Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18. Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie si Ioan

18. Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie si Ioan

Ratings:
(0)
|Views: 30|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Maria Ioana on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan
Rugăciunile începătoare
 
(pag 5) 30 ian- 11 feb
Condac 1
Sfinţilor 
 
Trei
 
Ierarhi:
 
Vasile,
 
Grigorie şi Ioan, fiecare la vremea voastră aţifost întâi
 
stătători
 
ai
 
Bisericii
 
şi
 
 pe
 
tărâmul
 
credinţei
 
v-aţi luptat pentru DomnulIisus Hristos, pentru întărirea creştinismului. Prin voi Dumnezeu a luminatsufletele oamenilor şi a întărit credinţa, pentru care cinstindu-vă acum spunem:
Bucuraţi-vă
 
Sfinţilor
 
Trei
 
Ierarhi
 
şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
voastreluminaţi-ne
 
şi
 
 înţelepţiţi-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Icos 1
Trăind
 
în
 
vremurile
 
de
 
început
 
ale
 
creştinismului,
 
aţi
 
fost cei care v-aţistrăduit să luminaţi
 
 poporul,
 
 
ridicaţi
 
mai
 
multe
 
Biserici,
 
să-i
 
înfruntaţi
 
 peduşmanii
 
voştri
 
dogmatici
 
şi astfel să daţi o mai mare strălucire Bisericii,Ortodoxiei şi Slăvirii Lui Dumnezeu:Bucuraţi-vă,
Sfinţilor Trei Ierarhi
, păstori luminaţi!Bucuraţi-vă, că la vremea voastră aţi fost întâi stătători ai Bisericii!Bucuraţi-vă, slujitori devotaţi ai Lui Dumnezeu!Bucuraţi-vă, mari luptători pentru întărirea credinţei creştine!Bucuraţi-vă, că prin voi Dumnezeu a făcut lucrarea Sa şi lumea aţi luminat-o!Bucuraţi-vă, că aţi dat o mare strălucire Ortodoxiei!
Bucuraţi-vă
 
Sfinţilor
 
Trei
 
Ierarhi
 
şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
voastre
 
luminaţi-ne
 
şi
 
 înţelepţiţi-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Condac 2
Botezat fiind în apele Iordanului,
Sfinte Ierarh Vasile,
din tinereţe ţi-ai început viaţa de credinţă în pustiu, pe
 
un
 
munte
 
de
 
o
 
rară
 
frumuseţe,
 
unde te-ai nevoit mai mulţi ani,
 
desăvârşindu-ţi calităţile
 
sufleteşti
 
şi
 
cântându-ILui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Fiind un mare luptător pentru credinţă, după o vreme ai ieşit din pustie pentru a lupta cu putere împotrivaeresurilor lui Arie. Apoi ai intrat în preoţie şi ai luminat poporul şi pe mulţi i-ai adus la creştinism, tu fiind unminunat exemplu pentru ei. În afară de o haină aspră şi de câteva cărţi nu aveai altă avere, pentru care cu cinstirespunem acestea:Bucură-te,
Sfinte Ierarh Vasile
, slujitor devotat al Lui Dumnezeu!Bucură-te, că viaţa de sfinţenie în pustie ai început-o şi mulţi ani te-ai nevoit desăvârşindu-te!Bucură-te, că ai fost un mare luptător pentru credinţă!Bucură-te, că ai ieşit din pustie pentru a deveni preot!Bucură-te, că ai învăţat, ai convertit mult popor şi pe mulţi i-ai adus la creştinism!Bucură-te, că marea ta avere era o haină aspră şi câteva cărţi!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!Condac 3
Sfinte Mare Ierarh Vasile
, ai fost călăuzit în toate zilele vieţii tale de Bunul Dumnezeu şi ai urcat trepteleierarhiei şi datorită marii tale strădanii ai ajuns la cele mai înalte funcţii bisericeşti. Niciodată nu ţi-ai pierdutsmerenia. Toată energia ţi-ai folosit-o pentru organizarea multor stabilimente de binefacere pentru păstorireacredincioşilor, cântându-I Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Din marea ta dorinţă de a ajuta toate sufletele necăjite ai organizat azile, spitale, cantine pentru săraci, casede reeducare ale celor decăzuţi moral, toate sub denumirea
Vasiliada
, fiind astfel mereu în mijlocul poporului şivenind în întâmpinarea nevoilor şi necazurilor oamenilor.Bucură-te, că ai urcat prin strădanie treptele bisericeşti şi ai ajuns la cele mai înalte funcţii!Bucură-te, că pe cei necăjiţi i-ai ajutat!Bucură-te, că ai fost mereu în mijlocul poporului!Bucură-te, că ai fost întotdeauna foarte smerit!Bucură-te, că pe cei pierduţi i-ai ridicat!
1
 
