Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Các câu hỏi nhận định về phần chung tư pháp quốc tế

Các câu hỏi nhận định về phần chung tư pháp quốc tế

Ratings: (0)|Views: 8,677 |Likes:
Published by ntrang_27

More info:

Published by: ntrang_27 on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
các câu hỏi nhận định về phần chung tư pháp quốc tế Những nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao?
1- Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ giữa các bên cóquốc tịch khác nhau.
Nhận định trên là
sai
theo điều 758 Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài làquan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cánhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là các quan hệdân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ đểxác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinhtại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.
2- Tư pháp quốc tế thực chất là ngành luật dân sự có yếu tố nướcngoài
.Nhận định trên là
sai
vì tư pháp quốc tế là ngành luật điều chỉnh mang bảnchất dân sự có yếu tố nước ngoài.
3- Tất cả các quan hệ có yếu tố nước ngoài đều thuộc đối tượng điềuchỉnh tư pháp quốc tế 
Nhận định trên là sai chỉ có các quan hệ mang bản chất dân sự có yếu tố nước ngoài mới thuộc đối tượng điều chỉnh tư pháp quốc tế 
4- Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ có tài sản liênquan đến quan hệ nằm ở nước ngoài.
Nhận định trên là
sai
ngoài quan hệ có tài sản liên quan đến quan hệ nằm ởnước ngoài còn có các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổchức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theopháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài .
5- Tất cả các quan hệ dân sự đều thuộc đối tượng điều chỉnh tư phápquốc tế.
Nhận định trên là
sai
Tất cả các quan hệ dân sự mang yếu tố nước ngoài đềuthuộc đối tượng điều chỉnh tư pháp quốc tế.
6- Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài luôn được hiểu là quan hệdân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cánhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Nhận định trên là
sai
theo điều 758 Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài làquan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cánhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là các quan hệdân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ đểxác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinhtại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài
7- Quan hệ dân sự giữa công dân, tổ chức Việt Nam không thể chịu sự điều chỉnh của tư pháp quốc tế Việt Nam
Nhận định trên là
sai
quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổchức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theopháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài điều thuộc đối tượng điềuchỉnh của tư pháp quốc tế Việt Nam
 
8- Xung đột pháp luật phát sinh khi các bên trong quan hệ dân sự cóquôc tịch khác nhau
.Nhận định trên là
sai
xung đột pháp luật phát sinh khi có đủ 2 điều kiện sau:- Phải có quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh trên thực tế cầnđiều chỉnh- Phải có sự khác biệt về nội dung cụ thể giữa các hệ thống pháp luật có liênquan.Nhận đinh trên chưa thỏa mãn đầy đủ 2 điều kiện trên để phát sinh xung độtpháp luật
9- Xung đột pháp luật phát sinh khi tài sản liên quan đến quan hệ dânsự nằm ở nước ngoài.
Nhận định trên là
sai
Xung đột pháp luật phát sinh khi tài sản liên quan đếnquan hệ dân sự nằm ở nước ngoài và Phải có sự khác biệt về nội dung cụ thểgiữa các hệ thống pháp luật có liên quan
10- Sự tồn tại của quy phạm thực chất trong điều ước quốc tế làmmất đi hiện tượng xung đột.
Nhận định trên là sai hiện tượng xung đột mất đi khi không còn điều kiện làmphát sinh xung đột.
11- Quy phạm xung đột một bên không thừa nhận việc áp dụng phápluật nước ngoài
Nhận định trên là
đúng
quy phạm xung đột một bên là quy phạm chỉ ra việcáp dụng pháp luật của chính quốc gia ban hành ra quy phạm đo đó quy phạmxung đột một bên không thừa nhận việc áp dụng pháp luật nước ngoài
12- Luật do các bên được lựa chọn đương nhiên được áp dụng.
Nhận định trên là
sai
Luật do các bên được lựa chọn đương nhiên được ápdụng khi hội đủ các điều kiện sau- Phái có sự thỏa thuận giữa các bên.- Luật do các bên thỏa thuận không được trái với các nguyên tắc cơ bản củađiều ước quốc tế mà các bên là thành viên, không trái với pháp luật quốc giamà các bên mang quốc tịch.- Luật được lựa chọn phải là những qui phạm trực tiếp giải quyết vấn đề.
13- Luật do các bên lựa chọn để giải quyết vấn đề quyền và nghĩa vụcác bên trong hợp đồng đương nhiên được áp dụng.
Nhận định trên là sai Luật do các bên lựa chọn để giải quyết vấn đề quyền vànghĩa vụ các bên trong hợp đồng phải- Luật do các bên thỏa thuận không được trái với các nguyên tắc cơ bản củađiều ước quốc tế mà các bên là thành viên, không trái với pháp luật quốc giamà các bên mang quốc tịch.- Luật được lựa chọn phải là những qui phạm trực tiếp giải quyết vấn đề.
14- Theo tư pháp quốc tế Việt Nam bồi thường ngoài hợp đồng luônđược pháp luật của nước xảy ra hành vi vi phạm hoặc nơi hiện diệnhậu quả hành vi
.
 
