Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
CMOs on Social Marketing Plans for 2011 by Bazaarvoice

CMOs on Social Marketing Plans for 2011 by Bazaarvoice

Ratings: (0)|Views: 51|Likes:
White paper by Bazaarvoice on CMO perspectives on the evolution of social media for 2011
White paper by Bazaarvoice on CMO perspectives on the evolution of social media for 2011

More info:

Published by: Cisco Partner Marketing Accelerate on May 31, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2011

pdf

 
^dhz‛w zdf yfhl }hlvf omzdf gvwzobfy }okgf?
GBOw oc Wogkhl BhyefzkcnPlhcw moy 9088
« 9088 Ihqhhy}okgf, Kcg# Hll ykndzw yfwfy}fj#
 
9
Ftfgvzk}f wvbbhy{1GBOw hwpkyf zo bfhwvyf YOK ~kzd h nyo~kcnh~hyfcfww om zdf yfhl }hlvf om zdf gvwzobfy }okgf#
 
Kc ovy wfgocj hccvhl bhyefzkcn wvy}f{, ~f wvy}f{fj GBOw kc Zdf GBO Glvi hiovz zdfky vwf,ftpfgzhzkocw, hcj bfhwvyfbfcz om wogkhl bfjkh, zdfc gobphyfj zdf yfwvlzw zo zdf pyf}kovw {fhy‛wwvy}f{# Kc wdoyz, 900; bhyefj zdf {fhy GBOw fbiyhgfj wogkhl bfjkh bhyefzkcn ivz wzyvnnlfj zo zkfzdfky wzyhzfnkfw zo zdf iozzob lkcf# Bhc{ f}hlvhzfj fcnhnfbfcz bfzykgw gyfhzfj myob wogkhl bfjkh‚ wvgd hw zdf cvbify om glkge"zdyovndw zo zdf ~fiwkzf oy cvbify om mhcw oy mollo~fyw ‚ kcwzfhj omf}hlvhzkcn ivwkcfww bfzykgw lkef yf}fcvfw hcj goc}fywkoc# Kc 900;, GBOw hwpkyfj zo zkf wogkhl zozdf iozzob lkcf#Kc 9080, GBOw yfpoyzfj wkbklhy gdhllfcnfw kc z{kcn wogkhl bfjkh zo yf}fcvfw# Kc 9088, yf}fcvfwyfbhkc gykzkghl, ivz zdf hjjkzkochl }hlvf om zdfwf gocwvbfy kczfyhgzkocw ‚ f}fc if{ocj zdf wkzf ‚lkfw ~kzdkc zdf ef{ kcwkndzw gvwzobfyw wdhyf ~kzd iyhcjw# Zdfwf hnnyfnhzfj kcwkndzw, ~dfc hchl{qfjhcj pvz kczo hgzkoc, gyfhzf }hlvf mhy if{ocj zdf bhyefzkcn oynhckqhzkoc, kbphgzkcn pyojvgzw, }fcjoy yflhzkocwdkpw, hcj goypoyhzf wzyhzfnkg kckzkhzk}fw#
900; zo 90881 Do~ ~kll wogkhl bfjkh f}ol}f?
Wogkhl bfjkh kw hc kcgyfhwkcnl{ kbpoyzhcz phyz om zdf bhyefzkcn bkt#
Gobphckfw goczkcvf zo kc}fwz hcj phyzkgkphzf kc wogkhl bfjkh bhyefzkcn hgzk}kzkfw, hcj wogkhl bfjkh yfbhkcw hgykzkghl phyz o zdf bhyefzkcn bkt, jfwpkzf zdf hgz zdhz GBOw bh{ coz hl~h{w if glfhy oc zdf YOK zdhz zdowf zoolwjyk}f# Kc 9080, ;0& o GBOw whkj zdf{ phyzkgkphzfj kc zdyff oy boyf wogkhl bfjkh hgzk}kzkfw# Zdf hgzk}kzkfwzdhz dh}f zdf bowz phyzkgkphzkoc hgyoww ivwkcfww"zo"gocwvbfy hcj ivwkcfww"zo"ivwkcfww gobphckfwkcglvjf gobphc{ ilonw $4>&+, iyhcj gobbvckzkfw $4=&+, hcj Mhgfiooe $>;&+# ^dklf >7& o GBOwyfpoyz phyzkgkphzkcn kc gvwzobfy yf}kf~w, 6;& o GBOw yfpoyzfj wffkcn h}fyhnf oy wknckghcz YOK ‚ bhekcngvwzobfy yhzkcnw hcj yf}kf~w zdf zop wogkhl wzyhzfn{ zo jyk}f bfhwvyfhilf yfzvyc oc kc}fwzbfcz#GBOw oy ivwkcfww"zo"gocwvbfy gobphckfw ovcj zdhz gvwzobfy yf}kf~w oy yhzkcnw hcj ozdfy gobbvckz{ zoolwjyo}f zdf bowz }hlvf# Ivwkcfww"zo"ivwkcfww gobphckfw ovcj zdhz gvwzobfy yf}kf~w, gobbvckz{ zoolw, hcjgoypoyhzf ilonw dhj zdf iknnfwz yfzvyc oc kc}fwzbfcz#Zdfyf‛w co joviz GBOw ~kll goczkcvf zo nhkc }hlvf yob Mhgfiooe, Z~kzzfy, gvwzobfy yf}kf~w, hcj kczfyhgzkocw~kzd gvwzobfyw oc zdfky o~c wkzfw# Zdf ocnokcn gdhllfcnf ~kll kc}ol}f kczfnyhzkcn wogkhl bfjkh ~kzd boyfzyhjkzkochl bfjkh, hcj ~oyekcn zo nfz zdf bkt ykndz#
 
