Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Guru Cemerlang

Guru Cemerlang

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Azwan Vieenna's

More info:

Published by: Azwan Vieenna's on May 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2011

pdf

text

original

 
 
1
LAMPIRAN BJNJK/PKIP/36/11
Gred DGA32 (KUP)Gred DGA34 (KUP)Gred DGA38 (KUP)Gred DG44 (KUP)Gred DG48 (KUP)Gred DG54 (KUP)
 
Gred Khas C (KUP)
Sila tandakan ( 
 ) gred yang dipohon
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABORANG PERMOHONAN GURU / PENSYARAH CEMERLANGPPPLD GRED DGA32 (KUP) HINGGA PPPS GRED KHAS C (KUP)
Pemohon dan Ketua Jabatan tempat pemohon bertugas hendaklah mematuhi arahanberikut:
Arahan:
1. Borang permohonan ini hendaklah diisi dalam satu salinan.2. Maklumat yang diberikan hendaklah betul, tepat dan lengkap. Bagi pernyataan
“tiga tahun kebelakangan”, maksudnya ialah “
2008, 2009 dan 2010
”.
 3. Semua dokumen sokongan yang dilampirkan mestilah disahkan.4. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah mendapat pengesahanKetua Jabatan.5. Borang permohonan hendaklah dikemukakan dalam
sampul surat berlakri
 dan
ditulis JNJK/PKIP/36/11 pada sudut atas sebelah kiri,
 
selewat-lewatnya pada Khamis, 19 Mei 2011.
 6. Pemohon dari semua sekolah rendah dan menengah hendaklahmengemukakan borang permohonan melalui Guru Besar/ Pengetua masing-masing dan dikemukakan kepada Ketua Nazir Negeri masing-masing (RujukLampiran I).7. Pemohon IAB dan Kolej Matrikulasi hendaklah mengemukakan borangpermohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dan dikemukakan kepadaKetua Nazir JNJK, Putrajaya (Rujuk Lampiran I).
 
 
2
SENARAI SEMAK SALINAN DOKUMEN
Nama Pemohon
: …………………………………………………………………..
 Tempat Bertugas
: .………………………………………………………………….
 Bil. Salinan Dokumen yang Perlu DilampirkanTandakan
)
 1 Kad Pengenalan2 Surat Lantikan Gred DGA29/DG413 Surat Pengesahan Gred DGA29/DG414 Surat Lantikan / Pengesahan ke Gred Jawatan Semasa5 Surat Kelulusan Pengisytiharan Harta Terkini (2006
 –
2011)6 Surat Kenyataan Tatatertib7 Sijil Akademik dan Ikhtisas8 Jadual waktu mengajar terkini9 Markah Laporan Nilai Prestasi Tahunan (LNPT) 2008, 2009 dan 201010 Buku Rekod Perkhidmatan Terkini11 Lampiran T1 bagi Tapisan Keutuhan SPRM12 Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/Tabung Pendidikan13 Sijil, surat penghargaan dan dokumen lain yang boleh menyokongpermohonan
 
 
3
MAKLUMAT PERIBADI DAN PERKHIDMATAN
Gambar
PERINGATAN
a. Bagi pilihan bertanda ( * ) potong yang tidak berkenaan.b. Jika ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila kepilkan helaian tambahan.
1. Mata Pelajaran/Bidang Dipohon: _______________________________ 2. Nama
dalam huruf besar seperti dalam kad pengenalan
 )
  __________________________________________________________ 3. No. Kad Pengenalan(Baru): ___________________________________ 
 
4. Tarikh Lahir: ___________________ 5. Jantina: *Lelaki / Perempuan6. Keturunan: __________________ 7. Umur pada 1 Januari 2011 : ________ tahun ________ bulan8. Tempat kediaman:a. Alamat Rumah: ___________________________________________________________  ___________________________________________________________ b. No. Telefon: ______________ c. No. Tel. Bimbit: ____________ d. Alamat e-mel: ___________________________ 9. Tempat Bertugas Sekarang:a. Nama dan Alamat: ___________________________________________________________  ___________________________________________________________ b. Kod Sekolah/ Institusi: _______________________ c. No. Telefon: _______________ d. No. Faks: _______________ e. Alamat e-mel: __________________________ 10. No. Fail Perkhidmatan
(
JPN/Bahagian
):
_____________________________ 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->