Nhận định trên là
sai
theo Điều 773 BLDS Việt Nam: Bồi thường thiệt hạingoài hợp đồng "1. Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác địnhtheo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinhhậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại.2. Việc bồi thường thiệt hại do tàu bay, tàu biển gây ra ở không phận quốc tế hoặc biển cả được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biểnmang quốc tịch, trừ trường hợp pháp luật về hàng không dân dụng và phápluật về hàng hải của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.3. Trong trường hợp hành vi gây thiệt hại xảy ra ở ngoài lãnh thổ nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người gây thiệt hại và người bị thiệt hạiđều là công dân hoặc pháp nhân Việt Nam thì áp dụng pháp luật Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam."
15- Các điều ước về tư pháp quôc tế mà Việt Nam là thành viên lànguồn có hiệu lực pháp lý cao nhất của tư pháp quốc tế Việt Nam
Nhận định trên là
đúng
theo khỏan 2 điều 759 BLDS 2. Trong trường hợpđiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cóquy định khác với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của điềuước quốc tế đó.
16- Chỉ cần áp dụng 1 hệ thuộc trong việc giải quyết xung đột phápluật
Nhận định trên là
sai
vì mỗi hệ thuộc chỉ có 1 phạm vi áp dụng nhất định dođó việc giải quyết xung đột pháp luật áp dụng nhiều hệ thuộc khác nhau
17- Phải áp dụng tất cả các hệ thuộc trong việc giải quyết xung độtpháp luậtNhận định trên là sai
 
18- Không có hệ thuộc nào là quan trọng nhất trong việc giải quyếtxung đột pháp luật
Nhận định trên
đúng
vì mỗi hệ thuộc chỉ có 1 phạm vi áp dụng khác nhaunên Không có hệ thuộc nào là quan trọng nhất trong việc giải quyết xung độtpháp luật
19- Khi pháp luật các nước quy định khác nhau về một vấn đề cụ thể sẽ làm phát sinh xung đột pháp luật
Nhận định trên là
sai
xung đột pháp luật phát sinh khi có đủ 2 điều kiện sau:- Phải có quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh trên thực tế cầnđiều chỉnh- Phải có sự khác biệt về nội dung cụ thể giữa các hệ thống pháp luật có liênquan.Do đó Khi pháp luật các nước quy định khác nhau về một vấn đề cụ thể giữacác hệ thống pháp luật có liên quan về các quan hệ dân sự có yếu tố nướcngoài mới phát sinh xung đột pháp luật. Pháp luật các nước quy định khácnhau một vấn đề cụ thể về quan hệ hành chính, quan hệ hình sự thì khônglàm phát sinh xung đột pháp luật.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
ht2309 added this note
hay
ht2309 liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Súp Lơ Tươi liked this
Thuyhang Tham added this note
hay
hung92cb liked this
Pinnee N. liked this
Hoàng Dũng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->