Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
P. 1
Air Minum Isi Ulang Assyifa Aspriadi

Air Minum Isi Ulang Assyifa Aspriadi

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,569|Likes:
Published by Aspriadi Adi
Proposal Studi Kelayakan Usaha
Proposal Studi Kelayakan Usaha

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Aspriadi Adi on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

 
JFPOZ HKY BKCVB KWK VLHCN HWW[KMH
 HWPYKHJK
 alc# Wvlzdhc hlhb Ihnhnhywh# Chnhyk Phnhyv{vcn# Efg# Zhcavcn Fbhw# Ehi# Zhchd Jhzhy $Ihzvwhcnehy+ 
HWW[KMH
 
 
 Hwpykhjk 
 
8#
 
Pfcjhdvlvhc
H
ky bfyvphehc wvbifyjh{h hlhb {hcn bfyvphehc pfyhchc pfczkcn jhlhb efdkjvphcbhcvwkh#
H
ky jk bhbmhhzehc jhlhb ifyihnhk ikjhcn efdkjvphc wfpfyzk pfzfychehc, pfyzhckhc,pfykehchc, kcjvwzyk, phyh~kwhzh# Jwi# Mvcnwk"mvcnwk wzyhzfnkw zfywfivz zflhd bfcfbphzehc hkywfihnhk whyhch {hcn }kzhl jhlhb efdkjvphc bhcvwkh# Chbvc jfbkekhc, eocjkwk whhz kckbfcvcavehc ihd~h evhlkzhw hky jk hlhb wvjhd ahvd bfcvyvc#
H
ky wvjhd zfygfbhy wfjfbkekhcyvph olfd ifyihnhk bhghb eoczhbkchc wfpfyzk lonhb ifyhz, nhyhb, pfwzkwkjh,dfyikwkjh, ihezfyk}kyvw jhc ihdhc"ihdhc ifyhgvc ifyihdh{h lhkcc{h# Wvbify hky pvc wvjhd ihc{he {hcn yvwhewfdkcnnh avblhd ghjhcnhc hky {hcn lh{he pvc wvjhd wfbhekc ifyevyhcn# Dhl kck zflhdbfcgkpzhehc wvhzv zhczhcnhc vczve bfbivhz jhc bfcnfbihcnehc wvhzv zfecolonk {hcnbhbpv bfcnflolh hky jfcnhc ifyihnhk eoczhbkchc jk jhlhbc{h bfcahjk hky {hcn jhphz jkeocwvbwk jfcnhc evhlkzhw {hcn zkcnnk#Whhz kck zfecolonk bfbiyhcf bfyvphehc whlhd whzv hlzfychzk}f zfecolonk {hcn whcnhzwvpfykoy jhlhb bfcnhzhwk ifyihnhk pfybhwhlhdhc hky#
9
#
 
L
hzhy Iflhehcn Pfbivhzhc vwhdh kck
H
jhpvc jhwhy pfbkekyhc jhc yfcghch jk ihcnvcc{h bojfl vwhdh kck jk ehyfchehc pfyzkbihcnhcwfihnhk ifykevz 1
{
 
H
ky bkcvb bfyvphehc efivzvdhc }kzhl ihnk wflvyvd ~hynh bhw{hyhehz jhyk bvlhk ihlkzhwhbphk bhcvlh#
{
 
Eocjkwk efivzvdhc hehc hky bkcvb jk ehkzehc jfcnhc evhczkzhw bhvpvc evhlkzhw hky bkcvbzfywfivz {hcn efjfphc wfbhekc eykzkw
{
 
Pflh{hchc hzhw hky bkcvb {hcn bhwkd ahvd coybhl jhyk bhw{hyhehz
{
 
Jhyk qhbhc jhdvlv dkcnnh wfehyhcn pflh{hchc vczve bhw{hyhehz Kcjocfwkh hzhw hky bkcvb$evyhcn lfikd 960 avzh ak~h+ zfyc{hzh ihyv 6& {hcn zfylh{hck
{
 
Zkjhe hjhc{h hcnnhyhc {hcn gvevp vczve bfbihcnvc whlvyhc pflh{hchc hky bkcvb jhykpkdhe {hcn ify~fchn
{
 
Efbhbpvhc jh{h iflk bhw{hyhehz whbh, wfbhekc jhfyhd kzv bkwekc, ahvd wfbhekc bhdhldhynh hky bkcvbc{h#
 
