Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011-05-15 - Konferencja Miasto 2011 - Piotr Żuber - Początki polityki miejskiej

2011-05-15 - Konferencja Miasto 2011 - Piotr Żuber - Początki polityki miejskiej

Ratings: (0)|Views: 1,794|Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Paweł Wyszomirski on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
1
 
Pocz
ą
tki
 
polityki
 
miejskiej
 
koncepcja
 
przysz
 ł 
ej
 
krajowej
 
polityki
 
miejskiej
 
w
 
PolsceDr
 
Piotr
Ż
uberMinisterstwo
 
Rozwoju
 
RegionalnegoDr
 
Piotr
Ż
uberMinisterstwo
 
Rozwoju
 
Regionalnego
V
 
Mi
ę
dzynarodowa
 
Konferencja
 
Miasto
 
2011
 
– zarz
ą
dzanie
 
przestrzeni
ą
miasta17.05.2011,
 
KatowiceV
 
Mi
ę
dzynarodowa
 
Konferencja
 
Miasto
 
2011
 
– zarz
ą
dzanie
 
przestrzeni
ą
miasta17.05.2011,
 
Katowice
 
2
Czy
 
istnieje
 
w
 
Polsce
 
zintegrowana
 
krajowa
 
polityka
 
miejska?
 
NIE!Istnieje
 
potrzeba
 
programowania jej i prowadzeniana poziomie krajowym
 jako
 
integralnego
 
elementu
 
polityki
 
rozwoju
↓↓↓
Polityka
 
miejska
 
to
 
nie
 
tylko
 
planowanie
 
przestrzenne
 
i
 
urbanistyka,
 
to
 
równie
ż
zagadnienia
 
rozwoju
 
spo
ł
eczno
gospodarczego
 
oraz
 
odpowiednie
 
rozwi
ą
zania
 
prawne
 
iinstytucjonalne
TEZA
 
WYJ
Ś
CIOWA
 
3
1. Do
 
rozwi
ą
zywania
 
kluczowych
 
problemów
 
miast
 
i
 
tym
 
samym
 
wsparcie
 
procesu
 
rozwoju
 
w
 
oparciu
 
o
 
 jak
 
najlepsze
 
wykorzystanie
 
potencja
ł
ów
 
rozwoju2. Poprawa
 
koordynacji
 
polityk
 
sektorowych
 
w
 
odniesieniu
 
do
 
miast,
 
ich
 
obszarów
 
funkcjonalnych
 
oraz
 
ich
 
powi
ą
za
ń
z
 
obszarami
 
wiejskimi
na
 
poziomie
 
krajowym,
 
regionalnym
 
i
 
lokalnym
 
(funkcjonalnym).3. Poprawa
 
efektywno
ś
ci
 
interwencji
 
publicznej
 
w
 
przebieg
 
procesów
 
rozwojowych
 
DO
 
CZEGO
 
JEST
 
POTRZEBNA
 
POLITYKA
 
MIEJSKA?
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->