Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAC Keynote

RAC Keynote

Ratings:
(0)
|Views: 5,506|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Published by: vanthiep50 on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Autodesk Revit Architecture
 – T
ập 4
 – Các bài nâng cao
Nguy
ễn Văn Thiệp
S
Ử 
D
ỤNG
KEYNOTE TRONG CÁC B
ẢNG CHÚ THÍCH
 
Trong ph
ần cơ bản, các bảng chú thích được tạo ra bằng các bảng thống kê
-
Schedules
,các b
ản chú thích
-
Legends
và b
ản mô tả chi tiết
-
Drafting View
.Trong bài này, tôi gi
ới thiệu dùng công cụ
Keynote
 
để tạo ra bảng chú thích đúng tiêu
chu
ẩn Việt Nam một cách khoa học và nhanh chóng
.N
ếu không dùng
Keynote
, chúng ta ph
ải tạo các cú thích và các bảng chú thích thủ công
s
ẽ mất nhiều
th
ời gian.
 Trong
Revit
có các lo
ại
Keynote:
Element:
 
Keynote
mô hình
để chú thích mô hình như tường, cửa đi, cầu thang
 
v.v….
 
Material: Keynote
v
ật liệu để chú thích vật liệu
 
User:
 
Keynote
t
ự tạo để ghi chú thích theo ký hiệu do người dùng đặt ra.
 Nguyên lý s
ử dụng
Keynote
trong
Revit
 
như sau:
 1.
 
T
ạo
b
ản nội dung mô tả các ký hiệu bằng tệp
*.txt
. Trong này có các c
ột: ký hiệu trên
b
ản vẽ, giải thích ký hiệu đó.
 2.
 
Trong
Revit
, dùng l
ệnh
Keynote Setting
 
để chỉ đường dẫn đến tệp
*.txt
nói trên.3.
 
Ra l
ệnh ghi ký hiệu
vào mô hình.4.
 
T
ạo bảng chú thích theo các ký hiệu đã ghi vào các mô hình.
 Hình d
ưới là các ký hiệu được ghi bằng
Keynote
và b
ảng chú thích cho các ký hiệu đó
.
1. T
ạo
t
ệp ký hiệu
 
T
ệp ký hiệu
Keynote
d
ạng
*.txt
.
Trong thư viện của
Revit
có t
ệp
 
RevitKeynotes_Metric.txt
, chúng ta có th
ể mở tệp này
b
ằng
Notepad
và s
ửa thành tiêu chuẩn
Vi
ệt Nam
.Chúng ta có th
ể tạo tệp mới bằng
Excel
ho
ặc bằng
Notepad
.C
ấu tạo của tệp
Keynotes.txt
 
như sau:
 
mã s
ố ký hiệu
 
kho
ảng tab
 
mô t
ả ký hiệu
 
kho
ảng tab
 
tên nhóm ký hi
ệu
 
nh
ư ví dụ dướiđây.
 
 
Autodesk Revit Architecture
 – T
ập 4
 – Các bài nâng cao
Nguy
ễn Văn Thiệp
 
T
ạo tệp
Keynotes
b
ằng
Excel
 
 
Kh
ởi động phần mềm
Excel
.
 
Dòng th
ứ nhất nhập tên nhóm ký hiệu.
Mu
ốn gõ tiếng
 
Việt an toàn phải dùng
phông
Unicode
.
 
Nh
ập các cột như sau:
 
 
C
ột A nhập mã ký hiệu, cột B
nh
ập mô tả ký hiệu, cột C nhập tên nhóm ký hiệu.
 
 
Sau khi nh
ập xong các ký hiệu, nhấn
Save as,
 
lưu trữ. Chọn loại tệp
OtherForrmat
.
 
H
ộp thoại hiện ra, chọn kiểu tệp là
Unicode
 
Text
t
ại
Save as type.
 
 
Đ
t tên t
p t
i ô
Name
. Nh
n
Save
.
 
Autodesk Revit Architecture
 – T
ập 4
 – Các bài nâng cao
Nguy
ễn Văn Thiệp
 
Khi m
ở tệp bằng
Notepad
, chúng ta th
ấy kết
 
quả như hình dưới.
 2.
 
T
ạo tệp bằng
Notepad
.
 
 
Kh
ởi động phần mềm
Notepad
.
 
Dòng th
ứ nhất nhập tên nhóm ký hiệu. Muốn gõ tiếng Việt an toàn phải dùng
phông
Unicode
.
 
Nh
ập mã ký hiệu, nhấn
Tab
, nh
ập mô tả ký hiệu, nhấn
Tab
, nh
ập tên nhóm ký
hi
ệu, gõ
Enter
.
 
Các dòng ti
ếp theo cũng thực hiện như trên.
 

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
celebgirl liked this
baucat2 liked this
hcphcp liked this
Dang Tien Phuc liked this
Tihon Le liked this
Thất A Ka liked this
tva2012 liked this
Tracy Trang Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->