Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ustawa44

ustawa44

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by sejmometr

More info:

Published by: sejmometr on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2011

pdf

text

original

 
~
PIS
KlubParlamentarnyIIPrawo
i
Sprawiedliwosc"
Prawo
i
Sprawiedliwosc
Warszawa,dnia28.09.2010r.
GrupaPoslownaSejmRPKlubuParlamentarnego"PrawoiSprawiedllwosc"SzanownyPanGrzegorzSchetynaMarszalekSejmuRzeczypospolitejPolskiejNapodstawieart.118ust.1KonstytucjiRzeczypospolitejPolskiej(Dz.U.z1997r.,Nr78,poz.483)orazart.32ust.2RegulaminuSejmuRzeczypospolitejPolskiej(M.P.z2009r.,Nr5,poz..47,zpain.zm.),nizejpodpisaniposlowieskladajaprojektustawy:
-0
wykonywaniukarypozbawieniawolnosciwzakladziekarnymwsystemietygodniowymNapodstawieart.34ust.1RegulaminuSejmuRzeczypospolitejPolskiejdoreprezentowaniawnioskodawcowwpracachnadprojektemustawyupowazniamyPani'lpose!Beatt(Kempt(.
 
Projekt
USTAWAzdniaowykonywaniukarypozbawienia
wolnosci
wzakladziekarnymwsystemietygodniowym
Rozdzial1Przepisyog61neArt.
1.
Ustawaokresla:
1)
warunkiodbywaniaprzezskazanegokarypozbawieniawolnosc]wzakladziekarnymwsystemietygodniowym,zwanejdalej"karqpozbawieniawolnosci
w
systemietygodniowym";2)spos6bwykonywaniakarypozbawieniawolnosciwsyste-mietygodniowym;3)warunkiitryborzekania
0
udzieleniu~kazanemuzezwolenianaodbyciekarypozbawieniawolnosciwsyste-mietygodniowym.Art.
2.1.
Systemtygodniowyjesttojedenzsystem6wwykonywaniakarypozbawieniawolnosci,wkt6rymskazany,wdniachwyznaczonychprzezsqdpenitencjarny,przezdwakolejnonastE?Pujqceposobiednitygodniaprzebywawwarunkachpozbawieniawolnosc!wzaktadzie
 
2
karnymawpozostatednitygodnia-nawolnosci,wkolejnonast~pujqcychposobietygodniach.2.przyjmujesi~,zejedenmiesiqckarypozbawieniawolnoscijestr6wnyczteremtygodniomkarypozbawieniawolnosciwsystemietygodniowym.3.przyjmujesle,zejedendzienkarypozbawieniawolnosciwsystemietygodniowymodbywanejwwarunkachpozbawieniawolnosciwzaktadziekarnymtrwa24godzinyliczoneodgodzinystawieniasi~skazanegowzaktadziekarnym,wyznaczonejprzezsqdpenitencjarny.Art.3.Wkwestiachnieuregulowanychwniniejszejustawie,dowykonaniakarypozbawieniawolnosciwsystemietygodniowymstosujesi~odpowiednioprzepisyustawyzdnia6czerwca1997r.-Kodekskarnywykonawczy(Oz.U.Nr90,poz.557,zp6zn.zm.
1
»),
zwanejdalej"Kodeksemkarnymwykonawczym",zwyjqtkiemprzepis6wart.24
§
2,art.74-77,art.79,art.79b,art.80,art.81-86,art.87
§
2oraz
§
4i5,art.88-102,art.105
§
1oraz
§
3
i
6,art.105ai105b,art.110
§
4,art.111,art.113-114,art.115
§
1,
§
2i3,
§
5pkt2i3oraz
§
7i8,art.117,art.119,przepis6wOddziat6w5i6,art.136a,przepis6wOddziat6w8-11,art.164i165,art.166
§
3,art.167a
§
1i3,art.168,przepis6wOddziatu13-wRozdzialeXorazart.249
§
1
i
2oraz
§
3pkt1i2ipkt6i7-wRozdzialeXXII.Art.4.Doskazanegoobj~tegosystememtygodniowymniestosujesieprzepis6w
0
warunkowymzwolnieniu,zawartychwustawiezdnia6czerwca
.'
1997r.-Kodekskarny(Oz.U.Nr88,poz.553,zpozn.zm.
2
»),
zwanejdalej
.Kodeksern
karnym".Rozdziat2Warunkiodbywaniaprzezskazanegokarypozbawieniawoln?sciwsystemietygodniowym

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->