 Hwpykhjk 
 
{
 
Pfcgfbhyhc hky {hcn zfyahjk wfghyh zfyvw bfcfyvw wfzkhp whhz
{
 
Cfnhyh kck zflhd jkifyk ifyehd jhyk zvdhc [BF wfihnhk cfnhyh {n ihc{he hkyc{h eococ yhzh"yhzh 8=#400 B7 pfy efphlh pfy zhdvc hcneh {n whcnhz zkcnnk akeh jkihcjkcnehc jfcnhc yhzh"9cfnhyh lhkc jk jvckh, bhwhlhd bvcgvl jhyk hky wfekhc ihc{he kzv, zfyc{hzh bhwhlhdpfcgfbhyhc bfcahjk dhl {hcn whcnhz jobkchc, dhl kck bfcnkcnhzehc hzhw pfphzhd Cklhwfzkzke Yvwhe wvwv wfiflhcnh
{
 
Pfylv jk ihcnvc efyah whbh pkdhe pkdhe zfyzfczv vczve wfnfyh jkvph{hehc W{cfynk hczhypkdhe {hcn ifyehkzhc zfczvc{h zkjhe efzkcnnhlhc bhw{hyhehz kzv wfcjkyk jfcnhc ihczvhcpfcjhchhc {hcn yflhzk}f eobpfzkzkm jhyk Ihce bfcnkcnhz efivzvdhc hehc hky bkcvb whcnhz]kzhl $dhahz dkjvp oyhcn ihc{he+#
{
 
Pyonyhb wowkhlkwhwk bfcnfchk hky bkcvb zkjhe ifyahlhc jfcnhc wfbfwzkc{h, dhc{h ififyhphpfywfczhwf efgkl {n bfcnfzhdvk
H
P
H
KZV
H
KY? Efihc{hehc oyhcn dhc{h bfbhdhbk hky kzvhjhlhd vczve 1 BKCVB, B
H
CJK hzhv BFCGVGK, phjhdhl zkjhelhd jfbkekhc dhlc{h, wfifchy"ifchyc{h hjhlhd EKZ
H
 
H
J
HLH
D
H
KY jhc
H
KY
H
J
HLH
D EKZ
H
, vczve Efwfdhzhc PDKWKE jhcI
H
ZDKC hjhlhd ivehc hph {hcn ekzh B
H
E
H
C hehc zfzhpk EFWFD
H
Z
H
C ekzh
LH
DKY jhc I
H
ZDKCzfynhczvcn hph {hcn ekzh BKCVB#
{
 
H
ky iflvb jkphcjhcn wfihnhk dhl {hcn pykoykzhw ihnk wfbvh pkdhe/ ihjhc {n ify~fchcnjhlhb fyh OZJ
H
$Jfwfczyhlkwhwk+ kck jhlhb pyonyhb vwhdh efgkl wfehlkpvc#
{
 
Pfylv bfbmoevwehc jhfyhd"9 {hcn bkwekc vczve pfbifyjh{hhc hzhw
H
ky, ehyfch jhfyhdbkwekc kjfczke jfcnhc jhfyhd BKCVW
H
KY c{h, Dhe wfzkhp ^hynh Cfnhyh vczve bfcjhphzehc
H
ky wfwvhk Vcjhcn"9 whbphk whhz kck yflhzk}f iflvb zfypfcvdk#Jfcnhc hph {hcn zflhd jkwhbphkehc jkhzhw, {hcn zfczvc{h bhwkd ihc{he dhl"dhllhkcc{h {hcn jhphz jkahjkehc lhzhy iflhehcn efpfczkcnhc hzhvpvc efivzvdhc hehc hky bkcvb,bheh wfihkec{h pfylv wfnfyh jklhevehc pfcjkykhc jfpoz hky bkcvb kwk jkpfyvczveehc ~hynhbhw{hyhehz bkwhl YZ/ Y^/ Eflvyhdhc/ Efghbhzhc hzhvpvc ihnk ihjhc bkwhlc{h1 pfyehczoyhcjhc phiyke#
7
# ]kwk, Bkwk jhc Zvavhc jfpoz hky bkcvb kwk vhlhcn
 Hww{kmh
]kwk1
Vph{h vczve bfcndhjkyehc efbihlk hky bvyck {hcn ifyevhlkzhw ihnk efdkjvphc jhc vph{hpfckcnehzhc vph{h efikahehc bhw{hyhehz bfcnfchk hky#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->