Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10. Acatistul Sfantului Anastasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei

10. Acatistul Sfantului Anastasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei

Ratings: (0)|Views: 1,000|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Maria Ioana on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
Acatistul Sfântului Atanasie cel Mare
 Arhiepiscopul Alexandriei 
Rugăciunile începătoare
 
(pag 5) 8/31 ian
Condac 1
Alesule
 
al
 
Lui
 
Hristos,
 
Sfinte Patriarh
 
Atanasie,
 
 pomenind
 
nevoinţele,
 
viaţa plină
 
de necazuri şi iubirea ta sfântă, te cinstim cu cântări ca pe un Bun Păstor şial nostru apărător.
 
Tu,
 
având îndrăzneală către
 
Dumnezeu,
 
izbăveşte-ne din toate
necazurile să-ţi cântăm:
 
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile taleajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Icos 1
Sfinte
 
Ierarh
 
Atanasie, Dumnezeu
 
ţi-a luminat
 
mintea
 
cu gândirea la celeînalte şi paşii tăi încă din tinereţe i-a îndreptat spre căutarea
 
celor mântuitoare şispre slujirea
 
Bunului
 
Dumnezeu în cinul călugăresc. Primeşte de la noi acestelaude:Bucură-te, rob credincios al Lui Hristos,
 
că din anii tinereţii ai slujit Împăratului Ceresc!Bucură-te, om Dumnezeiesc, că prin viaţa ta neîntinată te-ai asemănat Îngerilor!Bucură-te, că te-ai născut
 
şi
 
ai
 
crescut
 
în insula
 
Creta
 
şi
 
ai
 
 primit
 
tunderea
 
călugărească
 
într-un
 
loc
 
liniştit!Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălţimea cugetării de Dumnezeu!Bucură-te, că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins!Bucură-te, că prin post şi înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 2
Văzând
 
 
 patria
 
ta a căzut
 
în
 
robia
 
agarenilor,
 
Părinte
 
Atanasie,
 
răbdând
 
strâmtorări
 
şi
 
 prigoane
 
de
 
laslugile lui Mahomed, ţi-ai înălţat mintea spre patria cerească, şi Lui Dumnezeu I-ai cântat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Cunoscând
înţelepciunea
 
minţii
 
tale
 
luminate
 
de
 
Dumnezeu,
Patriarhul
 
Constantinopolului
te-a aşezatMitropolit al Cetăţii Tesalonicului, ca neabătut să vesteşti cuvântul adevărului către turma cuvântătoare a oilor Lui Hristos; şi hrănindu-le cu învăţăturile Evangheliei, pe tine, ca pe un Păstor Bun, să te preamărească aşa:Bucură-te, urmaş şi slujitor al Apostolilor, luminător nestins al Luminii celei Neînserate!Bucură-te, că în post şi rugăciune
 
ai
 
 petrecut neîncetat,
 
 propovăduitorule
 
neobosit al
 
Sfintei Evanghelii!
Bucură-te, al Tesalonicului arhipăstor şi învăţător întocmai cu Apostolii!Bucură-te, că turma încredinţată ţie de Dumnezeu bine ai păstorit-o, printre multe şi grele nenorociri!Bucură-te, că oile tale cuvântătoare le-ai păzit de lupii cei pierzători de suflete!Bucură-te, că şi pe tronul ierarhului stând, nevoinţele călugăreşti nu le-ai lăsat!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 3
Puterea
 
Lui
 
Dumnezeu
 
a
 
coborât
 
asupra ta,
 
Sfinte
 
Atanasie,
 
te-a întărit în chip nevăzut
 
şi relele
 
învăţăturinu
 
te-au
 
clătinat,
 
că ai stat ca un diamant pe piatra credinţei
 
şi I-ai cântat Lui Hristos:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Marele Ierarh al Constantinopolului, Fericitul Chiril, iubindu-te pe tine precum un tată pe fiul său, te-aoprit să-i fii ajutător în ostenelile sale şi în prigoanele din partea necredincioşilor, împreună cu el pătimitor; deaceea şi noi, ca unui iubitor de Dumnezeu şi de oameni, îţi cântăm:Bucură-te, stea ce străluceşti în Biserica Lui Hristos, stâlp neclintit al Credinţei Ortodoxe!Bucură-te, mustrător nebiruit al relelor învăţături, că bine ai lucrat în via Lui Hristos!Bucură-te, puternic apărător al adevăratei ortodoxii!Bucură-te, că oile cele rătăcite le-ai adus la turma Lui Hristos!Bucură-te, teolog Dumnezeiesc ce foloseşti alese cuvinte omeneşti!Bucură-te, văzător tainic al Harului Lui Dumnezeu!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!
1
 
