Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Statistica-matematica

Statistica-matematica

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by ladyx342000

More info:

Published by: ladyx342000 on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
 
Statistica matematicaprobleme de dificultate redusa
 
1.
 
Fie
θ
un parametru al colectivit
ăŃ
ii generale
ş
i
θ
*(x
1
,x
2
,…,x
n
) o func
Ń
ie de selec
Ń
ie. Esteadevarat ca c
ă
 
θ
* este o estima
Ń
ie consistent
ă
a lui
θ
dac
ă
 
θ
*(x
1
,x
2
,…,x
n
) converge înprobabilitate c
ă
tre
θ
?
 
2.
 
Este adevarat ca momentele de selec
Ń
ie sunt estima
Ń
ii absolut corecte ale momentelorteoretice.
 
3.
 
Este adevarat ca urmatoarea estimatie:este o estimatie nedeplasatapentru dispersia teoretica.
 
4.
 
Fie si doi estimatori nedeplasati pentru un parametru . Sa se precizeze dacaestimatorul pastreaza proprietatea de a fi nedeplasat pentruparametrul dat .
 
5.
 
Este adevarat ca momentele de selec
Ń
ie sunt estima
Ń
ii absolut corecte ale momentelorteoretice.
 
6.
 
Este adevarat ca valoarea mometului de selec
Ń
ie de ordinul r este
?
7.
 
Dintr-o popula
Ń
ie normal repartizat
ă
cu dispersia necunoscut
ă
se face o selec
Ń
iede volum n.
Este adevarat ca
intervalul de încredere pentru media m a popula
Ń
ieicu dispersia necunoscut
ă
este
,
s s x t x n n
α α 
+
ɶ ɶ
?
 
8.
 
Este adevarat ca intervalul de incredere pentru parametrul mediei m din repartia normalaN(m,) cand se cunoaste este ?
 
9.
 
Este adevarat ca intervalul de incredere pentru parametrul m al repartitiei normaleN(m,) cand nu se cunoaste dispersia este: ?
 
10.
 
Este adevarat ca intervalul de incredere pentru parametrul m al repartitiei normaleN(m,) cand nu se cunoaste dispersia este: ?11.
 
Este adevarat ca intervalul de incredere pentru parametrul m al repartitiei normaleN(m,) cand nu se cunoaste dispersia este: ?12.
 
Este adevarat ca intervalul de incredere pentru parametrul dispersiei al repartieinormale N(m,) este ?
 
 
13.
 
Fie densitatea de reparti
Ń
ie f(x,
θ
), cu
θ
parametru necunoscut. Fie cazul ipotezei simple:H
0
:
θ
=
θ
0
si cel al ipotezei alternative H
1
:
θ
=
θ
1
. Este adevarat ca probabilitatea derespingere a ipotezei H
0
ca func
Ń
ie de
θ
se nume
ş
te riscul furnizorului?
 
14.
 
Este adevarat ca testul Z se aplicã pentru verificarea ipotezei
00
:
mm H 
=
cu alternativa
11
:
mm H 
=
pentru distributia
( )
2
,
σ
m N 
cu
2
σ
cunoscut.
 
15.
 
Este adevarat ca pentru compararea a doua proportii provenite din doua esantioane devolume si ale aceleasi populatii se foloseste statistica normal redusa:?
 
16.
 
Pentru compararea a 2 proportii testam ipoteze nula: contra ipotezeialternative: la un prag de semnificatie . Atunci putem spunem carespingem ipoteza nula in cazul: , unde reprezinta cuantila de ordin ?
 
17.
 
Este adevarat ca valorile
    
αΦ=
α
21
1
,
unde
 
este functia de repartie pentru ovariabila normal redusa, nu se cunosc.
 
18.
 
Dacã
( )
n
 x x
,...,
1*
θ
converge în probabilitate cãtre parametrul
θ
, spunem cã
*
θ
este oestimatie consistentã a lui
θ
?
 
19.
 
Daca
( )
( )
θ=θ
n
 x x M 
,...,
1*
,
( )
( )
0,...,lim
1*2
=θ
nn
 x x D
,spunem ca
( )
n
 x x
,...,
1*
θ
este oestimatie corecta a parametrului
θ
?
 
20.
 
O estimatie
*
θ
este nedeplasatã pentru parametrul dacã
( )
0
*
=θ
 M 
?
 
21.
 
Dispersia de selectie este
( )
=
=
nii
x xns
122
1
este o estimatie nedeplasata pentrudispersia teoretica?
 
22.
 
Valoarea mediei de selectie este
=
=α=
nii
 xn x
11
1
?
 
23.
 
Valoarea dispersiei de selectie este
( )
=
=
nii
x xns
122
1
?
 
24.
 
Dacã repartitia teoreticã are media
m
si dispersia
2
σ
, atunci media de selectie arevaloarea medie si dispersia
n
2
σ
?
 
25.
 
Testul "t" (Student) se aplicã pentru verificarea ipotezei
00
:
mm H 
=
cu alternative
11
:
mm H 
=
pentru distributia
( )
2
,
σ
m N 
cu
2
σ
cunoscut?
 
26.
 
Pentru compararea dispersiei de sondaj cu dispersia populatiei originare considerate
( )
2
,
σ
m N 
trebuie verificatã ipoteza
2020
:
σ=σ
 H 
contra alternativei
2121
:
σ=σ
 H 
 
seface cu ajutorul unui esantion de volum
n
cu statistica
( )
22
~1
σ=
sn
care are orepartitie
2
χ
?27.
 
