Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Echipamente electrice 2011

Echipamente electrice 2011

Ratings: (0)|Views: 469|Likes:
Published by Marin

More info:

Published by: Marin on May 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/21/2012

pdf

text

original

 

 

 

 


 
 2
 
 3 
 Cursul de
ECHIPAMENTE ELECTRICE
se adreseaz
, în specialstuden
ilor de la sec
ia de Inginerie Electric
, dar
i celorlal
i studen
i ai facult

ilorde profil tehnic care doresc s
cunoasc
fenomenele de comuta
ie
i protec
ieelectric
.No
iunea de echipament electric este foarte larg
 
i se preteaz
la numeroaseinterpret
ri; de aceea trebuie s
preciz
m c
în domeniul Electrotehnicii prinechipament electric în
elegem dispozitivele destinate comuta
iei electrice,protec
iei consumatorilor electrici
i unele dispozitive folosite în ac
ion
rileelectrice.Transferul de energie electric
de la locul de producere la locul de utilizarese realizeaz
prin intermediul re
elelor electrice. Atât la produc
torii de energieelectric
cât
i în re
elele de transport, dar mai ales la consumatorii industriali saucasnici sunt utilizate aparate
i echipamente electrice de comuta
ie
i protec
ie.Definind un echipament de comuta
ie ca un ansamblu de dispozitiveelectromecanice sau electrice cu ajutorul c
rora se stabilesc sau se întrerupcircuitele electrice, rezult
c
din punct de vedere structural echipamentele decomuta
ie se împart în dou
mari categorii:
– echipamente de comuta
iei mecanic
, ce au cel pu
in un element mobilpe durata efectu
rii comuta
iei. La rândul lor aceste aparate pot fi:a)
neautomate
, cum ar fi: întrerup
toarele
i comutatoarele cu pârghie, între-rup
toarele
i comutatoarele pachet, butoane de ac
ionare, întrerup
toare bascu-lante, separatoare
i controlere;b)
automate
din care amintim: contactoarele, întrerup
toarele de joas
 
i înalt
tensiune
i separatoare de scurtcircuitare;
echipamente cu comuta
ie static
, ce nu au componente în mi
care iarconectarea sau deconectarea este comandat
 
i realizat
electronic. Aceast
 categorie de aparate de comuta
ie se realizeaz
cu dispozitive semiconductoare deputere ca: diode, tiristoare, triacuri sau tranzistoare de putere.În afara echipamentelor de comuta
ie exist
o categorie larg
de
echipamente electrice
 
de protec
ie
, cu rolul de a proteja generatoarele electrice,liniile electrice, transformatoarele
i consumatorii împotriva suprasarcinilor,supracuren
ilor, scurtcircuitelor, supratensiunilor sau a oric
ror regimuri anormalede func
ionare. Din categoria echipamentelor electrice de protec
ie fac parte:siguran
ele fuzibile, releele de protec
ie, declan
atoarele, bobinele de reactan

,eclatoarele
i desc
rc
toarele.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->