Condac 4
Răucredincioşii l-au înlăturat de la cârma Bisericii din Constantinopol pe Fericitul Chiril, pe care închinuri vrăjmaşii săi l-au sugrumat. Sfinte Ierarh Atanasie, te-ai învrednicit să porţi veşmântul lui şi, primind înmâinile tale purtătoare de Dumnezeu cârma Bisericii, Lui Hristos, I-ai cântat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
S-a
 
auzit
 
 
tu,
 
Sfinte
 
Ierarh
 
Atanasie,
 
asemenea
 
marelui
 
Atanasie
 
din
 
Alexandria,
 
i-ai
 
ruşinat
 
cu
 
învăţăturata pe vrăjmaşii Credinţei Ortodoxe, şi pentru aceasta din tronul tău ai fost izgonit de duşmani. Te fericim cuaceste laude ca pe un mărturisitor al Lui Hristos:Bucură-te, urmaşul Apostolilor şi împreună pătimitorule cu Mucenicii!Bucură-te, mărturisitorule al Lui Hristos, că ai arătat răbdare în prigoane!Bucură-te, că ai biruit răutatea vrăjmaşilor cu iubirea Lui Hristos!Bucură-te, că de doua ori ai fost izgonit de la Tronul Patriarhal!Bucură-te, că ai fost ispitit cu mari necazuri!Bucură-te, că ai avut mângâiere doar în rugăciunea către Dumnezeu!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 5
Părinte
 
Atanasie,
 
asemenea
 
stelei
 
izvorâtoare
 
din
 
Dumnezeu
 
ai
 
venit
 
din
 
Constantinopol
 
la
 
Muntele
 
Athos,în
 
grădina
 
Preasfintei
 
 Născătoare de
 
Dumnezeu şi acolo ai zidit o chilie singuratică, unde te-ai ostenit cu muncaîn
 
tăcere,
 
în post
 
şi
 
în
 
rugăciune,
 
cântând
 
ziua şi
 
noaptea cântare
 
de laudă
 
Sfintei
 
Treimi:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Am văzut că la chilia ta, Părinte, mulţi călugări s-au adunat şi Schitul tău s-a mărit şi acolo până acum se preamăreşte Numele Lui Hristos şi amintirea ta se întăreşte cu aceste laude:Bucură-te, bun rânduitor al singurătăţii călugăreşti, ai biruit clevetirile cele viclene ale diavolului!Bucură-te, tămâie binemirositoare în rugăciune către Dumnezeu!Bucură-te, că la Athos ai dobândit liman lin şi prielnic pentru mântuire!Bucură-te, că, sub Acoperământul Maicii Domnului, în linişte ai vieţuit!Bucură-te, că ai răbdat cu înţelepciune
 
 prigoanele
 
şi
 
chinurile grele
 
şi ai
 
ajuns la
 
desăvârşirea virtuţilor!Bucură-te, că, asemenea Lui Hristos, nici tu nu ai avut unde să-ţi pleci capul!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 6
Propovăduitor al credinţei ortodoxe ai fost tu în Ţara Moldovei, în Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolaedin Galaţi, ai găsit odihnă vremelnică de osteneli, de prigoane şi răutăţi. Aici te-ai nevoit pentru mântuirea celor credincioşi şi i-ai învăţat ca neîncetat să-I cânte Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Lumina neapusă a cunoaşterii de Dumnezeu strălucind în sufletul tău iubitor, te-a dus la înălţimeaduhovnicească a desăvârşirii, uimind şi pe binecredinciosul Voievod Vasile Lupu, care se bucura de mijlocirea taîn rugăciune înaintea Domnului; ca şi pe acela odinioară, luminează-ne şi pe noi să-ţi cântăm cu drag:Bucură-te, următor al Sfântului Apostol Andrei în ţinuturile Dunării de Jos!Bucură-te, lumină strălucitoare care arăţi sufletelor credincioase calea spre Soarele Dreptăţii!Bucură-te, Păstor sfinţit de mâna Celui Preaînalt şi povăţuitor sfinţit al marelui Voievod Vasile!Bucură-te, cel ce i-ai sfinţit şi i-ai învăţat dreapta credinţă pe creştinii de la Dunăre!Bucură-te, sfinţitor al sufletelor însetate de adevăr, potir umplut de pacea Lui Dumnezeu!Bucură-te, Părinte iubitor al celor binecredincioşi!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 7
Dumnezeu ţi-a dat gândul să călătoreşti spre ţinuturile Rusiei, ca prin rugăciunile tale să sfinţeşti pământurile unde din vremuri străvechi se cânta Preasfintei Treimi cântarea de laudă:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Văzând
 
în
 
tine
 
un
 
nou luptător pentru evlavie, ţarul
 
Alexei te-a primit
 
cu dragoste şi te-a dăruit cu daruri bogate. Noi îţi aducem, cu smerenie, în loc de daruri, aceste laude:Bucură-te, luptătorule al evlaviei bisericeşti, că pământul l-ai sfinţit cu paşii picioarelor tale!Bucură-te, că la bătrâneţi cinstite ai arătat tinereţe duhovnicească!Bucură-te, că inimile creştinilor noştri le-ai mângâiat cu rugăciunile tale!
2
 
