Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phương tiện thanh toán quốc tế Séc

Phương tiện thanh toán quốc tế Séc

Ratings: (0)|Views: 3,893 |Likes:
Published by Hermy Trần

More info:

Published by: Hermy Trần on May 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

 
 Lê Nguyên Ngọc Anh – Đặng Trịnh Bạch Huy, Lớp 23C1
TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ 
PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ: SÉC
 Lời mở đầu:
Séc là một phương tiện thanh toán được sử dụng rộng rãi trong các nước cóhệ thống ngân hàng phát triển cao. Séc được dùng trong thanh toán nội địa cũngnhư trong thanh toán quốc tế về hàng hóa, du lịch và về các chi trả phi mậu dịchkhác.Ở Việt Nam, séc đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, khi có sự xuất hiện của ngườiPháp. Tuy nhiên vào thời điểm đó, chỉ có những người có địa vị trong xã hội vàtầng lớp thượng lưu mới mở được tài khoản tại ngân hàng và sử dụng séc. Nhữngngười dân bình thường chưa tiếp cận với loại phương tiện thanh toán này. Sau này,với sự phát triển ngày càng nhanh của thương mại quốc tế, nhất là sau thời kì mở cửa kinh tế của nước ta từ những năm 1990 và cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vựcngân hàng, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển,séc cũng được sử dụng phổ biến hơn. Tuy nhiên, đối tượng sử dụng séc chủ yếu vẫnlà những pháp nhân, những cá nhân vẫn thanh toán bằng tiền mặt là chủ yếu.
1.
Khái niệm:
 Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người (chủ tài khoản) ra lệnhcho ngân hàng trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất định để trả cho người cótên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc.Theo K4Đ4 Luật các công cụ chuyển nhượng của Việt Nam (Luật CCCN):“Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát là ngânhàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép của Ngân hàng nhà nướcViệt Nam (NHNNVN) trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để thanhtoán cho người thụ hưởng.”
2.Nguồn luật điều chỉnh:
Luật thống nhất về séc (Uniform law for cheques - ULC 1931)Luật các công cụ chuyển nhượng của Việt Nam
3.Đc đim:
Séc thường được ngân hàng in sẵn theo mẫu, có những dòng trống để ngườiký phát điền vào. Séc thường được in theo tập, gồm có phần cuống séc để người ký phát lưu những điều cần thiết và phần tách rời để giao cho người thụ hưởng.Séc gồm hai mặt, mặt trước in sẵn tiêu đề để điền các yếu tố bắt buộc của tờ séc, mặt sau dùng để ghi các nội dung về chuyển nhượng.
4.Tính cht:
Tính trừu tượng 
: không cần nêu nguyên nhân ký phát séc; khi chuyểnnhượng, thanh toán, những người liên quan chỉ việc quan tâm xem séc có tuân thủtheo quy định của pháp luật hay không; séc có thể phát hành dưới dạng séc khốngtức không có số dư tài khoản tại ngân hàng.
GVHD: V
ũ Thị Hải Minh
 
 Lê Nguyên Ngọc Anh – Đặng Trịnh Bạch Huy, Lớp 23C1
Tính bắt buộc
: đối tượng chịu tác động của séc là ngân hàng phải thực thimệnh lệnh chuyển tài khoản cho người thụ hưởng hợp pháp.
Tính lưu thông 
: séc có thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng nhiều lầntrong thời hạn.
5.Phân loi:
5.1
 
Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng séc
:
Séc đích danh
(Nominal check): là loại séc ghi rõ họ tên người hưởng lợi.Séc đích danh có hai loại: séc đích danh có thể chuyển nhượng bằng thủ tục ký hậuvà séc đích danh không thể chuyển nhượng bằng thủ tục ký hậu.
Séc vô danh
(Bearer check): là loại séc không ghi tên người hưởng lợi, chỉghi câu “trả cho người cầm séc”. Bất cứ ai cầm séc này cũng có thể lĩnh tiền ở ngânhàng, vì vậy không cần qua thủ tục ký hậu séc vẫn có thể chuyển nhượng bằng hìnhthức trao tay. Nếu để mất séc coi như mất tiền. Loại này dùng để nhận tiền mặt.
Séc theo lệnh
(To oder check): là loại séc ghi trả theo lệnh của người hưởnglợi ghi trên tờ séc đó. Trên tờ séc ghi “trả theo lệnh của ông X”. Loại này có thểchuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu.
5.2
Căn cứ vào cách thanh toán séc:Séc chuyển khoản
(Transfer check): là loại séc mà người ký phát ra lệnh chongân hàng trích tiền từ tài khoản của mình để chuyển trả sang một tài khoản kháccủa một người khác trong hoặc khác ngân hàng. Séc chuyển khoản không thểchuyển nhượng được và không thể lĩnh tiền mặt được.
Séc tiền mặt 
(Cash check): là loại séc mà ngân hàng thanh toán sẽ trả tiềnmặt và người ký phát phải chịu rủi ro khi bị mất séc hoặc bị đánh cắp. Người cầmséc không cần sự ủy quyền cũng lĩnh được tiền.
5.3
Căn cứ vào người phát hành séc:Séc cá nhân
(Private check): là séc của các chủ tài khoản mở tại ngân hàng phát hành. Chủ tài khoản có thể là cá nhân hoặc tổ chức miễn không phải là ngânhàng. Ngân hàng trả tiền cho người thụ hưởng chỉ sau khi séc được xuất trình tạingân hàng và phải được sự đồng ý của người ký phát.
Séc ngân hàng 
(Bank’s check): là séc của ngân hàng này phát hành ra lệnhcho ngân hàng đại lý nắm giữ tài khoản của mình trích một số tiền nhất định từ tàikhoản đó trả cho người thụ hưởng có tên trên séc. Ngân hàng phát hành séc nàytheo yêu cầu của người nhập khẩu, chủ đầu tư…
 Ngoài ba cách phân loại séc nêu trên, còn có các loại séc đặc biệt như:Séc bảo chi của ngân hàng hay séc xác nhận
(Certified check): là loại sécđược ngân hàng xác nhận việc trả tiền nhằm đảm bảo khả năng chi trả của tờ séc,chống phát séc khống.
Séc du lịch
(Traveller’s check): là loại séc do ngân hàng phát hành và đượctrả tiền tại bất cứ một chi nhánh hay đại lý nào của ngân hàng đó. Ngân hàng phátséc đồng thời cũng là ngân hàng trả tiền. Người hưởng lợi là khách du lịch có tiền
GVHD: V
ũ Thị Hải Minh
 
