Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hối phiếu

Hối phiếu

Ratings: (0)|Views: 1,687 |Likes:
Published by Hermy Trần

More info:

Published by: Hermy Trần on May 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
HỐI PHIẾU
LỚP ĐH23C1
NHÓM 1
Thành viên nhóm :
Trần Thị Vân An Đỗ Thị Vân Anh
1
 
Các loại chừng từ trong thanh toán quốc tế thường có hai loại : chứng từ tàichính và chứng từ thương mại. Trong chứng từ tài chính gồm có hối phiếu,lệnh phiếu (kỳ phiếu), séc, thẻ thanh toán.
1.Các nguồn luật điều chỉnh hối phiếu :
▪ Bộ Luật Thương Mại Việt Nam, 2005▪ Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam, 2005▪ Luật Hối Phiếu thống nhất – ULB, 1930Ngoài ra để thống nhất về lưu thông hối phiếu, các nước tư bản đã banhành các Luật Hối Phiếu như :▪ Luật Hối Phiếu của Anh – BEA, 1882▪ Luật Thương mại thống nhất của Mỹ - UCC
2.Định nga :
□ Theo điều 4 , Luật các công cụ chuyển nhượng :
“Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu ngườibị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêucầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụhưởng.”
□ Theo Luật Hối Phiếu thống nhất – ULB :
“Hối phiếu là một lệnh viết vô điều kiện được viết bởi một người (ngườiký phát) cho một người khác (người trả tiền hối phiếu) yêu cầu ngườinày phải trả ngay hoặc tại một thời điểm đã được xác định hoặc tại mộtthời điểm có thể xác định được trong tương lai, một số tiền nhất định,hoặc theo lệnh hoặc cho một người nào đó đã được xác định hoặc chongười cầm phiếu.”Như vậy trên hối phiếu, thông thường người ký phát là người bán,người bị ký phát là người mua hoặc là ngân hàng của người mua,người thụ hưởng là người ký phát hoặc có thể là bất kỳ người nào dongười ký phát chỉ định.Và người thụ hưởng thường có thể là : ngườithụ hưởng đích danh (thể hiện trên hối phiếu : pay to …), người thụhưởng theo lệnh (thể hiện trên hối phiếu : pay to order of …), người thụhưởng vô danh (thể hiện trên hối phiếu : pay to ).
3.Tính chất :
2
 
3.1. Hối phiếu mang tính trừu tượng :
Trên hối phiếu không phải nêu nguyên nhân phát sinh việc lập hối phiếumà chỉ nêu số tiền phải thanh toán và những nội dung liên quan đếnviệc trả tiền. Do vậy nghĩa vụ trả tiền của hối phiếu là trừu tượng.
3.2. Hối phiếu mang tính bắt buộc :
Hối phiếu là một lệnh đòi tiền vô điều kiện, do đó người bị ký phát phảitrả đúng theo nội dung ghi trên hối phiếu, và không được viện bất kỳmột lý do riêng nào để từ chối trả tiền cho người ký phát hoặc ngườithụ hưởng. Trừ trường hợp hối phiếu được lập ra trái với các đạo luậtchi phối nó.
3.3. Hối phiếu mang tính lưu thông :
Hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hoặc nhiều lần trong thờihạn của nó.
4.Phân loại hối phiếu :
Có thể phân loại hối phiếu theo nhiều tiêu thức khác nhau :
▪ Căn cứ vào thời hạn trả tiền :
+ Hối phiếu trả ngay (At sight Bill) : người bị ký phát phải thanh toáncho người xuất trình hối phiếu ngay khi thấy hối phiếu+ Hối phiếu có kỳ hạn (Usance Bill) : người bị ký phát phải thanh toánhối phiếu sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày chấp nhận hốiphiếu hay kể từ ngày ký phát hối phiếu
▪ Căn cứ vào việc trao nhận chứng từ kèm theo khi thanh toán tiền trênhối phiếu :
+ Hối phiếu trơn (Clean Bill) : đối với hối phiều trơn thì việc thanh toántiền trên hối phiếu sẽ không kèm theo chứng từ thương mại.+ Hối phiếu kèm chứng từ (Documentary Bill) : hối phiếu cùng vớichứng từ thương mại sẽ được gửi đến người bị ký phát.
▪ Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng của hối phiếu 
+ Hối phiếu đích danh (Nomonal Bill) : là loại hối phiếu ghi rõ tên củangười thụ hưởng, hối phiếu này không thể chuyển nhượng bằng kýhậu.
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hongvanmeomeo liked this
Trần Minh Tâm liked this
Phong Tran liked this
Phi Hùng liked this
Mai Sang liked this
Htm Vivi liked this
Hoa Quả Bang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->