Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
110Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Phan Tich Thiet Ke He Thong

Giao Trinh Phan Tich Thiet Ke He Thong

Ratings: (0)|Views: 16,625|Likes:
Published by Cóc Pro

More info:

Published by: Cóc Pro on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
 
151
MỤC LỤC
 
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HTTT
 
1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin
5
1.1.1 Đặt vấn đề
5
1.1.2 Hệ thống
-
Hệ thống thông tin
6
1.2 Các hệ thống thông tin thông dụng
6
1.2.1 Hệ xử lý dữ liệu
(DPS-Data Processing System)
6
1.2.2 Hệ thông tin quản lý (
 MIS-Management Information System)
7
1.2.3 Hệ hỗ trợ quyết định
(DSS- Decision Support System)
7
1.2.4 Hệ chuyên gia
(ES-Expert System)
8
1.3 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý
8
1.4 Các tính năng của một HTTT
10
1.5 Mục đích, yêu cầu phƣơng pháp phân tích thiết kế HTTT
11
1.5.1 Mục đích
11
1.5.2 Yêu cầu
11
1.6 Xây dựng thành công một hệ thống thông tin
11
1.6.1 Khái niệm về một dự án công nghệ thông tin thành công
11
1.6.2 Quản lý và phát triển một dự án công nghệ thông tin
12
1.6.2.1 Khởi tạo dự án
12
1.6.2.2 Lập kế hoạch dự án
13
1.6.2.3 Thực hiện dự án
13
1.6.2.4 Kết thúc dự án
14
1.7 Giới thiệu một
vài ph
ƣơng pháp phân tích thiết kế
15
1.7.1 Phƣơng pháp phân tích thiết kế có cấu trúc
15
1.7.2 Phƣơng pháp phân tích thiết kế Merise
16
1.7.4 Phƣơng pháp phân tích GLACSI
19
1.8 Những sai lầm có thể xảy ra khi phân tích thiết kế HTTT
20
 
 
152
1.9 Các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin tin học hóa
20
1.9.1 Lập kế hoạch
211.9.2 Phân tích 22
1.9.2.1 Phân tích hiện trạng
221.9.2.2
Phân tích khả thi và lập hồ sơ 
 
nhiệm vụ
231.9.2.3
. Xây dựng mô hình
 
hệ thống chức năng
23
1.9.3 Thiết kế
24
1.9.4 Giai đoạn thực hiện
24
1.9.5 Chuyển giao hệ thống
25
1.9.6 Bảo trì
26
1.10 Các mức bất biến của một hệ thống thông tin
26
1.10.1 Mức quan niệm
261.10
.2 Mức tổ chức
271.10.3
Mức vật lý (tác nghiệp)
27
Ch
ươ 
ng 2.
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CỦA HTTT
2.1 Một số vấn đề chung khi nghiên cứu hệ thống
29
2.2 Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thông tin tin học hóa
30
2.2 Quy mô tin học hóa
31
2.3 Vai trò của những ngƣời tham gia phát triển hệ thống thông tin
32
2.3.1 Ngƣời quản lý hệ thống thông tin
32
2.3.2 Ngƣời phân tích hệ thống
32
2.3.3 Ngƣời lập trình
33
2.3.4 Ngƣời sử dụng đầu cuối
33
2.3.5 Kỹ thuật
viên 34
2.3.6 Chủ đầu tƣ
34
2.4 Nghiên cứu hiện trạng
34
2.4.1 Mục đích
34
 
 
153
2.4.2 Nội dung nghiên cứu và đánh giá hiện trạng
35
2.4.3 Các kỹ thuật thu thập thông tin
35
2.4.3.1 Các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong khảo sát hiện trạng
35
2.4.3.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu hiện trạng
37
2.5 Các công việc sau khảo sát hiện trạng
41
2.5.1 Xử lý sơ 
 
 bộ kết quả khảo sát
41
2.5.2 Tổng hợp kết quả khảo sát
42
2.5.2.1 Tổng hợp các xử lý
42
2.5.2.2 Tổng hợp các dữ liệu
43
2.5.3 Hợp thức hoá kết quả khảo sát
44
2.6 Giới thiệu nghiên cứu hiện trạng của một số HTTT
45
2.6.1 Hệ thống thông tin "
Quản lý kho hàng 
" 45
2.6.2 Hthống thông tin "
Quản lý công chức
" 49
2.5.3 Hthống thông tin "
Quản lý đào tạo
" 50
2.7 Phân tích hệ thống về chức năng
51
2.7.1 Các mức độ diễn tả chức năng
52
2.7.2 Biểu đồ chức năng nghiệp vụ BFD
532.8.1
Sơ đồ ngữ cảnh
55
2.8.2 Biểu đồ luồng dữ liệu DFD
56
2.8.3 Kỹ thuật phân mức
60
Ch
ương 3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM CỦA HTTT
3.1
Giới thiệu về mô hình quan niệm
643.2
Mô hình thực thể
-
mối quan hệ (
mô hình ER
) 64
3.2.1 ý nghĩa của mô hình
64
3.2.2 Các thành phần của m
ô hình ER 643.2.1
Thực thể và tập thực thể
653.2.2
Thuộc tính
66

Activity (110)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dinh Ham Long added this note
dcm
1 thousand reads
1 hundred reads
Hx Adam liked this
Anh Duy liked this
Tân liked this
Sarina Duong liked this
làm lìn gì phải bôi .....đéo cho người khác đọc dkm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->