Dacã
 x
n
reprezintã numãrul observatiilor în care a apãrut o valoare a caracteristicii
ξ
 mai micã decât
 x
atunci functia de repartitie de selectie este
( )
nn x
xn
=
*
?
 
 
28.
 
O estimatie
*
θ
este nedeplasatã dacã
( )
2*
0
 D
θ 
=
?
 
29.
 
Histograma se obtine folosind observatiile distincte: pentru caracteristicaX a unei populatii statistice si frecventele absolute asociate lor: . Esteadevarat ca poligonul frecventelor relative este poligonul ce uneste puncteleunde sunt observatii distincte pentru caracteristicaX a unei populatii statistice si frecventele absolute asociate lor?
 
30.
 
Moda este observatia de selectie cu frecventa cea mai mica?
 
31.
 
Este adevarat ca amplitudinea A are urmatoarea proprietate: ?
 
32.
 
Amplitudinea A are urmatoarea proprietate: ?
 
33.
 
Se face o cercetare selectiva a cheltuielilor lunare de consum la un produs. Se obtinurmatoarele date de selectie: 13,12 10,12,13, 14, 13, 14, 12, 11, 15, 14, 10, 14, 13, 11,14, 15, 16, 13. Sa se calculeze valoarea functiei de repartie empirice in punctul 12,5.(sase dea valoarea cu o precizie de 2 zecimale).
 
34.
 
Se face o cercetare selectiva a cheltuielilor lunare de consum la un produs. Se obtinurmatoarele date de selectie: 13,12 10,12,13, 14, 13, 14, 12, 11, 15, 14, 10, 14, 13, 11,14, 15, 16, 13. Sa se calculeze valoarea functiei de repartie empirice in punctul 16.
 
35.
 
Se face o cercetare selectiva a cheltuielilor lunare de consum la un produs. Se obtinurmatoarele date de selectie: 13,12 10,12,13, 14, 13, 14, 12, 11, 15, 14, 10, 14, 13, 11,14, 15, 16, 13. Sa se calculeze valoarea functiei de repartie empirice in punctul 9.
 
36.
 
Se face o cercetare selectiva a cheltuielilor lunare de consum la un produs. Se obtinurmatoarele date de selectie: 13,12 10,12,13, 14, 13, 14, 12, 11, 15, 14, 10, 14, 13, 11,14, 15, 16, 13. Sa se calculeze probabilitatea ca variabila aleatoare de selectie saapartina intervalului (12; 14,5). ( sa se dea valoarea cu o precizie de o zecimala)
 
37.
 
Se face o cercetare selectiva a cheltuielilor lunare de consum la un produs. Se obtinurmatoarele date de selectie: 13,12 10,12,13, 14, 13, 14, 12, 11, 15, 14, 10, 14, 13, 11,14, 15, 16, 13. Sa se calculeze valoarea mediei de selectie(sa se dea valoarea cu oprecizie de 2 zecimale).
 
38.
 
Se face o cercetare selectiva a cheltuielilor lunare de consum la un produs. Se obtinurmatoarele date de selectie: 13,12 10,12,13, 14, 13, 14, 12, 11, 15, 14, 10, 14, 13, 11,14, 15, 16, 13. Sa se calculeze valoarea dispersiei de selectie.(sa se dea valoarea cu oprecizie de 4 zecimale).
 
39.
 
Fie
θ
un parametru necunoscut pentru o densitate de repartitie
( )
θ
,
 x f 
.Atunci pentru oselectie de volum
n
obtinem douã statistici
( )
n
 x x A
,...,
1
,
( )
n
 x x B
,...,
1
astfel încâtprobabilitatea
( ) ( )( )
δ=θ
nn
x x B x x AP
,...,,...,
11
,
unde
δ
nu depinde de
θ
. Atunci[A,B] se numeste........................de incredere.
 
40.
 
Fie
θ
este un parametru necunoscut pentru densitatea de repartitie
( )
θ
,
 x f 
.Atuncipentru o selectie de volum
n
obtinem douã statistici,
( )
n
 x x A
,...,
1
,
( )
n
 x x B
,...,
1
astfel încât probabilitatea
( ) ( )( )
δ=θ
nn
x x B x x AP
,...,,...,
11
,
unde
δ
nu depinde de
θ
. Inacest caz multimea punctelor de selectie
( )
n
 x x
,...,
1
pentru care
 B A
θ
, se numeste............ de acceptare pentru
θ
.
 
41.
 
Fie
θ
este un parametru necunoscut al densitatii de repartitie
( )
θ
,
 x f 
în care pentru oselectie de volum
n
obtinem douã statistici,
( )
n
 x x A
,...,
1
,
( )
n
 x x B
,...,
1
astfel încâtprobabilitatea
( ) ( )( )
δ=θ
nn
x x B x x AP
,...,,...,
11
,
unde
δ
nu depinde de
θ
.Atuncinumãrul
δ
se numeste ....... de încredere al intervalului [A,B].
 
42.
 
În luarea deciziei de admitere sau respingere a unei ipoteze se pot face o eroare degradul întâi daca .....................
0
 H 
desi ea este adevãratã.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->