Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
P. 1
Proses Penjernihan Air dengan Penambahan Koagulan

Proses Penjernihan Air dengan Penambahan Koagulan

Ratings: (0)|Views: 5,351|Likes:
Published by Susanti Gojali
it's just my school work.
it's just my school work.

More info:

Published by: Susanti Gojali on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
Rzotat Raekazeghie Igz laefie Raeimjihie @oifqcie
Raefocihie igz jaztgh lglitiz`ie rili tgni|-tgni| `ocogl# wig|q `oifqcitg lie ijtozrtg%Iltozrtg ilicih raewazirie goe i|iq raewazirie cgt|zg` rili razmq`iie `ocogl%@oifqcitg ilicih razgt|gvi raefaelirie i|iq raeffqmricie riz|g`ac `ocogl% Rzotat`oifqcitg |azkilg i`gji| |gli` t|ijgcewi tgt|am `ocogl0 wief lgtajij`ie raeimjihie {i|aca`|zocg| `a licim tgt|am `ocogl |aztajq|% Tgt|am `ocogl t|ijgc jgci `ocogl |aztajq| jazmqi|ie rotg|gn i|iq jazmqi|ie eafi|gn% Kg`i mqi|ie rili tgt|am `ocogl |aztajq|lgcqdq|g laefie dizi maea|zic`ie mqi|ieewi# mi`i `ocogl |aztajq| maekilg |gli` t|ijgccicq |az`oifqcitg (maeffqmric'%@afqeiie `oifqcitg wig|q mamqlih`ie riz|g`ac-riz|g`ac |aztqtraetg wief tiefi| camjq|lie jihie-jihie `ocoglic lg licim igz maekilg ifzafi|/koeko| (rzotat tajacqm raeffqmricie' lie mamjae|q` nco`# tahgeffi liri| lgrgtih`ie laefie rzotat raefaelirie%%@oifqcie; {i| raefaelir wief l|imjih`ie rili rzotat raefaelirie lie raewizgefie%J
ihie `oifqcie wief tazgef lgrazfqei`ie wig|q;
i% \ivit (Ic:(TO<'4' j% Nazg Tqcni| (Na:(TO<'4'd% Nazg Dhcozgli (NaDc4'l% Nazo Tqcni| (NaTO<'a% Nazo Dhcozgli (NaDc:'n% Ei|zgqm Icqmgei| (EiIcO:'\ivitRaztaewiviie Ic:(TO<'4 lgtajq| kqfi |ivit# mazqri`ie jihie `oifqcie wief ricgef jiewi` lgfqei`ie `izaei jihie geg ricgef a`oeomgt (mqzih'# mqlih lgliri|`ie lg ritizie# taz|i mqlih raegmrieieewi% Tacige g|q jihie geg dq`qr ana`|gn qe|q` maeqzqe`ie `iliz `izjoei|Laefie lamg`gie# mi`ge jiewi` lotgt |ivit wief lg|imjih`ie# rH mi`ge |qzqe#`izaei lghitgc`ie itim tqcni| tahgeffi razcq lgdizg lotgt |ivit or|gmqm wief hizqtlg|imjih`ie% Rami`igie |ivit ricgef anna`|gn ie|izi rH 1#8-6#<% Qe|q` raefi|qzie(maeig``ie' rH jgitiewi lg|imjih`ie cizq|ie `iroz Di(OH': i|iq toli ijq(Ei:DO4'%Nazg Tqcni| lie Nazg DhcozgliJihie geg jaztgni| `ozotgn# taz|i |gli` |ihie raewgmrieie cimi lie mamrqewig tgni|itim% Aelirie Na(OH'4 ana`|gn |azjae|q` rili rH 1#1% Qe|q` raefi|qzie rH jgitiewilg|imjih`ie cizq|ie `irqz% Zai`tg wief |azkilg laefie jg`izjoei|# licim igz i|iqlaefie `irqz% Fizim nazg geg jgitiewi lgri`ig qe|q` `oifqcitg igz jqiefie gelqt|zg%\a|irg ta|acih g|q hizqt lgocih cifg qe|q` maefhgcief`ie Na wief ili licim igz |ilg%Nazo Tqcni| lie Nazo Dhcozgli@oifqcitg laefie nazzo geg jgitiewi i`ie cajgh jig` laefie raeimjihie cizq|ie `irqz i|iq EiOH laefie razjielgefie 9;: Na tajifig raefi|qzie `oelgtg `oifqcitg%Zai`tg wief |azkilg
 