 Lê Nguyên Ngọc Anh – Đặng Trịnh Bạch Huy, Lớp 23C1
tại ngân hàng phát séc. Trên séc du lịch phải có chữ ký của người hưởng lợi. Khilĩnh tiền tại ngân hàng được chỉ định, người hưởng lợi phải ký tại chỗ để ngân hàngkiểm tra, nếu đúng, ngân hàng mới trả tiền. Thời gian của séc du lịch có hiệu lực dongân hàng phát séc và người hưởng lợi thỏa thuận, có thể có hạn và có thể vô hạn.Trên séc du lịch có ghi rõ khu vực các ngân hàng trả tiền, ngoài khu vực đó, séckhông có giá trị lĩnh tiền. Có 2 đặc điểm phân biệt séc du lịch với séc thông thường,đó là séc có mệnh giá được in trên mặt séc và séc du lịch phải được trả bằng tiềnmặt khi phát hành.
Séc gạch chéo
(Cross check): là loại séc trên mặt trước của nó có hai gạchchéo song song với nhau. Séc gạch chéo không thể dùng để rút tiền mặt, thườngđược dùng để chuyển khoản qua ngân hàng. Séc loại này do người hưởng lợi sécgạch chéo bằng hai cách: _ Séc gạch chéo thường (gạch chéo không tên) tức là giữa hai gạch song songkhông ghi tên ngân hàng lĩnh hộ tiền. _ Séc gạch chéo đặc biệt (gạch chéo có ghi tên) tức là giữa hai gạch song songcó ghi tên một ngân hàng nào đó. Trong cách ghi này chỉ có ngân hàng đó mới cóquyền lĩnh hộ tiền mà thôi. Gạch chéo không tên có thể trở thành gạch chéo có tên. Ngược lại, gạch chéo có tên không thể chuyển thành gạch chéo không tên. Mụcđích của séc gạch chéo là tránh dùng séc rút tiền mặt và nếu séc gạch chéo có tênngân hàng thì có nghĩa là người hưởng lợi séc chính thức nhờ ngân hàng đó lĩnh hộtiền cho mình và chỉ có ngân hàng ấy mà thôi.
Séc tài khoản của người hưởng lợi
: Là loại séc mà người hưởng lợi khôngmuốn ngân hàng trả tiền mặt mà muốn trả bằng chuyển khoản ghi vào tài khoản củangười hưởng lợi với một câu ghi ngang qua tờ séc "Trả vào tài khoản" hoặc "chỉ ghivào tài khoản của người hưởng lợi”
Séc điện tử:
là loại séc được thiết lập trên cơ sở séc giấy nhưng lại sử dụngdữ liệu điện tử để tạo lập nội dung, ký tên, ký hậu séc và chuyển giao séc bằng phương tiện điện tử thông thường hoặc kỹ thuật số.
6.Ni dung:
6.1
 Những yếu tố bắt buộc phải có trên 1 tờ séc: Danh từ “Séc”:
Một chứng từ muốn được coi là séc thì phải có tiêu đề SÉCghi trên chứng từ đó và phải cùng ngôn ngữ với nội dung tờ séc. Trước đây, các tờ séc bằng tiếng Việt dùng danh từ “chi phiếu”, ngày nay người ta dùng từ “séc”, lấynguồn gốc từ tiếng Anh là “cheque” hay tiếng Anh của người Mỹ là “check”.
Số tiền xác định:
Số tiền ghi trên séc phải rõ ràng, ghi bằng số và bằng chữ,có ký hiệu tiền tệ. Séc được coi là một lệnh trả tiền vô điều kiện một số tiền nhấtđịnh, nghĩa là những người liên quan khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mìnhkhông được đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Như khi ngân hàng nhận được séc sẽ phảichấp nhận vô điều kiện lệnh này, trả cho người thụ hưởng số tiền ghi trên séc trừtrường hợp tài khoản phát hành séc không còn tiền hoặc tờ séc không đầy đủ tínhchất pháp lý.
GVHD: V
ũ Thị Hải Minh

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tellme_2008 liked this
Phuong Bich liked this
Ly Huynh liked this
Tìm Lại liked this
Zanka Zan liked this
Thuy Linh Nguyen liked this
Le Quynh Nga liked this
Akai Shuichi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->