Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Reader's Guide for Cabin Fever by Tom Montgomery Fate

Reader's Guide for Cabin Fever by Tom Montgomery Fate

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by Beacon Press
A reader's guide for Cabin Fever by Tom Montgomery Fate. A modern Walden--if Thoreau had had three kids and a minivan--Cabin Fever is a serious yet irreverent take on living in a cabin in the woods while also living within our high-tech, materialist culture.
A reader's guide for Cabin Fever by Tom Montgomery Fate. A modern Walden--if Thoreau had had three kids and a minivan--Cabin Fever is a serious yet irreverent take on living in a cabin in the woods while also living within our high-tech, materialist culture.

More info:

Published by: Beacon Press on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

 
Phnf 8
Ifhgoc Pyfww Yfhjfy‛w Nvkjf
GHIKC MF]FYH Wvivyihc Mhzdfy‛w Wfhygdmoy zdf ^klj
Zob Bocznobfy{ Mhzf
Goczfczw
 
Hiovz zdf Iooe 
 
Pyhkwf
 
Hiovz zdf Hvzdoy
 
Xvfwzkocw moy Jkwgvwwkoc
 
Hiovz zdf Iooe
Zob Bocznobfy{ Mhzf lk}fw kc h Gdkghno wvivyi, ~dfyf df kw h dvwihcj, mhzdfy, pyomfwwoy, hcj hgzk}f bfbify om dkw gobbvckz{# Df hlwo lk}fw kc h ghikc ivklz ~kzd zdf dflp om mykfcjw kc zdf Bkgdknhc ~oojw, ~dfyf df ~hlew i{ zdf yk}fy, gdopw ~ooj, hcj yfhjw Zdoyfhv i{ ghcjlf lkndz#^dklf df jk}kjfw dkw zkbf ifz~ffc wvivyikh hcj zdf ghikc, Mhzf‛w pokcz kw coz zo jyh~ h lkcf ifz~ffc zdf z~o ivzzo hwe ~dhz fhgd dhw zo wh{ hiovz zdf ozdfy# Do~ jo ~f ihlhcgf chzvyf $pkgekcn ilhgeifyykfw+ ~kzd zfgdcolon{$zhppkcn IlhgeIfyy{w+? ^dhz kw yf}fhlfj hiovz dvbhc iovcjhykfw ~dfc h go{ozf ~hcjfyw kczo h Xvkqcow? Ghch ghyjkchl pyozfgzkcn gdkgew myob h dvcny{ ghz zfhgd vw hc{zdkcn hiovz kcwzkcgzw hcj phyfczkcn? Mhzf wffew hboyf hzzfczk}f, jflkifyhzf ~h{ om wffkcn zdf ~oylj hcj ovy plhgf kc kz, coz ocl{ hbocn zdf zyffw hcj ikyjw ivzhlwo kc zdf goczftz om ovy yflhzkocwdkpw hcj wogkfz{#Kc dkw ftployhzkoc om do~ ~f hyf zo lk}f “h boyf jflkifyhzf lkmf‒ hbkj h dknd"zfgd, bhzfykhl ~oylj, Mhzf kc}kzfwyfhjfyw kczo hc kczfyyonhzkoc om zdfky o~c lk}fw, hcj kczo h cf~ ekcj om }kwkoc1 zdf powwkiklkz{ om fcovnd kc hgvlzvyf om boyf#
 
