Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vat ly 20

Vat ly 20

Ratings: (0)|Views: 502|Likes:
Published by caubeithd

More info:

Published by: caubeithd on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/29/2011

pdf

text

original

 
 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010
GV Trương Đình Den
Trang 1/7
 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 20. Năm học 2009-2010Môn. Vật Lý. Thời gian. 90phút(Số câu trắc nghiệm. 60 câu)I. Phần chung cho tất cả các thí sinhCâu 1.
Chọn phát biểu
sai
:
A.
Hai dao động điều hoà cùng tần số, ngược pha thì li độ của chúng luôn luôn đối xứng nhau.
B.
Khi vật nặng của con lắc lò xo đi từ vị trí biên ñến vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn luôn cùng chiều.
C.
Trong dao động điều hoà, khi ñộ lớn của gia tốc tăng thì độ lớn của vận tốc giảm.
D.
Dao động tự do là dao động có tần số chỉ phụ thuộc ñặc tính của hệ, không phụ thuộc các yếutố bên ngoài.
Câu 2.
Một vật dao động điều hòa theo phương ngang trên đoạn MN = 8 cm. Giả sử tại thời điểmt = 0 vật ở vị trí có li độ cực đại (+) thì cho đến lúc t = /30 ( s) vật đi được quãng đường dài 6cm. Phương trình dao động của vật :
A.
x = 4cos(20t ) cm.
B.
x = 4 cos (20t + ) cm.
C.
x = 4 cos (10t +)cm.
D.
x = 4 cos (20t + ) cm.
Câu 3.
Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc α
0
. Khi vật đi qua vị trí có ly độ góc α, nó có vận tốc là v . Khi đó, ta có biểu thức:
A.
2220
v=αgl
.
B.
α
2
=
20
- glv
2.
C.
20
= α
2
+
22
v
.
D.
α
2
=
20
-
lgv
2
.
Câu 4.
Vật A và B lần lượt có khối lượng là m và 2m được nối với nhau và treo vàomột lò xo thẳng đứng bằng các sợi dây mảnh, không dãn
(hình vẽ 2)
. g là gia tốc rơi tự.Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật. Gia tốc của Avà B ngay sau khi dây đứt lần lượt là
A.
g/2 và g.
B
. 2g và g.
C.
g/2 và g.
D.
g và g.
Câu 5.
Có 2 vật dao động điều hoà, biết gia tốc vật 1 cùng pha với li độ của vật 2. Khivật 1 qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì vật 2:
A.
Qua vị trí cân bằng theo chiều âm..
B.
Qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
C.
Qua vị trí biên có li độ âm.
D.
Qua vị trí biên có li độ dương.
Câu 6.
Đ
ể duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó, ta phải
A.
Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từngchu kì.
B.
Tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không thay đổi theo thời gian.
C.
Tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
D.
Làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát.
Câu 7.
Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơnsố nuclôn của hạt nhân Y thì
A.
hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
B.
hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
C.
năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
D.
năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
Câu 8.
Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng
).(100
1
m N 
và vật nhỏ có khối lượng
)(250
 g m
, dao động điều hoà với biên độ
)(6
cm A
. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trícân bằng. Tính từ gốc thời gian (t
0
= 0 s), sau
)(1207
 s
 
vật đi được quãng đường
A.
9 cm.
B.
15 cm.
C.
3 cm.
D.
14 cm.
BA
 Hình vẽ 2
 
 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010
GV Trương Đình Den
Trang 2/7
 
Câu 9.
Đại lượng nào sau đây khi có giá trị quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thần kinh củacon người
A.
Âm sắc của âm.
B.
Mức cường độ âm
C.
Tần số âm.
D.
Biên độ của âm
Câu 10.
Thực hiện giao thoa sóng cơ trên mặt chất lỏng với 2 nguồn kết hợp ngược pha S
1
và S
2
 phát ra 2 sóng có biên độ lần lượt là 2cm và 4cm ,bước sóng
 
= 20cm thì tại điểm M cách S
1
một đoạn 50 cm và cách S
2
một đoạn 10 cm sẽ có biên độ
A.
1,5 cm
B.
2 cm
C.
3 cm
D.
2,5 cm.
Câu 11.
Một ống bị bịt một đầu cho ta một âm cơ bản có tần số bằng f. Sau khi bỏ đầu bị bịt, tầnsố của âm cỏ bản phát ra sẽ như thế nào?
 A.
Tăng lên gấp 2 lần
 
B.
Tăng lên gấp 4 lần
C.
Vẫn như truớc đó
D.
Giảm xuống 2 lần
Câu 12.
Hạt nhân
210
 Po
là chất phóng xạ phát ra tia α và biến đổi thành hạt nhân PB. Tại thờiđiểm t, tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt Po trong mẫu là 5, vậy tại thời điểm này tỉ lệ khốilượng hạt chì và khối lượng hạt Po là
A.
0,204.
B.
4,905.
C.
0,196.
D.
5,097.
Câu 13.
Xét một dao động điều hoà truyền đi trong môi trường với tần số 50Hz, ta thấy hai điểmdao động lệch pha nhau
/2 cách nhau gần nhất là 60 cm, Xác định độ lệch pha của một điểmnhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 s
A.
11
 