Zai`tg laefie jg`izjoei| lie jiti mamjae|q` Na(OH': wief talg`g| cizq| lietaciekq|ewi i`ie lgo`tglitg ocah O`tgfae |azcizq| maekilg Na(OH'4 wief |gli` liri|cizq|% Ei|zgqm Icqmgei|Jihie geg mitgh `qzief rorqcaz raeffqeieewi%Tadizi |zilgtgoeic qe|q` `oifqcitg igz jiewi` lgri`ig taraz|g jgkg `acoz (MozgefiOcagnazi'# `izi| jatg lie |ieih fimjq|%
 
Jgkg `acoz lgrgcgh wief tqlih |qi lie `azgef lg rohoe (`iliz igz 92!'% Maeqzq| raeacg|gie/raeficimie Rqti| Cg|jief Ramq`gmieLariz|amae Ra`azkiie Qmqm jihvi > jgkg `acoz `azgef wief tqlih lgfazqt dq`qrtajifig `oifqcie lie latgena`|ie 9 cg|az igz% Jgkg `acoz tajifig latgena`|ie kqfi `izaeimaefielqef taewivi mwzotge# amqctge# itim fcgtazgl# itim ricmg|i|# itim t|aizi|#itim ocai|# cami`# mgewi` lie taewivi wief jaztgni| ji`|azgotglgt%
Raekazeghie igz
Jgkg `acoz lgjgiz`ie timrig mi|ief i|iq |qi lg rohoe lie jizq lgrieae ta|acih `azgef%Tiwir jgkgewi wief zgefie taz|i `qcg| jgkgewi mqlih lgrgtih`ie tahgeffi maegeffic`ie jgkg wief rq|gh% Jgci |azcicq `azgef lg rohoe# rocoef jgkg i`ie radih lie jgkgewi liri|maciwief –|azjief” `a miei-miei%Jgkg |i` jaz`qcg| |aztajq| `amqlgie lghiedqz`ie lie lg|qmjq` timrig hicqt tahgeffiliri| lghitgc`ie jqjq` jgkg Mozgefi% Kqmcih jqjq` jgkg mozgefi i|iq `acoz wieflgrazcq`ie qe|q` ramjaztghie igz jifg `arazcqie zqmih |ieffi tiefi| |azfie|qef rilitajaziri kiqh `o|ozie wief |azliri| lg licimewi% Qe|q` maeiefieg igz tajiewi` :2cg|az (9 kazg`ae'# lgrazcq`ie kqmcih jqjq` jgkg `acoz : fzim i|iq `gzi-`gzi : taelo` |ah(1 mc'%\imjih`ie talg`g| igz jaztgh `a licim jqjq` jgkg tahgeffi maekilg rit|i% Ca|i``ie rit|i |aztajq| `a licim jo|oc wief jaztgh lie |imjih`ie `a licimewi ti|q dqr (:22mc' cifg igz jaztgh# cicq `odo` tacimi cgmi maeg| hgeffi dimrqz tamrqzei% Laefie dizi|aztajq|# |azkilgcih rzotat i`|g~g|itg taewivi `gmgi wief |azliri| licim jqjq` jgkg`acoz%Tizgefcih cizq|ie wief |acih |azdimrqz laefie `oifqcie jgkg `acoz |aztajq| macicqg `ige`iti lie ngc|zi|ewi lgmitq``ie `a licim igz :2 cg|az (kazg`ae' wief |acih lgtgir`ietajacqmewi# lie `amqlgie lgilq` tadizi racie-racie tacimi 92-91 maeg|%Tacimi raefilq`ie# jq|gzie jgkg wief |acih lgcizq|`ie i`ie maefg`i| liemaeffqmric`ie riz|g`ac-riz|g`ac rili|ie licim igz jataz|i mg`zoji lie `qmie-`qmie raewi`g| wief |azliri| lg licimewi tahgeffi mamjae|q` fqmricie wief cajgh jatiz wief i`ie mqlih |aeffacim maefaelir `a litiz igz% Ta|acih ti|q kim# igz jaztghewiliri| lggtir `acqiz qe|q` `arazcqie `acqizfi%Raeffqeiie `izi| jatg kiqh cajgh mqzih lgjielgef`ie laefie Ic:TO<% Raeacg|gie Rqti|Cg|jief Ramq`gmie RQ maeqekq``ie jihvi`oifqcie`izi| jatg |azewi|i jgiwiewihiewi tarazlqi rqcqh amri| `icg |ivit (Ic:TO<'%\ieih fimjq|rqe (:-4 ma|az lizg mq`i |ieih' liri| lgri`ig tajifig `oifqcie 9/: `f|ieih fimjq| dq`qr qe|q` maefili`ie rzotat `oifqcitg igz tajiewi` :22 cg|az%
 
