Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
P. 1
Proses Penjernihan Air dengan Penambahan Koagulan

Proses Penjernihan Air dengan Penambahan Koagulan

Ratings:
(0)
|Views: 5,417|Likes:
Published by Susanti Gojali
it's just my school work.
it's just my school work.

More info:

Published by: Susanti Gojali on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
Rzotat Raekazeghie Igz laefie Raeimjihie @oifqcie
Raefocihie igz jaztgh lglitiz`ie rili tgni|-tgni| `ocogl# wig|q `oifqcitg lie ijtozrtg%Iltozrtg ilicih raewazirie goe i|iq raewazirie cgt|zg` rili razmq`iie `ocogl%@oifqcitg ilicih razgt|gvi raefaelirie i|iq raeffqmricie riz|g`ac `ocogl% Rzotat`oifqcitg |azkilg i`gji| |gli` t|ijgcewi tgt|am `ocogl0 wief lgtajij`ie raeimjihie {i|aca`|zocg| `a licim tgt|am `ocogl |aztajq|% Tgt|am `ocogl t|ijgc jgci `ocogl |aztajq| jazmqi|ie rotg|gn i|iq jazmqi|ie eafi|gn% Kg`i mqi|ie rili tgt|am `ocogl |aztajq|lgcqdq|g laefie dizi maea|zic`ie mqi|ieewi# mi`i `ocogl |aztajq| maekilg |gli` t|ijgccicq |az`oifqcitg (maeffqmric'%@afqeiie `oifqcitg wig|q mamqlih`ie riz|g`ac-riz|g`ac |aztqtraetg wief tiefi| camjq|lie jihie-jihie `ocoglic lg licim igz maekilg ifzafi|/koeko| (rzotat tajacqm raeffqmricie' lie mamjae|q` nco`# tahgeffi liri| lgrgtih`ie laefie rzotat raefaelirie%%@oifqcie; {i| raefaelir wief l|imjih`ie rili rzotat raefaelirie lie raewizgefie%J
ihie `oifqcie wief tazgef lgrazfqei`ie wig|q;
i% \ivit (Ic:(TO<'4' j% Nazg Tqcni| (Na:(TO<'4'd% Nazg Dhcozgli (NaDc4'l% Nazo Tqcni| (NaTO<'a% Nazo Dhcozgli (NaDc:'n% Ei|zgqm Icqmgei| (EiIcO:'\ivitRaztaewiviie Ic:(TO<'4 lgtajq| kqfi |ivit# mazqri`ie jihie `oifqcie wief ricgef jiewi` lgfqei`ie `izaei jihie geg ricgef a`oeomgt (mqzih'# mqlih lgliri|`ie lg ritizie# taz|i mqlih raegmrieieewi% Tacige g|q jihie geg dq`qr ana`|gn qe|q` maeqzqe`ie `iliz `izjoei|Laefie lamg`gie# mi`ge jiewi` lotgt |ivit wief lg|imjih`ie# rH mi`ge |qzqe#`izaei lghitgc`ie itim tqcni| tahgeffi razcq lgdizg lotgt |ivit or|gmqm wief hizqtlg|imjih`ie% Rami`igie |ivit ricgef anna`|gn ie|izi rH 1#8-6#<% Qe|q` raefi|qzie(maeig``ie' rH jgitiewi lg|imjih`ie cizq|ie `iroz Di(OH': i|iq toli ijq(Ei:DO4'%Nazg Tqcni| lie Nazg DhcozgliJihie geg jaztgni| `ozotgn# taz|i |gli` |ihie raewgmrieie cimi lie mamrqewig tgni|itim% Aelirie Na(OH'4 ana`|gn |azjae|q` rili rH 1#1% Qe|q` raefi|qzie rH jgitiewilg|imjih`ie cizq|ie `irqz% Zai`tg wief |azkilg laefie jg`izjoei|# licim igz i|iqlaefie `irqz% Fizim nazg geg jgitiewi lgri`ig qe|q` `oifqcitg igz jqiefie gelqt|zg%\a|irg ta|acih g|q hizqt lgocih cifg qe|q` maefhgcief`ie Na wief ili licim igz |ilg%Nazo Tqcni| lie Nazo Dhcozgli@oifqcitg laefie nazzo geg jgitiewi i`ie cajgh jig` laefie raeimjihie cizq|ie `irqz i|iq EiOH laefie razjielgefie 9;: Na tajifig raefi|qzie `oelgtg `oifqcitg%Zai`tg wief |azkilg
 