B.
11,5
 
C
.10
 
D.
không xác định được
Câu 14.
 Người ta dùng prôton bắn phá hạt nhân Bêri đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli và X. Biết prton có động năng K= 5,45MeV, Hạt Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt prôton và cóđộng năng K 
He
= 4MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấpxỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng
A.
6,225MeV .
B.
1,225MeV .
C.
4,125MeV.
D.
3,575MeV .
Câu 15.
Trong mạch dao động tự do LC có cường độ dòng điện cực đại là I
0
. Tại thời điểm t khidòng điện có cường độ i, hiệu điện thế hai đầu tụ điện là u thì:
A.
222200
1
iu I
 
B.
222200
1
iu I
 
C.
220
1
 Ii
 
D.
220
1
 Ii
 
Câu 16.
Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 100 (pF) và cuộn cảmcó độ tự cảm 1/
2
(
H). Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyếnnào?
A.
Dài cực dài B. Trung
C.
 Ngắn
D.
Cực ngắn
Câu 17.
Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C (hình vẽ). Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tạithời điểm cường độ dòng điện trong mạch đang đạt giá trị cự
C.
 Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ:
 A.
không đổi
B.
giảm còn 1/4
C.
giảm còn 3/4
D.
giảm còn 1/2
Câu 18.
Trong một mạch dao động LC có tồn tại một dao động điện từ, thời gian đểchuyển năng lượng tổng cộng của mạch từ dạng năng lượng điện trường trong tụđiện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,50
 
 s
. Chu kỳ dao động của mạch là:
A.
1,5
 
 s
.
B.
3,0
 
 s
.
C.
0,75
 
 s
.
D.
6,0
 
 s
.
Câu 19.
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có độ tự cảm L thay đổi được, đặt vào haiđầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh L để U
Lmax
khi đó
A.
điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với u
MB
một góc
4/
.B. điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với u
MB
một góc
2/
.
C.
điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha so với u
MB
một góc
4/
.
 L
 K 
CLMABR
 
 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010
GV Trương Đình Den
Trang 3/7
 
D.
điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha so với u
MB
một góc
2/
.
Câu 20.
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết Z
L
= 300
, Z
C
= 200
, R là biến trở.Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng
)V(t100cos.6200u
. Điều chỉnh R đểcường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại bằng
A.
I
max
= 2A.
B.
I
max
= 2
2
A.
C.
I
max
= 2
3
A.
D.
I
max
= 4A.
Câu 21.
Trong một đoạn mạch RLC( cuộn dây thuần cảm) duy trì điện áp hiệu dụng U giữa haiđầu đoạn mạch cố định. Thay đổi tần số góc
của dòng điện xoay chiều. Biết các tần số góc làmcho điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn cảm đạt cực đại bằng
C
L
. Tìm tần số góc
làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đạiA
=
CL
.
B.
 
=
L
.
C
 
C.
= (
L
+
C
).
D.
= (
L
+
C
)/2.
Câu 22.
Mạch điện như hình vẽ, u
AB
= U
2
cos
t ( V).Khi khóa K đóng : U
= 200V; U
C
= 150V. Khi khóa K ngắt :U
AN
= 150V; U
 NB
= 200V. Xác định các phần tử trong hộp X ?
A.
0
L
0
.
B.
0
C
o
.
C.
L
0
C
0
.
D.
0
.
Câu 23.
Trong các câu sau đây, câu nào
sai 
?
A.
Khi một khung dây quay đều quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trườngđều thì trong khung dây xuất hiện suất điện động xoay chiều hình sin.B. Điện áp xoay chiều là điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian.
C.
Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
D.
Trên cùng một đoạn mạch, dòng điện và điện áp xoay chiều luôn biến thiên với cùng pha banđầu.
Câu 24.
Trong các máy dao điện một pha, các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều quấn trêncác lõi thép kĩ thuật điện nhằm:
A.
làm cho các cuộn dây phần ứng không toả nhiệt do hiệu ứng Jun-lenxơ.
B.
làm cho các cuộn dây phần cảm có thể tạo ra từ trường xoáy.
C.
tăng cường từ thông cho chúng.
D.
từ thông qua các cuộndây phần cảm và phần ứng biến thiên điều hoà theo thời gian.
Câu 25.
Chọn phát biểu
đúng 
.
A.
Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay.B. Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.
C.
Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả vềhướng và trị số.
D.
Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quaycủa từ trường.
Câu 26.
Cho đoạn mạch xoay chiều (theo hình bên). Biết L = 318 mH,
1002sin100.()
 AM 
ut
 
21002sin(100.)()3
MB
ut
  
 Biểu thức hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng:
A.
1002sin(100.)()3
 AB
ut
  
 
B.
 
1002sin(100.)()6
 AB
ut
  
 
C.
200sin(100.)()3
 AB
ut
  
 
D.
200sin(100.)()6
 AB
ut
  
 
Câu 27.
Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng haiđầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng nhau. Tìm hệ số công suất cos
củamạch.
A.
0,5.
B.
 
3
/2.
C.
2
/2.
D.
1/4.
Câu 28.
Trong thí nghiệm I-âng, người ta chiếu sáng 2 khe đồng thời bức xạ màu đỏ có bước sóng640nm và bức xạ màu lục
.
Trên màn quan sát, người ta thấy giữa vân sáng cùng màu gần nhất
N
CR
BA
K
X

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->