Jihie-jihie wief lgrazcq`ielicim rzotat raekazeghie igz;9% \ivit (Ic:(TO<'4':% @izjoe I`|gn 4% @cozge/@irozg|<% @irqz \ohoz 1% Ritgz Jazg`q| qzigie ma`iegtma `azki raefocihie igz jaztgh rili jifielg i|it;9% Igz tqefig lgromri`ie `alicim ji` rzitalgmae|itgLicim ji` rzitalgmae|itg geg cqmrqz lgjgiz`ie maefaelir `izaei raefizqhfzi~g|itg%:% Cqmrqz lgjqief laefie romri# talief`ie igz lgicgz`ie `a licim ji` ~ae|qzwRili |ihir geg lgdimrqz`ie Ic:(TO<'4 (|ivit' lie fit `cozge (rza`cozgeitg'%Goe Ic4+ wief |azliri| rili |ivit |aztajq| i`ie |azhglzotcgtgt mamjae|q`  riz|g`ac `ocogl Ic(OH'4 wief jazmqi|ie rotg|gn macicqg zai`tg;Ic4+ + 4H:O ↚ Ic(OH'4 + 4H+Ta|acih g|q# Ic(OH'4 maefhgcief`ie mqi|ie-mqi|ie eafi|gn lizg riz|g`ac`ocogl |ieih cgi|/cqmrqz lie |azkilg `oifqcitg rili cqmrqz% Cqmrqz |aztajq|`amqlgie maefaelir jaztimi |ivit wief kqfi maefaelir `izaei raefizqhfzi~g|itg# tahgeffi cqmrqz cajgh mqlih lgtizgef% Tacige g|q# |ivit wiefmamjae|q` `ocogl Ic(OH'4 liri| maefiltozrtg {i|-{i| vizei i|iq {i|-{i| raedazmiz taraz|g la|azfae lie rat|gtgli% Talief`ie fit `cozge jaznqeftgtajifig ramjitmg himi (latgena`|ie'% Rili igz laefie |gef`i| `a`azqhie wief |geffg# razcq lg|imjih`ie `izjoe i`|gn% @izjoe i`|gn geg jaznqeftg qe|q` maefhgcief`ie jiq# ziti# lie {i| ozfieg` wief |az`ielqef licim igz ji`q%4% Igz ji`q lizg ji` ~ae|qzw wief |acih lgdimrqz laefie jihie-jihie `gmgilgicgz`ie `a licim iddaci|oz Licim ji` iddaci|oz |azkilg rzotat `oifqcitg# cqmrqz lie`o|ozie cige maeffqmric mamjae|q` nco`-nco` wief i`ie maeficimg talgmae|itgtadizi fzi~g|itg%<% Igz wief ta|aefih jaztgh lizg iddaci|oz lgicgz`ie `a licim ji` tizgefie ritgz Lizg ji` ritgz lgrazocah igz wief himrgz jaztgh# `izaei tgti nco` i`ie |az|ihieocah tizgefie ritgz 1% Igz licim ji` ritgz lgicgz`ie `a licim tgrhoeLg licim tgrhoe igz wief himrgz jaztgh lg|imjih`ie `irqz qe|q` maeig``ie rH lie fit `cozge (rot| `cozgeitg' qe|q` mami|g`ie himi%>% Igz wief tqlih mamaeqhg t|ieliz jaztgh lizg ji` tgrhoe lgicgz`ie `azataz~oiz%6% Igz tgir lg`oetqmtg `oetqmaeRzotat raefocihie igz jaztgh rili gelqt|zg raefocihie igz jaztgh (RLIM' wief |acihlgqzig`ie lg i|it lgtajq| tajifig raefocihie igz mgeqm twt|am `oe~aetgoeic# taraz|gwief lgrazfqei`ie ocah himrgz tacqzqh RLIM lg Geloeatgi% Rzotat g|q lgtajq|`oe~aetgoeic `izaei |a`eocofg wief lgfqei`ie licim raefocihie igz |aztajq| `qzief

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dite Abadi liked this
Dian Yulianti liked this
Rika Tiara liked this
JamiatulRahmah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->