Zai`tg laefie jg`izjoei| lie jiti mamjae|q` Na(OH': wief talg`g| cizq| lietaciekq|ewi i`ie lgo`tglitg ocah O`tgfae |azcizq| maekilg Na(OH'4 wief |gli` liri|cizq|% Ei|zgqm Icqmgei|Jihie geg mitgh `qzief rorqcaz raeffqeieewi%Tadizi |zilgtgoeic qe|q` `oifqcitg igz jiewi` lgri`ig taraz|g jgkg `acoz (MozgefiOcagnazi'# `izi| jatg lie |ieih fimjq|%
 
Jgkg `acoz lgrgcgh wief tqlih |qi lie `azgef lg rohoe (`iliz igz 92!'% Maeqzq| raeacg|gie/raeficimie Rqti| Cg|jief Ramq`gmieLariz|amae Ra`azkiie Qmqm jihvi > jgkg `acoz `azgef wief tqlih lgfazqt dq`qrtajifig `oifqcie lie latgena`|ie 9 cg|az igz% Jgkg `acoz tajifig latgena`|ie kqfi `izaeimaefielqef taewivi mwzotge# amqctge# itim fcgtazgl# itim ricmg|i|# itim t|aizi|#itim ocai|# cami`# mgewi` lie taewivi wief jaztgni| ji`|azgotglgt%
Raekazeghie igz
Jgkg `acoz lgjgiz`ie timrig mi|ief i|iq |qi lg rohoe lie jizq lgrieae ta|acih `azgef%Tiwir jgkgewi wief zgefie taz|i `qcg| jgkgewi mqlih lgrgtih`ie tahgeffi maegeffic`ie jgkg wief rq|gh% Jgci |azcicq `azgef lg rohoe# rocoef jgkg i`ie radih lie jgkgewi liri|maciwief –|azjief” `a miei-miei%Jgkg |i` jaz`qcg| |aztajq| `amqlgie lghiedqz`ie lie lg|qmjq` timrig hicqt tahgeffiliri| lghitgc`ie jqjq` jgkg Mozgefi% Kqmcih jqjq` jgkg mozgefi i|iq `acoz wieflgrazcq`ie qe|q` ramjaztghie igz jifg `arazcqie zqmih |ieffi tiefi| |azfie|qef rilitajaziri kiqh `o|ozie wief |azliri| lg licimewi% Qe|q` maeiefieg igz tajiewi` :2cg|az (9 kazg`ae'# lgrazcq`ie kqmcih jqjq` jgkg `acoz : fzim i|iq `gzi-`gzi : taelo` |ah(1 mc'%\imjih`ie talg`g| igz jaztgh `a licim jqjq` jgkg tahgeffi maekilg rit|i% Ca|i``ie rit|i |aztajq| `a licim jo|oc wief jaztgh lie |imjih`ie `a licimewi ti|q dqr (:22mc' cifg igz jaztgh# cicq `odo` tacimi cgmi maeg| hgeffi dimrqz tamrqzei% Laefie dizi|aztajq|# |azkilgcih rzotat i`|g~g|itg taewivi `gmgi wief |azliri| licim jqjq` jgkg`acoz%Tizgefcih cizq|ie wief |acih |azdimrqz laefie `oifqcie jgkg `acoz |aztajq| macicqg `ige`iti lie ngc|zi|ewi lgmitq``ie `a licim igz :2 cg|az (kazg`ae' wief |acih lgtgir`ietajacqmewi# lie `amqlgie lgilq` tadizi racie-racie tacimi 92-91 maeg|%Tacimi raefilq`ie# jq|gzie jgkg wief |acih lgcizq|`ie i`ie maefg`i| liemaeffqmric`ie riz|g`ac-riz|g`ac rili|ie licim igz jataz|i mg`zoji lie `qmie-`qmie raewi`g| wief |azliri| lg licimewi tahgeffi mamjae|q` fqmricie wief cajgh jatiz wief i`ie mqlih |aeffacim maefaelir `a litiz igz% Ta|acih ti|q kim# igz jaztghewiliri| lggtir `acqiz qe|q` `arazcqie `acqizfi%Raeffqeiie `izi| jatg kiqh cajgh mqzih lgjielgef`ie laefie Ic:TO<% Raeacg|gie Rqti|Cg|jief Ramq`gmie RQ maeqekq``ie jihvi`oifqcie`izi| jatg |azewi|i jgiwiewihiewi tarazlqi rqcqh amri| `icg |ivit (Ic:TO<'%\ieih fimjq|rqe (:-4 ma|az lizg mq`i |ieih' liri| lgri`ig tajifig `oifqcie 9/: `f|ieih fimjq| dq`qr qe|q` maefili`ie rzotat `oifqcitg igz tajiewi` :22 cg|az%
 