 
7
Lkcekcn gobphc{ yf}fcvf zo wogkhl bfjkh kw zdf cftz myoczkfy#
Kc 900;, GBOw ~fyf opzkbkwzkg hiovz z{kcn wogkhl zo h pfygfczhnf o zdfky gobphc{ yf}fcvf ‚ 40& yfpoyzfjzdhz zdf{ ftpfgzfj zo jo wo kc 9080# Do~f}fy, wzhcjhyj YOK bfzykgw hyf jkgvlz zo bfhwvyf oy bhc{ wogkhlfoyzw5 kc 9080 ocl{ :0& o GBOw whkj zdf{ hgzvhll{ hgdkf}fj z{kcn wobf pfygfczhnf o zdfky gobphc{yf}fcvf ihge zo zdfky wogkhl foyzw#^dfc hwefj hiovz zdfky bhkc ihyykfyw kc bfhwvykcn YOK oc wogkhl hgzk}kzkfw, GBOw yfpoyzfj zdf{ dh}f zyovilfz{kcn wogkhl zo goc}fywkoc hcj whlfw bfzykgw, jfzfybkckcn zdf ykndz bfzykgw hcj do~ zo zyhge zdfb, nfzzkcn GFOiv{"kc oc bfzykgw, cjkcn zdf yfwovygfw zo ogvw oc bfhwvyfbfcz, hcj kbplfbfczkcn wvgd bfhwvyfbfczwnloihll{# Jfwpkzf zdfwf gdhllfcnfw, GBOw hyf wzkll hwpkyhzkochl ‚ yovndl{ zdyff ovz o ovy GBOw ftpfgz zo zkfwogkhl bfjkh zo yf}fcvf kc 9088#Kc 900;, GBOw bfhwvyfj zdf }hlvf o wogkhl bfjkh hgzk}kzkfw zdyovnd bfzykgw lkef ~fiwkzf goc}fywkoc, cvbifyo hcw hcj ollo~fyw, hcj o}fyhll kcgyfhwfj ~fiwkzf zyhg# Zdfky nohl oy 9080 ~hw zo zkf wogkhl zo iozzob"lkcfyfwvlzw lkef yf}fcvfw# Do~f}fy, kc 9080, zdf wzyvnnlf zo zkf wogkhl zo ivwkcfww yfwvlzw yfbhkcfj, ~kzd GBOwyfpoyzkcn zdhz bvgd o zdfky bfzykgw kc}ol}fj gvwzobfy fcnhnfbfcz bfhwvyfw kcwzfhj#Moy 9088, do~f}fy, GBOw hyf glfhy oc ~dfyf zdf{ ~hcz zo bhef zdf bowz pyonyfww ‚ zdf lhynfwz bfhwvyfbfcznhp ifz~ffc ~dfyf GBOw ~hcz zo if hcj ~dfyf zdf{ hyf zojh{ ftkwzw kc bfhwvykcn whlfw goc}fywkoc,~kzd jyk}kcn yf}fcvfw zdyovnd wogkhl bfjkh hw zdf wfgocj bowz cozfj oppoyzvckz{ kc bfhwvykcn zdf wvggfwwo wogkhl bfjkh bhyefzkcn# Zdf xvfwzkoc kw, ~kll GBOw kchll{ bhef zdf wdkz kc 9088 zo yfhll{ jyk}f YOKbfhwvyfbfcz zdhz goyyflhzfw zo zdf iozzob lkcf?
^dhz bfzykgw hyf {ov vwkcn zo bfhwvyf zdf }hlvfom {ovy wogkhl bhyefzkcn hgzk}kzkfw?
900;9080Pyoafgzfj kc 9088
Zdf phzd zo zkf wogkhl zo zdf iozzob lkcf dhw iffc wlo~fy zdhc ftpfgzfj#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->