Bucură-te, că pe flămânzi i-ai hrănit!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
tale
 
luminează-ne
 
şi
 
 înţelepţeşte-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Condac 4
Toată activitatea şi slujirea ta în sânul Bisericii a fost îndreptată spre întărierea unităţii creştine împotrivaereziilor şi a învăţăturilor greşite.
Sfinte
 
 Ierarh
 
Vasile
, fiind un stâlp al Bisericii vremii tale ţi s-a spus
Vasile
 
cel  Mare.
Slujindu-I Lui Dumnezeu întotdeauna I-ai cântat:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Dotat
 
cu
 
o
 
mare
 
inteligenţă,
Sfinte
 
 Ierarh
 
Vasile
, ai scris nenumărate lucrări cu caracter teologic şidogmatic, care au venit în sprijinul păstoririi credincioşilor şi au limpezit multe aspecte ale credinţei creştine.Printre acestea ai scris una dintre
Sfintele Liturghii
care îţi poartă numele şi astăzi şi pentru toată această operănoi îţi aducem mulţumire zicând:Bucură-te, că toată slujirea ta s-a îndreptat spre unitatea Bisericii creştine!Bucură-te, că ai fost un mare luptător împotriva ereziilor!Bucură-te, că ai fost un stâlp al Bisericii, de o mare inteligenţă!Bucură-te, că ai scris molifte, rugăciuni de dezlegare şi de alungare a răului!Bucură-te, că ai scris
Sfânta Liturghie
care îţi poartă numele!Bucură-te, că ai fost un neobosit lucrător al Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
tale
 
luminează-ne
 
şi
 
 înţelepţeşte-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Condac 5
Aşezat cu cinste în rândul celor Trei Mari Sfinţi Ierarhi,
Sfinte
 
 Ierarh
 
Grigorie
, ai fost un om de o maremodestie,
 
de
 
o
 
aleasă
 
înţelepciune,
 
un mare
 
luptător 
 
al Credinţei
 
Creştin
 
Ortodoxe,
 
slujindu-I
 
cu
 
mult
 
devotamentLui Dumnezeu în toate zilele vieţii tale şi cântându-I Lui:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Ajuns preot şi apoi urcând treptele ierarhiei ai ajuns mare Episcop al Constantinopolului şi te-ai folosit deaceastă funcţie pentru a combate ereziile lui Arie şi a întări Biserica. Prin învăţăturile tale au trecut foarte mulţioameni la Credinţa Ortodoxă.Bucură-te,
Sfinte Ierarh Grigorie
, păstor desăvârşit, aşezat în rândul celor Trei Mari Ierarhi!Bucură-te, că ai fost de o mare modestie şi de o aleasă înţelepciune!Bucură-te, că ai fost mare luptător pentru Ortodoxie!Bucură-te, că ai fost devotat slujitor al Domnului!Bucură-te, că ai urcat treptele ierarhiei preoţeşti!Bucură-te, că ai ajuns Episcop al Constantinopolului!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Ierarh
 
Grigorie
 
şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
tale
 
luminează-ne
 
şi
 
 înţelepţeşte-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Condac 6
Sfinte Grigorie
, ai fost şi un bun prieten al Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, pe care l-ai ajutat la scrierea primei
 Filocalii.
Deşi pe tine te atrăgea mai mult viaţa de monah, ai rămas în preoţie şi ajutând la întărireaOrtodoxiei I-ai cântat Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Binecuvântat ai fost de Bunul Dumnezeu cu un mare dar oratoric şi cu o inteligenţă deosebită,
Sfinte Ierarh Grigorie
şi ai ţinut credincioşilor nenumărate cuvântări, dintre care unele sunt vestite şi au rămasconsemnate până astăzi, pentru care cinstit eşti în Sfânta Biserică.Bucură-te, că împreună cu Sfântul Ierarh Vasile aţi lucrat la scrierea
 Filocaliei!
Bucură-te, că aveai darul oratoriei!Bucură-te, că ai ţinut multe cuvântări alese!Bucură-te, că ai devenit vestit pentru înţelepciune!Bucură-te, că erai ascultat cu atenţie şi înconjurat de dragoste!Bucură-te, că prin tine se întărea Ortodoxia şi credinţa oamenilor!
Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie
 
şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
tale
 
luminează-ne
 
şi
 
 înţelepţeşte-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Condac 7
Ai deschis
 
o
 
capelă
 
ortodoxă
 
în
 
casa
 
unei
 
rude, unde se întâlneau intelectualii creştini atraşi
 
de puternica ta personalitate,
Sfinte Grigorie
şi de cuvântările deosebite pe care le ţineai. Cele mai renumite au fost cele cinci
Cuvântări teologice
 
 pentru care ai devenit foarte vestit. Spre lauda Domnului ai cântat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
2
 
