Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10 Salah Tanggapan Terhadap Islam

10 Salah Tanggapan Terhadap Islam

Ratings: (0)|Views: 214 |Likes:
Published by Naser AlQurawiyy

More info:

Published by: Naser AlQurawiyy on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
10 SALAH TANGGAPAN MENGENAI KEDUDUKAN ISLAM DIMALAYSIA 
HAJI MAHAMAD NASER BIN DISA
1
Salah tanggapan No. 1 - Islam sekadar Agama rasmi.
Ungkapan ini jauh tersasar dari kedudukan yang sebenarsebagaimana yang termaktub dalam perkara 3(1) PerlembagaanPersekutuan – “ Islam is the religion of Federation...”Perkataan “rasmiadalah sekadar tambahan, tetapi impaknyatelah mengelirukan semua pihak dan membuat tanggapan yangsalah mengenai kedudukan Islam di Negara ini hingga menjadi –“Malaysia adalah sebuah negara demokrasi sekular dengan Islamsebagai agama resmi.Hakikatnya ketiga-tiga perkataan -
demokrasi, sekula
dan
rasmi
tidak wujud sama sekali dalamPerlembagaan.Banyak pihak yang berhujah bahawa ungkapan ini telahdigunapakai dan “diterima” oleh banyak pihak sejak Negaramencapai kemerdekaan. Persoalannya di manakah keluhuranPerlembagaan dan kedaulatan undang-undang seandainyaseandainya penerimaan yang tidak betul ini dibiarkan berterusan?Apa jadi kepada sumpah Agong di bawah perkara 37Perlembagaan atas nama suci Allah? Hanya orang yang tidakmengenali dan beriman dengan Allah sahaja yang tergamak untukmenghilangkan ketinggian nilai sumpah Agong itu.Pendekatan untuk menambah perkataan rasmi itu hanyalah suatustrategi politik ketika negara baru mencapai kemerdekaan danberhadapan dengan darurat akibat dari ancaman komunis yangtidak percayakan tuhan. Bagi mengelakkan masyarakat bukanIslam dari terus menjauhkan diri dari menyertai pemerintahanNegara yang baru ini, maka pendekatan sedemikian dilakukan olehahli politik ketika itu. Namun begitu dalam suasana hari ini di manaagama Negara ini benar-benar mahu dihakis dan prinsip-prinsip
1
PETIKAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA KONVENSYEN PEMACUAN TRANSFORMASI SISTEMPERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA anjuran IKIM dan MAIS pada 5-6 April 2011.
1
 
demokrasi sekular sedang melanda dengan hebatnya dalam eraglobalisasi ini adakah perlu pendekatan sedemikian diteruskan?Berdasarkan fahaman yang tersasar ini pemikiran sekular terusmenular dalam pemerintahan Negara. Prinsip dan ajaran Islamtidak mampu mengawal dan dan mengawasi aktiviti pemerintahanNegara sama ada dalam penggubalan dasar atau undang-undang.Prinsip ajaran Islam tidak diberikan perhatian sewajarnya dalampenggubalan dasar ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, serta lain-lain dasar yang pernah digubal. Apabila sahaja disebut tentangIslam, para pentadbir dengan petah dan secepat kilat menolaknyadengan dalihan “kita masyarakat majmuk”, “Islam tanggungjawabNegeri”. Lebih dahsyat dari itu ada yang mengeluarkan kata-katayang boleh menjerumuskan kepada kemurtadan – “kalau kita inginmaju, agama perlu ditinggalkan! Sedangkan MahkamahPersekutuan, Mahkamah tertinggi Negara Dalam kes Lina Joy vMajlis agama Islam Wilayah Persekutuan & 1 Lagi
[2007] 4 MLJ 585
telah memberikan tafsiran yang lebih luas kepada Islam yangterkandung dalam Perlembagaan Persekutuan.
Islam itu bukan sahaja suatu himpunan dogma-dogma dan ritual-ritualtetapi ianya adalah juga suatu cara hidup yang lengkap merangkumisemua bidang aktiviti manusia, persendirian atau awam, perundangan,politik, ekonomi, sosial, budaya, moral atau kehakiman.
 Jelas bahawa Mahkamah tertinggi Negara telah mengubah tafsiranIslam yang sempit yang diberikan oleh Tun Mohd Salleh Abasdalam kes CheOmar kepada tafsiran yang luas . Akan tetapikenapa umat Islam masih mahu berpegang kepada tafsiran sempititu dan tidak mempedulikan tafsiran yang luas dalam kes Lina Joy.
Salah Tanggapan Ke 2 - Malaysia Negara Sekular
Salah tanggapan mengenai hakikat kedudukan sebenar Islamsebagai Agama Negara menjadi penyumbang terbesar kepada
2
 
kelangsungan hayat pemikiran sekular Barat di Negara ini. Faktorutama kepada pegangan sebegini berpunca daripada hakikatbahawa Perlembagaan Negara dirintis oleh sebuah suruhanjayayang diketuai oleh Lord Reid dengan dianggotai oleh hanyaseorang hakim beragama Islam dari Pakistan.
i
Namun begitu tidakramai yang menyedari fungsi dan peranan Suruhanjaya ini yangpada hakikatnya hanya menyediakan laporan. Sebuah Jawatankuasa Kerja yang dikenali sebagai Jawatankuasa WhitePaper juga bertanggung jawab untuk mencadangkan pindaan-pindaan terakhir kepada cadangan Suruhanjaya Reid selarasdengan kehendak Raja-raja Melayu, pemimpin-pemimpin politik,pemerintah British bagi memuktamadkan Perlembagaan dalamproses menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Jawatankuasa itu juga telah mengambil pendekatan menerima memorandumPerikatan untuk memasukkan prinsip Islam sebagai AgamaPersekutuan “tetapi ia tidak menafikan ciri-ciri sekular Negara ini”
.Namun begitu perlu diberikan perhatian bahawa hanya HakimAbdul Hamid dari Suruhanjaya Reid dan Jawatankuasa White Paperyang bersetuju menerima memorandum Perikatan untukmemasukkan – Islam sebagai Agama Persekutuan; tetapi ia tidakmenafikan hak penganut agama lain untuk mempraktis agamamereka; dan “ia tidak menafikan ciri-ciri sekular Negara ini”. Daritiga cadangan dalam memorandum Perikatan berkaitan agamaNegara itu, hanya 2 perkara sahaja yang telah diterima dandipersetujui iaitu - Islam sebagai Agama Persekutuan; tetapi iatidak menafikan hak penganut agama lain untuk mempraktisagama mereka; namun
limb
ketiga yang berbunyi tidakmenafikan ciri-ciri sekular Negara ini” telah ditolak dan tidakdimasukkan dalam mana-mana bahagian dalam Perlembagaan.Dengan menggugurkan ayat ini perkataan “sekular” lenyap samasekali dari Perlembagaan Persekutuan. Justeru warga negaraMalaysia berkewajipan untuk menerima hakikat bahawa tiadasepatah pun perkataan sekularyang wujud di dalamPerlembagaan Persekutuan. Persoalannya kenapa Malaysia masihdianggap sebagai negara sekular?
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Naser AlQurawiyy added this note
Petikan dari previous artikel dengan tambahan 1 lagi slaha tanggapan yang sering berlaku hingga ke saat ini dan dipercayai akan terus berlaku...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->