Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
7Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pantawid Pasada Program

Pantawid Pasada Program

Ratings: (0)|Views: 1,278|Likes:
Published by The Outer Marker
PUBLIC TRANSPORT ASSISTANCE PROGRAM
PUBLIC TRANSPORT ASSISTANCE PROGRAM

More info:

Published by: The Outer Marker on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

01/12/2013

 
Ano ang Pantawid Pasada Card?
Ang 
Pantawid Pasada Card (Card)
ayhandog ng ating pamahalaan bilang  tulong sa mga lehitimong pampasaherong  jeepney upang makadagdag sa kanilang kita sa pansamantalang hamon ng panahon. Ang 
Card 
na ito ay naglalamanng Php 1,050.00 na maaaring gamitinsa pagbili ng krudo o diesel sa mgamakikilahok na gasolinahan.
Saan at kailan pwedeng makakuhang Card?
Nagsimula na po noong ika-2 ng Mayo2011 ang pamimigay ng 
Cards
saNational Capital Region (NCR). Maghintaylamang ng anunsyo ng DOE kung kailanang schedule ng distribution ng inyong association o samahan. Mangyari polamang na bisitahin ang DOE website(www.doe.gov.ph) para sa mga scheduleng distribution. Ang distribution centerpara sa NCR ay sa Camp CrameGrandstand, Quezon City. Iaanunsyo ng DOE ang schedule ng pamimigay sa ibang rehiyon, sa pakikipagtulungan ng PIA.
Ano ang mga dokumentongkailangan dalhin para mabigyan ng
Card 
?
a. Orihinal at photocopy ng currentConrmation Certicate mula sa LTFRB.Kung walang Conrmation Certicate,dalhin ang mga sumusunod:Orihinal at photocopy ng Certicate of Public Convenience, (Decision/Order)Photocopy ng OR (mula April2010-March 2011)/CRb. Orihinal at photocopy ng isang valid ID(na may larawan)
Mga Karaniwang Tanong sa Pantawid Pasada Card 
Pagkabigay ng
Card 
, maaari baitong magamit kaagad?
Pagkakuha ng 
Card 
, mangyaring maghintay muna ng limang (5) arawbago ito gamitin. Ito ay upang bigyanng panahon ang bangko na i-load ang Php1,050.00 sa mga Card.
Maaari ba itong gamitin nangminsanan lang o dapat aypaunti-unti ang pagkonsumo saPhp1,050.00 na load ng
Card 
?
Ang buong halagang Php 1,050.00na laman ng 
Card 
ay maaring gamitinsa pagbili ng krudo o diesel nang minsanan o paunti-unti, depende sainyong pangangailangan. Kung hindigagamitin ng minsanan, siguraduhinna mayroong sariling talaan ng bawat konsumo upang malaman ang natitirang load ng 
Card 
.
Saan maaaring gamitin ang Card?
Ang 
Card 
ay maaring gamitin pambiling krudo o diesel sa mga kalahok nagasolinahan. Magsadya lamang sa mgagasolinahan na may nakapaskil na“PANTAWID PASADA CARD ACCEPTEDHERE.”
Maaari ko bang gamitin ito sapagbili ng iba pang produktobukod sa krudo o diesel?
Tanging krudo o diesel lamang ang maaaring bilhin gamit ang 
Card 
. Hindipo ito maaaring ibili ng iba pang produkto sa tindahan sa gasolinahano sa ibang pamilihan. Hindi rin po itomaaring gamitin sa mga Automatic TellerMachine (ATM) para i-withdraw ang Php1,050.00 na load nito.
 Ang “
Public Transport  Assistance Program
(PTAP) ay handog ng atingpamahalaan bilang tulong samga lehitimong pampasaherong jeep at tricycle. Ang PantawidPasada ay makadaragdag sakita ng mga jeep at tricycle sapansamantalang hamon ngpanahon. Ito ay dagliang tugonhabang isinasakatuparan ang pang-matagalang programa tungo saenergy independent na Pilipinas.
"Sa usapingpetrolyo, lahattayo'y apektado.We're all in thistogether."

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lheazhele Suniga added this note|
bakit po laging walang nakukuha na load sa card ng papa ko samantalang yung mga kasama nya nakakakuha na sila.. PUJ BVA 393 SANCHEZ,CAGAYAN..sana po meron na..tnx
Grachelle Carating added this note|
kelan po b kmi mkkakuha ng pantawid pasada card ung mga kasamahan nmin dalawang beses n nkakuha g load kmi wala png card, route ZARAGOSA ,STA ROSA, CABANATUAN, CWJ268
Arwin Cabanting liked this
Bong Contaoi added this note|
last year po ay hindi po ako nakakuha ng libreng krudo sa dahil hindi nagkaroon ng laman hanggang ngayon po ay wala pa rin pero may card po ako. sana po makakuha po ako ngayon kasi ito lang po ang pagkakataon ko para lumuwag ako. plate number ko po ay DXU-929 batangas bauan route
Alona Jane Magnaye added this note|
kailan po maaring kumuha ng card dito sa batangas city?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->