Icos 7
Pentru marea ta credinţă şi înţelepciune, pentru priceperea deosebită în formularea clară şi fără echivoc aadevărurilor teologice, ai mai fost numit şi
Teologul 
şi recunoscut astfel printre clerici.Bucură-te,
Sfinte Ierarh Grigorie,
că au rămas vestite cuvântările tale!Bucură-te, că erai o personalitate puternică şi pe mulţi i-ai luminat!Bucură-te, că pe intelectuali prin cuvântul tău i-ai atras!Bucură-te, că formulai totul foarte clar şi uşor de înţeles!Bucură-te, că ai fost apreciat de toţi clericii!Bucură-te, că ai fost un păstor luminat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie
 
şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
tale
 
luminează-ne
 
şi
 
 înţelepţeşte-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Condac 8
Întrucât te-ai născut în apropiere de Nazians şi ţi-ai petrecut acolo o mare parte din viaţă, ţi s-a mai spus şi
Grigorie de Nazians
, iar la sfârşitul vieţii tale te-ai retras în localitatea natală dedicându-te rugăciunii şi scrisuluişi cântându-I Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Având
 
şi
 
un
 
mare
 
talent
 
de
 
scriitor,
Sfinte
 
 Ierarh
 
Grigorie
, ai
 
lăsat
 
lumii
 
nenumărate
 
scrieri
 
religioase,cuvântări şi poeme, care au îmbogăţit patrimoniul teologic ortodox şi astfel ţi-ai câştigat pe merit un loc defrunte între Marii Ierarhi ai Bisericii.Bucură-te,
 Părinte Grigorie
, minte prealuminată a dreptei credinţe!Bucură-te, că te-ai întors în locurile natale!Bucură-te, că te-ai ocupat cu rugăciunea şi cu scrisul celor sfinte!Bucură-te, că ai lăsat posterităţii nenumărate scrieri religioase!Bucură-te, că ai îmbogăţit teologia ortodoxă cu învăţăturile Dumnezeieşti!Bucură-te, că ai câştigat un loc de frunte între Ierarhi!
Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie
 
şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
tale
 
luminează-ne
 
şi
 
 înţelepţeşte-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Condac 9
 Preasfinte
 
 Ierarh Ioan
, ai fost hărăzit de tânăr slujirii Lui Dumnezeu şi ai intrat în monahism, de unde te-ai retras în pustnicie, trăind doi ani într-o peşteră. Chemat apoi în preoţie, ai urcat treptele ierarhiei şi datoritămeritelor pe care le-ai avut ai ajuns Arhiepiscop al Constantinopolului, L-ai slăvit pe Dumnezeu şi
I-ai cântat:Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
În anii slujirii preoţeşti ai devenit atât de vestit pentru predicile tale deosebite rostite în Antiohia şi înîmprejurimi
 
încât
 
ai
 
fost
 
numit
 
Gură
 
de
 
 Aur 
,
 
nume
 
care
 
ţi-a
 
rămas
 
 până
 
astăzi,
 
iar 
 
credincioşii
 
cu
 
respect spun aşa:Bucură-te,
Sfinte Ierarh Ioan
, minunat propovăduitor al Lui Hristos!Bucură-te, că de tânăr ai intrat în monahism şi o vreme ai vieţuit în sihăstrie!Bucură-te, că ai avut chemare Dumnezeiască pentru a deveni preot!Bucură-te, că ai urcat treptele ierarhice!Bucură-te, că ai ajuns Arhepiscop al Constantinopolului!Bucură-te, că erai vestit pentru predicile tale!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ioan
 
şi
 
prin
 
puterea
 
rugăciunilor
 
tale
 
luminează-ne
 
şi
 
 înţelepţeşte-ne
 
şi
 
pe
 
noi!Condac 10
Toate eforturile tale,
Sfinte Ierarh Ioan Gură de Aur 
, le-ai îndreptat spre răspândirea credinţei la sate, pentru
 
îndreptarea
 
celor 
 
rătăciţi şi organizarea aşezămintelor 
 
de întrajutorare
 
şi binefacere şi
 
L-ai lăudat în toatăviaţa ta pe Dumnezeu cântându-I:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
În predicile tale ai combătut luxul, lăcomia şi pentru aceasta,
Sfinte
 
 Ierarh
 
 Ioan,
ai fost prigonit de preoţişi de împărăteasa Eudoxia. Ai combătut sectele şi ai condamnat orice alte abateri de la dreapta credinţă, fiindastfel un înalt slujitor al Ortodoxiei, pentru care noi cu respect şi cu iubire zicem:Bucură-te, că te-ai luptat pentru răspândirea credinţei!Bucură-te, că i-ai ridicat pe cei de la sate şi i-ai îndreptat pe cei rătăciţi!Bucură-te, că ai organizat stabilimente de binefacere!Bucură-te, că ai combătut luxul şi ai condamnat lăcomia!Bucură-te, că ai condamnat sectele şi rătăcirile!
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Munteanu Marina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->