Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lista Doc. Necesare PSI

Lista Doc. Necesare PSI

Ratings:
(0)
|Views: 6,223|Likes:
Published by Băra Sebastian

More info:

Published by: Băra Sebastian on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2015

pdf

text

original

 
P.S.I.-S.U.Lista documentelor necesare :1. Decizie de numire cadru tehnic2. Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin3. Decizie privind instruirea personalului4. Plan de instruire testare5. Tematici pentru toate tipurile de instructaj6. Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor 7. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturileparticipantilor 8. Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal deexecutie a interventiei in caz de incendiu .Pentru celelalte categorii depersonal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are locinstruirea)9. Test instructaj introductiv general10. Testare obligatorie anuala lucratori11. Testari periodice12. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean13. Semnalizare cu panouri avertizoare,de interdictie sau de informareconform legii14. Marcare cai de acces si evacuare15. Plan controale interne16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor 17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentrumeserii,spatii,utilaje dupa caz18. Reglementare fumat19. Reglementare temperaturi extreme20. Reglementare cai de acces si evacuare21. Reglementare substante inflamabile22. Reglementare lucru cu foc deschis23. Permise de lucru cu foc arhivate24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc25. Plan de actiune in caz de incendiu26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate siafisate la locul de munca29. Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM30. Lista mijloace de stingere a incendiilor 31. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare,alarmare,alertare ,limitare stingere a incendiilor 32. Verificarea anuala a instinctoarelor 33. Scenariu siguranta la foc(copie)34. Procedura tratare deseuri35. Documente si materiale de instruire vezi rubrica Legislatie de pe siteAceasta lista e posibil sa nu fie completa pentru ca se adreseaza unei firmemici.
 
SERVICII IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR:1. Intocmirea Actelor de autoritate pe linia apararii impotriva incendiilor:Actele de autoritate ale angajatorului privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:* dispozitie privind stabilirea modului de organizare si aresponsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;* instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor lalocurile de munca;* dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;* dispozitie privind organizarea instruirii personalului;* dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgentaori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta (dacaeste cazul);* dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii oriutilizarii constructiilor/ amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei desecuritate la incendiu;* reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea,manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice;* conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe liniaapararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului defolosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;* dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de desemnatcu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;* masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadelecaniculare sau secetoase.2. Intocmirea fisei obiectivului;3. Intocmirea Instructiunilor proprii conform specificului activitatii;4. Efectuarea instructajului general si periodic la sediul beneficiarului, dacaspatiul acesta corespunde cerintelor legale;5. Asigurarea tematicilor de pregatire pe linia apararii impotriva incendiilor sia situatiilor de urgenta conform profilului societatii dumneavoastra pecategoriile de salariati;6. Stabilirea obligatiilor si drepturilor angajatilor;7. Informarea si instruirea angajatilor in domeniul apararii impotrivaincendiilor si a situatiilor de urgent (instructajul general, periodic, salariatilor ladata stabilita in grafic cnf. Legislatiei in vigoare), precum si verificareacunostintelor;8. Indrumarea salariatilor cu raspunderi privind completarea registreleinstalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor;9. Desemnarea conducatorului locului de munca si instruirea acestuiaprivind completarea registrului pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;10. Efectuarea exercitiilor de evacuare si ulterior completarea evidenteiexercitiilor de evacuare a personalului;11. Intocmirea de programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii, inurma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor indomeniu;12. Acordare asistenta pentru intocmirea programului anual pentru situatii deurgenta si finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor;
 
13. Efectuarea trimestriala a controlului intern de prevenire privind modul derespectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.SERVICII IN DOMENIUL PROTECTIEI CIVILE1. Intocmirea urmatoarelor acte de autoritate in conformitate cu prevederileLegea nr. 481/2004 privind Protectia civila, republicata in 2008 O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,aprobata cu Legea nr. 15/2005:* decizia (dispozitia) pentru: numire a inspectorului de protectie civila,constituire a comitetului pentru situatii de urgenta (celula de urgenta) si aregulamentului de organizare si functionare al acestuia;* decizia (dispozitia) de aprobare a organigramei de protectie civila si aconstituirii echipelor de interventie in caz de situatii de urgenta;* decizia (dispozitia) de instruire a salariatilor in domeniul protectieicivile;* intocmirea planului de alarmare al comitetului pentru situatii deurgenta, sinopticul cu activitatile si planul pazei de aparare a punctului deconducere.2. Clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice sioperatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie detipurile de riscuri specifice;3. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;4. Intocmirea schemei de instiintare persoanelor si organismelor competente la producerea unei situatii de protectie civila;5. Programul sedintelor semestriale ale comitetului pentru situatii de urgenta(celula de urgenta);6. Pregatirea inspectorului de protective civila a conducatorilor locurilor demunca cu modul de desfasurare a instruirii salariatilor din subordine.PLANURI DE INTERVENTIE SPECIFICE TIPURILOR DE RISCURI(fiecare plan se negociaza in functie de natura, amploarea si specificulactivitatii desfasurate pe baza de contract incheiat)1. Planul de interventie la incendiu, intocmit in conformitate cu prevederileAnexei nr. 3 din O.M.A.I. 163/2007 privind normele generale de aparareimpotriva incendiilor.2. Planul de analiza si acoperire a riscurilor, intocmit in conformitate cuprevederile O.M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobareaMetodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si aStructurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.3. Planul de evacuare in situatii de urgenta intocmit in conformitate cuprevederile O.M.A.I. Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta.4. Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specificegenerata de cutremur, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului comun

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rodica Sönmez liked this
mpreotescu liked this
macadonc liked this
Nico Adam liked this
Popescu Sebastian liked this
Gigi Manea liked this
Robitu Marian liked this
KrisztinaGyorgyjakab liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->