Phnf 9
Pyhkwf
“Zdfyf hyf yfhl nfbw om kcwkndz hcj ~kz oc zdf jk}fywf zopkgw… Cf}fy wckjf oy gocjfwgfcjkcn, Mhzf ilfcjw zdfwknckmkghcz bklfwzocfw om bhyykhnf hcj mhbkl{ kc h dknd"zfgd IlhgeIfyy{ wogkfz{ ~kzd zdf ao{w hcj wdoyzgobkcnwom ifkcn bkcjmvl kc iozd gvlzvyfw#‒ ‚ 
 Pvilkwdfy‛w ^ffel{
“Zdkw xvkfzl{ bhy}flovw iooe kw yfhll{ h b{wzfy{ co}fl hz dfhyz# Zdf b{wzfy{ kw Do~ zo lk}f? Zob Bocznobfy{Mhzf, h wflm"jfwgykifj —wlo~ hcj ivbilkcn pklnykb,‛ wfzw ovz zo hcw~fy zdkw xvfwzkoc, bfhcjfykcn, ~kzd Zdoyfhvhw dkw gobphckoc, zo~hyj zdf zyvzd‚oy boyf hggvyhzfl{, zdf zyvzdw# Dfcy{ Jh}kj Zdoyfhv dhw cf}fy iffc boyfyflf}hcz zdhc df kw zojh{, hcj ~dhz h plfhwvyf zo mollo~ zdf z~o om zdfb wlfvzdkcn zo~hyj wobfzdkcn wolkj kczdfwf mkgelf hcj wdkmzkcn zkbfw#‒ ‚Jh}kj Nfwwcfy, hvzdoy om 
Wohykcn ~kzd Mkjf
l hcj
Zdf Zhyihll Gdyockglfw
 “^kzd Zdoyfhv hw dkw nvkjf, Zob Bocznobfy{ Mhzf ftployfw h ~klj zfyykzoy{ ~dfyf Dfcy{ dkbwflm cf}fy jhyfjzo }fczvyf1 bhyykhnf, phyfczdooj, hcj zdf wvivyihc ihge{hyj# Hlocn zdf ~h{, df wdo~w vw do~ zo fbiyhgf zdfgdhllfcnfw om ovy ~oylj, hcj ovy jhkl{ lk}fw, ~kzd cf~ nyhgf, yfwzoykcn vw zo zdf plhgf ~dfyf ~f wdovlj hll iflk}kcn1 kc nyhzkzvjf hcj ~ocjfy# H pyomovcj hcj ifhvzkmvl iooe#‒ ‚Aodc Z# Pykgf, hvzdoy om 
Bhc Ekllfj i{ Pdfhwhcz hcj Ozdfy Ekcwdkpw
 “Kc
Ghikc Mf}fy 
, Zob Bocznobfy{ Mhzf dhw ~ykzzfc h iooe hw ~kwf hw kz kw gdhybkcn# Mhzf, kc dkw jffpl{kcmoybfj jkhlonvf ~kzd Zdoyfhv, cf}fy jojnfw zdf bhc{ yfhlkzkfw om Hbfykghc bkjjlf"glhww ftkwzfcgf zdhzbkndz lfhj zo h lkmf om xvkfz jfwpfyhzkoc# Wzkll, Ghikc Mf}fy kw, mkchll{, coz h iooe hiovz h}okjkcn jfwpfyhzkoc ivzhgdkf}kcn ihlhcgf#‒ ‚Wzvhyz J{ife, hvzdoy om 
Zdf Gohwz om Gdkghno
 “Zob Bocznobfy{ Mhzf yfwochzfw ~kzd Zdoyfhv ~kzdovz cffjkcn zo if Zdoyfhv# Dkw
Ghikc Mf}fy 
fgdofw^hljfc ~kzdovz pyfzfcwf# Kz kw h iooe moy ovy zkbf i{ h ~ykzfy om ovy zkbf# Mhzf pyo}fw dkbwflm hnhkcwz dkwzyhcwgfcjfczhl lkzfyhy{ hcgfwzoy hcj, kc zdf pyogfww, nk}fw vw h goczfbpoyhy{ iooe om zdovndz, dopf, hcj pyobkwf#
Ghikc Mf}fy 
kw hc hczkjozf zo zdf kllw om zdf jh{#‒ ‚Afmmyf{ W# Gyhbfy, fjkzoy om 
^hljfc1 H Mvll{ Hccozhzfj Fjkzkoc
hcj gvyhzoy om zdf Zdoyfhv Kcwzkzvzf“Dkw myhce, poknchcz, hcj mvcc{ fwwh{w nyhpplf ~kzd zdf xvhcjhykfw kcdfyfcz kc zdf fmmoyz zo lk}f h ihlhcgfj lkmf#Mhzf‛w glhykoc bvwkcnw oc plhgf, zkbf, mhbkl{, wogkhl yfwpocwkiklkz{, zdf ~klj, hcj zdf gk}klkqfj hyf zdovndzmvlhcj hmmfgzkcn kc zdfky yf}flhzkocw om do~ gobplft hcj pyfgkovw lkmf kw#‒ ‚Iooelkwz“Xvkfz, ifhvzkmvll{ ~ykzzfc yfmlfgzkocw oc chzvyf hcj zdf bkcjmvl lkmf, lhgfj ~kzd zdf zdovndzw hcj ~ykzkcnw om Zdoyfhv#‒ ‚ 
 Ekyevw Yf}kf~w
 
Hiovz zdf Hvzdoy 
Zob Bocznobfy{ Mhzf kw zdf hvzdoy om mk}f iooew, kcglvjkcn zdf gollfgzkoc om fwwh{w
 If{ocj zdf ^dkzf Cokwf
hcj zdf wpkykzvhl bfboky 
Wzfhj{ hcj Zyfbilkcn 
# Dkw fwwh{w dh}f hppfhyfj kc zdf
Gdkghno Zykivcf, IowzocNloif, Oykoc, Ko~h Yf}kf~, Gdykwzkhc Gfczvy{
, hcj bhc{ ozdfy pvilkghzkocw, hcj zdf{ omzfc hky oc ChzkochlPvilkg Yhjko, Pvilkg Yhjko Kczfychzkochl, hcj Gdkghno Pvilkg Yhjko# Df kw h pyomfwwoy om Fcnlkwd hz zdf Gollfnfom JvPhnf kc Kllkcokw, ~dfyf df lk}fw ~kzd dkw mhbkl{# Dkw ghikc kw kc wovzd~fwz Bkgdknhc#

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Beacon Press liked this
Beacon Press liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->