Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reconstruction Process and Model of Bosnia by International Community (in Turkish)

Reconstruction Process and Model of Bosnia by International Community (in Turkish)

Ratings:
(0)
|Views: 1,716|Likes:
Published by Terlan Alekberoff

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Terlan Alekberoff on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
 
T.C.GAZ
ÜN
VERS
TES
 SOSYAL B
L
MLER ENST
TÜSÜULUSLARARASI
L
Ş
K
LER ANAB
L
M DALI
ULUSLARARASI TOPLUMUNBOSNA-HERSEK’
YEN
DEN YAPILANDIRMA SÜREC
 VE MODEL
 
DOKTORA TEZ
 HazırlayanPınar YÜRÜRTez Danı
ş
manıDoç. Dr. Türel YILMAZAnkara - 2007
 
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü
ğ
ü'nePınar YÜRÜR’e ait “Uluslararası Toplumun Bosna-Hersek’i YenidenYapılandırma Süreci ve Modeli” adlı çalı
ş
ma, jürimiz tarafındanUluslararası
li
ş
kiler Anabilim Dalında DOKTORA TEZ
olarak kabuledilmi
ş
tir.(
mza)Ba
ş
kan ...............................................................Akademik Unvanı, Adı Soyadı(
mza)Üye.....................................................................Akademik Unvanı, Adı Soyadı (Danı
ş
man)(
mza)Üye...................................................................Akademik Unvanı, Adı Soyadı(
mza)Üye...................................................................Akademik Unvanı, Adı Soyadı(
mza)Üye...................................................................Akademik Unvanı, Adı Soyadı
 
ÖNSÖZ
Uluslararası
li
ş
kiler alanında ba
ş
lamı
ş
oldu
ğ
um akademik hayatımdaBalkanlar bölgesini çalı
ş
ma alanı olarak seçmemdeki en büyük pay, 1998yılında asistanı olarak Gazi Üniversitesi,
ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi,Uluslararası
li
ş
kiler bölümünde çalı
ş
maya ba
ş
ladı
ğ
ım hocam Sayın Prof. DrRefet Y
NANÇ'a aittir. Yüksek Lisans tezimi Kosova üzerine yazdıktan sonraDoktora çalı
ş
ması için Balkanlar'ın Avrupa'ya açılan kapısı ve aynı zamandaen hassas ülkesi olan Bosna-Hersek'i seçtim.Balkanlar bölgesini tanımak maksadıyla iki dönem Milli E
ğ
itimBakanlı
ğ
ı'nca verilen burs ile Hırvatistan'ın ba
ş
kenti Zagreb'de ara
ş
tırmacıolarak bulundum. Zagreb Üniversitesi bünyesinde gerçekle
ş
tirdi
ğ
imara
ş
tırmaların yanı sıra, Slovenya ve Bosna-Hersek'i de görme imkanımoldu. Bu çalı
ş
ma dönemlerinde tez konumla ilgili bölge uzmanlarıylagörü
ş
tüm, kaynak taraması yaptım. Söz konusu bursun bana Balkanlarco
ğ
rafyasını tanımam, bu bölgelerde kendi kültümüzün mirasını görme
ş
ansını yakalamam ve yerel kaynaklara ula
ş
abilmem açısından büyük katkıgetirdi
ğ
ine inanmaktayım.Bosna-Hersek devleti tarihin eski devirlerinden beri dünya sahnesindeolan ancak, 1992'de ba
ğ
ımsız bir cumhuriyet olarak tanınmasının ardındansava
ş
a sürüklenen ve 1995'te Dayton Barı
ş
Antla
ş
masının imzalanması ileuluslararası himaye altına alınarak yönetilen kendine özgü bir ülkedir. Buba
ğ
lamda Bosna-Hersek'ten bugünkü anlamda ba
ğ
ımsız bir devlet olaraksöz etmek mümkün de
ğ
ildir. Çünkü ülkedeki en yetkili makam seçimlerlebelirlenen demokratik kurumlar de
ğ
il, uluslararası yüksek temsilcilikmakamıdır. Bosna-Hersek'teki devlet yapısı, uluslararası toplumun So
ğ
uksava
ş
sonrası istikrara kavu
ş
turmak istedi
ğ
i ülkeler için tasarladı
ğ
ı modelinen kapsamlı örne
ğ
idir. Ancak oldukça karma
ş
ık bir modelidir. Bu tezçalı
ş
masında bu yapının incelenmesi, olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->