Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nasilje i Agresija Prema Djeci i Maloljetnicima

Nasilje i Agresija Prema Djeci i Maloljetnicima

Ratings:
(0)
|Views: 190|Likes:
Published by milaanbursa

More info:

Published by: milaanbursa on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2011

pdf

text

original

 
Sadraj
Uvod..........................................................................................................................2Konvencija o pravima dijeteta...................................................................................3rtve edomorstva.....................................................................................................4Fenomen maltretiranja dijece i maloljetnika.............................................................6
Zaputanje odgojno-obrazovnih potreba
........................................................7
Izostanak nadzora nad dijetetom
..................................................................8
Izostanak tijelesne i zdravstvene brige o dijeci
...............................................8
Psiholoko maltretiranje dijeteta
..................................................................9
Tjelesno zlostavljanje
.................................................................................9
Seksualno zlostavljanje dijeteta
.................................................................10Otklanjanje nekih rizika u prepoznavanju fenomena maltretiranja.........................11Fenomen maltretiranja meu dijecom.....................................................................11Zakljuak.................................................................................................................13Literatura.................................................................................................................14
 
1
Uvo
d
 Nasilje i zlostavljanje su vijekovna sudbina mladih. Ova pojava datira jo od vrijemastarih Sumeranapre 5.000 godina, a prenijela se na Grku i Rim u srednjem vijeku. Patria potestas glava porodice u rimskom pravu, identino mnogim drugim narodima, podrazumjevalo je i pravo oca da raspolae ivotom svoje djece. On ih se mogao odrei, prodati ili ubiti. Sve donedavno nasilje nad djecom se smatralo roditeljskom privilegijom.rtva porodinog nasilja
(u ovom sluaju nad dijecom)
moe da bude bilo ko , bez obzirana pol, godine, materijalni status, obrazovni nivo, nacionalnu ili religisku pripadnost. Isto takonasilnik nema odreeni Äpsiholoki profil³. Moe se desiti da to bude obrazovana, armantna,uspjena, cijenjena linost, potovana u drutvu i na poslu, a opet to mogu da budu i ovisnici,ljubomorne i problematine osobe.Zlostavljanje dijece od strane roditeljanema opravdanja. Ovaj in se smatra namjernom povredom bez ikakvog objanjenja. Zlostavljanje nad dijecom podjednako vre i otac i majka,najee zajedno. Ukoliko jedan roditelj zlostavlja dijete a drugi to zna i ne uini nita da bispreio to zlostavljanje i sam je uesnik.U Republici Srpskoj je 2005. godine donijet Zakon o zatiti od nasilja u porodici. Ovimzakonom se ureuje zatita od nasilja u porodici, nain zatite lanova porodice, i vrsta i svrhasankcija za izvrioce nasilnih radnji.Vrste nasilja i agresije prema maloljetnicima su obraeni u daljnjoj obradi, kao i nainina koji se mogu prepoznati.
 
2
 
onvenci
 ja
o
pra
vim
a dj
etet
a
Prema ovoj Konvenciji dijete je svako ljudsko bie koje nije navrilo osamnaest godinaivota, ukoliko se po zakonu koji se primjenjuje na dijete, punoljetstvo nestie ranije. Straneugovornice ove konvencije obavezale su se da ce potovati i obezbjeivati prava utvrena ovomkonvencijom svakom djetetu koje se nalazi pod njihovom jurisdikcijom bez ikakvediskriminacije i bez obzira na rasu, boju koe, pol, jezik, vjeroispovjest, politiko ili drugouvjerenje, nacionalno, etniko ili socijalno porijeklo, imovinsko stanje, onesposobljenost,roenje ili drugi status djeteta, njegovog roditelja ili zakonskog staratelja. Nadalje, prema ovoj Konvenciji usvim sluajevima sktivnosti koje se tiu djece, a koje preuzimaju javne ili privatne institucije moraju biti u najboljem interesu djeteta. Djeci se moraobezbjediti takva zatita i briga koja neophodna za njihovu dobrobit, ukljuujui i obavezenjihovih roditelja i zakonskih staratelja.
 Analogno tome preuzimaju se i adekvatne zakonske i administrativne mjere.
Djetetu se priznaje
 pravo na ivot 
njegovim roenjem i pravo na opstanak i razvoj. U tomkontekstu mora biti registrovano kako bi steklo svoje ime, i pravo na sticanje dravljanstva.
 Djete ne smije biti odvojeno od svojih roditelja protiv svoje volje
, osim kada nadlene vlastiodrede da je tako najbolje u interesu djeteta. Djetetu koje je sposobno da formira svoje sopstvenomiljenje obezbjeeno je
 pravo slobodnog izraavanja
u skladu sa godinama i zrelou djeteta. Nijedno djete ne smije biti izloeno nezakonitom mjeanju u njegovu
 privatnost, porodicu, domili prepisku
, niti nezakonitim napadima na njegovu cast i ugled. Ono ima pravo na zakonskuzatitu protiv takvog mjeanja.Takoe zemlje potpisnice Konvencije moraju da obezbjede zatitu od svih oblika
 f 
izikog ili mentalnog nasilja, povreivanja ili zlostavljanja, zapostavljanja ili nemarnog postupanja,maltretiranja ili eksplatacije, ukljuujui i seksualno zlostavljanje
dok je pod brigom zakonskihstaratelja. Dio prava se odnosi i na zatitu djeteta od
ekonomskog iskoriavanja
i od obavljanja posla koji bi bio opasan, ometao njegovo kolovanje i koji bi bio tetan po zdravlje ili njegovrazvoj uopte. Autor nije zaboravio ni na zatitu od
nezakonite upotrebe narkotika i psihotropnih supstanci
, i dio na zatitu od svih oblika
 seksualnog iskoriavanja i seksualnog zlostavljanja
.
 M 
entalno ili fiziki zaostala djeca
trebaju da uivaju pun i kvalitetan ivot, u uslovimakoji obezbjeuju dostojanstvo, unapreuju samopouzdanje i olakavaju njegovo aktivno uee uzajednici.
 Invalidno djete
ima pravo na posebnu brigu kroz razliite oblike pruanja pomoiadekvatne stanju djeteta i mogunostima roditelja ili drugih osoba koje se o takvom djetetu brinu.Djeca se ne smiju podvrgavati
muenju ili drugom okrutnom, nehumanom ili poniavajuem postupku ili kanjavanju
. Osobama mlaim od 18 godina ne smije biti izreena
 smrta kazna i doivotni zatvor 
, bez mogunosti oslobaanja. Takoe ne smiju biti nezakonito biti

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->