Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Els premianencs i el mar. La pesca

Els premianencs i el mar. La pesca

Ratings: (0)|Views: 2,522|Likes:
Published by Joan Sol
Capítol II del llibre "Els premianencs i el mar". Editat per l'Associació Bellamar i l'Ajuntament de Premià de Mar.
Capítol II del llibre "Els premianencs i el mar". Editat per l'Associació Bellamar i l'Ajuntament de Premià de Mar.

More info:

Published by: Joan Sol on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

 
LA PESCA
 
La pesca amb canya 
Un dels sistemes més elementals de pesca que s’ha practicat des de sempre a les platges i ro-quissars de Premià és la pesca amb canya. Quan arriba el bon temps –tot i que hi ha quipesca tot l’any– una legió de pescadors afeccionats planta les canyes a les platges i entre lesroques del passeig, sobretot de matinada i al capvespre, quan el sol encara no és fort i el peixestà més actiu. Avui dia es considera una modalitat de pesca esportiva però antigament mésd’un àpat i de dos deurien dependre de l’habilitat i la sort del pescador de canya.
“El pesca- dor de canya en gasta més que no en guanya” 
, diu la dita. Per
ò
, a Premi
à
de Mar, els nois delpoble i els pescadors natius funcionaven a l
inrev 
é
s de la dita;
é
s a dir, sovint en treien pro-fit, d
aquesta activitat, com a m
í
nim en forma de coneixements i experi
è
ncies. Vegem-ne unexemple, a trav 
é
s del testimoni d
un antic practicant d
aquest sistema ancestral de pesca:
“ 
Recordem un operari i ve 
í 
del carrer 
 À 
ngel Guimer 
à 
, en Pallar 
è 
s, gran aficionat a la pesca amb canya, a qui entre els anys 1956 a 58 li port 
à 
vem plom vell, que ell fo- nia i n 
’ 
omplia uns motlles per a fer ploms per pescar. Un cop fets, ens en donava uns quants, segons el plom aportat. En Pallar 
è 
s ens enseny 
à 
a fer el nus per lligar l 
’ 
ham,a fer les cametes i la manera m 
é 
s f  
à 
cil de posar-les i treure-les, a escollir les millors canyes 
‘ 
mascles 
’ 
dels torrents, i tot un seguit de maneres d 
’ 
arranjar les canyes per pes- car, amb boia i popera , o a 
’ 
’ 
arrossegai 
’ 
, amb tres o quatre hams i una popera a la  punta. Tamb 
é 
ens feu, en el seu taller, els primers arpons per a ca 
ç 
ar pops. An 
à 
vem a un torrent a cercar una canya mascle bona. La canya mascle 
é 
s la que no fa 
‘ 
 plumero 
’ 
i acostuma a tenir els espais entre nusos m 
é 
s llargs que la canya femella. L 
’è 
-79-
C
om a qualsevol poble lligat al mar, la pesca sempre ha estat present a Premi
à
,des dels temps m
é
s remots. L
home va descobrir ben aviat que el mar era unafont inesgotable d
aliment i va comen
ç
ar a enginyar tota una s
è
rie d
estris i sistemesde pesca per capturar el peix que passava prop de la vora. Hams, fitores i trampes vanser els estris m
é
s elementals utilitzats per pescar des de la costa. Despr
é
s, gr
à
cies a lainvenci
ó
de la xarxa i, sobretot, a partir de la construcci
ó
d
embarcacions, la captu-ra del peix es va poder estendre m
é
s enll
à
de les costes, mar endins. I la pesca va es-devenir un ofici i una ind
ú
stria important.Les comunitats humanes que van viure en les nostres contrades abans de l
edat mit- jana no ens han deixat gaires traces de les seves activitats pesqueres. Al poblat ib
è
ricde la Cadira del Bisbe (Premi
à
de Dalt) s
hi han trobat hams, generalment de bron-ze, i restes dels peixos capturats aleshores, que daten del segle
IV 
abans de Crist. Elsromans tamb
é
van explotar el nostre litoral. A la vil
·
la romana descoberta a l
HortaFerrerons, s
hi ha trobat un fragment d
un gran ham de bronze, del segle
dC, i pei-xos gravats en peces de cer
à
mica, del segle
II
dC. Aquests elements permeten deduirque, efectivament, a la zona de Premi
à
es pescava des de temps remots.
-78-
Restes d
hams i de peixos de m
é
s de dos mil anys d
antiguitat.
 
-81-
 poca de collir-la eren els mesos de gener i febrer, quan est 
à 
madura. Un cop collida es  pelava de fullaraca i de grop, i amb un drap de cot 
ó 
, s 
’ 
untava amb oli d 
’ 
oliva i es dei- xava assecar a l 
’ 
ombra. Un cop seca, al cap d 
’ 
un mes, se li feien els lligams de protecci 
ó 
.En el cimerol o punta de la canya es cobrien uns cinc cent 
í 
metres amb un fil prim de 
à 
nem, ben enrrotllat i tibat, amb un nus d 
’ 
estrenyiment, a fi d 
’ 
evitar que s 
’ 
obr 
í 
s. A baix s 
’ 
hi col 
·
locava una anella feta amb un retall de tub de llaut 
ó 
, que servia d 
’ 
acabat i tamb 
é 
de protecci 
ó 
. Despr 
é 
s s 
’ 
aparellava amb un fil de 
‘ 
nailon 
’ 
recuperat i desembu- llat, dels que la mar tornava, amb una longitud
’ 
una vegada i mitja la llargada de la canya; 
é 
s a dir, que mai no super 
é 
s dues vegades la llargada de la canya. A l 
’ 
extrem del  fil s 
’ 
hi feia una baga on s 
’ 
hi penjaven, a gust de cadasc 
ú 
, les cametes amb els hams. Amb aquesta canya pesc 
à 
vem a 
‘ 
’ 
arrossegai 
’ 
, que consistia a posar l 
’ 
esquer a l 
’ 
ham o hams,amb uns petits ploms, llen 
ç 
ar-lo a l 
’ 
aigua i caminar a poc a poc, seguint la costa.La pesca amb boia era m 
é 
s tranquil 
·
la i es feia en llocs concrets com les Roques d 
’ 
en Pons, la Desc 
à 
rrega, davant del Pla de l 
’ 
Os, i altres racons que cadasc 
ú 
sabia. La canya era un p 
è 
l m 
é 
s gruixuda, i en la baga del fil hi pass 
à 
vem una cameta amb una boia, dues o tres poperes petites, i una de grossa a l 
’ 
extrem, sense esquer. L 
’ 
es- quer era pasta de pescar que ens f  
è 
iem nosaltres amb arengades trinxades, farina i oli brut de la paella de fregir peix, tot ben pastat, fins que tingu 
é 
s una consis- 
è 
ncia semblant a la plastilina. Es feia una bola que es posava a les poperes i ja es- tava a punt. Recordem una pasta feta amb unes llaunes grans d 
’ 
anxoves, que ens regalava en Cisa dels transports, inflades i pudentes, que a m 
é 
s d 
’ 
empudegar la ca- sa en fer la pasta, ens donava un resultat extraordinari. Amb aquesta pasta pesc 
à 
rem a dojo; tot era tirar i treure un peix darrera l 
’ 
altre.
(H
IST
Ò
RIA 
O
NOM
 À 
STICADE
P
REMI
 À 
DE
M
 AR 
, J. G
Ó
MEZI
F. L
Ó
PEZ
)-80-
La platja va i ve, per
ò
la pesca amb canya es mant
é
.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->