Jihie-jihie wief lgrazcq`ielicim rzotat raekazeghie igz;9% \ivit (Ic:(TO<'4':% @izjoe I`|gn 4% @cozge/@irozg|<% @irqz \ohoz 1% Ritgz Jazg`q| qzigie ma`iegtma `azki raefocihie igz jaztgh rili jifielg i|it;9% Igz tqefig lgromri`ie `alicim ji` rzitalgmae|itgLicim ji` rzitalgmae|itg geg cqmrqz lgjgiz`ie maefaelir `izaei raefizqhfzi~g|itg%:% Cqmrqz lgjqief laefie romri# talief`ie igz lgicgz`ie `a licim ji` ~ae|qzwRili |ihir geg lgdimrqz`ie Ic:(TO<'4 (|ivit' lie fit `cozge (rza`cozgeitg'%Goe Ic4+ wief |azliri| rili |ivit |aztajq| i`ie |azhglzotcgtgt mamjae|q`  riz|g`ac `ocogl Ic(OH'4 wief jazmqi|ie rotg|gn macicqg zai`tg;Ic4+ + 4H:O ↚ Ic(OH'4 + 4H+Ta|acih g|q# Ic(OH'4 maefhgcief`ie mqi|ie-mqi|ie eafi|gn lizg riz|g`ac`ocogl |ieih cgi|/cqmrqz lie |azkilg `oifqcitg rili cqmrqz% Cqmrqz |aztajq|`amqlgie maefaelir jaztimi |ivit wief kqfi maefaelir `izaei raefizqhfzi~g|itg# tahgeffi cqmrqz cajgh mqlih lgtizgef% Tacige g|q# |ivit wiefmamjae|q` `ocogl Ic(OH'4 liri| maefiltozrtg {i|-{i| vizei i|iq {i|-{i| raedazmiz taraz|g la|azfae lie rat|gtgli% Talief`ie fit `cozge jaznqeftgtajifig ramjitmg himi (latgena`|ie'% Rili igz laefie |gef`i| `a`azqhie wief |geffg# razcq lg|imjih`ie `izjoe i`|gn% @izjoe i`|gn geg jaznqeftg qe|q` maefhgcief`ie jiq# ziti# lie {i| ozfieg` wief |az`ielqef licim igz ji`q%4% Igz ji`q lizg ji` ~ae|qzw wief |acih lgdimrqz laefie jihie-jihie `gmgilgicgz`ie `a licim iddaci|oz Licim ji` iddaci|oz |azkilg rzotat `oifqcitg# cqmrqz lie`o|ozie cige maeffqmric mamjae|q` nco`-nco` wief i`ie maeficimg talgmae|itgtadizi fzi~g|itg%<% Igz wief ta|aefih jaztgh lizg iddaci|oz lgicgz`ie `a licim ji` tizgefie ritgz Lizg ji` ritgz lgrazocah igz wief himrgz jaztgh# `izaei tgti nco` i`ie |az|ihieocah tizgefie ritgz 1% Igz licim ji` ritgz lgicgz`ie `a licim tgrhoeLg licim tgrhoe igz wief himrgz jaztgh lg|imjih`ie `irqz qe|q` maeig``ie rH lie fit `cozge (rot| `cozgeitg' qe|q` mami|g`ie himi%>% Igz wief tqlih mamaeqhg t|ieliz jaztgh lizg ji` tgrhoe lgicgz`ie `azataz~oiz%6% Igz tgir lg`oetqmtg `oetqmaeRzotat raefocihie igz jaztgh rili gelqt|zg raefocihie igz jaztgh (RLIM' wief |acihlgqzig`ie lg i|it lgtajq| tajifig raefocihie igz mgeqm twt|am `oe~aetgoeic# taraz|gwief lgrazfqei`ie ocah himrgz tacqzqh RLIM lg Geloeatgi% Rzotat g|q lgtajq|`oe~aetgoeic `izaei |a`eocofg wief lgfqei`ie licim raefocihie igz |aztajq| `qzief

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dite Abadi liked this
Khalimatus Sa'diyah liked this
Dian Yulianti liked this
Rindi Yenfrita Wardani liked this
Leonie Shin Rae Wook liked this
Muhammad Syarif Hidayatullah liked this
Rika Tiara liked this
JamiatulRahmah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->