Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tap 03

Tap 03

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Vinh Đỗ Trung

More info:

Published by: Vinh Đỗ Trung on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
 
Mục Lục
1 Cấu trúc dữ liệu ...............................................................................................................11.1 Cấu trúc dữ liệu gì? ...............................................................................................21.2 Cấu trúc dữ liệu sở ...............................................................................................31.2.1 Kiểu dữ liệu sở ..............................................................................................31.2.2 Kiểu cấu trúc .................................................................................................41.2.3 Kiểu dữ liệu trừu tượng ......................................................................................71.3 Cấu trúc dữ liệu hướng vấn đề ...................................................................................81.3.1 Cấu trúc danh sách .............................................................................................81.3.2 Ngăn xếp .......................................................................................................... 101.3.3 Hàng đợi .......................................................................................................... 111.3.4 Cấu trúc cây ..................................................................................................... 121.3.5 Băm ................................................................................................................. 172 Thuật toán ...................................................................................................................... 252.1 sở về thuật toán.................................................................................................. 262.1.1 Thuật toán gì? ............................................................................................... 262.1.2 Thuật toán cấu trúc dữ liệu ........................................................................... 282.2 Các thuật toán ......................................................................................................... 322.2.1 Thuật toán duyệt ............................................................................................... 322.2.2 Thuật toán sắp xếp............................................................................................ 362.2.3 Thuật toán đệ qui .............................................................................................. 512.2.4 Xử xâu tự .................................................................................................. 532.2.5 Xử lí tệp ........................................................................................................... 572.2.6 Vẽ hình ............................................................................................................ 652.2.7 Đồ thị ............................................................................................................... 692.2.8 Tính toán số ..................................................................................................... 732.2.9 Thuật toán đối sánh .......................................................................................... 802.2.10 Thuật toán xấp xỉ xác suất ........................................................................ 842.3 Đánh giá thuật toán ................................................................................................. 892.3.1 Đánh giá theo độ phức tạp tính toán.................................................................. 892.3.2 Đánh giá theo tính hợp lệ .................................................................................. 902.3.3 Đánh giá theo biểu diễn .................................................................................... 902.4 Cách thiết kế thuật toán ........................................................................................... 913 Thiết kế trong ................................................................................................................ 983.1 Thiết kế trong gì? ................................................................................................ 993.1.1 Mục đích của thiết kế trong và những điểm cần lưu ý ....................................... 993.1.2 Thủ tục thiết kế trong ..................................................................................... 1003.2 Phân hoạch cấu trúc chức năng ......................................................................... 1043.2.1 Các đơn vcủa việc phân hoạch và cấu trúc chức năng ................................... 1043.2.2 Các thủ tục phân hoạch cấu trúc chức năng ................................................ 1053.2.3 Phương pháp thiết kế cấu trúc .................................................................... 1123.3 Thiết kế dữ liệu vật ............................................................................................ 1153.3.1 Thủ tục thiết kế dữ liệu vật .......................................................................... 1153.3.2 Tổ chức dữ liệu vật ...................................................................................... 1203.4 Thiết kế vào ra chi tiết ........................................................................................... 123
 
2 Chương 1 Cấu trúc dữ liệu
3.4.1 Thiết kế dữ liệu vào chi tiết ............................................................................ 1233.4.2 Thiết kế màn hình ........................................................................................... 1263.4.3 Thiết kế dữ liệu đưa ra chi tiết ........................................................................ 1353.5 Tạo ra dùng lại các bộ phận .............................................................................. 1393.5.1 Khái niệm về tạo ra dùng lại các bộ phận ................................................... 1393.5.2 Dùng gói phần mềm ....................................................................................... 1393.6 Tạo ra tài liệu thiết kế trong................................................................................... 1403.6.1 Tổ chức tài liệu thiết kế trong ......................................................................... 1403.6.2 Các điểm cần lưu ý khi tạo ra tài liệu thiết kế trong ........................................ 1423.6.3 Kiểm điểm thiết kế ......................................................................................... 1434 Thiết kế chương trình ................................................................................................... 1404.1 Mục đích nhiệm vụ của thiết kế chương trình ................................................... 1444.1.1 Mục đích của thiết kế chương trình ................................................................. 1444.1.2 Nhiệm vụ thiết kế chương trình ...................................................................... 1454.2 Thiết kế có cấu trúc cho chương trình .................................................................... 1484.2.1 Thủ tục thiết kế cấu trúc ............................................................................. 1484.2.2 Các thuật phân hoạch đun điển hình...................................................... 1514.2.3 Tiêu chí cho việc phân hoạch đun ............................................................. 1604.2.4 Phân hoạch chương trình ................................................................................ 1714.3 Tạo ra đặc tả mô đun đặc tả kiểm thử ................................................................ 1734.3.1 Tạo ra đặc tả đun ...................................................................................... 1734.3.2 Tạo ra đặc tả kiểm thử .................................................................................... 1744.4 Tạo ra tài liệu thiết kế chương trình ....................................................................... 1764.4.1 Tạo ra tài liệu thiết kế chương trình nội dung ............................................. 1764.4.2 Những điểm cần lưu ý khi tạo ra tài liệu thiết kế chương trình ........................ 1784.4.3 Họp kiểm điểm thiết kế .................................................................................. 1785 Thực hiện chương trình ................................................................................................ 1825.1 Lập trình ............................................................................................................... 1835.1.1 thức lập trình ............................................................................................ 1835.1.2 Phong cách lập trình ....................................................................................... 1845.1.3 Dùng bộ xử ngôn ngữ .................................................................................. 1855.1.4 Môi trường lập trình ....................................................................................... 1865.2 Kiểm thử ............................................................................................................... 1885.2.1 Tổng quan về kiểm thử ................................................................................... 1885.2.2 Kiểm thử đơn vị ............................................................................................. 1895.2.3 Kiểm thử tích hợp........................................................................................... 1895.2.4 Kiểm thử hệ thống .......................................................................................... 1945.2.5 Các kiểm thử khác .......................................................................................... 1965.2.6 Kế hoạch nhiệm vụ kiểm thử ..................................................................... 1966 Cập nhật vận hành phát triển hệ thống ..................................................................... 2036.1 Thiết kế chương trình ............................................................................................ 2046.1.1 Thiết kế chương trình hướng đối tượng .......................................................... 204
 
1
Cấu trúc dữ liệu
Mục đích của chương
Việc chọn cấu trúc dữ liệu thích hợp nhất và thủ tụcmô tả dữ liệu là mấu chốt để tạo ra chương trình hiệuquả, dễ hiểu.Chương này mô tả các cấu trúc dữ liệu đa dạng bạncần nắm được xem như bước đầu tiên để học lập trình.
Hiểu cách phân loại các cấu trúc dữ liệu đa dạng
Hiểu các kiểu dữ liệu cơ sở thông dụng nhất vàmảng dữ liệu
Hiểu các đặc trưng và cơ chế của cấu trúc dữ liệuhướng vấn đề được dùng để giải quyết các bài toánđặc biệt, cũng như cách dùng cấu trúc dữ liệu cơ sở cho việc cài đặt chương trình

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->