liked this
Nami Asraf liked this
Surur-g Anz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->