Bucură-te, că pe poporul iubitor de Dumnezeu din Rusia l-ai veselit cu venirea ta!Bucură-te, mustrătorule al eresurilor şi al schismelor!Bucură-te, judecătorule înţelept al celor credincioşi şi păstrătorule al curăţiei Credinţei Ortodoxe!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 8
Sfinte Ierarh Atanasie ai călătorit în pământul Ucrainei şi prin credinţă ai fost apropiat de poporul dinacele locuri şi cu Voia Lui Dumnezeu ai dobândit a doua patrie şi Lui Dumnezeu I-ai cântat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Încredinţându-te cu toată inima Domnului şi povăţuit de Dumnezeu fiind, Sfinte Ierarh Atanasie, ai venitla Mănăstirea din Lubni şi bolnav fiind ai binevoit să rămâi acolo. Chiar în neputinţe fiind, nu ai lăsat nevoinţarugăciunii
 
şi
 
alegând
 
un
 
loc
 
însingurat
 
ai
 
înălţat
 
rugi
 
către
 
Domnul. De
 
aceea
 
şi
 
noi
 
cu
 
dragoste
 
îţi
 
spunem:
Bucură-te, Sfinte
 
Ierarh
 
al
 
Lui
 
Dumnezeu,
 
 
 prin
 
venirea
 
ta
 
ai
 
 preamărit
 
liniştitul
 
aşezământ
 
de
 
la
 
Lubni!Bucură-te, că prin minunatele tale minuni l-ai făcut cunoscut tuturor!Bucură-te, că Biserica dreptmăritoare ai împodobit-o cu nestricăciunea Moaştelor tale!Bucură-te, că ai sfinţit-o prin Harul Moaştelor tale vindecătoare!Bucură-te, că, în rugăciune şi cu genunchii, plecaţi l-ai întâmpinat pe Îngerul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că
 
în
 
cântări neîncetate ai primit sfârşit cu pace şi ai fost răsplătit de
 
Dumnezeu cu
 
nestricăciune!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 9
Toţi
 
Îngerii
 
Lui
 
Dumnezeu cu cântări de bucurie au întâmpinat dreptul tău suflet,
 
care s-a înălţat
 
 până lalocaşuril
 
cereşti,
 
Sfinte
 
Atanasie.
 
Făcătorul
 
Îngerilor 
 
în
 
cămările
 
Raiului
 
l-a
 
 primit
 
şi
 
împreună cu
 
Cetele Îngerilor I-ai cântat Lui Dumnezeu cântarea:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Prin nestricăciune şi minuni de la Domnul ai fost preamărit după moarte, Sfinte, căci Moaştele tale dupăopt ani de şedere în mormânt, au fost aflate întregi şi nestricate. Cu bucurie îţi aducem aceste laude:Bucură-te, că primind moartea, nu ai cunoscut stricăciunea!Bucură-te, că te-ai preamărit prin binecuvântatele şi vindecătoarele tale Moaşte!Bucură-te, că racla cu Moaştele tale este vindecătoare de suferinţe!Bucură-te, că prin ea dai necontenit oamenilor mare milostivire!Bucură-te, că din nevoi şi suferinţe ne izbăveşti cu rugăciunile tale!Bucură-te, vindecătorule fără de plată!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 10
 Nouă, celor cuprinşi de valurile acestei vieţi, ne eşti cârmaci credincios şi apărător până în ziua de astăzi.Pe cei ce te cheamă în ajutor îi miluieşti, ca toţii să-I cânte Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Fiind
 
slujitor 
 
credincios
 
al
 
Lui
 
Hristos,
 Împăratul 
 
Cel 
 
Ceresc
, învredniceşte-ne
 
 pe
 
noi de Harul dat ţie dinCeruri,
 
spre săvârşirea faptelor bune şi a virtuţilor,
 
Sfinte
 
Atanasie,
 
şi cheamă-ne spre împlinirea
 
Poruncilor 
 
LuiHristos,
 
 
ne asemănăm ţie;
 
şi în ceasul morţii noastre să avem nădejde de mântuire, spunând aceste laude:Bucură-te, Sfinte Atanasie, că eşti preamărit de Dumnezeu!Bucură-te, Arhiereule, că eşti plin de daruri de la Hristos
 Arhiereul cel Veşnic!
 Bucură-te, că eşti ocrotitorul binecuvântatului neam creştinesc!Bucură-te, că eşti rugător neadormit celor ce te cinstesc pe tine!Bucură-te, că văduvelor şi orfanilor le eşti apărător nemitarnic!Bucură-te, doctorul celor bolnavi şi vindecătorul celor slăbănogi!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!Condac 11
Sfinte Ierarh înalţă la Domnul Dumnezeu rugăciunile tale fierbinţi, să fie Milostiv cu noi păcătoşii, să neajute să ne mântuim sufletele ca în veşnicie şi-I cântăm Lui:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Sfinte Părinte Atanasie, te cinstim ca pe un mare luminător, că nu se va stinge în veci lumina faptelor tale bune, pentru care Tatăl Ceresc te slăveşte. Şezând în faţa Tronului Său, primeşte de la noi aceste laude:Bucură-te, că petreci întru slava Sfinţilor şi pentru sufletele noastre înalţi rugăciuni neîncetate!
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Munteanu Marina liked this
sitadeasa liked this
Larisa Iftime liked this
amoruz88 liked this
amoruz88 liked this
stellana775122 liked this
SteaEmy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->