Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vplyv hospodárskej krízy na ekonomiku Číny

Vplyv hospodárskej krízy na ekonomiku Číny

Ratings: (0)|Views: 7,345|Likes:
Published by Tibor Švarda
Cieľom záverečnej práce bolo objasniť vývoj súčasnej hospodárskej krízy a jej nezanedbateľný vplyv na ekonomiku Číny. Záverečná práca sa zameriava na zmeny v hospodárstve Číny počas posledných šesťdesiatich rokov a analyzuje opatrenia čínskych
politikov v dôsledku krízy. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 6 tabuliek a 14
grafov, ktoré sú umiestnené v prílohách. Prvá kapitola je venovaná súčasnej hospodárskej
kríze s dôrazom na chronológiu udalostí, príčiny jej vzniku a rozličné teoretické prístupy.
V ďalšej časti sa charakterizuje čínska ekonomika a jej miesto vo svetovom hospodárstve.
Predmetom tretej kapitoly je vplyv krízy na ekonomiku Číny, kde sa rozoberajú kľúčové
zmeny v mnohých oblastiach čínskeho hospodárstva v dôsledku krízy. Štvrtá kapitola
približuje protikrízové opatrenia čínskej vlády so zreteľom na fiškálnu a monetárnu politiku.
Záverečná kapitola sa zaoberá štrukturálnymi problémami v čínskej ekonomike,
odporúčaniami a hodnotením opatrení, ako aj prognózou budúceho vývoja. Výsledkom
riešenia danej problematiky je detailné priblíženie situácie v čínskej ekonomike po prepuknutí
krízy, analyzovanie protikrízových opatrení, ale aj pomenovanie rizík, ktorým Čína čelí.
Cieľom záverečnej práce bolo objasniť vývoj súčasnej hospodárskej krízy a jej nezanedbateľný vplyv na ekonomiku Číny. Záverečná práca sa zameriava na zmeny v hospodárstve Číny počas posledných šesťdesiatich rokov a analyzuje opatrenia čínskych
politikov v dôsledku krízy. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 6 tabuliek a 14
grafov, ktoré sú umiestnené v prílohách. Prvá kapitola je venovaná súčasnej hospodárskej
kríze s dôrazom na chronológiu udalostí, príčiny jej vzniku a rozličné teoretické prístupy.
V ďalšej časti sa charakterizuje čínska ekonomika a jej miesto vo svetovom hospodárstve.
Predmetom tretej kapitoly je vplyv krízy na ekonomiku Číny, kde sa rozoberajú kľúčové
zmeny v mnohých oblastiach čínskeho hospodárstva v dôsledku krízy. Štvrtá kapitola
približuje protikrízové opatrenia čínskej vlády so zreteľom na fiškálnu a monetárnu politiku.
Záverečná kapitola sa zaoberá štrukturálnymi problémami v čínskej ekonomike,
odporúčaniami a hodnotením opatrení, ako aj prognózou budúceho vývoja. Výsledkom
riešenia danej problematiky je detailné priblíženie situácie v čínskej ekonomike po prepuknutí
krízy, analyzovanie protikrízových opatrení, ale aj pomenovanie rizík, ktorým Čína čelí.

More info:

Published by: Tibor Švarda on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
 
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVEFAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZ
Ť
AHOV
E
viden
č
č
íslo: 19100/I/2011/3517648678
VPLYV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA EKONOMIKU
Č
ÍNY
 
Diplomová práca2011 Bc. Tibor Švarda
 
 
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVEFAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZ
Ť
AHOVVPLYV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA EKONOMIKU
Č
ÍNY
Diplomová prácaŠtudijný program:
Hospodárska diplomacia
 Študijný odbor:
6221 8 00 – Medzinárodné ekonomické vz
ť
ahy
 Školiace pracovisko:
Katedra medzinárodných ekonomických vz
ť
ahov a hospodárskejdiplomacie
 Školite
ľ
:
Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
 
Bratislava 2011 Bc. Tibor Švarda
 
 
Z
ADANIE ZÁVERE
Č
NEJ PRÁCE
 
Meno a priezvisko študenta:
 Tibor Švarda
Študijný program:
 Hospodárska diplomacia
Študijný odbor:
 Medzinárodné ekonomické vz
ť
ahy
Typ závere
č
nej práce:
 Inžinierska závere
č
ná práca
Jazyk závere
č
nej práce:
 slovenský
Názov:
Vplyv hospodárskej krízy na ekonomiku
Č
íny
Anotácia:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou sú
č
asnej hospodárskej krízy s hlavnýmdôrazom na jej vplyv na ekonomiku
Č
íny. Práca je
č
lenená do piatich
č
astí. V prvej
č
astipráca približuje doterajší vývoj, prí 
č
iny vzniku a viaceré teoretické poh
ľ
ady na krízu.Druhá
č
as
ť
je charakteristická detailným priblížením ekonomiky
Č
íny a jej pozície vosvetovom hospodárstve. V tretej a štvrtej
č
asti práca prechádza do praktickejšej roviny,kde sa analyzujú nové faktory vyplývajúce z krízy na ekonomiku
Č
íny ako aj konkrétneopatrenia
č
ínskej vlády. Piata
č
as
ť
poskytuje autorove hodnotenie opatrení, jehoodporú
č
ania a prognózu do budúcnosti.
Vedúci:
Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Katedra:
KMEVaHD
Vedúci katedry:
prof. Ing.
Ľ
udmila Lipková, CSc.
Dátum zadania:
26.08.2009
Dátum schválenia:
 26.08.2009schválil

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jan Benak liked this
Michal Polin liked this
Jan Benak liked this
Ján Jurný liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->